Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 756 за запитом належала

...знань одне з чільних місць належить народній міфології. Філологічна спрямованість у вивченні міфологічних образів довгий час домінувала. Це сталося внаслідок того, що такі науки, як археологія, ...цікавився Тейлор Едуард Барнетт, який належить до числа найбільш видатних етнографів та істориків культури XIX в. Особливо великий внесок він зробив історію первісного суспільства.
на праві приватної власності належить квартира, загальною площею 154 м2, яка знаходиться у спальному районі м. Харкова, складається з кімнат колишньої комунальної квартири.... належить на праві приватної власності квартира в елітному будинку у центрі м. Харкова, загальною площею 152 м2.
...стадії виробництва) суб’єкта, що належить до інонаціонального відтворювального комплексу, якраз і породжує феномен міжнародної економічної діяльності. Своєрідним динамічним ядром усієї системи міжнародної економічної співпраці виступають ...корпорацій та інших організацій, що належать до основної господарсько виробничої ланки. Саме виробничо збутові структури з конкурентними попитом і пропозицією створюють тканину ринку, визначають його цінові ...
...за вироком суду накладено арешт, належать їй на праві приватної власності: комп’ютер було придбано нею до укладання шлюбу із Каменевим, а музикальний центр було їй ...травмований внаслідок наїзду автомобіля, який належить Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Сімко М.М. звернувся з позовом до заводу про відшкодування заподіяної його здоров’ю та майну шкоди.
...зібрано 99 видів рослин,які належать до 33 родин. Серед них 45 видів лікарських рослин, які належать до 22 родин.Найбільш чисельною виявилися родини Asteraceae 15 ...
Клімовим, професія практичного психолога належить до такого типу професій: Виберіть одну правильну відповідь a. “людина — техніка” b. “людина — людина” c. “людина— художній образ” d....До основних методів психотерапевтичного впливу належать методи: Виберіть одну правильну відповідь a. сугестивної терапії b. математичного аналізу c. статистичної обробки даних d.
...процесах роздержавлення і приватизації договору належить чільне місце серед форм, що використовуються для подолання монополії державної власності ( купівля продаж державного майна через аукціони, конкурси, біржі тощо)....ектів страхової охорони, до яких належать очікувані прибутки, ризик підприємницької діяльності тощо, теж призводить до урізноманітнення форм добровільного (договірного) страхування з конкуренцією страхових організацій.
...в приватному будинку, де йому належала ½ частина на праві власності. Друга частина будинку належала тітці та її сину, який працював та проживав в м.
...в приватному будинку, де йому належала ½ частина на праві власності. Друга частина будинку належала тітці та її сину, який працював та проживав в м.
...процесах роздержавлення і приватизації договору належить чільне місце серед форм, що використовуються для подолання монополії державної власності ( купівля продаж державного майна через аукціони, конкурси, біржі тощо)....ектів страхової охорони, до яких належать очікувані прибутки, ризик підприємницької діяльності тощо, теж призводить до урізноманітнення форм добровільного (договірного) страхування з конкуренцією страхових організацій.
До власного капіталу страховика належить: а) страхова сума; б) страхові резерви; в) нерозподілений прибуток; г) страхове відшкодування; Тест 4. Норматив витрат на ведення справи в ...б) ні; в) тільки якщо належить до засновників або акціонерів; г) тільки з дозволу Держфінпослуг Завдання 1. Оцінити фінансову стійкість страхових компаній А і Б щодо ...
...законодавства україни з питань що належать до його компетенції розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства україни з питань що належать до його компетенції розробляє пропозиції щодо вдосконалення ...
До виключної компетенції Зборів належить:  визначення основних напрямків діяльності Банку, а також затвердження звітів про їх виконання;  внесення змін та доповнень до Статуту Банку;  зміни ... Такі повноваження, що належать до виключної компетенції Загальних зборів не можуть бути делеговані іншим органам управління Банку. Проте інші питання діяльності Банку можуть розглядатися ...
