Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3199 за запитом напрямки

Основні напрямки вдосконалення тарифної політики страхової компанії 3.2. Прогнозування та планування прибутку від основної діляьності страхової компанії 3.3. Напрямки підвищення ефективності використання прибутку від ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти управління витратами підприємства 1.1 Нормативна база з оцінки системи управління витратами підприємства 1.2 Сутність витрат підприємства та їх класифікація 1.3 Сутність і оцінка системи управління витратами підприємства 1.4 Методологія аналізу витрат на виробництво Розділ 2 практичні аспекти дослідження системи управління витратами на підприємстві ват “золотоніська парфюмерно – косметична фабрика” 2.1 Організаційно – економічна хар...
...в цілому по їх групах (напрямках) за формою таблиці. Задача №5 За даними форми № 2 КБ «Звіт про прибутки та збит¬ки комерційного банку» проаналізувати динаміку ...в цілому, по їх групах (напрямках) за формою таблиці. Задача №6 За даними форми № 2 КБ «Звіт про прибутки та збит¬ки комерційного банку» визначити показники ...
в культурі України формується такий напрямок, як романтизм, який набув найбільшого розвитку у літературі. Якими характерними ознаками відзначається романтизм, та хто з письменників належав до цього напрямку, та які твори ними були ...
Основні напрями покращення механізму стратегічного управління витратами підприємства 3.2. Розробка практичних заходів щодо вдосконалення механізму стратегічного управління витратами та оцінка їх ...зроблено аналіз витрат за наступними напрямками: аналіз динаміки і структури витрат на виробництво продукції за елементами, аналіз динаміки і структури витрат за статтями калькуляції, структура і ...
...водних ресурсів 29 РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЬНО ПЕРЕВІРОЧНОЇ РОБОТИ ОРГАНІВ ДПС 32 3.1. Напрями удосконалення контрольно перевірочної роботи за нарахуванням та сплатою податків та ...
...комплексі «Діамант» 4.1 Стратегічні напрямки розвитку туристичної галузі в Україні 4.2 Напрямки удосконалення послуг харчування Висновки Список використаних джерел
Теоретичні аспекти та сучасні напрями стратегії управління підприємством 1.1. Сутність та складові стратегії управління підприємством 1.2. Механізм формування виробничої стратегії та сучасні напрями стратегії маркетингу на підприємстві 1....
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ 3.1. Удосконалення механізму бюджетної підтримки агропромислових формувань України 3.2. Напрями податкового регулювання підтримки підприємств АПК ...
Напрями інтенсифікації відтворення основних фондів 47 3.3. Способи ефективного використання основних фондів 49 3.4. Основні напрями відтворення основного капталу підприємства 52 ...
Напрями інтенсифікації відтворення основних фондів 47 3.3. Способи ефективного використання основних фондів 49 3.4. Основні напрями відтворення основного капталу підприємства 52 ...
Напрямки поліпшення організаційної структури СМЦ «Оптима Фарм» 3.2. Напрямки підвищення конкурентоспроможності послуг СМЦ «Оптима Фарм» Висновки до розділу 3 ВИСНОВКИ ...
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПрАТ«ТЕХНОВИБУХ» 59 3.1 Система оцінки ефективності управлінських рішень в зовнішньоекономічній діяльності на підприємстві ...ПрАТ «Техновибух» 59 3.2 Напрямки удосконалення ефективності прийняття рішень в зовнішньоекономічній діяльності на ПрАТ «Техновибух» 61 Висновок за Розділом 3 70 РОЗДІЛ4.
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБРАНОГО НАПРЯМУ ПРОЕКТУВАННЯ……………..26 2.1. Вибір напряму роботи…………………………………………………………26 2.2. Аналіз засобів апаратної реалізації…………………………………………...28 2.3. Вибір мікроконтролера………………………………………………………..
Основні напрямки удосконалення механізмів фінансування охорони здоров'я Висновки Список використаної літератури Світовий досвід підтверджує, що найбільших успіхів у вирішенні проблеми зміцнення ... Розроблено напрямки удосконалення надання медичної допомоги населенню міста. На основі проведеного багатопрофільного аналізу було запропоновано про ект по залученню альтернативних джерел фінансування ...
