Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 645 за запитом назв

гетерокінетичністю Question 3 Балів: 1 Назвіть основний закон геронтогенезу: a. закономірності b. гетерохронності c. системності d. різноплановості Question 4 Геронтогенез — це поняття, яке достатньо адекватно позначає: ... конкретизації і зіскальзування Question 3 Назвіть основні емоційні прояви: a. стан перенапруження, який супроводжується зовнішніми ознаками: втомленістю, невдоволеністю, незадовільним почуттям b.
Назвати якими документами оформляються результати проведення інвентаризації основних засобів. 4. Вказати порядок відшкодування нестач основних засобів винними матеріально відповідальними особами згідно ... Назвати на підприємстві склад нематеріальних активів та проаналізувати законність і доцільність їх придбання, а також правильність відображення їх в обліку 12.
...і ономастики, займається вивченням власних назв у ментальному лексиконі людини. Відомо, що ономастика займається науковим дослідженням імен, досліджує історію, використання та походження імен, тобто конотація імені.... Функціонування власних особових назв у різні епохи засвідчене в давніх писемних пам’ятках. Часто ці пам’ятки є чи не єдиним джерелом фіксації і ...
...у другому абзаці надрукуйте повну назву Вашої спеціальності, курс і номер групи. Шрифт – Аrіаl, розмір – 14 пт, напівжирний; – у третьому абзаці надрукуйте повну назву Вашого навчального закладу.
...у другому абзаці надрукуйте повну назву Вашої спеціальності, курс і номер групи. Шрифт – Аrіаl, розмір – 14 пт, курсив; – у третьому абзаці надрукуйте повну назву Вашого навчального закладу.
Назвіть форми прямих інвестицій: 1.капітальні вкладення, приватизація державного майна 2.придбання цінних паперів і іноземної валюти з метою тривалого зберігання ... Назвіть форми фінансових інвестицій готелю: 1.фінансування участі в розробці науково технічних програм, придбання ліцензій, патентів, ноу хау, витрати на підготовку ...
...відобразити на рахунках обліку та назвати первинні документи Задача 2. Від постачальника отримано обладнання для торгового залу, вартість з ПДВ 60000грн....відобразити на рахунках обліку та назвати первинні документи Завдання Дати відповідь на теоретичні запитання: 1. Порядок нарахування пені за несвоєчасну сплату податків 2.
Назвіть податок, який сплачують страхові компанії: а) податок на прибуток; б) податок на додану вартість; в) податок акцизний збір; г) податок ... Назвіть джерело сплати податку на прибуток страховою ком¬панією: а) поточні витрати компанії; б) надходження страхових премій; в) прибуток компанії; г) ...
Назвіть нормативний акт, яким регулюється діяльність Державного казначейства України. 4. Назвіть нормативний акт, яким регулюється діяльність контрольно ревізійної служби України. 5.
Назвіть основні ознаки права, які виокремлювали представники історичної школи права. Практичне завдання до теми 5 1. В.... Назвіть ті соціальні сили, які намагався залучати до "загальної справи" представник "інтегрального націоналізму" Д. Донцов? 3.
Назвіть соціальні ролі, які Ви виконували протягом свого життя. 4. Дайте визначення понять «потреба», «цінність», спрямованість». Тема 6.... Назвіть дестабілізуючі фактори, які діють на сім’ю в сучасному суспільстві. 3. Назвіть фактори, які впливають на зміцнення сім’ї в ...
конструктивна діяльність тварин Question 10 Назвати необхідну умову для формування навичок у тварин: a. повторення, тренування рухового акту b. присутність родичів c....Question 25 Вроджену координацію можна назвати: a. інстинктивним рухом b. еферентацією c. активацією d. білатерацією e. інтроспекцією Question 26 Ієрархічна структура спільності макак підтримується завдяки... a.
Назвіть податок, який сплачують страхові компанії: а) податок на прибуток; б) податок на додану вартість; в) податок акцизний збір; г) податок ... Назвіть джерело сплати податку на прибуток страховою ком¬панією: а) поточні витрати компанії; б) надходження страхових премій; в) прибуток компанії; г) ...
