Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2816 за запитом населення.

...неминуче постає проблема активізації попиту населення на товари, яка значно посилюється загостренням конкуренції на ринку. В цих умовах підприємства ведуть активний пошук засобів стимулювання попиту населення з метою збільшення обсягів реалізації ...
...дiяльностi ВАТ є задоволення потреб населення Украiни в цукрi, лимоннiй кислотi та iнших видiв продукцii; здiйснення, як з украiнськими, так i iноземними партнерами, юридичними i фiзичними ...дiяльностi ВАТ є задоволення потреб населення Украiни в цукрi, лимоннiй кислотi та iнших видiв продукцii; здiйснення, як з украiнськими, так i iноземними партнерами, юридичними i фiзичними ...
...забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” // Закони України К., 1997. 8. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 ... Кримінально правовий захист здоровя населення (коментар законодавства та судової практики) К., “Істина”, 2001.
...реження Споживання продукту на душу населення, т Ціна одиниці продукції, тис. грн. Дохід на душу населення, тис. грн 1 й 55 5 2 й 87 6 ...
...зумовлюється необхідністю зменшення панічних настроїв населення на валютному ринку, призупинення відпливу депозитів із банківської системи та потребою відновлення довіри до неї; забезпечення (у тому числі шляхом ...збільшення обсягу Фонду гарантування вкладів населення. Перелік графічного і табличного матеріалу: Таблиця 1 Оцінка основних показників діяльності ПАТ АБ «Укргазбанк» Таблиця 2 Оцінка ліквідності банківської діяльності ...
...охорони праці і здоров’я населення? Нормативно правові акти та література Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст....забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України № 4004 XII від 24.02.1994 р. // Там же. – 1994. – № 27. – Ст. 218. Бабенко В.І., Руденко М.
...придбаються роздрібною торгівлею для реалізації населенню. Таким чином, оптовий товарообіг являє собою сукупний обсяг продажу товарів виробничими і торговими підприємствами, а також посередниками іншим підприємствам і ...юридичним особам для наступної реалізації населенню або для виробничого споживання. Організація обліку товарних операцій регламентується значною кількістю нормативно законодавчих актів і підлягає ліцензуванню, патентуванню та сертифікації.
...складає не менше половини чисельності населення адміністративно територіальної одиниці, в якій розташована така юридична особа; б) юридичних осіб, кількість працівників яких з урахуванням членів їх сімей складає переважну більшість чисельності населення адміністративно територіальної одиниці, в якій ...
...охорони праці і здоров’я населення? НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА. 1. Конституція України від 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст....забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення : Закон України від 24.02.1994 р. // Відомості Верхов. Ради України. – 1994. № 27. – Ст. 218.
...а й практично усіх верств населення. Кредитні процеси дозволяють населенню отримати та користуватися бажаними та необхідними благами цивілізації вже сьогодні і зараз, а не отримати їх ...
...році її споживання на душу населення становило 26,1 л., то в 2008 му цей показник сягнув 30,8 л, а в 2009 очікується його зростання ... води на душу населення в рік, а найменше серед європейських країн п’ють в Польщі – всього 50 л. Україна посідає четверте місце в Європі.
...інформації абонентного відділу по нарахуванню населенню за отримані послуги з теплопостачання. Також на підприємстві застосовується комп’ютерна програма „Клієнт – банк”, та програма по нарахуванню заробітної плати „ ...рахунків з обліку розрахунків з населенням у березні 2009 року Таблиця 2.3 Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з госпрозрахунковими та бюджетними установами у березні 2009 ...
...складає не менше половини чисельності населення адміністративно територіальної одиниці, в якій розташована така юридична особа; б) юридичних осіб, кількість працівників яких з урахуванням членів їх сімей складає переважну більшість чисельності населення адміністративно територіальної одиниці, в якій ...
...року і, в результаті цього, населенням, де відсутні лічильники, фактично використана більша кількість теплової енергії, ніж нарахована у відповідності з затвердженими Кабінетом Міністрів України нормами споживання; ...енергії споживачами; падіння платоспроможного попиту населення, що стало причиною і наслідком загального погіршення економічної ситуації на Україні, що вплинуло на об’єми реалізації у всіх галузях ...
...для надання консультативно –обстежувальної допомоги населенню. Отже, проведений аналіз діяльності відкриття кабінету вказав на те, що в зв’язку з зростанням онкозахворювань потрібно збільшити діагностичні обстеження ...злоякісними новоутвореннями на (100 000) населення 2004 2006 рр. Таблиця 2.1. Аналіз використання путівок поліклініками м. Кременчука 2006р. та 2005р. Таблиця 2.2.
...як наслідок загальної непоширеності серед населення банківських карток. 3. Національні традиції ставлення до праці, які призводять до невміння швидко, якісно й ефективно обробляти замовлення в мережі....малий відсоток від загальної кількості населення країни. Але не зважаючи ні на що з кожним днем в Internet просторі України з’являється все більше інтернет ресурсів.
...медичного страхування ; охорона здоров’я населення; забезпечення відтворення населення; розвиток сфери медичного обслуговування; фінансування системи охорони здоров’я, поліпшення її матеріальної бази; інші.
Потреби населення 2. Ріст витрат 3. Труднощі системи охорони здоров'я 4. Труднощі економіки 5. Недолік фінансування Тест 14 Категорії учасників реформування ... Групи населення, об'єднані по соціальних інтересах 3. Працівники охорони здоров'я 4. Працівники освіти 5. Політична еліта Тест 15 Основні групи ...