Напрями вдосконалення обліку операційної діяльності підприємства із застосуванням комп’ютерних технологій РОЗДІЛ 3. Економічний аналіз та аудит операційної діяльності підприємства 3.... Напрями вдосконалення аналізу та аудиту операційної діяльності підприємства із застосуванням комп’ютерних технологій ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ………………………………………………………………49 3.1. Проблеми функціонування фінансових посередників на ринку цінних паперів……………………………………………………………………......діяльності фінансових посередників; – обґрунтувати основні напрями удосконалення функціонування фінансового посередництва на ринку цінних паперів України. Об’єктом дослідження є процес функціонування фінансових посередників на ринку цінних ...
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 3.1. Основні напрямки покращення складу і структури основних засобів та підрахунок резервів росту обсягів ...
...по Черкаській області 2.4 Напрямки вдосконалення організації та методики обліку витрат на оплату праці Розділ 3. Аналіз витрат на оплату праці РФПП по Черкаській області ... Напрямки вдосконалення аналізу витрат на оплату праці РФПП по Черкаській області Розділ 4. Організація та методика аудиту витрат на оплату праці ...
...державної податкової служби Розділ 3 напрями вдосконалення податкового регулювання підприємницької діяльності в Україні 3.1. Прогнозування розвитку підприємницької діяльності та доходів бюджету за різних ставок податків ... Напрями вдосконалення оцінки податкового навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності Висновки Список використаних джерел Додатки
...характер Question 5 Ян називається напрямок політекономії, який оснований на аналізі фактів, і відповідає на питання “Яка вона є?” a. позитивний напрямок b. нормативний c. статичний d.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПОЛЬЩІ. 104 3.1. Аналіз переваг і недоліків формування інформаційного простору Польщі 104 ... В третьому розділі визначено основні напрямки та першочергові заходи щодо вдосконалення інформаційного простору Польщі. У висновках наведено результати дослідження. Робота завершується додатками та списком використаних джерел.
...фактори впливають на динаміку, обсяги, напрямки міжнародного інвестування? 8. Назвіть відомі Вам міжнародні торгово економічні організації (союзи). Як вони впливають на економічне середовище міжнародного маркетингу? 9....Назвіть основні напрямки цінової підтримки експорту українських товарів. 2. У чому сутність ціни базисної, контрактної, реальної? 3. Яка цінова стратегія на міжнародному ринку?
НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» НА РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК........54 3.1. Розширення спектру платіжних продуктів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» як напрямок зміцнення конкурентоспроможності на ринку платіжних ...
Основні напрями удосконалення управління навчально – виховною діяльністю навчального закладу нового типу........................................................86 3.2. Економічне обґрунтування доцільності змін у процесі управління Великодолинським ...ліцеїв, колегіумів, доводить, що цей напрямок входить в число пріоритетних в педагогічній науці. Разом з тим, вивчення стану наукової розробки обраних для дисертаційних досліджень кола питань ...
...умовах розвитку економічних реформ; намітити напрямки оптимізації виробничого процесу на наступні роки та стабілізації фінансового стану господарства. Висновки підкріплені аналізом та розрахунками планових показників такі: у ...підсумки, можна помітити, що стратегічні напрямки розвитку дослідного господарства “Золотоніське“ на перспективу є наступними: нарощування виробничого потенціалу на основі всебічної інтенсифікації виробництва; впровадження досягнень наук...
Шляхи та напрямки запобігання банкрутства 3.1 Чинники зростання ефективності діяльності підприємства 3.2 Основні напрямки запобігання банкрутства та види санаційних заходів 3....
...РОЗДІЛ 3 32 ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 32 3.1. Можливі проблеми стратегічного планування на підприємстві 32 3.2. Напрями вдосконалення процесу стратегічного планування на ...
