Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 3198 за запитом напрямки

...на відстань 1 км в напрямку від першого району до другого складають 0,5 грн., а в зворотньому напрямку – 0,3 грн. Визначити економічно ефективний радіус перевезення добрив ...
...можливість підприємств здійснювати інвестиції Досліджено напрямки підвищення ефективності управління реальними інвестиціями за допомогою інформаційних систем з підтримки прийняття рішень. Досліджено, що в сучасних умовах ведення бізнесу ... Тому можливі такі напрямки підвищення ефективності управління реальними інвестиціями як: підвищення оперативності і поліпшення якості керування інвестиційним проектом; організація раціональних потоків інформації на підприємстві; ...
...відпрацьовано концептуальні питання та такі напрями, як врегулювання фінансового аспекту інвестиційного процесу відтворення капіталу, формування ресурсів і джерел інвестування та інше.... Вказані основні напрями активізації інвестиційної діяльності, якими є: обов’язкова комплексна державна експертиза інвестиційних програм та проектів; податкова політика держави; грошово – кредитна політика ...
...відпрацьовано концептуальні питання та такі напрями, як врегулювання фінансового аспекту інвестиційного процесу відтворення капіталу, формування ресурсів і джерел інвестування та інше.... Вказані основні напрями активізації інвестиційної діяльності, якими є: обов’язкова комплексна державна експертиза інвестиційних програм та проектів; податкова політика держави; грошово – кредитна політика ...
...взваженою та послідовною – вони взяли напрямок на зовнішній ринок лише тоді, коли сформували пристойну пропозицію. Отже, український меблевий ринок перебуває у динамічному розвитку, спостерігається зростання числа ...ТОВ “Тимпан” обрало два основних напрями, які дозволяють досить успішно вести конкурентну боротьбу на рівні середніх підприємств: достатньо висока якість продукції та оперативні строки виготовлення замовлень (...
Порядок формування та напрями використання резервного фонду бюджету. Мета формування та розмір резервного фонду бюджету. Порядок виділення коштів з резервного фонду бюджету. Напрями використання резервного фонду, їх характеристика.
...концентрації ресурсів на найбільш перспективних напрямах d. визначення основних сегментів за рахунок зниження невизначеності умов діяльності Question 3 Довгострокові плани маркетингу розробляються на період: a....визначають принципові рішення щодо вибору напряму розвитку фірми, називаються: a. Базові стратегії b. стратегії зростання c. немає вірної відповіді d. Глобальні маркетингові стратегії Question 6 Стратегія ...
...концентрації ресурсів на найбільш перспективних напрямах d. визначення основних сегментів за рахунок зниження невизначеності умов діяльності Question 3 Довгострокові плани маркетингу розробляються на період: a....визначають принципові рішення щодо вибору напряму розвитку фірми, називаються: a. Базові стратегії b. стратегії зростання c. немає вірної відповіді d. Глобальні маркетингові стратегії Question 6 Стратегія ...
Запропоновані напрямки вдосконалення правових, методологічних аспектів обліку, аналізу і контролю основних засобів будуть сприяти підвищенню продуктивності праці, зниженню собівартость, економїї капіталовкладень, збільшенню ...3.1 Основні напрямки проведення аналізу основних засобів. Таблиця 3.1 Основні напрямки та задачі аналізу основних засобів Рис.
...завданням планування є: забезпечення єдиного напрямку зусиль усіх членів організацій a. забезпечення єдиного напрямку зусиль усіх членів організацій b. контроль за реалізацією заходів c.
...забезпечить можливість планування роботи в напрямку збільшення обсягів виробництва та продажів продукції. Для відображення в обліку доходів нами розроблено робочий план рахунків, який містить перелік рахунків ...можна розподілити по трьох основних напрямках: забезпеченням зростання обсягу продажу продукції; оптимізації асортиментної структури товарообороту. Забезпечення зростання обсягу продажу продукції є основною метою розвитку операційної діяльності ...
...ФТРМК може удосконалюватись за такими напрямками: вертикальне просування можливе лише за умови ортимання вищої освіти. При цьому існує віковий ценз, що не дає можливість отримати, наприклад ...структурою організації, кадровою політикою організації, напрямками роботи структурних підрозділів) та не потрібно витрачати кошти на пошук персоналу за даними напрямками підготовки;  підвищити мотивацію праці для працівників, ...
...борються окремі вчені, а не напрямки Question 23 Яка з вимог не відповідає вимогам наукового спостереження? a. навмисність b. планомірність c. систематичність d....теоретичних уявлень не можна сформулювати напрямки емпіричного пошуку c. так, бо емпіричні беруться з дійсності без опосередкування теорією d. так, бо емпіричний рівень пізнання не завжди ...
Сучасні напрями в психіатрії та клінічній психології 1.1. Основні напрями в психіатрії 1.2. Основні розділи сучасної психіатрії Розділ 2.
