Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 556 за запитом навчальну

Методичні можливості навчальних програм та підручників BR> 3.2. Методичні рекомендації до вивчення теми: «Становище жінки на території Південної України у другій половині ...
...наявності практичної частини, рівня акредитації навчального закладу) Дипломні від 700грн Задачі від 10грн Аналіз діяльності підприємства повний від 150 грн ДООПРАЦЮВАННЯ БЕЗКОШТОВНО!!!
...виключаючи молодь, яка закінчила вищий навчальний заклад освіти і якій надається перше робоче місце); 1 водій автомобіля. Для осіб, крім водія, що претендують на зазначені вакансії, ...
Нові педагогічні технології в навчальному процесі……………………...42 2.3. Взаємозв’язок нетрадиційних і традиційних форм навчання в сучасній школі……………………………………………………………………………...49 ВИСНОВКИ ДО 2РОЗДІЛУ……………………………………………..
...навчання іноземних мов на різних навчальних етапах, його результати та значення Висновок Список використаної літератури
...дипломної роботи на вимогу вищого навчального закладу, в якому вона навчалася, позивачка додала до матеріалів самої дипломної роботи. 1. Як слід вирішити справу? 2.
...самоосвіти Методичне забезпечення умов самоорганізації навчальної діяльності учнів Дидактичні умови подолання труднощів у самоосвіті та самовихованні школярів Висновки Список використаної літератури
Проаналізуйте зміст навчальної програми з природознавства та визначте теми, у процесі вивчення яких доцільно провести урок дослідження (результати аналізу оформіть у вигляді таблиці).
...випускників школи, середніх та вищих навчальних закладів……………………………………………………………………….…..30 3.3 Підстави та порядок звільнення молоді з роботи………………………....34 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….42
...повинен за зароблені кошти придбати навчальну літературу, що потрібна йому для підготовки до вступу до кулінарного технікуму. Директор магазину погоди вся з батьком Сергія і вирішив ...
...одному з предметів початкової школи навчальною програмою визначено важливе завдання — розвиток творчої уяви учнів. На уроках учні вчаться спостерігати, аналізувати предмети і явища навко¬лишнього світу, ...
Трудове право України: Навчальний посібник. — Вид. 2 ге, змінене і доповнене / За ред. П. Д. Пилипенка. — К.: Істина, 2007. 208 с. 5. Грузінова Л.
...2 Напрями удосконалення фінансування дошкільних навчальних закладів 37 3.3 Закордонний досвід фінансування дошкільної освіти та його використання в Україні 39 ВИСНОВКИ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...
Перспективи розвитку та взаємопраці з навчальними закладами інших держав. Висновки Список літератури
...виконання контрольної роботи Відповідно до навчального плану студенти з дисципліни «організація обліку на підприємствах малого бізнесу» виконують одну контрольну роботу. Яка складається з двох завдань.
...з ключових в оволодінні дитиною навчальною діяльністю. Саме в цей період навчання у дітей продовжує формуватися фундамент системи знань, які поповнюються в подальші роки, і одночасно ....................
...місць позбавлення волі; відрахування з навчального закладу; заборона руху на ділянці вулиці, користування якою загрожує безпеці дорожнього руху; адміністративне затримання; адміністративний арешт.
...особи, що знаходяться у додаткових (навчальних) відпустках без збереження заробітної плати 23 155 24 157 2 25 163 1 2 26 166 1 2 27 Субота (...
Виконавче провадження: Навчальний посібник. Вид. 2 е, дороб. і доп. / За ред. канд. юрид. наук, доцента В.А. Кройтора. Харків: Эспада, 2005.
...молодшого шкільного віку у процесі навчальної діяльності………………………………………………………………………. 3.1. Програма корекійних заходів…………………………………………….. 3.2. Аналіз отриманих результатів після апробації корекційних заходів….. ВИСНОВКИ .......................................................................................................
...місць позбавлення волі; відрахування з навчального закладу; заборона руху на ділянці вулиці, користування якою загрожує безпеці дорожнього руху; адміністративне затримання; адміністративний арешт.
Під час чергової перевірки навчального закладу інспектор районного управління освіти звернув увагу директора школи на неприпустимість навчання цих дітей у школі.
...абзаці надрукуйте повну назву Вашого навчального закладу. Шрифт – Courier New, розмір – 13 пт, напівжирний курсив; – створіть заголовок довільного формату «Моя задача 41» із допомогою графічного аплета ...
Бажаючи навчатися у даному навчальному закладі, Мальцев частково підробив видану йому за місцем роботи характеристику, додрукувавши рядок про те, що він має 1 й спортивний ...
...вини в теорії кримінального права: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2005. 5. Волков Б.С. Проблема воли и уголовная ответственность. – Казань, 1965. 6. Воробей П.А.
