Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2815 за запитом населення.

Захворювання периферичної нервової системи 3ахворювання периферичної нервової системи серед дорослого населення складають близько 50 % усіх захворювань. Периферична нервова система складається головним чином з відростків нервових клітин.
Характеристика етапів розвитку міграцій населення ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Рівень життя і доходів населення 33. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально трудових відносин у міжнародній практиці Задача № 13 Діяльність виробничого підприємства, що займається ...
Задача № 32 Доходи в розрахунку на душу населення за рік зросли з 3 600 грн. до 4 500 грн. Відповідно реалізація взуття на душу насе¬лення збільшилась з ...
Структура зайнятості населення 1.2. Якість життя та безпека праці 1.3. Соціальний захист, соціальна допомога та соціальна підтримка 1.4.
Зміст Введення Загальна характеристика Волинської області Природно кліматичні умови та ресурси Населення Статистичні показники розвитку області Продуктивні сили Волинської області Промисловість Сільське господарство Транспорт Проблеми розвитку Волинської області та шляхи їх подолання ...
...що: готівка на руках у населення 170 млрд грн., строкові депозити 65 млдр грн., залишки на розрахункових та поточних рахунках 25 млдр грн, кошти за трастовими ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти ролі кредитування в державній політиці зростання добробуту населення 1.1. Економічна сутність кредитного механізму, умови його здійснення 1.2. Порядок надання кредиту комерційним банком та контроль за його ...
...ОБЛАСТІ 1.1 Розташування та населення області 1.2 Сучасний економічний потенціал області 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 2.1 Рекреаційний потенціал Запорізької області 2....
Культура, рівень освіти, відношення населення до туристичної та інвестиційної діяльності 1.2. Загальна характеристика економіки, місце і значення туристичного сектору і потреби в інвестуванні 1....
Населення Південної Кореї Розділ 3. Господарство Південної Кореї 3.1. Промисловість 3.2. Сільське господарство 3.3. Транспорт 3.4.
Професійна орієнтація та професійна консультація населення 2. Планування роботи відділу кадрів з профорієнтації і профконсультації 3. Завдання і функції системи професійної орієнтації 4.
Концепція захисту населення і територій у випадку загрози та виникнення надзвичайних ситуацій (схвалена Указом Президента України № 284/99 від 26.03.99 р.
...товарів, характер і суть потреб населення у продовольчих і непродовольчих товарах 31. Методи дослідження якості товарів з використанням евристичних способів оцінки 43. Системи класифікації товарів 65.
...географічна характеристика країни 1.2 Населення. Адміністративний устрій РОЗДІЛ 2. РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ АВСТРАЛІЇ 2.1 Природно рекреаційні ресурси 2.2 Історико культурні ресурси РОЗДІЛ 3.
Задача Три банки пропонують такі умови прийняття вкладів від населення: 1) під складну ставку 15 %; 2) під просту ставку 18 %; 3) під номінальну ставку 16 % при щоквартальному нарахуванні.
...ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 5 1.1. Медичне страхування в Україні: історичний аспект 5 1.2. Медичне страхування як важливий елемент системи страхової медицини ...
Принципи захисту населення і територій у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій. 3. Поняття категорійність приміщень за вибухопожежонебезпечністю та пожежонебезпечністю. 4.
Стан здоров’я населення України………………….с.9 Розділ ІІІ. Державні документи щодо покращення здоров’я на селення України……………………………………………………….с.17 Заключення…………………………………………………….с.
...структурі заходів по забезпеченню життєдіяльності населення; б) Характеристика осередків ураження і зон зараження (забруднення) при виробничих аваріях і катастрофах на черкаських підприємствах “Азот ” або ЧЗХР; в) ...
товаром Чисель ність населен ня 2005р. Приріст Насел. За 2005 2008р. 2005р факт 2010р. норматив 2005р. факт 2010р. норматив Холодильн. морозил., шт.
План: Вступ………………………………………………………………………… 3 1 Законодавство про працю та основні принципи державної політики у сфері зайнятості населення…………………………………………………… 2 Поняття “зайнятість”, “безробітні”, “підходяща робота”……………... 3 Правове регулювання вивільнення та працевлаштування громадян…. Висновок……………………………………………………………………. Список використаних джерел……………………………………………...
Природні умови, населення області РОЗДІЛ 2. Характеристика господарства Харківської області 2.1. Оцінка промислового потенціалу Харківщини 2.1.1.