Що належить до страхових випадків з обов'язкового особистого страхування на транспорті? а) Одержання застрахованим травми; б) тимчасова втрата застрахованим працездатності або ... Що належить до страхових випадків при страхуванні від нещасних випадків? а) інвалідність; б) смерть застрахованого; в) смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку, травмування ...
...з перерахованих нижче посад не належать до посад державної служби? a. посади спеціалістів (не військовослужбовців) військкоматів b. посади народних депутатів, Голови та членів Конституційного Суду України, ...участі у політичній діяльності та належати до політичних партій і висловлювати свої політичні погляди b. відсутністю елітних спеціалізованих навчальних закладів по підготовці керівного складу державних службовців, ...
...зібрано з земельних ділянок, які належать їм на праві приватної власності. Свої дії вони обґрунтовують тим, що є членами КСП „А” і земельні ділянки, з яких вони зібрали соняшник належать їм на праві приватної власності ...
...методів психотерапії соціально педагогічної діяльності належать : 14. До методів соціальної профілактики соціально педагогічної діяльності належать : 15. Дотримання нормативно ціннісних установок у будь яких випадках соціально педагогічної ...
...порядку службового завдання, авторське право належить самим авторам. Адміністрація відхилила вимоги авторів, вказуючи на те, що в трудовому договорі прямо записано, що право на використання всіх творчих результатів праці авторів належить роботодавцю. Як вирішити спір?
...перстень, що за описом потерпілого належав йому та був вкрадений. Враховуючи, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, керуючись ... 5) Чи належить перстень, вилучений у Носенко К.О., потерпілому? 3. Для дослідження експерту направити: підозрюваного Носенко К.О.
...у матеріальній мотивації трудової діяльності належить заробітній платі як основній формі доходу найманих працівників. Найчастіше застосовують дві основні форми заробітної плати — відрядну й почасову....завдань оцінки ефективності оплати праці належать: перевірка ступеня обґрунтованості застосовуваних форм і систем оплати праці; визначення розміру та динаміки середньої заробітної плати окремих категорій та професій ...
До них, зокрема, належить як влас¬не підряд, так і побутове замовлення, підряд на капітальне будівни¬цтво, підряд на виконання проектних та пошукових робіт, ...проведення робіт, до яких і належить договір підряду. За договором підряду підрядник зобов'язується виконати на свій ризик визначену роботу по завданню замовника з його чи ...
Задача Аналіз чисельності та структура персоналу підприємства Категорії персоналу План Фактично Відхилення (+ ) За минулий період Поточний період Від плану Від минулого періоду Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Весь персонал підприємства 920 100 880 100 900 100 20 2,17 20 2, Промислово виробничий персонал 740 80,43 760 86,36 750 83,33 10 1,35 10 1, З них: робітника 620 67,39 610 69,32 600 66,67 20 3,23 10 1, Службовці 75 8,1...
...років) пасли табун коней, що належить ФГ "Світанок". Тракторист Ілюхін, який їхав на мотоциклі по шосе, зіштовхнувся з конем із табуна, який переходив дорогу, потерпів аварію, ...засіданні було встановлено, що мотоцикл належав ТОВ "Лукомор'я". Ілюхін, будучи працівником ТОВ "Лукомор'я", мав доступ до гаражу, узяв його без дозволу.
...цивільних прав і обов’язків належить цивільно правовому договору, який є основною правовою формою, що опосередковує рух цивільного обороту: переміщення матеріальних цінностей і надання послуг тощо, ... Договір дарування та пожертви традиційно належить до найбільш стабільних розділів цивільного права. Завдяки цьому поняття договору дарування та пожертви та його
...сім’ї як соціальної системи належать: a. Ієрархія b. Життєві цикли c. Альянси d. Коаліції e. Сімейні правила f. Комунікації g. Згуртованість h. Гнучкість i....сім’ї як соціальної системи належать: a. Стабілізатори b. Перевернена ієрархія c. Історичні параметри d. Комунікації e. Кордони f. Сімейні правила g.