72 3.2 Напрямки розробки стратегії антикризового управління на КП „Теплопостачання міста Одеси” ………………………………………………96 РОЗДІЛ 4. СТАН СИСИТЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА КП „Теплопостачання міста ...прогнозування та оцінки банкрутства; визначити напрямки щодо розробки стратегії підприємства в період виникнення кризових ситуацій. Об’єктом дослідження обране комунальне підприємство „Теплопостачання міста Одеси”(далі КП „...
...собівартості продукції 3.1 Загальні напрямки зниження собівартості продукції 3.2. Розрахунок зниження собівартості за рахунок впровадження машини мікродозування вхідних компонентів Результати роботи свідчать проте, що ... Проаналізувавши загальні напрямки зниження собівартості вияснили, що джерелами зниження собівартості продукції є ті затрати, за рахунок економії яких знижується собівартість продукції,а саме: ...
...історики світової економічної думки євроцентристського напряму.По друге, було з'ясовано, що одвічність і насущність проблем економіки не сприяли, а, навпаки, заважали ранній появі економічної теорії ... Економічна політика являє собою цілі, напрями, шляхи, методи, важелі розвитку економіки, що визначені суб'єктами влади Вироблена економічна політика передбачає вирішення двох зав¬дань: 1) головні ...
...Проектно рекомендаційна частина 4.1 напрямки діяльності по вдосконаленню роботи саск “скіф” 4.2 правила добровільного медичного страхування 1. Загальні положення 2. Об’єкт страхування 3....даний час і запропоновано слідуючі напрямки діяльності: 1. укладання індивідуальних, сімейних, колективних договорів медичного страхування за програмами: • Поліклініка, невідкладна допомога, стаціонар • Невідкладна допомога, стаціонар • Поліклініка, невідкладна ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 1.1 Економічна сутність та класифікація витрат виробництва 1.2 Аналіз нормативно – правової бази з обліку витрат виробництва 1.3 Методичні основи обліку витрат виробництва РОЗДІЛ 2 ДІЮЧА ПРАКТИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА СТОВ «КРАСНОСІЛЬСЬКЕ» 2.1 Організаційно – економічна характеристика СТОВ «Красносільське» 2.2 Первинний обліку витрат виробництва на підприємстві 2.3 Синтетичний та аналітичний облік витрат виробниц...
...валютному ринку Розділ 3 Основні напрями удосконалення організації та регулювання міжнародних кореспондентських відносин між іноземними й українськими банками 3.1 Удосконалення механізму регулювання міжнародних розрахунків за ...імпортними операціями 3.2 Основні напрями гармонізації українського законодавства у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 3.3 Удосконалення валютної політики та валютного регулювання в ...
...ТОВ «Дніпроінвест Ч» 3.1 Напрямки використання управлінського обліку витрат операційної діяльності підприємства 3.2 Напрямки удосконалення інформаційної системи бухгалтерського обліку ТОВ «Дніпроінвест Ч» Висновки Список ...
...валютному ринку Розділ 3 Основні напрями удосконалення організації та регулювання міжнародних кореспондентських відносин між іноземними й українськими банками 3.1 Удосконалення механізму регулювання міжнародних розрахунків за ...імпортними операціями 3.2 Основні напрями гармонізації українського законодавства у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 3.3 Удосконалення валютної політики та валютного регулювання в ...
...також ефективний цього розподіл за напрямками економічного розвитку. Згідно з визначеною метою об’єктом управління виступають як формування прибутку підприємства, так і його розподіл.... Господарчий суб’єкт самостійно визначає напрямок використання чистого прибутку, що залишився після сплати всіх податків, якщо інше не передбачено статутом. Резервний фонд створюється на випадок припинення ...
Основні напрямки вдосконалення управління активами підприємства 76 3.2Обґрунтування заходів з удосконалення управління активами підприємств85 3.3....наступні висновки та запропоновані слідуючи напрямки щодо покращення фінансового стану ТОВ «Теремки М»: • аналіз балансу ВАТ ТОВ «Теремки М» свідчить, що однією із причин нестабільного фінансового ...
Назвати основні напрями демографічної політики в Україні. Завдання 4 1. Що означає зміст праці? 2. Які якісні зміни праці відбуваються в ринкових умовах?... Назвати основні стратегічні напрями розвитку освіти в Україні. 7. В чому полягає сутність професійної орієнтації? 8. В чому проявляється ефективність професійної орієнтації? 9.
