Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 3198 за запитом напрямки

...бюджету розвитку місцевих бюджетів та напрямки його використання. 31.Форми і методи бюджетного фінансування. 32.Поняття автономності бюджетів та роль у фінансовій діяльності місцевих органів влади....Порядок формування та напрями використання резервного фонду бюджету. 37. Кошторисне фінансування розпорядників бюджетних коштів. 38. Соціально захищені статті видатків державного та місцевих бюджетів. 39.
...і місцевих бюджетів, яке відображає напрями використання коштів в залежності від функцій, які виконує держава, — це... 3. Групування видатків Державного і місцевих бюджетів, яке відображає напрями використання коштів в залежності від ...
Які вам відомі напрями активної та пасивної політики зайнятості? 6. Назвіть основні причини безробіття в Україні. 7. Яка існує шкала виплати допомоги по безробіттю?... Назвіть і охарактеризуйте основні напрями організації праці. 3. Що таке робоче місце і яка існує класифікація робочих місць? 4. Які вам відомі різновиди виробничих бригад?
Визначте основні напрями удосконалення роботи підприємства з урахуванням виявлених недоліків. ЗАДАЧА 5 Ви консультант консалтингової фірми, якого запросили до державного підприємства для аналізу ...Визначте основні напрями удосконалення роботи підприємства 2. Оберіть найбільш прийнятну стратегію та розробіть антикризовий проект підприємства. Завдання до теми 8 На основі вихідних ...
...певних теоретичних узагальнень неможливо сформулювати напрями емпіричного пошуку b. так, бо емпіричні знання беруться з дійсності без опосередкування теорією c. так, бо емпіричний рівень пізнання не ...Розмежування середньовічної схоластики на два напрями – реалізм і номіналізм – відбулось через питання про a. свободу волі людини b. термін другого пришестя Христа c.
...кредитування, а потім розглядаються основні напрямки розвитку споживчого кредитування в загалі на Україні, та зокрема в Ощадному банку України, на ведені рекомендації банку, що до роботи ...та перспективи розвитку в цьому напрямку, а потім описується безпосереднє використання програмних продуктів при проведенні аналізу та приведена схема інформаційних взаємозв’язків.
...не змінює свій профіль і напрямок діяльності, але розшириться, збільшить кількість співробітників, розшириться обсяг замовлень і в кінцевому напрямку збільшить прибуток.
...відображає джерела його формування та напрями використання. Бюджетна політика посідає чільне місце у визначенні темпів та напрямів розвитку держави. Вона відображає реальний фінансовий потенціал держави, її ... Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік: Постанова Верховної Ради України від 13.05.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. № 39. Ст.
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 1.1. Заробітна плата, доходи від кооперативно колективної та індивідуальної трудової діяльності 1.2.... НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 3.1. Шляхи підвищення рівня життя в Україні 3.2.
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 1.1. Заробітна плата, доходи від кооперативно колективної та індивідуальної трудової діяльності 1.2.... НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 3.1. Шляхи підвищення рівня життя в Україні 3.2.
Джерела формування доходів населення та напрями їх використання 1.1 Заробітна плата. Доходи від кооперативної та індивідуальної трудової діяльності 1.2 Доходи населення від власності 1.... Напрямки підвищення рівня життя населення в Україні 3.1 Шляхи підвищення рівня життя в Україні 3.2 Напрямки посилення ролі заробітної ...
...раціоналізації трудових процесів в основних напрямах організації праці. 2. Які вчені працювали в галузі організації праці та раціоналізації трудових процесів? 3.... Основні напрямки аналізу своєї трудової життєдіяльності. Контрольні питання до теми 3 1. Натуралістичний і системодіяльнісний підходи до аналізу та раціоналізації трудової діяльності.
Поняття, ознаки та напрямки масових репресій………………………………..10 РОЗДІЛ ІІ. Українська культура у 20 30 ті роки……………………………………15 РОЗДІЛ ІІІ....його утвердження, передумови, поняття, ознаки, напрями; оцінити становище культури в період 20 30 х років ХХ століття; проаналізувати низку праць науковців, які займалися дослідженням даного питання; ...
