Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 469 за запитом народну

...систему залежить ефективне функціонування всього народного господарства країни, зовнішніх відносин. Актуальність проблеми становлення ефективної бюджетної системи обумовлено потребою в дієвих механізмах функціонування фінансово бюджетної політики в ...
...Тимпан”, яке займається виготовленням товарів народного споживання: корпусних та м`яких меблів, меблів по замовленню населенню, іншої продукції та їх відвантаженням споживачам, складуванням і транспортуванням продукції ...
...екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у ...
...громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров'я: Лекції для студ. юрид. фак. ЛДУ ім. І.Франка. – Л., 1997. 11. Рибачук В.І.
...підприємства у будь якій сфері народного господарства є грошові розрахунки. Саме грошові кошти забезпечують початкову і подальшу діяльність підприємства. Значну питому вагу в складі джерел коштів ...
...інвестування державних коштів у галузі народного господарства з метою підвищення фінансової віддачі; введення заборони на прийняття нових соціальних програм, що вимагають значного бюджетного фінансування; заборона Національному ...
...екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у ...
...екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у ...
...1994 року Черкаською районною Радою народних депутатiв Черкаської областi. ВАТ розташоване за адресою; вул. Чигирина, 111 с. Руска Поляна, Черкаська область, 19602, Україна.
...кількісних і якісних показників розвитку народного господарства регіону і його ланок забезпечується за допомогою: a. територіальних балансів b. самоуправління регіонів c. бюджетних нормативів d.
...вся прозова частина – етнографічний опис народної весільної обрядовості, пояснення і ремарки до пісень.
...комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів”, затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 22/5від 25.08.1994р. 8. Дроников В.К.
...кваліфікацію деяких злочинів, спрямованих проти народного здоров'я // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 2. – С. 113 116. 11. Козаченко А.В.
Чижевський вважає: А) дослідження народної творчості; Б) вивчення найбільш яскравих історичних епох; В) характеристику найбільш визначних представників народу; Г) вивчення його внутрішніх конфліктів; Д) дослідження ...
...справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року ...
...4 Фірма "Гарт" випускає товари народного споживання і має необхідний для цього парк технологічного устаткування, який складається з п'яти груп устаткування. Необхідно: 1.
...інтересах Акціонерів і задоволення потреб народного го сподарства та населення в його продукції, товарах послугах. У дипломній роботі були досліджені теоретичні аспекти обліку праці та її ...
...4 Фірми "Гарт" випускає товари народного споживання і має необхідний для цього парк технологічного устаткування, який складається з п'яти груп устаткування. Необхідно: 1.
...4 Фірма "Гарт" випускає товари народного споживання і має необхідний для цього парк технологічного устаткування, який складається з п'яти груп устаткування. Необхідно: 1.
...екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у ...
Закон України «Про вибори народних депутатів України». Закон вiд 25.03.2004 № 1665 IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 27 28, ст.
Закон України «Про статус народного депутата України» // Верховна Рада України; Закон від 17.11.1992 № 2790 XII; 11. Закон України «Про державну службу» // Верховна Рада ...
...журнал він передав статтю про народних художників, а у видавництво — рукопис книги на ту ж саму тему. Крім того, Сергєєв брав участь у зйомках науково популярного ...
...каналізації і інших об`єктів народного господарства, будівництво нафто – газових магістралей, систем газопостачання, виробництво зварювально – монтажних робіт і комплексу ізоляційно – укладних робіт на будівництві газо нафтопроводів ...
...4 Фірми "Гарт" випускає товари народного споживання і має необхідний для цього парк технологічного устаткування, який складається з п'яти груп устаткування. Необхідно: 1.
Рішенням народного суду калькулятор їдальні Єфимова була поновлена на роботі як звільнена з грубим порушенням законодавства про працю.
...час і стають, як говорить народна мудрість, другою натурою. Придбані звички стають стійкими і важко піддаються перевихованню. «Як не важливі навички не слід забувати що, одне ...
