Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 471 за запитом народної

...українська прогресивна діячка в галузі народної освіти. Вона була відома своєю просвітницькою і педагогічною діяльністю не лише в Україні, а й далеко за її межами.... Міжнародна ліга народної освіти обрала її своїм віце президентом. Багато освітніх товариств обирали її почесним членом. Петербурзьке і Московське економічні товариства нагородили її ...
...встановлено, що громадянин Коваль обраний народним депутатом України, однак ще не встиг принести присягу народного депутата, до Верховної Ради України було направлено подання про надання згоди ...
...встановлено, що громадянин Коваль обраний народним депутатом України, однак ще не встиг принести присяг)' народного депутата, до Верховної Ради України було направлено подання про надання згоди ...
своєчасності доставки товару народного споживання у торгівельне підприємство b. своєчасного отримання виручки за реалізований товар в мережах магазинів c....Question 6 Ріст виробництва товарів народного споживання, удосконалення їх структури, скорочення дефіцитності товарів потребують: a. своєчасному вилученні товарів народного споживання з торгівельного підприємства з метою перерозподілу ...
...на дозвіл мера Пекіна, місцевий народний суд Пекіна виніс ухвалу про заборону проведення цього семінару. Президент Буддійської асоціації Китаю звернувся до Верховного народного суду зі скаргою на ухвалу ...
...до¬звіл мера Пекіна, місцевий народний суд Пекіна виніс ухвалу про заборону проведення цього семінару. Президент Буддійсь¬кої асоціації Китаю звернувся до Верховного народного суду зі скаргою на ухвалу ...
...Конституційного Суду України звернулася група народних депутатів України з вимогою визнати неконституційним закон через порушення процедури його ухвалення. У зверненні було зазначено, що народний депутат України у зв'язку ...
...Конституційного Суду України звернулася група народних депутатів України з вимогою визнати неконституційним закон через порушення процедури його ухвалення. У зверненні було зазначено, що народний депутат України у зв'язку ...
...Етнос Етногенез Рід – Плем’я – Народність – Субетнос – Суперетнос – Нація – Етнічна асиміляція – Етнічна консолідація – 2. Охарактеризуйте існуючі концепції походження українського етносу та періоди його становлення: 3....процеси розвитку та консолідації української народності 3 зародження первісних ознак українського етносу 4 завершення формування української народності 5 початок формування української народності як окремої системи ...
Засоби народного виховання дітей та молоді ............................. 9 1.3. Шляхи народного виховного впливу ....................................... 13 1.4. Форми та методи народного виховання зростаючої ...
...для наближення літератури до широких народних мас. Орієнтуючись на живомовну народну практику, спираючись на усну народну творчість і здобутки попередників, письменник виробив власний живописний, реалістичний у ...
...про кохання і розлуку, сюжети народних легенд – органічно входять до балад Шевченка. Ліричні відступи у них завжди наближені до народних пісень сентиментального характеру.
Народний депутат України Мартинов в своїй промові на пле нарному засіданні Верховної Ради України вказав на порушення за конодавства керівниками компанії «...що вчиняє посягання на життя народного депутата України. Варіант 2: Мартинов був депутатом Верховної Ради АР Крим. 7. Робітники метрополітену Прохоров і Жданов під час огляду ...
...економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства c. договірне об'єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності регулювання збуту виготовленої продукції d....економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства d. договірне об'єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності регулювання збуту виготовленої продукції Question 8 ...
...усе більш важливим фактором розвитку народного господарства та економічної стабілізації нашої країни. Зараз немає практично жодної галузі в промислово розвитих країнах, що не була б втягнута ...економічних проблем на різних рівнях: народного господарства в цілому, окремих регіонів, об'єднань, підприємств. Як частина загальної структури народного господарства, зовнішньоекономічна діяльність впливає на удосконалювання внутрішньогосподарських ...
...економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства Question 6 Державне підприємство являє собою організаційно правову форму підприємства, заснованого на приватній власності. Виберіть одну правильну відповідь a....економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства d. договірне об'єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності регулювання збуту виготовленої продукції Question 8 ...
стандартизація продукції певної галузі народного господарства b. стандартизація, яка здійснюється в певній галузі народного господарства на регіональному рівні c. стандартизація, яка здійснюється органами, компетентними в ...
Задача №1 На сесії Одеської міської Ради народних депутатів розглядалось питання про план заходів по оздоровленню оточуючого природного середовища. В доповіді голови комісії по екологічній безпеці відзначалось, що ... Задача №2 До народного суду надійшла заява від КСП "Надія" про скасування рішення сільської Ради від 25 травня 1998 року про передачу у власність ...
