Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3199 за запитом напрямки

...ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 79 4.1. Методи та процедури здійснення аудиту власного капіталу 79 4.2....роботи, мету, завдання та основні напрямки дослідження. Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обгрунтування та розробка шляхів вдосконалення обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємств.
Напрями класифікації витрат, назвати принципи поділу витрат на ті, що включаються до собівартості продукції, та ті, що належать до витрат періоду.... Зміст та основні напрями внутрішнього контролю та аудиту. 39. Методи калькулювання собівартості продукції. 40. Відображення даних про нематеріальні активи та гудвіл в облікових реєстрах ...
Напрямки вдосконалення обліку виробничої собівартості у промисловості із застосуванням комп’ютерних технологій 80 РОЗДІЛ 3. Економічний аналіз та аудит витрат на ... Напрями підвищення ефективності організації та методики аналізу та аудиту собівартості продукції із застосуванням комп’ютерних технологій 107 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 112 ...
Типологія техногенних ландшафтів та напрямки їх використання............ 3.2. Обгрунтування раціонального напрямку рекультивації для умов ВАТ „Березівський кар’єр”.......................................................................................................... 3.3.
...управління працею є протилежними за напрямками: перший направлений на зміну існуючого стану, другий – на його закріплення, проте вони доповнюють один одного.... Основними напрямками підвищення ефективності праці в аптечних закладах є: поліпшення організації і обслуговування робочих місць; раціоналізація засобів і методів праці, що прискорюють ...
...межах якої можна виділити два напрямки його застосування: 1) як інструменту стратегічного планування та оперативного управління діяльністю підприємства. Розробка бізнес плану вимагає визначення не тільки стратегічних ...від плану та своєчасно коригувати напрямки розвитку бізнесу. Отже, в умовах ринкової системи господарювання бізнес план — це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та ...
Напрями підвищення ефективності страхової діяльності СК “ПРОВІДНА” 109 BR> ВИСНОВКИ 115 BR> СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 124 BR> ДОДАТКИ 128 BR> BR> ...окремі інтернет видання фінансово економічного напрямку. BR>
...роботу я спрямував у таких напрямках, а саме: • проаналізував фінансову стійкість підприємства; • оцінив ліквідність підприємства; • проаналізував платоспроможність підприємства; • оцінив рентабельності підприємства; • проаналізував ділову активність підприємства; • оцінив ...і фінансові засоби в таких напрямках як: а) запровадити автосервіс автомобілів закордонного виробництва і їх гарантійне обслуговування ; б) розширити асортимент послуг по вантажоперевезеннях...
...необхідно виготовлювати та в якому напрямку вдосконалювати асортимент харчової продукції. Сьогодні, коли ринок харчових продуктів та інших товарів проявляється, насамперед, стрімким підвищенням цін, виробники не обтяжують ... 1.5 Напрями діяльності підприємства в умовах маркетингу, на які найбільшою мірою впливає цінова політика Рис. 1.6 Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій ...
...Симохін, зробивши кілька кроків у напрямку до тротуару, різко розвернувся і пішов у напрямку середини проїжджої частини, в наслідок чого він потрапив під колеса вантажного автомобіля.
...Симохін, зробивши кілька кроків у напрямку до тротуару, різко розвернувся і пішов у напрямку середини проїжджої частини, в наслідок чого він потрапив під колеса вантажного автомобіля.
Напрямки реформування органів виконавчої влади вищого та центрального рівнів 2. Напрямки реформування адміністративно – територіального устрою України Тема 9 1.
Охарактеризувати основні напрямки врахування екологічного фактора в розміщенні виробництва. Питання та завдання до лекції 3 1. Розкрити поняття „ресурсний потенціал території” та його ... Основні напрямки стратегії управління регіональним розвитком. 10. Дати коротку характеристику сучасного стану регіонального розвитку в Україні. 11.
Напрямки вдосконалення обліку фінансової діяльності із застосуванням комп’ютерних технологій РОЗДІЛ 3. Економічний аналіз та аудит фінансової діяльності на ВАТ «Південний ... Напрямки вдосконалення аналізу та аудиту фінансової діяльності із застосуванням комп’ютерних технологій ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
...економічне пояснення розрахованим показникам, охарактеризувати напрями використання прибутку. Вихідні дані наведено в таблиці 2. Таблиця 2. Показники, млн..грн.. Виручка від реалізації 45,1 В т....пояснення розрахованим показникам, охарактеризувати основні напрями аналізу фінансового стану. Вихідні дані наведено в таблиці 3. Таблиця 3. Показники, млн..грн Підсумок балансу 18,2 Необоротні активи ...
