Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 414 за запитом народи

Духовна та матеріальна культура українського народу Контрольні питання: 1. Дайте визначення поняттям: Духовна культура народу Світогляд Світоглядний синкретизм Менталітет Національний характер – Національна гідність – Національна свідомість – Язичництво – ...
Народні уявлення про вчителя 1.1. Сімейно родинні джерела особи педагога в ментальності українського народу 1.2.
...та характеристика права власності Українського народу на природні ресурси………………………………………………………………….....5 1.1. Поняття та зміст права власності на природні ресурси…………………...….5 1.2. Сутність права власності Українського народу на природні ресурси…..
...ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД» 1743 РОКУ – ВИЗНАЧНА ПАМ’ЯТКА ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВА. План Вступ. Зобов’язальне право за Кодексом 1743 року. Сімейне право Гетьманщини....Правами, за якими судиться малоросійський народ». Висновки. Список використаної літератури. Література Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини. Навчальний посібник. – Львів, 2000. Бойко І.
Українська мова духовне надбання нашого народу 1.1. Етапи розвитку та становлення української мови 1.2. Сутність рідної мови і її роль у житті народу 1.3.
...та етнічний простір Великого переселення народів……………………………………………………………………………..5 РОЗДІЛ II: Кельтські та дакійські племена у час Великого переселення народів на території України……………............................................................14 2.1.
...жанрів фольклору – джерела відомостей про народні педагогічні уявлення 1.1. Жанрове багатство фольклорних творів, їх пізнавально виховна спрямованість 1.2. Дитячий фольклор як народне джерело про педагогічні уявлення Розділ ...
... Громадянка Норкова тривалий час лікувалась від безпліддя. Ії чоловік погрожував розлученням, якщо вона не зможе народити йому дитину.
...уявлень про сім’ю та народне виховання 1.1. Виховний потенціал української родини 1.2. Народно педагогічні уявлення про українську родину Розділ 2....уявлень про сім’ю та народне виховання 2.1. Виховання дитини на традиціях народної педагогіки 2.2. Особливості української родинної обрядовості Висновки Список літератури
...та антидержавних виступів слов’янських народів Розділ 2. Антифеодальні повстання в Речі Посполитій Розділ 3. Антигабсбурзькі виступи в Чехії та Словаччині Висновок Антифеодальні та антидержавні повстання ..., яке мало для польського народу деструктивні наслідки прискорило процес падіння держави. Список використаної літератури Додатки
Правові основи власності народу України ……………………... 11 3. Задача. Дружина Нікіфорова, народивши доньку, померла. Дитина до 5 ти років виховувалася бабусею з материнського боку.
...сторінок національно – визвольної боротьби польського народу була діяльність католицьких підпільних організацій в період 1939 – 1944 рр. За даними польських істориків лише протягом 1939 – 1942 рр....підпільних релігійних організацій являлася Конфедерація Народу (КН), яка утворилася у 1941 р. Це було угруповання з широкою геополітичною програмою, що спиралася на католицько – націоналістичну ідеологію чітко ...
Вступ Розділ 1. Народні ігри, як засіб виховання дітей дошкільного віку 1.1.
План: Вступ…………………………………………………………………... 3 І. Естетичне виховання та формування цілісної гуманістичної свідомості особистості…………………………………………………….. ІІ.... Народні традиції як засіб естетичного виховання……………… 13 Висновок………………………………………………………………. 26 Практична частина……………………………………………………. 28 Список використаних джерел………………………………………... 33
Вступ Розділ 1. Педагогічна сутність народних сюжетно рольових ігор 1.1.... Українські народні сюжетно рольові ігри як засіб виховання старших дошкільників Висновки Список літератури Додатки
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБОМ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ІГОР 1.1.... Українські народні ігри, як засіб виховання дошкільників 2.2. Класифікація народних ігор 2.3. Основні функції народних ігор у сучасних умовах 2....
Варіант – 32 1. Соціально–економічні спільності: народ, етнос, нація. 2. Україна і Росія: чинники відчуження і зближення на ...
ВАРІАНТ№ 2 Питання 1.... Пан Франц Форго, (народився у 1801 р. в той час у Королівстві Баварія) був позашлюбною дитиною підданих Баварії. У 1806 р.
Вступ Розділ 1. Характеристика реалізації принципу участі представників народу у кримінальному судочинстві 1.1.