Назвіть податок, який сплачують страхові компанії: а) податок на прибуток; б) податок на додану вартість; в) податок акцизний збір; г) податок ... Назвіть джерело сплати податку на прибуток страховою ком¬панією: а) поточні витрати компанії; б) надходження страхових премій; в) прибуток компанії; г) ...
Назвіть податок, який сплачують страхові компанії: а) податок на прибуток; б) податок на додану вартість; в) податок акцизний збір; г) податок ... Назвіть джерело сплати податку на прибуток страховою ком¬панією: а) поточні витрати компанії; б) надходження страхових премій; в) прибуток компанії; г) ...
...елементарних особливостей об’єкту має назву: a. фантастичні псевдогалюцінації b. парейдоличні илюзії c. фізичні ілюзії d. фантастичні галюцінації e. ейдетизм Question 10 Вкажіть суттєву ознаку агностичних ... Шульте Question 19 Назвіть термін, що позначає повну втрату спроможності до концентрації уваги: a. Абулія b. Аспонтанність c. Апрозексія d.
...елементарних особливостей об’єкту має назву: Виберіть одну правильну відповідь a. фантастичні галюцінації b. фантастичні псевдогалюцінації c. ейдетизм d. парейдоличні илюзії e.... Шульте Question 19 Балів: 1 Назвіть термін, що позначає повну втрату спроможності до концентрації уваги: Виберіть одну правильну відповідь a. Апрозексія b. Абулія c. Аспонтанність d.
...та словесних (вербальних) відповідей отримало назву: a. “Когнітивний дисонанс” b. “Консонанс” c. “Асиметрія” d. “Парадокс Лап'єра” e. “Дисфункція” Question 5 Перше лабораторне дослідження етнічних стереотипів ...природнього експерименту у етнопсихології можна назвати експеримент Р.Лап’єра. a. так b. ні Question 9 “Кольоровий тест стосунків” було запропоновано: a. А. Еткіндом b. М.
Назвіть, які зі складів злочину, передбачених цими статтями (частинами статей), можна віднести до основного, до кваліфікованого і до привілейованого? 3.... Назвіть п’ять складів злочину, які мають два об’єкти. ТЕМА 6 1. Вкажіть по три статті КК, які передбачають злочини, ...
Назвіть податок, який сплачують страхові компанії: а) податок на прибуток; б) податок на додану вартість; в) податок акцизний збір; г) податок ... Назвіть джерело сплати податку на прибуток страховою компанією: а) поточні витрати компанії; б) надходження страхових премій; в) прибуток компанії; г) чистий ...
Назвіть основні види майнового страхування. 2. Що є об’єктом страхування для договору майнового страхування? 3. У чому сутність вогневого страхування?... Назвіть головні особливості здійснення страхування майна від протиправних дій третіх осіб. 6. У чому полягає майнове страхування технічних ризиків? 7.
...трьох розділів: перший розділ носить назву «Державний устрій в Україні на сучасному етапі розвитку», другий розділ носить назву «Політичний режим в Україні на сучасному етапі розвитку», ...
симетричності 6 Назвіть суб’єкт (S) або суб’єкти (х, у) у судженні: "Всі моря, що омивають територію України за площею менші ніж ...прості будуть разом хибні 15 Назвіть предикат (Р або R ) у судженні: "Жодний населений пункт України не розташований в Азії": Виберіть одну правильну відповідь a.
...інших законодавчих актів Question 33 Назвіть етапи законодавчого процесу: a. стадія виявлення законодавчої ініціативи, стадія обговорення проекту законодавчим органом, стадія прийняття проекту, стадія опублікування нормативного акту ...вигляді юридичної відповідальності Question 51 Назвіть принципи законності: a. доцільність, невідворотність покарання, гласність, справедливість b. інтернаціоналізм, науковість, взаємна відповідальність особи та держави, гуманізм ...
