Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 645 за запитом назв

Назвати зовнішні чинники інстинктивної поведінки. Завдання та запитання для самоконтролю №3 1. Функціональне значення гри. 2.... Назвіть вищі форми ігрової дослідницької діяльності тварин. Завдання та запитання для самоконтролю №4 1. У яких випадках тварина захищає свою територію?
Назвіть етичні вимоги до спілкування по телефону. 3. Охарактеризуйте види публічних виступів. 4. Вкажіть прийоми встановлення контакту із співрозмовником. 5.... Назвіть основні завдання ділових нарад. 7. Наведіть умови ефективного проведення ділової зустрічі. ТЕМА 5 1. Дайте визначення поняття «колектив».
...основні напрями вивчення організацій можна назвати? 2. Яке значення мають знання законів соціально психологічної регуляції діяльності організацій? 3. Які типи організаційних структур можна назвати? 4.
Назвіть автора твору «Утопія» (1516 р.) А) Томас Мор, Б) Томазо Кампанелла, В) Ян Амос Коменський, Г) Джон Беллерс. 16.... Назвіть ці вікові межі. А) 18 – 55 років, Б) 20 – 60 років, В) 20 – 62 роки, Г) 15 – 55 років. 25.
Назвіть основні риси притаманні юристу. 58.Правові дії та юридична діяльність. 59. Особистісні якості, які є негативними для юриста 60.... Назвіть основні вимоги до кандидатів на зайняття посади судді, прокурора та адвоката. 74. Тенденції розвитку юридичної діяльності. 75.
Назвіть основні умови вдосконалення уваги. 5. Як пов’язано між собою розуміння і мислення? 6. Назвіть головні труднощі в розумінні. 7.
...А2+ А3) : (П1+П2) має назву: a. загальний коефіцієнт ліквідності b. коефіцієнт концентрації власного капіталу c. коефіцієнт абсолютної ліквідності d. коефіцієнт швидкої ліквідності ТЕСТ ДО ТЕМИ ...скорочення послуг, наданих клієнтам, має назву: a. стратегії відновлення, спрямовані на зниження витрат b. "затягування пояса" c. стратегії відновлення по збіль¬шенню доходів d.
Прочитайте слова і назвіть букви в них. Size, Bess, type, sees, vine, wine, fine, five, tie, pie, test, spell, life, seen, seven, nine, system....Запропонуйте своєму товаришу назвати по буквах такі слова. Наприклад: Oksana, spell "did", please. Mike, Pete, set, Nell, meet, seems, pile, little, five, beef, send, ...
Назвіть види податкових правовідносин. 5. Назвіть види податково правових норм. 6. Розкрийте поняття «одиниця оподаткування». 7. Дайте характеристику ставок оподатковування. 8.
...9 РОЗДІЛ 2 ВИКОРИСТАННЯ МАРОЧНИХ НАЗВ 12 2.1. Рішення, які приймає маркетолог при виборі назви торгової марки 12 2.2.
...12 РОЗДІЛ 2 ВИКОРИСТАННЯ МАРОЧНИХ НАЗВ 14 2.1. Рішення, які приймає маркетолог при виборі назви торгової марки 14 2.2.
Назвіть основні функції фінансового аналізу. 6. Що розуміють під предметом фінансового аналізу? 7. Що таке об ’ єкт та суб ’ єкт фінансового аналізу? 8. Назвіть основні задачі фінансового аналізу. 9.
...йти – йдемо́, йдете́ любити  люблю́ назватиназвете́, назвемо́ нена́видіти  ненавиджу, нена́видиш, нена́видите, нена́видять нести – несемо́, несете́ носити  но́шу оголосити – оголошу́ – оголо́сиш одягнути – одягну́, одя́гнеш, одя́гнуть підняти – ...йти – йдемо, йдете любити  люблю назватиназвете, назвемо ненавидіти  ненавиджу, ненавидиш, ненавидите, ненавидять нести – несемо, несете носити  ношу оголосити – оголо...
...прав на чуже майно та назвати види цих прав. В другому питанні рекомендується перш за все висвітлити поняття володіння та назвати його види.
...лікарський препарат, використовуючи його російську назву (пошук за російською назвою). Ознайомитися з його складом і призначенням. Переглянути синоніми назви цього лікарського препарату.
...лікарський препарат, використовуючи його російську назву (пошук за російською назвою). Ознайомитися з його складом і призначенням. Переглянути синоніми назви цього лікарського препарату.
...лікарський препарат, використовуючи його російську назву (пошук за російською назвою). Ознайомитися з його складом і призначенням. Переглянути синоніми назви цього лікарського препарату.
...лікарський препарат, використовуючи його російську назву (пошук за російською назвою). Ознайомитися з його складом і призначенням. Переглянути синоніми назви цього лікарського препарату.