Педагогічна сутність народних сюжетно рольових ігор 1.1. Поняття народних сюжетно рольових ігор 1.2. Застосування народних сюжетно рольових ігор у підготовці дошкільників ...
експорт товарів народного споживання – 30 тис.грн., а обсяг товарів для інвалідів – 15 тис.грн. У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість ..., які використовуються для виробництва товарів народного споживання. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету підприємство визначило в сумі 7,8 тис.грн.
...молодшого шкільного віку та використання народних звичаїв, традицій і обрядів у їх формування 2.1. Ефективні умови використання народних звичаїв, традицій і обрядів у контексті формування ...
...чинного Закону України „Про вибори народних депутатів України. Слід вказати види виборів народних депутатів, за якою виборчою системою вони проводяться, хто має право висувати кандидатів у ...
...боротьби – здобула найпочесніше ймення поетеси народної. Її талант поєднав гаряче серце громадянина і світлий розум філософа з жіночою ніжністю та грацією....в художніх засобах використала скарби народної творчості. Все це робить п’єсу вершиною її поетичної драми, однією з верховин нашої класики [1; 104]. Творчість Л.
...розширити обсяг конституційних повноважень Великих Народних зборів Болгарії і внести зміни до гл. 9 Конституції Болгарії 1991 р. “Зміна і доповнення Конституції. Прийняття нової Конституції”.... До конституційних повноважень Великих Народних зборів Болгарії болгарський парламент додав право обирати Президента Болгарії. Конституційна реформа була підтримана 2/3 конституційного складу Народних зборів.
...із стадій на прикладі виборів народних депутатів або Президента України, розглянувши їх у динаміці. Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]....show/1427 12 Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17 листопада 2011 р. № 4061 VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.
...розширити обсяг конституційних повноважень Великих Народних зборів Болгарії і внести зміни до гл. 9 Конституції Болгарії 1991 р. “Зміна і доповнення Конституції. Прийняття нової Конститу¬ції”.... До конститу¬ційних повноважень Великих Народних зборів Болгарії болгар¬ський парламент додав право обирати Президента Болгарії. Конституційна реформа була підтримана 2/3 конституційного складу Народних зборів.
Народний, національний, державний суверенітет. 4. Народ носій суверенітету та джерело державної влади. Завдання до теми 6 1.... Конституційний статус народного депутата України. 6. Правові гарантії діяльності народного депутата України. 7. Правова природа депутатського мандата. Завдання до теми 8 1.
...військової та політичної слабкості Української Народної Республіки та Радянської України, що вели між собою жорстоку боротьбу за свій шлях побудови Української держави та окупувала у 1920 ...цій окупації також конвенції Української Народної Республіки з Польщею від 21 та 24 квітня 1920 року. Всього було підписано три документи: загальний, військовий та торгівельно економічний.
...акти та література Про вибори народних депутатів України: Закон Украї¬ни від 07.06.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. 2005. № 38 39. Ст. 449.... Законодавство про вибори народних депутатів України: актуальні проблеми теорії і практики. К.: Факт, 2001. 156 с. Законодавство про вибори народних депутатів України: Наук. практ.
Організація роботи народних депутатів України. 1. Нормативні засади діяльності народних депутатів України. 2. Порядок формування депутатських фракцій у Верховній Раді України. 3.
Педагогіка народної гри. 51. Класифікація дитячих ігор. 52. Місце гри в педагогічному процесі. 53. Режим дня дітей ясельного віку. 54.... Політика уряду Української народної республіки в галузі народної освіти у 1917 1919 роки. 69. Систему суспільного дошкільного виховання в Болгарії. 70.
Організація роботи народних депутатів України 48. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування 49. Правовий та організаційний статус Рахункової палати, її принципи, функції ... Правовий статус народного депутата України та гарантії забезпечення діяльності народних депутатів України 62. Апарат Кабінету Міністрів України 63.
29 січня 1919 року Народний комісаріат праці України (далі – НКП) опублікував звернення, у якому рекомендував у разі виникнення конфліктів звертатися по сприяння до фабрично заводських ...примусовому порядку здійснювалося особливими сесіями народних судів з трудових спорів. Розвиток правового регулювання трудових спорів радянського періоду припадає на 20 ті роки ХХ століття, що пов'...
...3 голосів від загальної кількості народних депутатів, Президент не може застосувати право відкладального вето, має вищу юридичну силу в системі законодавства b....4 голосів від загальної кількості народних депутатів, Президент не може застосувати право відкладального вето, має вищу юридичну силу в системі законодавства, оприлюднюється протягом 10 днів з ...
