Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 747 за запитом навчання.

...З ДИТЯЧОЮ КНИЖКОЮ НА УРОКАХ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ 2.1. Організація роботи з дитячою книжкою в добукварний і букварний періоди навчання грамоти 2.2.
Особливості навчання музичної грамоти на уроці 1.1. Вивчення музичної грамоти в школі 1.2. Урок музики – основна форма організації навчання музичної грамоти 1.3 Структура ...
Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів 2. Інструктажі з питань охорони праці 3. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи 4. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці Висновок ...
Формування поняття числа в процесі навчання дітей лічбі в різних вікових групах. 2. Методичні прийоми ознайомлення дошкільників з цифрами. 3. Нетрадиційні методи ознайомлення дітей з цифрами. 4. Ігрові ситуації з навчання дошкільників лічбі.
УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 1.1. Вибір організаційної форми уроку 1.2. Завдання уроку 1.3. Завдання та зміст роботи з розвитку ...ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ НА УРОКАХ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ 2.1. Методика розвитку діалогічного мовлення 2.2. Методика розвитку монологічного мовлення 2.3.
...УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ В НАВЧАННІ ДЕКОРАТИВНОМУ РОЗПИСУ ……. 7 1.1. Народне декоративно прикладне мистецтво як основа творчого розвитку дітей дошкільного віку……………………………………… 7 1.2. Завдання навчання декоративного розпису в дитячому садку….
Тестовий контроль у навчанні іноземної мови 1.1. Тестовий контроль знань школярів як педагогічна проблема 1.2. Класифікація тестів з іноземної мови в середній ...тестового контролю на різних ступенях навчання іноземної мови в середній загальноосвітній школі 2.1. Тестовий контроль в середньому шкільному віці як засіб оптимізації навчального процесу 2....
...психологічної адаптації дитини до шкільного навчання 1.1. Загальне уявлення про адаптацію як складову соціалізації 1.2. Особливості перебігу адаптаційних процесів у дитячому віці 1.3....психологічної адаптації дитини до шкільного навчання 2.1. Дослідження соціально психологічної адаптації дошкільників 2.2. Аналіз результатів дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки
...іграшки у системі виховання і навчання дітей раннього віку …..... 6 1.1. Аналіз досліджень щодо впливу дидактичних ігор та іграшок на розвиток дитини ……. 6 1.2....дітей раннього віку в процесі навчання за допомогою дидактичних ігор та іграшок ……………….. 31 2.1. Методика проведення дидактичних ігор з сюжетними іграшками …………………. 31 2.2.
Освітні технології активного навчання з правових дисциплін……5 Розділ 2. Методика використання ігрових технологій при навчанні правових дисциплін…………………………………………………………………………12 2.1.
...здібностей молодших школярів у процесі навчання 1.1. Теоретико методологічні засади розвитку пізнавальних здібностей дитини як педагогічна проблема 1.2. Значення управління у діагностиці та формуванні ...здібностей молодших школярів у процесі навчання 2.1. Аналіз сучасного стану діагностики та формування пізнавальних здібностей молодших школярів 2.2. Розробка інтегрованої моделі формування пізнавальних інтересів ...
...АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАННЯ 1.1. Сутність аудіо засобів в навчальному процесі 1.2. Лінгвістичні труднощі смислового сприйняття інформації на слух 1.3....аудіо записів на різних етапах навчання РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ АУДІОЗАСОБІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 2.1. Основні форми та методи роботи з аудіозасобами 2.2.
...предмету і завдання методики початкового навчання математики..........6 1.2. Аналіз педагогічних технологій викладання математики в початковій школі...................................10 1.3....частково пошукових та репродуктивних методів навчання ……… 31 2.6. Побудова уроку математики на основі конкретної вправи …………….. 40 ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………….. 46 ЛІТЕРАТУРА ………………………………………………………………………... 48 ДОДАТКИ …………………………………………………………………………… 50
...психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти ……………………………………....................................7 1.2. Причини та симптоми дезадаптаційної поведінки студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі............……………………………...
Рольова гра — ефективний засіб навчання іноземної мови Розділ 2. Методика проведення рольових ігор 2. 1. Взаємодія вчителя та учня під час проведення рольової гри 2....реквізитом у комунікативно ігровій методиці навчання іноземної мови. Важливе значення має і те, що у грі значна частина іншомовного матеріалу запам'ятовується мимоволі, а самостійне виконання ...
...як невід'ємна частина процесу навчання та її практичне застосування 2.1. Етапи проведення екскурсії в початкових класах 2.2. Екскурсія безпосереднє сприйняття учнями досліджуваних об'...і розповідь учителя як методика навчання аналізу і порівнянню об'єктів і явищ природи в процесі проведення екскурсій на уроках природознавства в I III класах початкової ...
Методика навчання ведення м’яча з баскетболу 2.1. Навчання техніці ведення м’яча з баскетболу 2.2.
...складової художньо педагогічної технології у навчанні мистецтва 2.1. Характеристика теорій гри 2.2. Функції ігор та ігрові мотиви Розділ 3. Дослідження гри як складової художньо педагогіної технології у навчанні мистецтва 3.1.
...іноземної мови на початковому ступені навчання 1.2 Вікові особливості дітей дошкільного віку, які необхідно враховувати при організації рольових ігор Розділ 2. Характеристика рольової гри як ефективного прийому навчання іноземним мовам в дошкільних навчальних ...
Інтерактивні технології навчання. Форми і методи роботи. 2.4. Особистісно зорієнтований урок. 2.5. Технологія сучасного уроку з використанням інформаційних засобів навчання. 3.
