Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 414 за запитом народи

Особливості виникнення держав у різних народів світу.............................27 3.1 Східний шлях виникнення держав......................................................27 3.2 Західний шлях виникнення держав.....................................................30 Висновок................................................................................................................34 Перелік літератури................................................................................
...медична експертиза встановила, що дитина народилася мертвою. Дайте кримінально правову оцінку вчиненим діям. Які кримінально правові наслідки замаху на негідний об’єкт і замаху з використанням ...
...наслідки Люблінської унії для українського народу. 2. Брестська унія та посилення національного гніту. 2.1. Наступ католицизму. 2.2. Брестська унія 1596 р. та її наслідки.
Потебня про мову народу як орган, який утворює думку 6. Зміни у вітчизняній психологічній науці в кінці ХІХ ст Висновок Список використаної літератури
...джерела формування права у різних народів світу…………………………………………………………...…...15 2.2. Позитивне право як система норм, що містять права та обов'язки, офіційно закріплені державою та природні ...
Правовий статус України і українського народу за Березневими статтями 2.3. Суперечність Переяславської Угоди Розділ 3. "Березневі статті" Б. Хмельницького в контексті українського державно правового будівництва ...
...життя й соціальне становище українського народу. 5) Литовські статути. 6) Зовнішня політика Великого князівства Литовського. 7) Початок зближення Литви і Польщі. 8) Кревська унія.
Трагічний період історії українського народу в повісті Богдана Лепкого «Крутіж» 2.2. Історична повість Богдана Лепкого „Мотря” та її особливості Висновки Список літератури
...час, як і в інших народів світу, вони існували на рівні практики, а з часом — мистецтва, тобто сформованих правил, керівництв з ведення економіки.
...суперечки, протистояння, протиборства між державами, народами, групами людей, окремими особами є реаліями сьогодення. Сфера юриспруденції теж не позбавлена конфліктів, оскільки безпосередньо належить до системи «людина – людина», ...
...не була сприйнята більшістю єврейського народу? 3. Суть проповіді Іісуса Христа. 4. Життєвий шлях Іісуса Христа. 5. Аргументи на користь історичності Іісуса Христа. 6.
Правовий статус України і українського народу за Березневими статтями 2.3. Суперечність Переяславської Угоди Розділ 3. "Березневі статті" Б. Хмельницького в контексті українського державно правового будівництва ...
...повноважень основним суб’єктом влади – народом – тим представникам політичної еліти, які отримали довіру більшості виборців. Використання піарівських інструментів, знарядь, «чистих і прозорих» технологій на політичному ринку ...
...відмінність приватного права від права народів? 8. Розкрийте зміст закону про цитування. 9. Які ви знаєте види імператорських конституцій? Практичне завдання до теми 2 1.
Організований державою чи безпосередньо народом колектив державних службовців, який наділений владними повноваженнями, називається: – апарат держави; + орган держави; – механізм держави; – державна установа.
...стан взаємовідносин між державами та народами. До початку XX ст. дослідження міжнародних відносин зосереджувались у межах таких суспільних наук як філософія, історія, географія, соціологія, правова та ...
У світі існує понад 4000 народів етносів, які говорять на різних мовах, мають різні думки, життя, правила поводження, проблеми, конфлікти і звичайно, це призводить до міжетнічних ...
...подій, що торкалися життя всього народу, творилися сильні особистості. В курсовій роботі описано складність і неоднозначність характерів героїв роману "Чорна рада"...
Де і коли народився український професійний театр і хто вважається його засновником? Назвіть відомих Вам майстрів українського театрального мистецтва ХІХ ХХ ст.
Коли дитина народилася, то Кириченко прийняла пологи, а наступного дня вони втопили дитину у ванні, а труп закопали. Кваліфікуйте дії вказаних осіб.
// Між¬народне право в документах / За заг. ред. д.ю.н., проф. М.В Бу¬роменського. X.: Вид во Нац.
...випливали з історичного розвитку українського народу. Коли українська нація пройшла два етапи свого розвитку – академічний і культурний – й почала висувати претензії на самостійність, її спіткала невдача.
...3.2 “На захист німецького народу” 3.3 “Я клянуся тобі. фюрере.” Висновки “Тоталітаризм прагнув не так влади над людьми, як системи, за якою люди не ...
...3.2 “На захист німецького народу” 3.3 “Я клянуся тобі. фюрере.” Висновки уривок “Тоталітаризм прагнув не так влади над людьми, як системи, за якою люди ...