...правової легалізації політичних партій має назву: a. інституціоналізація b. реєстрація c. корпоратизація d. легітимація Question 4 Як називаються політичні партії по місцю в політичній системі суспільства: ...у найрізноманітніших сферах життя, має назву: a. глобалізація b. геостратегія c. глобалістика d. геополітика Question 3 Який дослідник у праці “Велика шахівниця” обґрунтовує геополітичну картину світу?
...правової легалізації політичних партій має назву: Виберіть одну правильну відповідь a. легітимація b. корпоратизація c. інституціоналізація d. реєстрація Question 8 Громадська організація, що поєднує людей по ...у найрізноманітніших сферах життя, має назву: Виберіть одну правильну відповідь a. геополітика b. глобалізація точно c. геостратегія d. глобалістика Question2 Балів: 1 Вихідним поняттям модерніської концепції ...
. Назвіть вимоги до тексту документу. 2. Оголошення. Визначення, види та реквізити оголошень. Правопис власних назв (установи, організації, підприємства, партії, творчі спілки, ...
Назвіть основні реквізити документів за державним стандартом. 2. Напишіть лист запит до офіційної установи. Назвіть реквізити службових листів. 3.
Назвіть основні завдання соціальної роботи як науки. 3. Назвіть основні принципи соціальної роботи. 4. Соціальна робота як професія це… 5.
Назвіть дві три статті Особливої частини КК України, які мають просту, описову, відсильну та бланкетну диспозиції; назвіть дві три статті Особливої частини ...
...людини, чи можете Ви її назвати репресивною? 3. Поясніть сутність функціонального комплексу культури: Адаптивний Регулятивний Пізнавальний Гуманістичний 4. Перелічить методи і принципи аналізу культури: 5....виклав свою теорію культури, мала назву: А) «Присмерк Європи»; Б) «Стародавнє суспільство»; В) «Людина граюча»; Г) «Золота гілка». 6. Елементами культури є: А) дифузія; Б) концепти; ...
...визначення офіційно ділового стилю та назвіть його головні ознаки ………………………………………………………………………... 3 2. Оформіть документ, у якому йдеться про те, що Поліщук Павло Опанасович отримав у магазині «Канцтовари» ... Назвіть реквізити цього документу ……… 5 3. Складіть протокол ………………………………………………………... 7 4. Прочитайте вислови і пригадайте ситуацію, коли ви вчинили несправедливо у ставленні ...
...підвищення ефективності господарської діяльності підприємства;  назвати можливі причини змін, що відбулися, виявити їх вплив на результати господарської діяльності підприємства Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Таблиця Показник ...підвищення ефективності господарської діяльності підприємства;  назвати можливі причини змін, що відбулися, їх вплив на результати господарської діяльності підприємства  зробити висновки Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Таблиц...
Ввести назву підприємства (фірми, організації), за узгодженням з викладачем, і зазначити ім'я каталогу, де будуть розташовані бази даних. 3....відобразити основні характеристики документів: • повну назву документа; • вид документа; • автора документа; • дату ухвалення; • де і коли вперше опублікований документ; • якщо є нові редакції, то коли вони ...
Ввести назву підприємства (фірми, організації), за узгодженням з викладачем, і зазначити ім'я каталогу, де будуть розташовані бази даних. 3....відобразити основні характеристики документів: • повну назву документа; • вид документа; • автора документа; • дату ухвалення; • де і коли вперше опублікований документ; • якщо є нові редакції, то коли вони ...
Назвіть характерні риси середньовічного світогляду. 4. Охарактеризуйте зміни у розвитку давньоруської культури після офіційного хрещення Русі. 5. Назвіть пам’ятки культури Київської Русі.
За вказаною характеристикою назвіть надзвичайну ситуацію: «Ситуація, яка розгортається на території двох та більше адміністративних районів (міст обласного значення), а також у разі, коли ... Назвіть причину яка викликає техногенну надзвичайну ситуацію і відсутня серед зазначених: Виберіть одну правильну відповідь a. кримінальні елементи та тероризм; b.