1. Початок Національно визвольної війни українського народу 1648—1658 рр. 2. Воєнно політичні події 1649—1653 pp.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ОСОБИСТІСТЬ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО ПІД КУТОМ ЗОРУ КРИТИКІВ 1.1. Слово про Ю....Вершники») 2.2 Оптимізація трагедії народу у романі Ю.Яновського «Вершники» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ
Введение……………………………………………………….с.3 Раздел І. Использование сборника В. И. Даля «Пословицы рус ского народа» на уроках русского языка…………………………….с.
Введение……………………………………………………….с.3 Раздел І. Использование сборника В. И. Даля «Пословицы рус ского народа» на уроках русского языка…………………………….с.
Лекція на тему: "Виникнення козацтва та його роль в історії українського народу". Розмір: 13 сторінок.
1. Учения об обществе в отдельных философских и социально политических концепциях древнего мира ....... 3 2.... Национально этнический состав народа Украины ……………………….. 12 5. Этапы проведения социологических исследований ………………………. 13 Литература ……………………………………………………………………… 16
... 1. Проаналізуйте підходи у трактуванні поняття духовність у філософській, психолого педагогічній літературі і визначте місце моралі і духовності в українському ...основних принципів морального кодексу українського народу. Проаналізуйте реалізацію його положень у виховній діяльності сучасної школи, в сім’ї, оточенні (на конкретному прикладі).
Варіант 27. 1. До Державного комітету України по земельним ресурсах звернувся за роз’ясненням громадянин Росії П., який народився і проживав в Україні з ...
Задача Шлюб подружжя К. виявився невдалим і був через рік розірваний за взаємною згодою. Через 7 місяців після цього у К. народилася дочка.
1. Условия развития украинской культуры во II половине XVII XVIII вв. 2.
Вступ 1. Політико юридичне значення ухвалення Конституції України 28 червня 1996 року 2. Історичний шлях конституційного будівництва в Україні 3.
1. Утворення Української козацької держави — Гетьманщини 2. Українсько московський договір 1654 р.
Вступ Розділ 1. Боротьба за владу в Македонії та проголошення Олександра царем 1.1. Стан Македонського царства 40 30 рр.
... Вступление 1. Предпосылки заключения унии 2. Заключение Кревской унии 3. Исторические последствия Кревской унии 4.
так Question 3 Душу народу Вундт пропонує вивчати методом аналізу конкретно історичних продуктів творчості народу: мови, міфів, звичаїв. Виберіть одну правильну відповідь a. ні b.
...великих груп людей і цілих народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї b. прийняття рішень центральними органами державної влади c.... авторитетним, шановним народом влада b. чинність і ефективність органів політичної влади c. згуртованість суспільства навколо політичної влади d. відсутність громадянського суспільства e.
...великих груп людей і цілих народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї b. прийняття рішень центральними органами державної влади c.... авторитетним, шановним народом влада c. чинність і ефективність органів політичної влади d. диктатура глави держави, уряду над всіма іншими елементами політичної системи e.
Вплив мови на духовний розвиток народу…………………………...19 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..…….28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...…31 ВСТУП Мова – основа духовного життя народу, втрата її, як сказав великий український письменник ...
...2 of 50 Етноспсихологія українського народу досліджується: А) тільки в Україні; Б) як в Україні, так і за рубежем; В) в основному, за рубежем; Г) останнім ...А) етноси; Б) про культуру народів; В) про психічну своєрідність людей, що належать до різних етносів; Г) звичаї народів; Д) етностереотипи.
...інтелектуального зростання, розвою та поступу народу в загальносвітовому житті. Вона характеризується єдністю, взаємозв’язком та взаємозалежністю всіх її складових. Належачи до так званих вторинних вистем, мова ... Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його, живе з ним всюди і завжди. Без неї, як і без сонця, повітря, ...
...великих груп людей і цілих народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї Question 10 Політична участь – це: a.... авторитетним, шановним народом влада e. відсутність громадянського суспільства Question 8 Відмітьте положення, які не властиві тоталітарній політичній культурі: a. монополія однієї ідеології b.
Question 1 of 20 Психічний склад етносу – це стійкі риси психіки людей , що склались на основі тривалого шляху історії розвитку народу. Це одна з ознак нації, яка проявляється у спільності національної культури, в особливостях мови, побуту, характерної поведінки та ін....специфічним відображенням дійсності, зумовленим життєдіяльністю народу в певному географічному і культурно історичному середовищі етносу. Question 3 of 20 Ментальність розглядають як систему, що створена трь...
...знань про давнє життя українського народу та про їх бачення світу . Першим вивчення етноархетипів українського народу порушив М.Костомаров, значення деяких його положень, стосовно символіки міфологічних ...
1 2 3 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.