...у другому абзаці надрукуйте повну назву Вашої спеціальності та курс. Шрифт – Аrіаl, розмір – 14 пт, напів¬жирний; – у третьому абзаці надрукуйте номер Вашої групи.... Для шрифту цифрової частини назви групи використайте спеціаль¬ний ефект "нижній індекс"; – у четвертому абзаці надрукуйте повну назву Вашо¬го навчального закладу.
...у другому абзаці надрукуйте повну назву Вашої спеціальності, курс і номер групи. Шрифт – Аrіаl, розмір – 14 пт, напівжирний; – у третьому абзаці надрукуйте повну назву навчального закладу.
Назвати елементи витрат та статті калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг). 16. Сутність облікової політики підприємства та основні процедури її ведення.... Навести приклади загальновиробничих витрат та назвати принципи їх розподілу та включення до собівартості. 19. Облік статутного капіталу на підприємствах різних форм власності. 20.
від назви міста Болонья c. від назви Болонської декларації d. від назви Болонського університету Question 6 Дистанційна освіта не є: a.
від назви міста Болонья c. від назви Болонської декларації d. від назви Болонського університету Question 6 Дистанційна освіта не є: a.
Тест № 2 Назвіть кількість країн, які об'єднуються ООН: а) 125; б) 200; в) 215; г) 185. Тест № 3 Перелічіть головні направлення економічної ... Тест № 7 Назвіть головний орган ООН, який займає високе положення у системі механізму економічного та науково технічного співробітництва у рамках ООН: а) Рада ...
Назвіть основні принципи та розкрийте зміст етапів розподілу валового прибутку підприємств. Завдання до теми 4 1.... Назвіть джерела формування оборотних коштів підприємства. 6. Що є об ’ єктами основних засобів підприємств, за якими ознаками та групами вони класифікуються ?
Назвіть та дайте коротку характеристику документам, які супроводжують прийом на роботу. 3. Опишіть процес та документацію, яка супроводжує звільнення з роботи, ... Назвіть особливості їх заповнення, зберігання та видачі працівникові в результаті звільнення. 2. Назвіть склад особової справи та дайте характеристику документам, що ...
Назвати рахунок, який належить до контрпасивних рахун¬ків. Пояснити особливості його розміщення у балансі. Завдання № 1.5 Фінансові показники комерційного банку ... Назвати термін дії платіжного доручення. Завдання № 5.5 ТОВ «Комфорт» надало в банк АКБ «Мегабанк» розрахунко¬вий чек на суму 5600 ...
Назвіть ім'я відомого римського культурного діяча, який розвинув і довів латинську мову до літературного рівня: Марк Порцій Катон Горацій Квінт ... Назвіть основні принципи реформації? 22. Які землеробські племена на території України вважаються найбільш ранніми? Черняхівські Трипільські Зарубинецькі Пеньківські Визначте хронологічні рамки ...
психологічні риси юристів; Question 5 Назвати психічні процеси: a. пізнавальні, емоційні, вольові; b. емоційні, корекційні; c. прості, складні, психологічні. Question 6 Що спонукає людину до діяльності?...2 ТЕСТ 3 Question 1 Назвіть основні психологічні особливості підлітка. a. вихованість, стриманість; b. конфліктність, підвищена образливість; c. безпричинна зміна настрою, агресивність; Question 2 Чим визначена ...
...чотирьох розділів: перший розділ носить назву ,,Загальні положення “, другий розділ носить назву ,,Президент Глава держави” , третій розділ носить назву ,,Законодавчий орган” , четвертий розділ носить назву ,,Судова ...
Назвіть найбільших у світі експортерів та імпортерів деревини. 4. Які загальні тенденції у розміщенні обробної промисловості протягом останніх десятиліть? 5.... Назвіть основних світових виробників яловичини, свинини, баранини, м ¢ яса птиці. 3. У яких країнах світу найбільш поширені рибні ферми? 4.
Назвати види правосвідомості. 12. В чому полягає правовий нігілізм. 13. Засоби та особливості, які спричинюють зведення до мінімуму правового нігілізму. 14.... 8 Назвіть повноваження депутата ВРУ. 9. Назвіть принципи організації та діяльності органів державної влади. 10. Назвіть склад Кабінету Міністрів України. Тема 7.
Назвіть вимоги до жіночого ділового одягу 1. 2. .Назвіть вимоги до чоловічого ділового одягу. 2. Завдання 2. 1.
Назвіть фактори, що впливають на обсяг прибутку від реалізації продукції підприємства: ставки податку на додану вартість; емісійний дохід; ставка податку на ... Назвіть позиції, які необхідно безпосередньо використовувати для обчислення рентабельності власного капіталу підприємства величина статутного капіталу; підсумок першого розділу пасиву балансу; собівартість ...