...4 Фірма "Гарт" випускає товари народного споживання і має необхідний для цього парк технологічного устаткування, який складається з п'яти груп устаткування. Необхідно: 1.
...комітетів селищних і сільських рад народних депутатів. 3. Особливості адміністративної юрисдикції суду. 4. Характеристика адміністративно юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ. Компетенція державних інспекцій під час розгляду ...
...4 Фірма "Гарт" випускає товари народного споживання і має необхідний для цього парк технологічного устаткування, який складається з п'яти груп устаткування. Необхідно: 1.
...4 Фірми "Гарт" випускає товари народного споживання і має необхідний для цього парк технологічного устаткування, який складається з п'яти груп устаткування. Необхідно: 1.
народний цілитель b. соціальний працівник c. психіатр d. клінічний психолог Question 2 Ефективною позицією взаємодіючих у консультуванні є: a.
...ЄВРО, то вплив нестабільної динаміки народного господарства на динаміку доходів банку, а також вплив тягаря податків і зняття в останній час значної суми пільг не дадуть ...
...каналізації і інших об`єктів народного господарства, будівництво нафто – газових магістралей, систем газопостачання, виробництво зварювально – монтажних робіт і комплексу ізоляційно – укладних робіт на будівництві газонафтопроводіввисокого тиску ...
Затверджені постановою Народного комісаріату праці СРСР від 11.12.29. 12. Про запровадження на території України регіональних графіків початку робочого дня.
форма політичної активності народних мас, людей, що перебувають внизу владної піраміди d. прерогатива “сильних особистостей”, “творчих еліт” і політичних лідерів Question 2 Термін «політичні ...
...каналізації і інших об`єктів народного господарства, будівництво нафто – газових магістралей, систем газопостачання, виробництво зварювально – монтажних робіт і комплексу ізоляційно – укладних робіт на будівництві газонафтопроводіввисокого тиску ...
...що почала розвиватися ще в народній латині та є характерною для всіх романських мов. Формування артикля стало відображенням розвитку аналітичних тенденцій в системі та в ході ...
...вже потім високотехнологічне виробництво товарів народного споживання. На території України зосереджено велику кількість екологічно небезпечних виробництв. Для порівняння: загальна площа України становила лише 2% території колишнього ...
...переробних, обробних та інших галузей народного господарства зумовлюють значні потреби у всіх видах енергії. Показником енергоємності того чи іншого технологічного процесу є витрата енергії на одиницю ...
...розвитку України, регіональними програмами розвитку народного господарства. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності й контроль за Ії здійсненням ...
Формування основ наукового та народного світогляду 52. Роль морального виховання у формуванні особистості. Етична бесіда: функції, структура. Форми і методи виховання у молодших школярів моральних ...
...поколінь корінне переозброєння всіх галузей народного госпо¬дарства на основі новітніх досягнень науки й техніки. В умовах ринкової економіки, її початкового етапу дуже важливі заходи науково ...
...єми реалізації у всіх галузях народного господарства; газова криза в Україні з приводу газопостачання російського газу, яка має суттєвий вплив на КП «Шполянські тепломережі».
форма політичної активності народних мас, людей, що перебувають внизу владної піраміди Question 3 Балів: 1 Які з наведених ознак найточніше характеризують політичну діяльність?
форма політичної активності народних мас, людей, що перебувають внизу владної піраміди Question 3 Балів: 1 Які з наведених ознак найточніше характеризують політичну діяльність?
...єктів господарювання, так і для народного господарства в цілому. Фінансово кредитна система країни для забезпечення умов сталого економічного зростання повинна стимулювати прискорення оборотності і, в той ...
...єктів господарювання, так і для народного господарства в цілому. Фінансово кредитна система країни для забезпечення умов сталого економічного зростання повинна стимулювати прискорення оборотності і, в той ...
...розвитку України, регіональними програмами розвитку народного господарства. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності й контроль за Ії здійсненням ...
...розвитку України, регіональними програмами розвитку народного господарства. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності й контроль за Ії здійсненням ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.