...рівень якості виробів визначають пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки, а оптимальний рівень має відповідати мінімальній величині загальних суспільних витрат на виробництво й експлуатацію (споживання) продукції....продукції підприємства розвивається по двох напрямках: виробництво мінеральної столової води під торговельними марками "Дніпропетровська", "Новотроїцька"; виробництво напоїв на основі мінеральної води під торговельними марками «Хіт парад», «...
...від центру діаграми у різних напрямах (румбах), пропорційні повторюваності вітрів цих напрямів. Розу вітрів враховують при будівництві злітно посадочних смуг аеродромів, плануванні населених місць (доцільної орієнтації ...жилмасиву і промзони (з погляду напряму перенесення домішок від промзони) і безлічі інших господарських задач. 2. Аеро і фотографування ділянки та її окремих зон.
...економічне пояснення розрахованим показникам, охарактеризувати напрями використання прибутку. Вихідні дані наведено в таблиці 2. Таблиця 2. Показники, млн..грн.. Виручка від реалізації 57,1 В т....пояснення розрахованим показникам, охарактеризувати основні напрями аналізу фінансового стану. Вихідні дані наведено в таблиці 3. Таблиця 3. Показники, млн..грн Підсумок балансу 13,9 Необоротні активи ...
Стисло визначити гносеологічні напрями емпіризму та раціоналізму. 4. Який зміст агностицизму та індетермінізму Д.Юма. 5. Дати характеристику французького Просвітництва, механістичного матеріалізму, науки та ...про герменевтику та феноменологію як напрями сучасної філософії?. 5. Що Ви знаєте про еволюцію релігійної філософії у ХХ ст. (неотомізм, персоналізм, тейярдизм)? Тема 10.
...управління працею є протилежними за напрямками: перший направлений на зміну існуючого стану, другий – на його закріплення, проте вони доповнюють один одного.... Основними напрямками підвищення ефективності праці в аптечних закладах є: поліпшення організації і обслуговування робочих місць; раціоналізація засобів і методів праці, що прискорюють ...
...управління працею є протилежними за напрямками: перший направлений на зміну існуючого стану, другий – на його закріплення, проте вони доповнюють один одного.... Основними напрямками підвищення ефективності праці в аптечних закладах є: поліпшення організації і обслуговування робочих місць; раціоналізація засобів і методів праці, що прискорюють ...
...2006 році банк продовжував дотримуватися напрямку розміщення фінансових ресурсів на ринку кредитування клієнтів, особливо зосередившись на кредитуванні фізичних осіб. Крім цього, значна питома вага належить кредитам, ...лідируючі позиції на стратегічно важливих напрямках міжбанківського бізнесу. Оперативно сформована лімітна база з українськими банками, банками країн СНД і закордонними банками, а також відпрацьовані механізми ризик ...
...2006 році банк продовжував дотримуватися напрямку розміщення фінансових ресурсів на ринку кредитування клієнтів, особливо зосередившись на кредитуванні фізичних осіб. Крім цього, значна питома вага належить кредитам, ...лідируючі позиції на стратегічно важливих напрямках міжбанківського бізнесу. Оперативно сформована лімітна база з українськими банками, банками країн СНД і закордонними банками, а також відпрацьовані механізми ризик ...
Проте не залежно від напрямку, аграрне питання розглядалося у поєднанні з вирішенням національних проблем. Важливість вирішення аграрного питання була зумовлена низкою чинників.... Соціалістичний напрямок репрезентувався Революційною українською партією, котра була першою найбільш масовою політичною організацією. Її соціальну базу складали незаможні селяни та сільський пролетаріат.
Основними напрямами контролю грошових коштів є: перевірка фактичної наявності касової готівки; документальний контроль касових операцій; перевірка операцій із грошовими коштами на рахунках ...2.6 – Склад джерел та напрями витрачання грошових коштів Підприємства Таблиця 2.7 – Порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів ЗАТ „Еко” Таблиця 3.1 – Розкриття ...
За черговістю і напрямами здійснення платежів виділяють:  пріоритетний вихідний грошовий потік обов'язкові грошові виплати, які підприємство має здійснити в першу чергу з метою ...потік, що характеризує обсяги та напрями використання грошових коштів для фінансування поточної господарської діяльності підприємства (крім пріоритетних платежів);  дискреційний грошовий потік характеризує надходження та ви¬плати ...