Завдання Електробаланс народного господарства регіону характеризується такими даними: Показник Млрд. Квт. Год Вироблено електроенергії Спожито у т. ч....та співвідношення електроенергії, спожитої галузями народного господарства Завдання Рух грошової готівки у місячних звітах касира характеризується даними, тис. грош. од.: Таблиця Дані про рух грошової готівки ...
Утворення Української Народної Республіки. Державний лад і право УНР 1.1. Організація центральної влади 1.2. Організація місцевої влади 1.3.... Уряди Української Народної Республіки доби Директорії 2.2. ІІІ Універсал Центральної Ради 2.3. Останні дні Центральної Ради і повчальні уроки Висновки Список ...
Транспорт– одна з найважливіших галузей народного господарства. Головним завданням транспорту є своєчасне, якісне і повне задоволення потреб населення і народного господарства у перевезеннях.
Фізичне виховання як компонент народної педагогіки 2. Забезпечення національної спрямованості фізичного виховання дітей засобами українських народних рухливих ігор 3. Особливості використання національних засобів фізичного виховання ...
2 Народний одяг Полісся XVIII – XIX ст. 3 Народний одяг Поділля ХVІІІ ХІХ ст. Висновки Список використаної літератури
...1 Завод по виробництву товарів народного споживання випускає продукцію А, Б, В. При визначенні доцільності випуску продукції Д адміністрація доручила Вам, кваліфікованому бухгалте¬ру аналітику, врахувати ...3) Завод по виробництву товарів народного споживання виробляє складну деталь Д, яка є основною для виробництва продукції К. У рік заводу необхідно мати 22 000 тис.
...сесії Верховної Ради України 10 народних депутатів України звернулись із пропозицією внести до порядку денного сесії депутатський запит до Президента України і з вимогою надання офіційної ... Чи відповідають дії народних депутатів України і головуючого на засіданні вимогам законодавства? Який порядок направлення і розгляду запиту до Президента України?
М подала позивну заяву до народного суду про стягнення з фабрики заробітної плати в розмірі2850 грн суд присудив на користь позивача 2850 грн. Виконавчий комітет сільської ради народних депутатів у лютому цього року: ...
Обласна Рада народних депутатів на своєму засіданні призначила громадянина К. на посаду судді апеляційного суду, враховуючи, що К....є законним рішення обласної Ради народних депутатів? Назвіть вимоги до кандидата на посаду судді апеляційного суду. Дайте юридичну оцінку ситуації. 4. Задача.
Вирішіть рівняння: АхВхС/(Д/E)/F=2.3 де, А – кількість років, що необхідно прожити на території України до моменту обрання на пост народного депутата; В – строк повноважень Парламенту; С – кількість видів референдумів; Д – кількість народних депутатів; Е – кількість питань, що виносяться на референдум; ...
Родинне фізичне виховання як народна традиція Розділ II. ЗМІСТОВНА СТОРОНА НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РОДИНІ 2.1. Організація харчування дітей та виконання культурно гігієнічних ...
...ВИШИВКА XIX СТОЛІТТЯ 153 УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ВИШИВКА 247 УКРАЇНСЬКИЙ РУШНИК 317 ВИШИВКА XX СТОЛІТТЯ 318 Пошуки художників авангардистів початку століття 338 Парадигми соціалізму і народна вишивка 30 50 х років ...
Народний депутат України Мартинов у своїй промові на пленарному засіданні Верховної Ради України вказав на порушення законодавства керівниками компанії “Сігма”....що вчиняє посягання на життя народного депутата. 2. Слотюк вирішив отримати значний спадок, що лишився після смерті його рідної сестри. Для цього він мав позбутися її ...
...ВРУ питання про судову систему, народний депутат М. не погодився з прийнятим рішенням, за яке проголосувала переважна більшість депутатів. М. вважав, що прийняте рішення суперечить діючій ... а) Чи вірно вчинив народний депутат М. в даній ситуації? б) В яких випадках Конституційний Суд України має право відмовити в порушенні провадження?
М подала позивну заяву до народного суду про стягнення з фабрики заробітної плати в розмірі2850 грн суд присудив на користь позивача 2850 грн. Виконавчий комітет сільської ради народних депутатів у лютому цього року: ...
...рішення виконкому Київської районної ради народних депутатів від 07.09.1990 р. з 1991 р. є власником 3/10 частин домоволодіння, а відповідач – громадянка Д....рішення виконкому Київської районної ради народних депутатів від 07.09.1990 р. складає 3/10 частини цього домоволодіння. Визначити коло суспільних відносин.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.