Основні принципи формування соціального захисту населення Література
Населення та зовнішній вигляд міст 1.3. Боротьба міст за самоврядування 1.4. Ремесло в середньовічному місті 1.5.
1 Сутність і значення курсу “Економіка праці” 2 Ринок праці та його регулювання 3 Вартість робочої сили, доходи населення 4 Форми і системи оплати праці 5 Організація трудової діяльності на підприємстві 6 Нормування праці 7 Планування і аналіз трудових ...
Вартість робочої сили, доходи населення 4. Форми і системи оплати праці 5. Організація трудової діяльності на підприємстві 6. Нормування праці 7.
Регулювання збільшення чисельності населення. 4. Демографічна катастрофа в Україні. Висновок Список використаної літератури
Де і як проводиться підготовка населення не зайнятого у сфері виробництва до дій в надзвичайних ситуаціях? ..................................4 3. Хто забезпечує експлуатацію, нагляд і дотримання протипожежного стану ...
Організація життєзабезпечення населення в НС 4. Ліквідація наслідків НС Література
Номінальні і реальні доходи населення. Рівень життя: поняття і чинники, що його визначають Завдання № 13 На переробному підприємстві у звітному році скоротилась чисельність промислово виробничого ...
Обслуговування населення, що споживає продукцію за місцем роботи, навчання, відпочинку, вдома Список використаної літератури
Передумови зниження фізичної активності населення…с.5 1.2. Погіршення стану здоров’я школярів, зумовлене знижен ням рухової активності………………………………………………..с.6 Розділ ІІ.
Природні умови, населення області РОЗДІЛ 2. Характеристика господарства Харківської області 2.1. Оцінка промислового потенціалу Харківщини 2.1.1.
...якісне і повне задоволення потреб населення і народного господарства у перевезеннях. На транспорті виробничим процесом являється переміщення вантажів і пасажирів–транспортний процес.
...держави Карфагена 9 2.1 Населення 9 2.2 Управління 11 2.3 Господарство 13 2.4 Військова система 14 3. Зовнішня політика 16 4.
Єдина державна система цивільного захисту населення і територій 3. Методика розроблення планів з попередження НС 4. Методика розроблення планів з попередження НС Список використаних джерел
При цьому чисельність економічно активного населення не змінилась. Який рівень безробіття був у базисному періоді? ЗАДАЧА 10. Визначте рівень виконання норм часу за змінним та фактично ...
...тему: «Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні» (урок дискусія). 2. Розробку виховного заходу, проведеного у 8 класі на тему: «...
...засоби захисту: інформування та оповіщення населення… 7 3. Спеціалізовані формування цивільної оборони: призначення, склад, порядок комплектування…………………………………………….........……….14 Література……………………………………………………………………. 18
План: Вступ………………………………………………………………………… 3 1 Конституцiйнi норми державного регулювання зайнятостi й ринку працi в Українi…………………………………………………………………… 2 Закон України «Про зайнятiсть населення»……………………………. 3 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття»…………………………………………… Висновок……………………………………………………………………. Список використаних джерел……………………………………………... 14
...праці 1.2 Соціальний захист населення, регулювання доходів та споживання 2. Державне регулювання науково технічної політики 2.1. Сутність державної науково технічної політики 2.2.
Характеристики населення і трудових ресурсів 3.Задача Станом на 01.01.02 р. на підприємстві працювало 320 чол. персоналу.
Населення. 6. Промисловість та сільське господарство Причорноморського економічного району. 7. Транспорт та рекреація. 8. Проблеми розвитку району. 9.
ПРИРОДНІ УМОВИ, НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА ПРИДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 3.1. Оцінка промислового потенціалу Придніпров’я 3.2. Сільське господарство 3.3.
Зайнятість населення, як економічне явище за умов соціального ринкового господарювання 1.2. Ринок зайнятості в Україні за умов соціального ринкового господарства 1....
Террор и массовое уничтожение мирного населення. Изгнание людей в Германию ......................... 7 3. Всенародная борьба в тылу фашистских захватчиков в Украине …… 9 Литература …………………………………………………………………. 15
...фінансових ресурсів: а) держава; б) населення; в) підприємства. 4. Висновки. III. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ. 1. Визначення. 2. Суб’єкти фінансового контролю, їх функції. 3.
Склад та динаміка населення району 5. Розвиток промисловості району 6. Транспортне забезпечення району 7. Проблеми та перспективи розвитку району Література
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.