Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 747 за запитом навчання.

...АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Аналіз проблеми психологічної готовності дітей до навчання у школі у працях вітчизняних і ...
...психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти ……………………………………....................................7 1.2. Психологічна підготовка школярів до навчання у вищому закладі освіти та саморозвиток як психологічний ...
Прийоми навчання дітей розв’язуванню логічних задач 1.3. Види операцій логічного мислення, необхідні для розвитку вмінь розв’язувати логічні задачі Розділ 2. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ РОЗВ’ЯЗУВАННЮ ЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ ...
...педагогічні аспекти успішності та неуспішності навчання Розділ 3. Вплив батьків на успішність навчання 3.1. Вплив батьків на процес навчання дитини молодшого шкільного віку 3.2.
...педагогічні аспекти успішності та неуспішності навчання Розділ 3. Вплив батьків на успішність навчання 3.1. Вплив батьків на процес навчання дитини молодшого шкільного віку 3.2.
Методи навчання що забезпечують пізнавальну активність учнів 29 1.7.1. Метод проблемного навчання ЗО 1.7.2.
...і те, що на трудове навчання в 9 класі відводиться 2 години на тиждень, на мою думку, слід якомога економніше витрачати час.... Зміст теоретичного навчання передбачає озна¬йомлення учнів з основами деревообробного ви¬робництва, матеріалознавства, технології оброб¬ки деревини, народних художніх промислів, оздо¬блення виробів, ...
Навчання грамоти як особлива ступінь оволодіння первинними уміннями читання і письма 1.1. Навчання грамоти як процес формування у дітей умінь ...
НАСТУПНІСТЬ У НАВЧАННІ ПРЕДМЕТНОМУ МАЛЮВАННЮ 1.1. Предметне малювання в дитсадку і початковій школі: аналіз програм 1.2.... Прийоми навчання предметному малюванню дітей 5 7 років…. Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У НАВЧАННІ ПРЕДМЕТНОМУ МАЛЮВАННЮ ...
Форми організації навчання молодших школярів математики на уроці 1.1. Колективна, загальнокласна форма роботи 1.2. Індивідуалізація навчання математики на уроці 1.3.
Задача № 15 Навчальний центр «Ерудит» проводить 3 місячні курси з підготовки бухгалтерів. Початок навчання – із січня поточного року, курс ...
Теоретичні основи пізнавального аспекту навчання учнів на уроках іноземної мови 1.1. Сутність пізнавального аспекту навчання 1.2. Організація навчально пізнавальної діяльності учнів на уроках ...
Теоретичні основи пізнавального аспекту навчання учнів на уроках іноземної мови 1.1. Сутність пізнавального аспекту навчання 1.2. Організація навчально пізнавальної діяльності учнів на уроках ...
Вступ 1. Психолого педагогічне обґрунтування доцільності використання рольових ігор на уроках іноземної мови на початковому ступені навчання. 2.
Класно урочна форма навчання 1.1. Урок – основна форма організації навчання 1.2. Загальні вимоги до уроку 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1. Поняття диференціації навчання у психолого педагогічній науці……7 1.2. Дидактичні особливості диференціації навчання учнів початкових ...
...характеристика використання ігрових прийомів у навчанні дошкільників 1.1. Гра – основний вид діяльності дошкільників 1.2. Структура ігор та основні ігрові прийоми 1.3. Використання ігрових дидактичних прийомів у навчанні дошкільників Розділ 2.
Теоретичні засади навчання монологу опису англійською мовою учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття монологічного мовлення 1.2.... Методика навчання монологу опису англійською мовою учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 2.1. Основні підходи до навчання монологу опису учнів початкових ...
...АСПЕКТИ МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 1.1. Погляди педагогів класиків на проблему розвитку мовлення дітей дошкільного віку 1.3....В ПЕРІОД ПІДГОТОВКИ ЇХ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 3.1. Напрями роботи з розвитку мовлення дітей 3.2. Засоби розвитку мовлення 3.3.
...сугестивних художньо педагогічних технологій у навчанні мистецтва у загальноосвітній школі 1.1. Поняття та структура сугестивної художньо педагогічної технології 1.2. Джерела сугестопедагогіки 1.3....сугестивної художньо педагогічної технології у навчанні мистецтва в загальноосвітній школі Розділ 2. Дослідження сугестивних художньо педагогічних технологій у навчанні мистецтва в загальноосвітній школі 2.1.
...сугестивних художньо педагогічних технологій у навчанні мистецтва у загальноосвітній школі 1.1. Поняття та структура сугестивної художньо педагогічної технології 1.2. Джерела сугестопедагогіки . 1.3....сугестивної художньо педагогічної технології у навчанні мистецтва в загальноосвітній школі Розділ 2. Дослідження сугестивних художньо педагогічних технологій у навчанні мистецтва в загальноосвітній школі 2.1.
Теоретичні основи нетрадиційних формм навчання та їх вплив на якість навчального процесу в школі 1.1. Поняття нетрадиційного уроку та основні вимоги до його проведення ... Виникнення та використання нетрадиційних форм навчання в Україні Розділ 2. Аналіз нетрадиційних формм навчання та їх вплив на якість навчального процесу в школі 2.1.