...у матеріальній мотивації трудової діяльності належить заробітній платі як основній формі доходу найманих працівників. Найчастіше застосовують дві основні форми заробітної плати — відрядну й почасову....завдань оцінки ефективності матеріальної мотивації належать: перевірка ступеня обґрунтованості застосовуваних форм і систем оплати праці; визначення розміру та динаміки середньої заробітної плати окремих категорій та професій ...
...але фактично влада в країні належала першому консу¬лу "громадянину Бонапарту". Щоб дійти цього висновку, пот¬рібно виявити особливості Конституції 1799 р....влада і право законодавчої ініціативи належали трьом консулам, насправді пер¬ший консул фактично був диктатором. Аналіз обмеженої компе¬тенції численних інститутів влади (Державної ради, Трибунату, Законодавчого ...
...у матеріальній мотивації трудової діяльності належить заробітній платі як основній формі доходу найманих працівників. Найчастіше застосовують дві основні форми заробітної плати — відрядну й почасову....завдань оцінки ефективності матеріальної мотивації належать: перевірка ступеня обґрунтованості застосовуваних форм і систем оплати праці; визначення розміру та динаміки середньої заробітної плати окремих категорій та професій ...
...ВАТ «Сигнал», 100% акцій якого належить державі, співробітники ДПА виявили, що протягом 2003 року ВАТ «Сигнал» надавало в оренду ТОВ «Прибуток» виробничі та офісні приміщення....майно, яке надавалося в оренду, належить не державі, а відкритому акціонерному товариству, отже, не є державним. Таким чином, на нього не поширюються обмеження щодо оренди державного ...
...земля, на якій розташований гараж, належить йому на праві власності. Так як кооператив не допомагав в обслуговуванні гаража, території біля нього, та оскільки земля належала А.
...земля, на якій розташований гараж, належить йому на праві власності. Так як кооператив не допомагав в обслуговуванні гаража, території біля нього, та оскільки земля належала А.
До основного капіталу належать як діючи засоби, так і ті, що перебувають на консервації або в запасі. Структура основного капіталу це склад та співвідношення ...характеризують забезпеченість підприємства основним капіталом, належать: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основного капіталу у майні підприємства. Стан основного капіталу характеризують через такі коефіцієнти: зношення основного капіталу; ...
...структури, серед яких особливе місце належить розкриттю інвестиційної привабливості суб'єктів ринкових відносин. Це потребує вирішення низки складних і різних за характером проблем в обліковому середовищі, ...нематеріальні активи та кошти, що належать підприємству на певну, а також їх розміщення та використання. Узагальнення теоретичних і практичних підходів до розуміння економічної суті категорії "активи" ...
...в Черкасах в будинку, що належить їй по праву особистого майна, надала строком на один рік кімнату в будинку громадянці Тарасенко....заповіту на майно, що йому належить, не згадав в ньому дітей від свого першого шлюбу. Через рік після цього О. Тарасенко помер.
Які з видів страхування не належать до майнового? а) Страхування наземного транспорту; б) страхування інвестицій; в) страхування кредитів; г) страхування відповідальності власників автотранспортних засобів. 7.... До короткострокових видів медичного страхування належать: а) страхування здоров’я на випадок хвороби; б) медичне страхування туристів; в) страхування стоматологічної допомоги; г) усе правильно. 18.
...про вчинення крадіжки речей, що належать її знайомій Д. При цьому громадянка Т. пояснила, що її знайома Д., яка є потерпілою, не бажає звертатися до правоохоронних ...чого були вилучені речі, що належать потерпілому В., слідчий повернувся до районного відділу внутрішніх справ, де доповів начальнику слідчого відділу про проведену роботу.