...2.4.6 Діяльність у напрямку запобігання корупції та проведення профілактичних заходів Розділ 3. Основні напрямки вдосконалення управління персоналом у митній службі України 3.1 Аналіз ...
Основні напрямки зниження витрат на виробництво Висновок З переходом на ринкові відносини змінюється підхід до планування витрат і результатів виробництва....на даному підприємстві в двох напрямках: як внутрішній і зовнішній. Описано порядок здійснення внутрішнього аудиту працівниками штатного контрольно ревізійного бюро, починаючи з планування і закінчуючи поданням ...
...роботу я спрямував у таких напрямках, а саме: проаналізував фінансову стійкість підприємства; оцінив ліквідність підприємства; проаналізував платоспроможність підприємства; оцінив рентабельності підприємства; проаналізував ділову активність підприємства; оцінив ...і фінансові засоби в таких напрямках як: запровадити автосервіс автомобілів закордонного виробництва і їх гарантійне обслуговування. Спираючись на проведені розрахунки, можна зробити висновок, що запровадження автосе...
Основні напрямки кадрової роботи 1.7.3. Основні принципи кадрової роботи 1.7.4. Система кадрової роботи 2.... Основні напрямки й етапи розробки 3.1.1. Етапи розробки кадрової політики 3.2. Методи прогнозування і планування в кадрової політиці 3....
...це процес несилового впливу в напрямку досягнення організацією своїх цілей. Ми бачимо, що лідерство трактується двояко, але й існують ще інші підходи до вивчення лідерства....владу вести послідовників в правильному напрямку для досягнення спільних цілей. Список використаної літератури
Досліджено напрямки підвищення ефективності управління реальними інвестиціями за допомогою інформаційних систем з підтримки прийняття рішень. Досліджено, що в сучасних умовах ведення бізнесу ... Тому можливі такі напрямки підвищення ефективності управління реальними інвестиціями як: підвищення оперативності і поліпшення якості керування інвестиційним проектом; організація раціональних потоків інформації на підприємстві; ...
...це ідея, необхідність діяльності, її напрямок, а державна організація – це та матеріальна сила, яка втілює цю ідею, матеріалізує її. Функція держави – це дуже широкий напрямок діяльності і вона не може ...
Проаналізуйте всі напрямки виробництва. Які з них за вашими розрахунками потрібно розвивати? 3. В разі збільшення заробітної плати виробників на 10 грн.... Розширення служби маркетингу пропонується в напрямі розподілу функції: вивчення попиту, ціноутворення, аналіз витрат на виробництво, аналіз конкурентоспроможності продукції та збут. Якщо раніше трудомісткість даної служби складала ...
...внутрішній аудит здійснюється за такими напрямками: аналіз системи обліку і внутрішнього контролю; вивчення бухгалтерської (фінансової) й операційної інформації (за окремими статтями витрат, залишків на бухгалтерських рахунках ...необхідну увагу аудитора на найважливіші напрямки аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найбільш ретельно. Найважливіша складова частина планування аудиту ПП «Коресо» отримання аудитором уявлення про ...
...на ват „продтовари” 4.2 напрямки зниження собівартості продукції 4.3 вплив технічного розвитку виробництва на зниження рівня Витрат 4.4 пропозиції по втіленню резервів по ...за різними критеріями; 5) розроблені напрями і пропозиції, визначити резерви зниження собівартості продукції на ВАТ „Продтовари”. Облік затрат хлібопекарської промисловості має свої особливості.
...капіталу, можна виявити методи та напрями, за допомогою яких підвищується ефективність всієї діяльності підприємства, знижуються витрати та зростає продуктивність праці. Отже, вибір теми дипломної роботи був ...капіталу Звенигородського УЕГГ запропоновані слідуючі напрямки удосконалення використання фізичного капіталу: 1. Списати установку для наповнення зрідженим газом балонів 2. Продати бортовий автомобіль ГАЗ 3307 3.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.