Теоретичні основи нетрадиційних формм навчання та їх вплив на якість навчального процесу в школі 1.1. Поняття нетрадиційного уроку та основні вимоги до його проведення ... Виникнення та використання нетрадиційних форм навчання в Україні Розділ 2. Аналіз нетрадиційних формм навчання та їх вплив на якість навчального процесу в школі 2.1.
...поняття, органiзацiя та керiвництво, методика навчання.С 1.1 Характеристика спортивних iгор та їх значення у фiзичному розвитку дiтей дошкiльного вiку....С 1.4 Методика навчання спортивим iграм та вправам.С 1.5 Специфiка педагогiчної дiяльностi вихователя на заняттях зi спортивних iгор i вправ.С 2.
...аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі 1.1. Організаційні форми та методи навчання як категорії дидактичного процесу 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДУЛЬНО РЕЙТИНГОВОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 1.1. Поняття модульно рейтингового навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1.1. Поняття про навчальний модуль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1.1.2.
...з робочими зошитами у процесі навчання природознавства в початкових класах 1.1. Теоретичні підґрунтя наукового обґрунтування методики роботи з робочими зошитами 1.2....з робочими зошитами у процесі навчання природознавства 1.4. Сучасні проблеми методики роботи з робочими зошитами у процесі навчання природознавства 1.5.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 2.1. Навчання дітей першого року життя 2.2. Навчання дітей другого року життя 2.3.
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕНОТАТИВНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ 37 87 2.1. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 37 39 2.2. ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ДЕНОТАТИВНИХ ТЕХНІК ...
Особливості методики навчання метання дітей дошкільного віку Висновок до розділу 1 2. Організаційні та педагогічні умови навчання метання дітей дошкільного віку в практиці ...
Сутність інтерактивного навчання 2. Поняття технології в педагогічній науці та практиці 3. Інтерактивне навчання як сукупність технологій 4.
Поняття засобів навчання, їх класифікація та функції…………………..3 2. Технічні засоби навчання та їх види……………………………………..5 3. Умови використання ТЗН…………………………………………………7 4.
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці 1.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників 1.2.
ВПРАВИ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 1.1. Поняття методу вправ у навчанні української мови та вимоги до нього 1.2.
Класифікація методів навчання екології, їх характеристика. 2. Інтерактивні методи і форми навчання екології. 3. Використання різних форм і методів навчання у формуванні екологічної ...
...та загальні особливості адаптивної системи навчання 2. Основні принципи системи адаптивного навчання 3. Використання технології адаптивного навчання у вищому навчальному закладі Висновок Список використаної літератури
Сім’я як головний осередок навчання і виховання дитини 1.1. Основні народно педагогічні традиції родинного навчання і виховання 1.2.
Умови ефективного використання активних методів навчання 3. Перешкоди активному навчанню та шляхи їх подолання Висновок Список використаної літератури
Теоретичні основи навчання іноземної мови з використання комп’ютерних технологій в загальноосвітній школі 1.1. Поняття комп’ютерних технологій навчання 1.2.
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ЇХ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ 1.1. Загальна характеристика особливостей розвитку, навчання та виховання дитини дошкільного віку ...
...ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ 1.1 Творчі здібності в літературі 1.2.Дидактичні умови формування творчих здібностей засобами модульного навчання РОЗДІЛ 2.
Вступ 2.1 Постановка оперативних цілей навчання і вибір джерел інформації 2.2 Проектування дидактичних матеріалі по темі 2.3 Аналіз базових умов навчання.
...методики використання технічних засобів у навчанні іноземних мов у середній загальноосвітній школі 1.1. Поняття технічних засобів навчання та їх застосування на уроках іноземної мови 1....
Трудове навчання в системі трудового виховання Розділ 2. Експериментальне дослідження виховання соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання в початкових класах 2.1.
Методика навчання діалогічному мовленню школярів 2. 1. Вимоги до школярів під час вивчення діалогу та труднощі оволодіння ним 2. 2. Етапи навчання діалогічного мовлення 2. 3.
Методика навчання діалогічному мовленню школярів 2. 1. Вимоги до школярів під час вивчення діалогу та труднощі оволодіння ним 2. 2. Етапи навчання діалогічного мовлення 2. 3.
Рольова гра — ефективний засіб навчання іноземної мови Розділ 2. Методика проведення рольових ігор 2. 1. Взаємодія вчителя та учня під час проведення рольової гри 2....реквізитом у комунікативно ігровій методиці навчання іноземної мови. Важливе значення має і те, що у грі значна частина іншомовного матеріалу запам'ятовується мимоволі, а самостійне виконання ...
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ 2.1. Навчання дітей третього року життя 2.2. Забезпечення безпеки життєдіяльності та охорона праці у ...
Методика навчання кидків м΄яча у кошик з близької відстані 2.1. Навчання техніці кидків м’яча у кошик з близької відстані ...
НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ….. 28 3.1. Професійні та педагогічні знання вчителя у роботі з обдарованими дітьми …….. 28 3.2. Стратегії та організації навчання обдарованих дітей …... 32 3.3.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.