Ознайомитись та назвати види діяльності, якими займається підприємство, а також перевірити їх відповідність установчим документам. Відображення результатів перевірки необхідно показати за допомогою таблиці ... Ознайомитись та назвати види діяльності, якими займається підприємство, а також перевірити їх відповідність установчим документам. 3. Виходячи з показників звітності та оцінки аудиторського ...
Ознайомитись та назвати види діяльності, якими займається підприємство, а також перевірити їх відповідність установчим документам. 3. Виходячи з показників звітності та оцінки аудиторського ... Ознайомитись та назвати види діяльності, якими займається підприємство, а також перевірити їх відповідність установчим документам. 3. Виходячи з показників звітності та оцінки аудиторського ...
Назвіть види соціальних законів, які виділяються за: а) часом дії ; б) масштабом реалізації ; в) характером, способом вияву ; г) формами зв’язків .... Назвіть соціальні ролі, які Ви виконували протягом свого життя. Опишіть, як впливала зміна Вашого статусу на виконання цих ролей. 6.
...ефективності господарської діяльності підприєм¬ства; – назвати можливі причини змін, що відбулися, виявити їх вплив на результати господарської діяльності підприємства. Таблиця 1 Вихідна інформація (дані ТзДВ "Альфа") ...ефективності господарської діяльності підприєм¬ства; – назвати можливі причини змін, що відбулися, виявити їх вплив на результати господарської діяльності підприємства. Вихідна інформація: Дані ТзОВ "Аміна": Показник Одиниця ...
...організації вищої державної влади має назву: Виберіть одну правильну відповідь a. форма державного правління b. форма державного устрою c. форма державного режиму d....органи Question 18 Балів: 1 Назвіть необхідні умови трудового договору: Виберіть одну правильну відповідь a. випробування під час прийняття на роботу b.
Назвіть одиниці калькулювання в транспорті 5. Назвати первинні документи і зробити бухгалтерські проведення, враховуючи наступні господарські операції: фактична собівартість виконання авто ...
Назвіть види принципів трудового права, у чому їхня відмінність. 5. Назвіть норми, що є гарантіями в забезпеченні дотримання принципів трудового права.
Question 3 of 15 Назвіть основні емоційні прояви: 1) стан перенапруження, який супроводжується зовнішніми ознаками: втомленістю, невдоволеністю, незадовільним почуттям; 2) зміни набудую людини, які супроводжуються ... Question 9 of 15 Назвіть основні захворювання внаслідок стресу: 1) накопичення липідів у крові під годину стресу сприяє розвитку атеросклерозу, це призводить до гіпертонії і ...
Назвіть критерії підвідомчості суду загальної юрисдикції цивільних справ 4. Охарактеризуйте види цивільної юрисдикції 5. Визначте загальні правила визначення юрисдикції суду Контрольні ... Назвіть підстави і способи забезпечення доказів по цивільній справі 4. Які факти не підлягають доказуванню в цивільній справі 5.
Розглядаючи друге питання, слід назвати і проаналізувати не тільки ті питання, що виносяться на Всеукраїнський референдум, а й ті, які не можуть на нього виноситись.... Досліджуючи четверте питання, слід назвати і проаналізувати не тільки ті питання, що виносяться на місцевий референдум, а й ті, які не можуть на нього виноситись.
...в етикетці для своєї продукції назву «Горлівське підприємство «Колос» замінило на Краматорське підприємство «Турбота», а фірмову назву «Донецьке виробниче об’єднання харчових продуктів», до складу якого ...
Назвіть основні складові ринку праці. 6. Що таке „регулятори ринку праці” та перерахуйте їх? 7. Які вам відомі ознаки ринку праці? Конторольная 3 1. Назвіть основні складові ринку праці. 2.
Чи реєструє ДП УААСП назви музичних колективів? Чи може ДП УААСП зареєструвати назву колектива російською мовою? ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 1.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.