Тенденції та напрямки сучасної глобалізації. 1.4. Глобальні політичні проблеми сучасності. Тема 2. Глобалізація та публічна політика Зміст 2.1.... Напрями гармонізації управління й публічної політики. Тема 3. Політика європейської інтеграції Зміст 3.1. Етапи європейської інтеграції . 3.2.
Напрямки та джерела відновлення основних фондів 1.3. Оцінка стану, ефективності використання і відновлення основних фондів підприємства РОЗДІЛ 2.... НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВА ВАТ «ХРИСТИНІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» 3.1.
...та шляхи їх вирішення; розкрито напрямки правового регулювання діяльності морських портів та запропоновано концептуально нові шляхи його вдосконалення. Ключові слова: акваторія порту, законодавство у морської галузі, ... НАПРЯМКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКИХ ПОРТІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 84 3.1. Стратегія розвитку морських портів України 84 3.2.
Напрямки підвищення ефективності використання основних засобів підприємства Розділ ІІ. Техніко економічна характеристика та аналіз господарської діяльності підприємства ЗАТ «АВК» 2.1 ...ЗАТ «АВК» 3.1 Екстенсивний напрямок підвищення використання основних засобів шляхом скорочення простоїв обладнання 3.2 Інтенсивний напрямок підвищення використання основних засобів шляхом впровадження нової лінії ...
Напрямки розвитку бібліотек в Україні Висновки Список використаних джерел Основними результатами даного дослідження є: 1. На території України формуванню та розвитку ...центри роботи з юнацтвом; естетичного напрямку; відродження народних традицій; бібліотека періодики; екологічна бібліотека; центр спілкування та творчого духовного розвитку; бібліотека виставковий зал; інтерактивна; центр роботи з ...
...в Україні: структура, принципи, пріоритетні напрямки. 7. Українська народна педагогіка. Особливості виховання дітей у педагогіці народознавства, етнопедагогіці. 8. Сутність і особливості виховного процесу. Мета, принципи. 9.... Основні напрями національного виховання. 12. Громадянське виховання: завдання, зміст, шляхи вирішення. 13. Самовиховання та перевиховання. Педагогічні основи стимулювання самовиховання. 14. Сімейне виховання.
Напрямки роботи НБУ і самих комерційних банків по підвищенню їх фінансової стабільності Висновок Додатки Список використаної літератури Розглядаючи таку цікаву і ...ми робили деякі висновки, пропонуючи напрямки вдосконалення роботи даної сфери банківської діяльності. Оскільки банки України, та і взагалі кредитні установи, працюють у сфері ризику, то тут ...
Становлення та основні напрямки розвитку підприємництва в Україні 15 2.2. Сучасний стан розвитку підприємництва в Дніпропетровській області 24 РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ... Напрями активізації підприємницької діяльності в Україні 33 3.3. Напрями активізації підприємництва у Дніпропетровському регіоні 37 ВИСНОВКИ 40 БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК 43 ...
Методика розвитку компетентності дошкільнят у напрямі «Сім’я. Родина»... 21 2.2. Методика розвитку компетентності дошкільнят у напрямі «Інші люди» ... 28 2.3.
Верховною Радою Основних напрямах зовнішньої політики України, в яких зазначалось, що укладання з Європейськими Співтовариствами Угоди про партнерство і співробітництво стане першим етапом просування ... Мета (ідея) дослідження: • Визначити основні напрями євроінтеграції України. • Визначити правові засади євроінтеграції України. • Визначити сучасні проблеми на шляху інтеграції в ЄС.
...придбано за рахунок коштів власників; напрямки використання залучених підприємством фінансових ресурсів; різницю між валютою балансу та сумою заборгованості підприємства 4. До внутрішніх джерел формування позичкового капіталу ...можна використовувати за такими основними напрямками: на формування забезпечень наступних витрат і платежів; на збільшення статутного капіталу; на виплату дивідендів власникам; на покриття різниці між фактичною ...