Сучасні напрями в психіатрії та клінічній психології 1.1. Основні напрями в психіатрії 1.2. Основні розділи сучасної психіатрії Розділ 2.
Два принципові напрямки у визначенні логістики, їх поєднання. Зведене визначення логістики. Логістика та маркетинг: спільні та відмінні ознаки, лінія розмежування двох понять 18. Основні напрями розширення комплексу послуг транспортно експедиційних ...
...характерні риси підприємства, цілі та напрями його діяльності 1.1 Поняття, цілі і напрямки діяльності підприємства 1.2 Види підприємств 1.3 Господарська діяльність підприємств Завдання ...
Державні видатки України: види та напрямки використання 16. Сутність та види державного боргу Ситуаційне завдання № 7 Вказати основні напрямки діяльності Національного банку України щодо управління фінансовою ...
Проведення аудиту кредитних операцій передбачає три основні напрями роботи:  перевірка відповідності дій банку правовому полю, що регламентує кредитну роботу;  вивчення якості кредитної роботи на всіх рівнях;  вивчення якості ...провести аналіз операцій за такими напрямами:  надання міжбанківських кредитів;  надання кредитів юридичним особам, у тому числі фізичним особам, що зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності;  надання ...
Передумови та напрями розвитку туризму в Україні……………...6 1.1. Туристична Україна…………………………………………………………6 1.2. Формування туризму в Україні……………………………………………10 Розділ 2.... Сільський туризм – перспективний напрямок розвитку туристської індустрії України…………………………………………………………….….24 Висновки та пропозиції…………………………………………………………28 Список використаної літератури……………………………………………….32
…4 РОЗДІЛ 1 СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ВИГОТОВЛЕННІ ЕТНІЧНИХ СТРАВ………………………………………………………………….……..……7 1.1. Суть основних новітніх технологій в ресторанному господарстві……...... Напрями новітніх технологій в ресторанному господарстві…………..…25 1.4. Особливості національних та етнічних страв української кухні ………..29 1.5.
Сутність та основні напрямки політики соціального захисту населення в Україні 2. Сутність та засоби державної політики зайнятості 3. Сутність та види соціального захисту населення ... Проблеми та напрямки реформування соціального страхування в Україні Висновки Список використаної літератури
Основні напрямки та зміст естетичного виховання в позашкільних навчальних закладах 1.1. Сутність, мета, завдання позашкільної освіти та виховання 1.2. Основні напрямки та зміст позашкільної освіти та ...
Напрямки вдосконалення оподаткування підприємств готельного господарства 3. Напрямки вдосконалення оцінки якості обслуговування у готелях України Висновки Література
...її основні цілі, завдання і напрями 2. Проектування робочих місць та систем їх обслуговування 3. Структуризація праці, поняття і напрями здійснення 4.
...суспільне виробництво (якісний, кількісний вплив, напрями впливу) та їх роль у ринковій економіці» 1.1.Поняття та сутність фінансів 1.2.... Напрями впливу фінансів на суспільне виробництво 1.5. Роль фінансів у ринковій економіці ЗАВДАННЯ 2.Розкрити сутність питання: «Чи в усіх ...
Поняття, зміст і основні напрями аналітичної роботи в органах внутрішніх справ 2. Організація аналітичної роботи в органах внутрішніх справ Висновок Список використаних джерел Вступ Успішне ... Поняття, зміст і основні напрями аналітичної роботи в органах внутрішніх справ Значне місце в діяльності органів внутрішніх справ посідає аналітична робота і насамперед — аналіз і ...
...господарства на окремому підприємстві та напрями її удосконалення 15. Напрями удосконалення управління навантажувально розвантажувальними та складськими операціями Завдання № 2 Визначте та опишіть на конкретному прикладі найменування ...
Вступ Розділ 1 Політична стратегія Азербайджану 1.1 Основні напрямки політичної стратегії 1.2 Військово політична стратегія Азербайджану 1.3 Взаємовідносини Азербайджану з Росією Розділ 2 Основні аспекти зовнішньої політики ... Вступ Розділ 1 Політична стратегія Азербайджану 1.1 Основні напрямки політичної стратегії 1.2 Військово політична стратегія Азербайджану 1.3 Взаємовідносини Азербайджану з Росією Розділ 2 Основні аспекти зовнішньої політики Азербайджану ...
Теоретичні аспекти та сучасні напрями стратегії управління підприємством 1.1. Сутність та складові стратегії управління підприємством 1.2. Механізм формування виробничої стратегії та сучасні напрями стратегії маркетингу на підприємстві 1....
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається: сучасні напрямки кредитування розвитку малого бізнесу, механізм фінансового забезпечення підтримки малого бізнесу, кредитне забезпечення підприємницької діяльності як джерело її фінансування, мінімізація ризиків, ... Сучасні напрямки кредитування розвитку малого бізнесу 10 1.1. Поняття та сутність кредитування розвитку малого бізнесу 10 1.2.
