Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 747 за запитом навчання.

...пропозиції щодо стимулювання персоналу: кадрове навчання працівників і розробка системи стимулювання роботи персоналу на підприємстві Таким чином, запропоновані заходи дозволять зменшити витрати і отримати додатковий прибуток....1 Переваги і недоліки методів навчання Таблиця 3.2 Місячна тарифна ставка Таблиця 3.2 Місячні тарифні ставки працівників, що займають відповідні посади з врахуванням атестаційних ...
...3.7 Порівняльна характеристика видів навчання та підвищення кваліфікації кадрів Таблиця 3.8 Узагальнення потреб у навчанні персоналу підприємства (на прикладі ЗАТ ШП "Юність") Таблиця 3....
...в яких подовжений режим денного навчання, використавши такі дані: 1. Кількість учнів, які переведені на подовжений режим денного навчання: на 1 січня — 280; на 1 вересня— ...
...прийняте рішення пройти програму додаткового навчання; припинення дискусії і переглянути стратегічні плани розвитку організації? Завдання №9 Що треба знати про зміни Пояснення По закінченню виконання цієї ...цілому завданням цієї вправи є – навчання навичці сприйняття змін з іншої точки зору. ЗВІТ ПРО РЕАКЦІЇ НА ЗМІНИ Оцінка Оцінка 1. 2. Форма А.
1. Навчання і військова кар’єра Аслана Масхадова 2. Перша чеченська війна та міжвоєнний період 3. Вибори і загострення ситуації в Чечні ...
Вступ 1. Дитинство і навчання Демосфена 2. Боротьба Демосфена з Пилипом 3. Новий поштовх у боротьбі з Македонією 4. Зрада Демосфена союзниками і його загибель ...
Креативна технологія навчання з використанням сугестопедичної моделі ХЕТвоД 2. Методичні основи ХЕТвоД 3. Організаційні умови реалізації системи ХЕТвоД на уроках Список літератури
Навчання с питань охорони праці при підготовці працівників, при їх прийнятті на роботу та в період роботи. ........ 3 2.
Навчання с питань охорони праці при підготовці працівників, при їх прийнятті на роботу та в період роботи. ...... 3 2.
Модульна система навчання у вузах Рейтингова система оцінки знань Методи і форми організації контролю знань, шляхи їх удосконалення Література
Лекційна форма навчання і її функції 2. Методика читання лекції ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Лекційна форма навчання і її функції 2. Методика читання лекції ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Тренінг продаж як метод навчання персоналу 1.1. Особливості тренінгу продаж 1.2. Види тренінгів продаж 1.3. Мета тренінгових програм даного напрямку 1.4.
Професійний розвиток та навчання. Професійна орієнтація та її особливості. Методи підготовки та перепідготовки кадрів. Концепція просування по службі, її суть та особливості 2.
Сутність технології навчання 2. Основні принципи педагогічних технологій 3. Педагогічне проектування й педагогічні технології 4. Принципи педагогічного проектування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Сутність технології навчання 2. Основні принципи педагогічних технологій 3. Педагогічне проектування й педагогічні технології 4. Принципи педагогічного проектування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України 2. Правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти 3.
Регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України 2. Правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти 3.
Вища освіта (спеціаліст з комп'ютерних технологій в управлінні і навчанні) Викладаю в Луцькому національному технічному університеті Допоможу з курсовими, контрольними, дипломними, а саме: Програмування: Pascal, Delphi C++ VBA ActionScript Web: ...
Навчання, інструктажі та перевірка знань працівників з питань охорони праці. Посадові особи, які зобов’язані проходити попередню та періодичну перевірку знань ...
Навчання тільки закінчив, тому знання свіжі і є необхідний досвід. Обманювати не маю звички, тому можу гарантувати як якість і унікальність ...
Стефаника, інститут туризму(державну форму навчання). Вартість робіт від 150 грн за готову курсову. Всю курсову писала самостійноі захищала в університеті на "відмінно".
...в сфері консультативної допомоги в навчанні 8 років, з яких 6 років викладацької роботи за спеціальністю соціальна робота. br />br /> Можу виконувати повністю роботу назамовлення або ...