...нових способів вирішення проблем у навчальній діяльності і спілкуванні. Якщо у школі «Тебе навчають», то в університеті – «Ти вчишся». Логічно, що в університеті значно менше контролю ...
...роботи соціального педагога в дошкільному навчальному закладі. 18. Напрями діяльності соціального педагога у ВНЗ. 19. Освітньо виховні установи як суб’єкт соціально педагогічної діяльності. 20.
...абзаці надрукуйте повну назву Вашого навчального закладу. Шрифт – Courier New, розмір – 13 пт, напівжирний курсив; – обрамуйте увесь текст подвійною рамкою з тінню товщиною 1,5 пт; – ...
...відносин, що дозволяє раціонально побудувати навчальний процес, полегшує сприйняття й засвоєння учнями складного матеріалу.
лего сприймає навчальний матеріал, вчиться на «відмінно». Оточуючи з дитинства захоплювалися ним, називаючи його «Архімедом». У школі, особливо у старших класах, у ньго ...
...досить авторитетним в таких вищих навчальних закладах, як: університет Вірджінії, Меріленда, Мічиган, Гарвардський, Йєльський, Колумбійський та Стенфордський університет. Пошук інформації в Інтернеті показав, що в Америці ...
легко сприймає навчальний матеріал, вчиться на „відмінно”. Оточуючі з дитинства захоплювалися ним, називаючи його „Архімедом”. У школі, особливо у старших класах, у нього ...
: Центр навчальної літератури, 2005. – 224с. Митне право України: Навч. посіб. – Львів: Новий світ 2000, 2007. – 240 с. Митне право України: Навч. посіб.
...вивчення природничих дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах, розглядом шкільного курсу біології насамперед як світоглядної дисципліни, яка повинна забезпечити формування в учнів наукової картини світу, нової стратегії ...
...третьому абзаці надрукуйте повну назву навчального закладу. Шрифт – Courier New, розмір – 13 пт, напівжирний курсив; – у четвертому абзаці створіть таблицю за зразком: з/п Назва дисципліни ...
Навчальний посібник. — Вінниця: ВДТУ, 2002. . 10. Сморж Л.О. Філософія. — К.: Кондор, 2004. 11. Філософія / за ред. І. Надольного. — К.
У навчальній діяльності формуються загальні інтелектуальні здібності, теоретичне мислення. Це відбувається за рахунок засвоєння понять, вдосконалення уміння користуватися ними, мислити логічно і ...
...надрукуйте повну назву Вашо¬го навчального закладу. Шрифт Courier New, розмір – 13 пт, напівжирний курсив; – у п'ятому абзаці створіть нумерований список, у якому вкажіть прізвища, ...
...цеху, який навчається у вищому навчальному закладі 100 Реалізовано зворотні відходи 30 Виплачено звільненим вихідну допомогу та середній заробіток 120 Нараховано збір за реєстрацію підприємства в ...
Навчальний посібник. – Харків, 2002. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983. Саксонов В.Б.
...компаній з консультацій – в потужний навчальний заклад, що реалізує десятки програм професійного навчання. У центрі працює 15 штатних інструкторів і 5 технічних співробітників.
...академій наук, науково дослідних інститутів; навчальних закладів, підприємств, установ, організацій); спеціалізовані (для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами). 6. Із запровадженням інформаційних технологій у діяльність бібліотек ...
...навчання іноземних мов у середніх навчальних за кладах: Підручник. – Київ: "Ленвіт",1999. 7. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. 1992.
...цеху, який навчається у вищому навчальному закладі 100 Реалізовано зворотні відходи 30 Виплачено звільненим вихідну допомогу та середній заробіток 120 Нараховано збір за реєстрацію підприємства в ...
...вини в теорії кримінального права: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2005. 4. Волков Б.С. Проблема воли и уголовная ответственность. – Казань, 1965. 5. Воробей П.А.
Конституційне право України: навчальний посібник. Вид. 4 те виправл. та доповн. К.: Атіка, 2006. 568с. 9. Тимченко С. М. Судові та правоохоронні органи України.
...спеціалістів з фінансів у вищому навчальному закладі. Практика передбачає безперервність та послідовність отримання студентами практичних знань і навичок роботи в бухгалтерії підприємства, з податковими та фінансовими ...
...відповідей учнів у процесі засвоєння навчального матеріалу, зацікавленість в обговоренні поставлених проблем, бажання відстоювати свою думку, не просто доповнити або виправити товариша, й аргументувати свої відповіді.
...школи почали працювати по додатковому навчальному посібнику «Гігієна і здоров'я». З гігієнічним і статевим вихованням стуляється фізичне. Звичайно, основну роль в ньому грають учбова праця ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.