...місце серед українських підприємств аналогічного напряму; визначені напрямки діяльності підприємства, основні різновиди послуг, яке воно надає; описання результатів діяльності підприємства, здійснено аналіз фінансово економічного стану; Проблеми ...
...можливість підприємств здійснювати інвестиції Досліджено напрямки підвищення ефективності управління реальними інвестиціями за допомогою інформаційних систем з підтримки прийняття рішень. Досліджено, що в сучасних умовах ведення бізнесу ... Тому можливі такі напрямки підвищення ефективності управління реальними інвестиціями як: підвищення оперативності і поліпшення якості керування інвестиційним проектом; організація раціональних потоків інформації на підприємстві; ...
основні напрямки діяльності державного службовця b. межі (обсяг) здійснення функцій, способи і правові методи забезпечення їх виконання c. основні напрямки діяльності державного службовця, способи і ...
...Завдання: Проаналізуйте замовників за двома напрямами: прибутковість замовників та аналіз замовників на основі методу МАІ Запропонуйте рекомендації щодо подальшого розвитку каналів збуту компанії...., грн Таблиця Напрямки витрат 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік Матеріали Заробітна плата виробничого персоналу Електроенергія 167 200 170 ...
Необхідність і основні напрями ринкової трансформації економіки України. 51. Роздержавлення і приватизація – основа ринкових перетворень е економіки України. 52. Зовнішньоекономічна стратегія незалежної України.... Соціальна політика держави: напрямки та проблеми. Історія економічних вчень 1. Економічна політика раннього і пізнього меркантилізму (Т.Мен). 2. Школа фізіократів. Економічні погляди Ф.
Повноваження та основні напрямки роботи виконавчого комітету місцевої ради 41. Тимчасові спеціальні комісії, порядок їх створення та діяльності 42.... Їх повноваження та основні напрямки діяльності 45. Засідання Кабінету Міністрів як основна організаційна форма роботи уряду 46. Засідання як основна форма роботи виконавчого комітету ради ...
Які існують напрямки контролінгової діяльності підприємства? Вкажіть їх основні задачі? 2. В чому полягає стратегічний та оперативний контролінг маркетингу ? 3.... Які виділяють напрями та інструменти інвестиційного контролінгу ? 11. Які існують організаційні схеми реалізації інновацій? Які виділяють ризики, що пов’язані з інноваційною діяльністю?
Головними напрями діяльності є торгівля оптом і вроздріб меблями та меблевою фурнітурою. Організаційна структура управління підприємством побудована по функціональному принципу та не ... 1.5 Напрями діяльності підприємства в умовах маркетингу, на які найбільшою мірою впливає цінова політика Рис. 1.6 Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій ...
За аналізом виділено напрямки мотивації: просування по посадовій (А); відпустка (В); премія (П); подяка керівництва (С). На преміювання виділено додатково 16 тис. грн.... Використовуючи дані таблиці визначити напрямки стимулювання та заробітну плату менеджерів в наступному періоді (t). 4. За результатами розрахунків зробіть обґрунтовані висновки.
...ТОВ «СВС» показує, що традиційні напрямки, такі як збільшення обсягів виробництва продукції (без зміни асортименту), підвищення цін на товари (без змін у якості), зменшення витрат на ... Усі ці шляхи та напрямки досягнення цілей підприємства дозволять реалізувати стратегію збільшення прибутків, забезпечити високий рівень рентабельності та конкурентоспроможності, крім того їх можна здійснити не ...
...Завдання: Проаналізуйте замовників за двома напрямами: прибутковість замовників та аналіз замовників на основі методу МАІ Запропонуйте рекомендації щодо подальшого розвитку каналів збуту компанії...., грн Таблиця 7 Напрямки витрат 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік Матеріали Заробітна плата виробничого персоналу Електроенергія 167 200 170 ...
...Завдання: Проаналізуйте замовників за двома напрямами: прибутковість замовників та аналіз замовників на основі методу МАІ Запропонуйте рекомендації щодо подальшого розвитку каналів збуту компанії...., грн Таблиця 7 Напрямки витрат 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік Матеріали Заробітна плата виробничого персоналу Електроенергія 167 200 170 ...