...йти – йдемо́, йдете́ любити  люблю́ назватиназвете́, назвемо́ нена́видіти  ненавиджу, нена́видиш, нена́видите, нена́видять нести – несемо́, несете́ носити  но́шу оголосити – оголошу́ – оголо́сиш одягнути – одягну́, одя́гнеш, одя́гнуть підняти – ...йти – йдемо, йдете любити  люблю назватиназвете, назвемо ненавидіти  ненавиджу, ненавидиш, ненавидите, ненавидять нести – несемо, несете носити  ношу оголосити – оголо...
Завдання № 1 Дайте визначення офіційно ділового стилю та назвіть його головні ознаки Завдання № 2 Оформіть документ, у якому йдеться про те, що Поліщук Павло Опанасович отримав у магазині "Канцтовари" ... Назвіть реквізити цього документа. Завдання № 3 Дайте визначення договору. Назвіть його реквізити Завдання № 4 Провідміняйте кількісні числівники 932564 23749 Завдання № 5 ...
Назвіть основні законодавчі акти з цивільної оборони України та дайте визначення, що таке цивільна оборона згідно із законом « Про цивільну оборону»....Балів: 1 За вказаною характеристикою назвіть надзвичайну ситуацію: «Ситуація, яка розгортається на території двох та більше адміністративних районів (міст обласного значення), а також у разі, коли ...
Назвати необхідну умову для формування навичок у тварин: А) створення проблемної ситуації; Б) повторення, тренування рухового акту; В) висока збудливість нервової ... Вроджену координацію можна назвати: А) інстинктивним рухом; Б) інтроспекцією; В) еферентацією; Г) активацією; Д) білатерацією 19. Ієрархічна структура спільності макак підтримується завдяки а) самцям; ...
Назвати необхідну умову для формування навичок у тварин: А) створення проблемної ситуації; Б) повторення, тренування рухового акту; В) висока збудливість нервової ... Вроджену координацію можна назвати: А) інстинктивним рухом; Б) інтроспекцією; В) еферентацією; Г) активацією; Д) білатерацією. 19. Ієрархічна структура спільності макак підтримується завдяки...
Назвати необхідну умову для формування навичок у тварин: А) створення проблемної ситуації; Б) повторення, тренування рухового акту; В) висока збудливість нервової ... Вроджену координацію можна назвати: А) інстинктивним рухом; Б) інтроспекцією; В) еферентацією; Г) активацією; Д) білатерацією. 19. Ієрархічна структура спільності макак підтримується завдяки...
Назвіть основні напрямки у розвитку українського образотворчого мистецтва. 3. Характерні риси класицизму: назвіть їх та наведіть приклади архітектурних споруд. 4.
...14 РОЗДІЛ 2 ВИКОРИСТАННЯ МАРОЧОЇ НАЗВИ КОМПАНІЄЮ «ЛАСУНКА» 18 2.1. Сутність та значення марочної назви 18 2.2. Переваги, які отримує підприємство при використання марочної ...
Завдання № 2 Назвіть недоліки ситуаційного підходу. Поясніть на прикладах Ваше розуміння обмежень, що існують усередині власних організацій, зокрема технологічних, людських і обмежень в ... Завдання № 4 Назвіть та охарактеризуйте фактори зовнішнього середовища прямого та опосередкованого впливу на організацію, де Ви працюєте (навчаєтесь).
...12 РОЗДІЛ 2 ВИКОРИСТАННЯ МАРОЧОЇ НАЗВИ КОМПАНІЄЮ «COCA COLA» 14 2.1. Сутність та значення марочної назви 14 2.2. Переваги, які отримує підприємство при використання ...
...міжнародного інформаційного права ви можете назвати ? 4. Які міжнародні договори в міжнародній інформаційній сфері ви знаєте ? 5. Які спеціальні принципи міжнародного інформаційного права ви можете назвати ? ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 2 1.
...підозрюваний зобов’язувався сприяти розслідуванню, назвати невідомі слідству обставини і факти. Прокурор розглянув клопотання підозрюваного, але відмовив в його задоволенні, мотивуючи свою відмову тим, що, по ... Назвіть види угод, які можуть бути укладені у кримінальному провадженні. Хто згідно закону має право на ініціювання угод?
8 Назвіть повноваження депутата ВРУ. 9. Назвіть принципи організації та діяльності органів державної влади. 10. Назвіть склад Кабінету Міністрів України.
Першу таблицю назвемо «Цінник» («Price»), подальші таблиці (на цьому ж листі Excel) повинні носити назви продукта/блюда двох найменувань, виготовлених по рецептах на ...
Назву обєкта патентування, в залежності від заданого від заданого типу продукту або процесу, необхідно придумати самостійно. Повне імя винахідників, їх місце проживання, повну назву організації, інші потрібні відомості також ...
Назвати основні їх групи. 9. Розкрити механізм впливу окремих чинників на розміщення продуктивних сил на території України. 10.... Назвати основні елементи економіки. 4. В чому полягають відмінності однієї галузі від іншої? 5. Що таке класифікаційні галузі економіки та як ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.