Основні етапи формування українського народу. 10. Походження терміну "Україна" та української національної символіки. 11. Концепції походження держави Київська Русь та її назви. 12.
Звичаї, обряди українського народу як джерело походження фразеологізмів 23 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
...джерела формування права у різних народів світу Висновки Список використаної літератури
...на суспільно політичне життя українського народу Висновки Список використаних джерел
Їхній син народився в США і відповідно до законів цієї країни став її громадянином. В останні роки подружжя разом із сином проживали в ...
Коли дитина народилась, то Кириченко прийняла пологи, а наступного дня вони втопили дитину у ванні, а труп закопали. Кваліфікуйте дії Щемаченко і Кириченко.
Розкрийте зміст ”Маніфесту до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради”. 7. Коли було створено Українську Радянську Республіку? Назвіть її столицю.
...звеселяли племінних вождів, розважали простий народ. Христианская церква внесла в ці види мистецтва цілком інший зміст. Церковне мистецтво підпорядковане вищої цілі оспівати християнського Бога, подвиги апостолів, ...
...складом Уряду та буде просити Народні збори підтримати його призначення. Чи правомірні дії Президента Республіки Болгарія? Поясніть особливості формування Уряду в Республіці Болгарія відповідно до Конституції ...
Після чого народні депутати України направили свій запит до Секретаріату Президента України. Чи відповідають дії народних депутатів України і головуючого на засіданні вимогам ...
...старшого дошкільного віку уявлень про народні іграшки 2.2 Методика використання народної іграшки у вихованні дітей 2.3 Аналіз результатів дослідження ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Ознайомлення дітей з традиціями українського народу засобом тематичного заняття ............................................................. 34 ВИСНОВКИ .................................................................................................. 40 ЛІТЕРАТУРА ............................................................................................... 42 ДОДАТКИ ..................................................................................................... 44
Право власності на землю Українського народу 47 Висновок до Розділу ІІ 55 РОЗДІЛ ІІІ. Право спільної власності на землю 56 3.1 Право спільної часткової власності ...
...складом Уряду та буде просити Народні збо¬ри підтримати його призначення. Чи правомірні дії Президента Республіки Болгарія? По ясніть особливості формування Уряду в Республіці Болгарія ві ...
Об'єкти права власності Українського народу 18. Право приватної власності 19. Право державної та комунальної власності Тема 2 1. Підстави набуття права власності 2.
...Висновки Список використаних джерел Наш народ і країна переживають зараз складний, кризовий період. Зміни відбуваються не тільки в політиці й економіці, але й у свідомості людей.
Після чого народні депутати України направили свій запит до Секретарі¬ату Президента України. Чи відповідають дії народних депутатів України і го¬ловуючого на ...
...о природе и причинах богатства народа» …... 12 2.2. Трудовая теория стоимости ……………………………………. 12 2.3. О разделении труда и обмене ………………………………….. 13 2.4.
Політику етнічної асиміляції колоніальних народів Росією філософ ХІХ ст. Вол. Соловйов називав засобом «духовного канібалізму». Чи згодні Ви з його думкою? Відповідь обґрунтуйте. 2.
Трагічні картини минулого українського народу у творі Л. Костенко «Маруся Чурай» 2.3. Проблема «нерівності душ» у романі Ліни Костенко «Маруся Чурай» Висновки Список літератури ...
Трагічні картини минулого українського народу у творі Л. Костенко «Маруся Чурай» 2.3. Проблема «нерівності душ» у романі Ліни Костенко «Маруся Чурай» Висновки Список літератури ...
...вовим статусом (вільні і раби, народжені вільними і відпущені з законного рабства; чоловік, жінка і неповнолітній; римлянин, латин, іноземець і т. ін.).
...РОЗДІЛ ІІІ АКТИВІЗАЦІЯ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА РІДНУ ШКОЛУ І МОВУ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ РОЗДІЛ ІV ВИХОВНИЙ ЗАХІД ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...РОЗДІЛ ІІІ АКТИВІЗАЦІЯ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА РІДНУ ШКОЛУ І МОВУ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ РОЗДІЛ ІV ВИХОВНИЙ ЗАХІД ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
На жаль, український народ не міг самостійно розв’язати та вирішити свої проблеми. Все залежало від балансу інтересів великих держав і співвідношення сил, які ...
...членів суспільства, підвищенні рівня життя народу, створенні сприятливих умов для всестороннього розвитку особи. Можна сказати, що соціальний аспект роздрібної торгівлі знаходить свій прояв у величині вільного ...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.