Основні напрямки удосконалення маркетингової діяльності банківських установ 3.1. Розробка комплексу маркетингових заходів щодо просування банківських послуг 3.2.... Основними напрямами розвитку маркетингу банківських послуг в розвинених країнах є: забезпечення якості банківських послуг за рахунок розвитку телекомунікаційного обслуговування клієнтів; спеціалізація ринку ...
...Дніпропетровській області 30 РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 34 3.1. Проблеми бюджетного контролю та напрями його реформування в Україні 34 3....
...виразів, їх пізнавальних типів; другий напрямок характеризується увагою до значення окремих слів, які вживаються у виразі. Ці два напрямки не виключають, а швидше доповнюють один одного.
...3 основні проблеми оцінки та напрямки вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальників 3.1. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників 3.2. Напрямки вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальників Висновки Список використаних ...
...виразів, їх пізнавальних типів; другий напрямок характеризується увагою до значення окремих слів, які вживаються у виразі. Ці два напрямки не виключають, а швидше доповнюють один одного.
Вступ Розділ 1 теоретико методологічний базис дослідження проблеми управління конкурентними перевагами підприємства 1.1 Сутність конкурентоспроможності і теорії конкурентних переваг 1.2 Взаємозв'язок, співвідношення та типологія ключових факторів успіху, конкурентоспроможності і конкурентних стратегій підприємства 1.3 Концептуальні основи управління конкурентними перевагами підприємства Розділ 2 практичні аспекти забезпечення конкурентних переваг на підприємстві тов «капітель» 2.1 О...
Напрямки підвищення ефективності використання основних фондів в аграрному секторі економіки 3.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання основних фондів у ВАТ ... З боку держави зроблені деякі напрямки стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва. Так, направляються бюджетні фінансові ресурси на розвиток вітчизняного сільськогосподарського машинобудування. Заводи, які виготовляють техніку для аграрних ...
Напрямки підвищення ефективності використання основних фондів в аграрному секторі економіки 3.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання основних фондів у ВАТ ... З боку держави зроблені деякі напрямки стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва. Так, направляються бюджетні фінансові ресурси на розвиток вітчизняного сільськогосподарського машинобудування. Заводи, які виготовляють техніку для аграрних ...
Напрямки підвищення ефективності обслуговування міжнародних фінансових розрахунків та зниження їх ризиків на АТ «Райффайзен Банк Аваль» 3.1....Основні напрямки підвищення ефективності обслуговування міжнародних фінансових розрахунків 3.2.1.Особливості роботи АТ «Райффайзен Банк Аваль» в умовах фінансово економічної кризи ...
Основні напрями організації праці. 3. Що таке «раціоналізація трудових процесів»? 4. Які існують складові трудового процесу? 5. Як класифікують предмети праці? 6.... напрями досліджень наукової організації управлінської праці 5. Математичні основи соціологічних досліджень. (любая одна тема) Задачи к теме 5 Задача. 1.
Товарна стратегія передбачає певний напрямок дій виробника продукції, який (напрямок) направлений на формування товарного асортименту (виробничої програми) та управління ним, підтримку конкурентоспроможності продукту на необхідному ...
...у ньому чітко простежуються два напрямки – американський і європейський. Останній представлений переважно західнонімецьким і французьким обліком. Основна відмінність між цими напрямками полягає в тому, що в ...
Напрями покращення організації забезпечення громадянської безпеки в особливих умовах 3.1. Зарубіжний досвід забезпечення громадянського порядку і громадянської безпеки в особливих умовах 3.2. Напрями вдосконалення організації діяльності міліції громадської ...
Напрями вдосконалення організації обліку орендних операцій на підприємстві ТОВ „Гермес Укрейн” та ТОВ „Київхімджерело” 71 РОЗДІЛ 3.... Напрями покращення фінансового стану підприємства ТОВ „Гермес Укрейн” та ТОВ „Київхімджерело” 92 РОЗДІЛ 4. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ 100 ...
Стратегічні шляхи та напрямки покращення фінансово економічного стану ЗАТ”Черкаси Лада” Висновки та пропозиції Список використаної літератури В результаті проведеної роботи, мною було виконано ...роботу я спрямував у таких напрямках, а саме: • дослідив рентабельність і фінансову стійкість підприємства; • дослідив ефективність використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами; • об’...