Інтерактивні технології навчання. Форми і методи роботи. 2.4. Особистісно зорієнтований урок. 2.5. Технологія сучасного уроку з використанням інформаційних засобів навчання. 3.
...предмету і завдання методики початкового навчання математики..........................11 2.2. Сучасні підручники та програми з математики для учнів 1 класу………. 15 2.3.... Методика навчання розв’язування задач дітьми 6 річного віку 33 3.5. Конспект уроку математики у 1 класі……………………………. 36 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….
ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ГІПЕРАКТИВНИХ ДІТЕЙ 3.1. Виховання гіперактивних дітей у сім’ї 3.2. Проблеми навчання гіперактивних дітей 3.3.
ВИРІШИТИ ЗАДАЧІ Задача 1 Попов, перебуваючи в стані алкогольного сп'... Задача 2 Майстер виробничого навчання ПТУ Рощина запропонував неповнолітнім Лукову і Рогову "обмити" першу стипендію. Неповнолітні купили пляшку вина, яку з майстром розпили в майстерні ...
ВСТУП Розділ I. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 1.1....розвиваючих комп’ютерних ігор у навчанні дітей дошкільного віку ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
Вступ......................................................................................................................3 РОЗДІЛ І. Сучасний урок основна форма організації навчання в сучасній школі....................................................................................................................... 1.
1. Урок як діалог учителя з учнями в процесі навчання 2. Особливості побудови уроку на засадах діалогічної взаємодії 3.
Вступ Розділ І. Поняття оцінки у вітчизняній та зарубіжній педагогіці 1.1. Оцінка як педагогічна категорія 1.2....оцінки як органічної системи процесу навчання в учбово виховному процесі 2.1. Основні функції оцінювання та контролю в сучасній школі 2.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПАМ’ЯТЬ ТА ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЯ 1.1. Визначення поняття пам’яті 1.2....ВПЛИВУ ПАМ’ЯТІ НА УСПІШНІСТЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 2.1. Організація і методи дослідження 2.2. Результати дослідження 2.3. Шляхи, прийоми і засоби тренування та покращення ...
Вступ Розділ 1. Вивчення проблеми ігрових форм діяльності дошкільників у психолого педагогічній літературі 1.1....ігрових форм роботи у процесі навчання та виховання дітей дошкільного віку Висновки до розділу 1 Розділ 2. Застосування сюжетно рольової гри у навчально виховній роботі з ...
ВСТУП……………………………………………………………………………….3 Розділ І.Теоретичний аналіз основних понять соціально психологічного клімату малої соціальної групи………………………………………….6 1.1....соціально психологічного клімату на ефективність навчання студентської групи…………….34 2.1 Постановка проблеми та обґрунтування методів дослідження……………..34 2.2 Характеристика вибірки досліджуваних……………………………………...39 2.3.
5 курс., магистратура ВСТУП Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 1.1.... Інноваційні технології навчання в контексті формування професійно значущих якостей психолога ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА
Вступ 3 1. Педагогічний стиль як технологія педагогічної дії 5 2. Теоретичні засади використання прийомів педагогічного впливу на мотивацію та успішне навчання учнів підліткового віку 11 3.
... Вступ 1. Значення передового педагогічного досвіду 2. Сутність та особливості передового педагогічного досвіду 3....міста Красноармійська Донецької області з навчання української мови Висновки Список літератури
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практики за темою магістерських та дипломних робіт для студентів денної та заочної форм навчання та екстернів спеціальностей 7.050104, ...
Вступ 1. Природа пам’яті та її значення в оволодінні школярами навчальною діяльністю 2. Особливості пам’яті школярів 3.
Актуальність теми. З моменту проголошення Україною незалежності наша держава постала перед необхідністю реформування усіх галузей законодавства з метою наближення ...
ЗМІСТ ВСТУП 1. ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА 1.1. Сутність та види ігрових технологій. 1.2.
Питання 1 2 1. Гносеологія як розділ філософії. 2. Проблема пізнання у філософській традиції. 3. Поняття пізнання та його види.
Вступ Розділ 1. Психолого педагогічні основи навчально пізнавальної діяльності школярів 1.1. Вимоги до організації навчально пізнавальної діяльності молодших школярів ...
КМР Творче завдання (ви складаєте програму на дві обрані вами нозології, на окремому аркуші коментуєте) На основі теоретичних ...
ВСТУП 1. ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАЛІГРАФІЧНОГО ПИСЬМА 2. ПРАКТИЧНІ ВИДИ РОБОТИ ІЗ ФОРМУВАННЯ КАЛІГРАФІЧНОГО ПИСЬМА 2....
ВСТУП РОЗДІЛ І.ТЕОРЕТИКО ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1.
...Балів: 1 Класно урочну систему навчання вперше науково обґрунтував Виберіть одну правильну відповідь a. Ян Амос Коменський b. К.Д. Ушинський c. Мартін Лютер d....наук про процеси виховання і навчання c. частина філософії d. наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як фахівців ...
Question 7 Існують такі форми навчання у вищій школі: a. денна, заочна; b. дистанційна; c. ранкова. Question 8 До форм здобуття певного рівня освіти без відриву ... державну атестацію та термін навчання; Question 10 Професор це: a. вчене звання; b. рівень освіти; c. науковий ступінь; ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Що ...
універсальною синтетичною і інтегрованою формою навчання Question 7 Приєднання до Болонського процесу здійснюється шляхом: a. співпраці з міжнародними освітнім організаціями b. наданні якісних освітніх послуг c....європейських країн подання документів на навчання для іноземних студентів здійснюється: a. за 3 місяці до початку навчального року b. за місяць до початку навчального року c.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.