маю закінчену неповну вищу освіту Сєвєродонецьке відділення Інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля., спеціальність "Облік і аудит", студентка Сєвєродонецького технологічного інституту ВНУ ім. В.
...іграшки у системі виховання і навчання дітей дошкільного віку …….. 6 1.1. Погляди педагогів на гру і іграшку. Виховна і освітня цінність іграшки ……. 6 1.2.
Теоретичні методи навчання Література
Теоретичні основи використання засобів навчання в процесі формування вмінь розв’язувати задачі 1.1. Роль складених задач для формування аналітико синтетичної діяльності молодших школярів 1....
1) Зміст і співвідношення понять "виховання" і "самовиховання" 2) Основні принципи навчання Список літератури
Теорія та історія педагогіки, методика навчання, історія України, історія науки і техніки, мистецтвознавство, історія філософії, соціологія. за домовленістю.
Недоліки діючих планів навчання з іноземної мови 3. Аналіз шкільної програми та змісту підручників іноземної мови Список літератури
Недоліки діючих планів навчання з іноземної мови 3. Аналіз шкільної програми та змісту підручників іноземної мови Список літератури
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 1.1. Принципи відбору та організації лексичного матеріалу та їх значення в освоєнні лексичного ...
...раннього віку як основа її навчання 1.1. Батьківське спілкування: поняття, функції та компоненти 1.2. Культура батьківського спілкування 1.3.
Сучасні інформаційні технології в навчанні дітей та їх використання в практиці роботи дошкільних закладів …………….. 6 1.1. Погляди вчених та концепції щодо впровадження в освітній ...
...раннього віку як основа її навчання 1.1. Батьківське спілкування: поняття, функції та компоненти 1.2. Культура батьківського спілкування 1.3.
Орієнтація та навчання персоналу Висновки Список використаної літератури
Навчання, мислення, інтелект 4. Мотивація і емоції ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Навчання працівників превентивним заходам щодо запобігання і протидії корупції 3. Визначення осіб, відповідальних за ведення роботи із запобігання та протидії корупції ...
ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) 1. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 2. Складові частини сучасної економічної теорії: предмет дослідження. 3.
...використання історичних документів у процесі навчання 2. Класифікація історичних документів в методиці викладання історії та значення їх використання 3. Методика використання історичних документів в сучасних умовах ...
...на короткі дистанції та методика навчання бігу на короткі дистанції 3. Правила техніки безпеки при заняттях Список використаної літератури
Особливості навчання техніки і тактики. 3. Розвиток спеціальних фізичних якостей. 4. Комплексний контроль: зміст та методи. 5. Організація і проведення змагань, суддівство.
Дидактична гра як форма навчання 1.2 Дидактична характеристика основних структурних елементів уроків різних типів РОЗДІЛ ІІ. ДИДАКТИЧНЕ СПІЛКУВАННЯ НА УРОЦІ 2.1.
Основні напрямки і положення щодо навчання з питань охорони праці 27. Правила санітарії і гігієни для підприємств торгівлі 35. Фінансування охорони праці 47.
У даній роботі охарактеризовано різні підходи до вивчення проблеми впровадження інтерактивних технологій навчання в педагогічній теорії та практиці, з’ясовано види, структуру і зміст кейс технологій та виокремлено відповідні інноваційні аспекти для підготовки ...
...теми «Психологічні та дидактичні основи навчання української мови». 4. Законспектуйте норми і критерії оцінок орфографічних та пунктуаційних навичок учнів, творчих робіт учнів. 5.
...роботи виконані мною під час навчання в ОНПУ, були перевірені викладачами та захищені на "відмінно". Для придбання робіт зв'язуватися тільки через електронну пошту!
...ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ........................................................... 5 1.1. Вимоги до сучасного уроку української мови ............................ 5 1.2. Типологія уроків української мови ............................................ 6 1.3.
...ВЗН в умовах кредитно модульного навчання. Розглянуті основні види адаптації студентів та умови здійснення ефективної адаптації студентів.
Принцип навчання в автоматизованих навчальних системах…………7 1.2. Ігрові автоматизовані навчальні системи……………………………...10 1.3. Контролюючі (діалогові) автоматизовані навчальні системи………..
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.