1.1 Основні напрямки розвитку бібліотекознавства. 1.2 Видатні бібліотекознавці. 2. Історія розвитку бібліотекознавства в далекому зарубіжжі. 2.1. Напрямки розвитку бібліотекознавства. Список літератури
...процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 3. Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 4. Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства ... Аналіз джерел формування коштів та напрямки їх ефективного використання 6. Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження 7. Практичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 8.
...процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 3. Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 4. Аналіз джерел формування коштів та напрямки їх ефективного використання 5.
...процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 3. Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 4. Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства ... Аналіз джерел формування коштів та напрямки їх ефективного використання 6. Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження 7. Практичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 8.
...злочинів: поняття, класифікація та основні напрямки діяльності. 2. Насильницька злочинність проти життя і здоров’я особи та її попередження. Завдання до варіанту III 1. Вкажіть основні напрямки попередження насильницької злочинності проти життя ...
Провідні напрями ренесансного філософствування: гуманістичний антропологізм, неоплатонізм натурфілософія 8 Розділ 3. Філософські ідеї пізнього відродження. 15 Висновки 21 Список використаної літератури 24 ...поняття епохи відродження Проаналізувати провідні напрями ренесансного філософствування: Проаналізувати філософські ідеї пізнього відродження. Середньовічна схоластика. Філософія Фоми Аквінського. Об’єктом роботи є філософія Відродження Предметом робо...
Поняття, цілі та напрямки діяльності підприємства.........................................6 1.2. Основні закони функціонування підприємства як економічної системи.....12 Розділ 2.... Напрямки здійснення контролю за діяльністю підприємств ДПС України.27 Розділ 3. Реформування контрольних повноважень ДПС в сфері фінансового контролю....................................................................................................................36 Висновки.....................
Особливості розробки і реалізації цінової стратегії компанії Політика ціноутворення розроблення та вибір загального напряму в ціноутворенні, підходів до визначення ціни, з метою отримання найбільшого прибутку з урахуванням попиту на товари, його властивостей та життєвого циклу, й напрями зміни ціни залежно від дії ...
...середовища 1.2 Властивості та напрямки забезпечення конкурентної переваги 1.3 Методи розробки конкурентної стратегії Розділ 2. Аналіз конкурентного середовища АТЗТ «Каштан» 2.1 Організаційно економічна ... Напрямки удосконалення управління конкурентоспроможністю КАТЗТ «Каштан» Висновки Список використаної літератури Додатки
Суть, завдання та напрями роботи кадрової служби 7 1.2. Професійно кваліфікаційні вимоги до роботи кадрових служб 23 1.3.... Основні напрями перебудови кадрової служби 91 3.2. Підвищення кваліфікації кадрів установи та шляхи покращення професійної підготовки 97 3.3.
...я в Європі та основні напрямки європейської програми „Досягнення здоров’я для всіх у 21ст.”...................................................5 1.1. Стан охорони здоров’я в Європі.........................................................................5 1.2. Напрямки Європейської програми „Досягнення здоров’я ...
...поняття про словникарство 1.2 Напрямки дослідження словникарства в Україні 1.3. Тематична різноманітність характеру інформації та читацької адреси українських словників IІ POЗДІЛ.... Напрямки розвитку вітчизняного словникарства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Основні напрямки розвитку АППБ “Аваль” на сучасному етапі діяльності 1.3. Нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність АПП“Аваль” 2.... Але я старалась висвітлити основні напрямки діяльності відділення АППБ “Аваль”, аналізуючи його фінансовий стан, порівнюючи дані з плановими та аналізуючи стан ліквідності визначити чи є фінансово ...
...процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3. Аналіз виробництва продукції та шляхи підвищення їх ефективності 1.4. Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства ...джерел формування коштів підприємства та напрямки ефективного їх використання 1.6. Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства та резерви підвищення їх продуктивності праці 1.7.
Вступ 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 1.4 Аналіз ефективності використання виробничих ... Вступ 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх в...
Властивості та напрямки забезпечення конкурентної переваги 1.3. Методи розробки конкурентної стратегії Розділ 2. Аналіз управління конкурентоспроможністю АТЗТ «Каштан» 2.1.... Напрямки зростання конкурентних переваг підприємства 3.2. Техніко економічне обґрунтування технічного переоснащення підприємства 3.3. Визначення впливу рівня конкурентоспроможності на фінансовий ...
...земельної реформи 1.2 Основні напрями та завдання земельної реформи України на 2001 2005 роки 1.3 Концепція проведення акції в підтримку земельної реформи України 1....проведено ряд заходів:  Визначені основні напрями та завдання земельної реформи України на 2001 2005 роки;  Розроблений табель форм документів, які використовуються у відділі земельних ресурсів;  Досліджено ...
Розділ 1 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 1.4 Аналіз ефективності використання виробничих ... Розділ 1 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки...
Психологічний напрямок. 4. Олександр Потебня – відомий представник психологічного напрямку. Висновок Список використаної літератури
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.