...Завдання: Проаналізуйте замовників за двома напрямами: прибутковість замовників та аналіз замовників на основі методу МАІ Запропонуйте рекомендації щодо подальшого розвитку каналів збуту компанії...., грн Таблиця 7 Напрямки витрат 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік Матеріали Заробітна плата виробничого персоналу Електроенергія 167 200 170 ...
Розширення служби маркетингу пропонується в напрямі розподілу функції: вивчення попиту, ціноутворення, аналіз витрат на виробництву, аналіз конкурентоспроможності продукції та збут. Якщо раніше трудомісткість даної служби складала ... Які напрямки удосконалення ОСУ ви можете запропонувати керівництву підприємства. 7. Ситуація 4 Керівництво підприємства розглядає питання про перепрофілювання своєї їдальні в підприємство "...
Основними напрямками діяльності товариства є: введення в дію виробничих потужностей, переважно топливно – енергетичного комплексу, об`єктів соціального призначення водопостачання, каналізації і інших ... Наступний напрямок стратегічної діяльності ЗАТ є стратегія виробничої діяльності організації. В ЗАТ здійснюються затрати відразу за кількома видами робіт і послуг, які ...
...кількість смуг руху в одному напрямку буде: смуги Загальна ширина проїзної частини становить: 3. Пропускна здатність перехрестя Пропускна здатність однієї смуги руху на рівні стоп лінії ...потоку на тротуарах в кожному напрямку складає 2000 чол./год. Пропускна здатність кожної смуги 1000 чол./год: , Таким чином ширина ходової частини плюс додаткова смуга складає: ...
...від реалізації відповідно до галузевого напряму діяльності підприємства. Деякі положення обліку потребують трансформації з урахуванням сучасних досягнень у міжнародній обліковій політиці....наступні висновки та запропоновані слідуючи напрямки щодо покращення фінансового стану СПД „Велігоша ОП”: • аналіз балансу ВАТ СПД „Велігоша ОП” свідчить, що однією із причин нестабільного фінансового ...
Основними напрямками діяльності управління є: введення в дію виробничих потужностей, переважно топливно – енергетичного комплексу, об`єктів соціального призначення водопостачання, каналізації і інших ... Наступний напрямок стратегічної діяльності БУ 1 є стратегія виробничої діяльності організації. В БУ 1 здійснюються затрати відразу за кількома видами робіт і ...
Проаналізуйте всі напрямки виробництва. Які з них за вашими розрахунками потрібно розвивати? 3. В разі збільшення заробітної плати виробників на 10 грн.... Розширення служби маркетингу пропонується в напрямі розподілу функції: вивчення попиту, ціноутворення, аналіз витрат на виробництво, аналіз конкурентоспроможності продукції та збут. Якщо раніше трудомісткість даної служби складала ...
...авто рухаєть¬ся в іншому напрямку. У відповідь на її зауваження Антонов, погро жуючи вбивством, почав домагатися статевого зв’язку. Злякавшись, Євсєєва під час руху автомобіля ...який рухався в тому ж напрямку і внаслідок отри маних ушкоджень в подальшому була визнана інвалідом другої групи. Антонов, не зупиняючись, продовжив рух і зник з ...
За аналізом виділено напрямки мотивації: просування по посадовій (А); відпустка (В); премія (П); подяка керівництва (С). На преміювання виділено додатково 40 тис. грн....Використовуючи дані таблиці визначити напрямки стимулювання та заробітну плату менеджерів в наступному періоді (t). 4.За результатами розрахунків зробіть обґрунтовані висновки. Література
За аналізом виділено напрямки мотивації: просування по посадовій (А); відпустка (В); премія (П); подяка керівництва (С). На преміювання виділено додатково 40 тис. грн....Використовуючи дані таблиці визначити напрямки стимулювання та заробітну плату менеджерів в наступному періоді (t). 4.За результатами розрахунків зробіть обґрунтовані висновки. Література
...інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України; в) кредити страхувальникам громадянам; г) усе правильно. 18. Первинними доходами страховика є: а) доходи від страхової ...інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України; в) акції, облігації, іпотечні сертифікати;; г) усе правильно. 28. Базис розрахунку математичних резервів включає: а) демографічні ...
Question 4 Виберіть напрямок, який характеризує діяльність психолога в системі охорони здоров'я : 1. встановлення головних мотивів поведінки людини і мотивів окремих вчинків; 2.... Назвіть основні напрями роботи практичного психолога у сфері бізнесу: 1. створення численних консультативних служб, які забезпечують регуляцію подружніх стосунків та надають допомогу щодо ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.