...відповідними службами, але пріоритет повинен належати персоналу. В багатогранній роботі по досягненню конкурентоспроможності важливе місце належить показникам, які повинні характеризувати та давати змогу оцінювати конкурентоспроможность того ...
...панчішної фабрики перевозився вантаж, що належить прядильному цеху фабрики «Червона нитка». На шляху прямування на автомашині виникла пожежа, в результаті чого вантаж був пошкоджений.... Кому належить право вимагати відшкодування збитків? Хто є суб’єктом відповідальності за збитки завдані КСП? Завдання № 5 За договором залізничного перевезення, укладеного ...
...відповідними службами, але пріоритет повинен належати персоналу. В багатогранній роботі по досягненню КС важливе місце належить показникам, які повинні характеризувати та давати змогу оцінювати КС того ...
Калькулювання собівартості продукції належить до сфери управлінського аналітичного обліку і здійснюється підприємствами, виходячи з конкретних завдань, що стоять перед ними....у забезпеченні оптимального рівня собівартості належить аналізу, головна мета якого – виявлення можливостей більш раціонального використання виробничих ресурсів,зменшення витрат на виробництво, реалізацію і забезпечення росту прибутку.
...якого пролягають лінії електропередачі, що належать ТОВ “Київенерго”. На думку позивача, земельна ділянка обтяжена сервітутом відповідача, якому належать і яким експлуатуються ці лінії електропередачі.
Калькулювання собівартості продукції належить до сфери управлінського аналітичного обліку і здійснюється підприємствами, виходячи з конкретних завдань, що стоять перед ними....у забезпеченні оптимального рівня собівартості належить аналізу, головна мета якого – виявлення можливостей більш раціонального використання виробничих ресурсів,зменшення витрат на виробництво, реалізацію і забезпечення росту прибутку.
...разом в одному будинку, який належить Позивачці на праві власності. Під час цього шлюбу народився її онук Олександр. У березні 2011 р.... Судом, до якого належить звернутися є Суворовський районний суд м. Одеси. При недостатності вихідних умов, змоделюйте їх самостійно.
...на використання земельної ділянки, яке належало гр. М., та житлове приміщення, яке належало гр. Н.) та звернулися до реєстраційного органа за місцем проживання гр. П.
...якої пролягають лінії електропередачі, які належать ТОВ «Київенерго». На думку позивача, земельна ділянка обтяжена сервітутом відповідача, якому належать і експлуатуються ці лінії електропередачі.
...злочини, до яких зґвалтування не належить. Дайте докладний висновок по справі, використовуючи для цього положення статей 59, 65 і санкцію ст. 257 КК України. 3....не було виявлено майна, яке належить конфіскувати. Прокурор подав апеляцію на вирок суду, в якій вка¬зав, що конфіскація в цьому випадку має бути обов'язково ...
Калькулювання собівартості продукції належить до сфери управлінського аналітичного обліку і здійснюється підприємствами, виходячи з конкретних завдань, що стоять перед ними....у забезпеченні оптимального рівня собівартості належить аналізу, головна мета якого – виявлення можливостей більш раціонального використання виробничих ресурсів,зменшення витрат на виробництво, реалізацію і забезпечення росту прибутку.
...тим, що таку заяву не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки О. Остапчук уже не перебуває на публічній службі, а заявлені нею вимоги є вимогами, ... Деякого суду належало звернутися О.Остапчук? Підготуйте консультацію. Рекомендована література: 1. Кодекс адміністративного судочинства України: за станом на 5 вересня 2007 року. – Х.
...зазначивши, що право відміни актів належить Президенту України. Дайте юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення. Чи належить до повноважень Секретаря Ради національної безпеки і ...
...господарства (15 га ріллі, що належала гр. Крючку на праві приватної власності та 20 га сільськогосподарських угідь, що належали фермерському господарству на праві оренди) та зареєструвати ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.