Основні напрями соціальної роботи. 16. Ресурси та ресурсне забезпечення соціальної роботи. 17. Соціальна робота з неповнолітніми правопорушниками, засудженими до показання, не пов’... Напрямки та види реабілітації. 21. Характеристика робочого столу соціального педагога. 22. Теорії девіацій. Причини девіантної поведінки. Класифікація девіантної поведінки підлітків. 23.
...5 Балів: 1 Ян називається напрямок політекономії, який оснований на аналізі фактів, і відповідає на питання “Яка вона є?” Виберіть одну правильну відповідь a. позитивний напрямок b. нормативний c. статичний d.
Прогнозування грошових активів та напрями їх оптимізації 3.2. Автоматизація обліку грошових активів та дебіторської заборгованості на підприємстві 3.3....активами та дебіторською заборгованістю, визначено напрями їх оптимізації, запропоновано впровадження на РайСТ конфігурації «1 С: Бухгалтерія 8.0», запропоновано напрями вдосконалення внутрішнього контролю грошових активів та дебіторської ...
...відпочивав у своїх знайомих, у напрямку м. Харків зі швидкістю близько 85 км/год. У салоні автомобіля на місці переднього пасажира сиділа його знайома Олена Миколаївна ...з правого боку дороги у напрямку його руху з обочини на його смугу руху раптово вибіг пішохід. Савчин Н. В. застосував екстрене гальмування, однак відстань до ...
Основні напрямки удосконалення механізмів фінансування охорони здоров'я 3.1. Основні напрямки удосконалення механізмів фінансування охорони здоров'я 3.1.1 Обов’...
...зробило вірну ставку при виборі напрямку бізнесу, оскільки за 7 років РА «НАТО» зайняло значну частину питомої ваги ринку операторів регіональних видань і відтіснило своїх конкурентів; ...ринку, визначає обсяг робіт і напрямку дій для керівників відділів, а також щодня стежить за нормальним функціонуванням рекламної агенції. Директорові підпорядковується 4 служби агенції: адміністративний відділ, ...
...політики, стратегій, цілей  забезпечення оптимального напряму дій організації. Без гнучкості можуть залишитись невикористані потенційні можливості Принцип гнучкості управління  пристосування форми організації до безперебійного здійснення зв’язків, ...передбачає підпорядкування всіх рішень головним напрямкам розвитку економіки суспільства і господарського органу економічний  проявляється в рішеннях, які викликали відхилення від нормального ходу виробництва та передбачає,...
...9 Балів: 1 Представники якого напрямку у середньовічній філософії вважали, що загальні поняття реально не існують? Виберіть одну або кілька відповідей a. патристи b. апологети c....11 Балів: 1 Виділіть провідні напрямки схоластичної філософії (можливі декілька варіантів відповіді): Виберіть одну або кілька відповідей a. епікуреїзм b. реалізм c. неоплатонізм d. номіналізм e.
...відпрацьовано концептуальні питання та такі напрями, як врегулювання фінансового аспекту інвестиційного процесу відтворення капіталу, формування ресурсів і джерел інвестування та інше.... Вказані основні напрями активізації інвестиційної діяльності, якими є: обов’язкова комплексна державна експертиза інвестиційних програм та проектів; податкова політика держави; грошово – кредитна політика ...
Основні напрямки цієї роботи: обґрунтування рішень про зняття з виробництва застарілих виробів, визначення ціни продукції, визначення рентабельності продукції та виробництва, побудова внутрішньогосподарських ...яка втрачається, коли вибір одного напрямку дії вимагає відмовитись від альтернативного рішення. Маржинальні витрати – це витрати на виробництво додаткової одиниці продукції.
Зміст, завдання та основні напрями аналізу оборотних активів підприємства. 22. Як здійснюється аналіз оборотності оборотних коштів? 23. Показники майнового стану підприємства, їх розрахунок і характеристика.... Які напрями аналізу розрізняють при аналізі прибутку? 4. Як аналізують використання чистого прибутку? 5. Які фактори впливають на розмір прибутку підприємства? 6.
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.