...метою визначення ступеня задоволення попиту населення на конкретні товари, виявлення причин накопичення окремих лікарських засобів в каналах торгівлі рекомендованоо проводити аналіз асортиментної структури товарних запасів....підприємством з лікарського (медикаментозного) забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, інших закладів, підприємств та організацій. В цілому ЧЦРА №35 на протязі 2007 2009 років працювало прибутково, ...
...випливало з архівної довідки евакуація населення з тих населених пунктів, де працював Ф. проводилася лише з 10 травня, а не з 26 квітня 1986 р. Ф....органі праці та соціального захисту населення для встановлення статусу учасника війни. У комісії йому відмовили, оскільки у З. відсутні необхідні документи.
При знеціненні грошей населення, очікуючи ще більшого знецінення грошової одиниці, вимагає збільшення заробітної плати, створює запаси продуктів тощо, що прискорює інфляцію....безпосередньо вплинути на інфляційні очікування населення і підприємств досить важко. Інфляційні очікування ще недостатньо досліджені, про це свідчить невелика кількість літератури з даного питання.
Закон України „Про органи самоорганізації населення” ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 48, ст. 254 ). 5. Європейська хартія місцевого самоврядування. Страсбург, 15.10.1985 р.... Органи саморганізації населення як конституційний інститут:якими вони мають бути?, М Корнієнко, проф.: „Вибори і демократія”: наук. просвіт. правничий ж. – К.
відстоює інтереси найменш захищених верств населення b. намагається обіцянками та привабливими гаслами завоювати симпатії виборців c. користується найбільшою популярністю серед виборців d.... вираження інтересів найширших верств населення Question 3 Партійна система це сукупність: a. відносин між політичними партіями в процесі боротьби за владу та її здійснення b.
...потреб підприємств, установ, організацій і населення в послугах і товарах, створення ринкової інфраструктури в АР Крим і отримання прибутку. Займаючи певний сегмент в регіоні по реалізації ... 2.4 Розподіл населення Великої Феодосії Рис. 2.5 Розподіл реалізації продукції по окремих регіонах АРК Таблиця 2.14 Добова потреба регіону Феодосії в ...
...господарство овочів була реалізована місцевому населенню, решта використана як корм для худоби. Господарство, не отримавши відповіді на претензію, звернулося до господарського суду з позовом до плодоовочевої ...реалізації частини неприйнятих овочів місцевому населенню. Чи законне рішення виніс господарський суд?
відстоює інтереси найменш захищених верств населення d. здійснює радикальні політичні перетворення Question 2 Політична участь – це: Виберіть одну правильну відповідь a.... вираження інтересів найширших верств населення d. ефективність та стабільність політичної системи Question 7 Партійна система, за якої функціонують багато політичних партій, проте легко створюється урядова ...
...б значно підвищити рівень життя населення автономії. Також Кривцов засудив рішення від 1954 р. про переділ територій республік колишнього СРСР і пе редання Криму зі складу ...органом державної влади, поширювала серед населення Україні листівки із критикою дій Пре зидента та уряду України. Крім того, керівниками групи був розро блений план збройного встановлення ...
відстоює інтереси найменш захищених верств населення Question 6 Політичний процес — це: a. структурна характеристика політичної системи b. функціональна характеристика політичної системи c.... вираження інтересів найширших верств населення b. ефективність та стабільність політичної системи c. плюралізм думок та поглядів d. заощадження коштів на виборчий процес Question 10 Пропорційна ...
Законі України про зайнятість населення. Конституція України визначає ідеологію і політику держави щодо статусу жінки, її можливостей впливати на економічні та політичні процеси, які відбуваються ...рівня життя у більшої частини населення країни загострює проблему становища жінки на ринку праці. Тому законотворча діяльність держави у сфері праці має бути спрямована на формування ...
...між судженнями: "Сімферополь за кількістю населення більший ніж Євпаторія" та "Євпаторія за кількістю населення більша ніж Судак" Виберіть одну правильну відповідь a. субконтрарності (підпротилежності) b.
N – чисельність населення – 48,4 млн. чол Розрахунковий період: 1. Показник використання матеріальних ресурсів (матеріаломісткість продукції) зміниться таким чином: – промисловості – збільшиться на 0,8%; – ... Чисельність населення (розрахункова) – зменшиться на 2% Задача № Розрахувати темпи зміни валового випуску продукції (ВВ), валового внутрішнього продукту (ВВП), чистого внутрішнього продукту (ЧВП), ...
...осіб – в X рази, вклади населення – X рази. Доля притягнутих коштів клієнтів в структурі пасиву становить X%. Значно зросли обсяги вкладів населення, коштів клієнтів та депозитів юридичних ...
...безпосередньо стосуються рівня соціальної підтримки населення, реалізацію соціально економічних прав громадян. 8. На практиці бюджетна політика потребує правового оформлення. Держава визначає методи, обсяги та форми формування ...є забезпечення гідного життєвого рівня населення у відповідності з вимогами, закладеними у соціальних стандартах. Реалізації даної мети підпорядковані основні завдання та пріоритети бюджетної політики, що розробляються ...
...продукцію; адресна допомога незахищеним верствам населення; впровадження спеціальної (зниженої) ставки ПДВ для операцій з продажу хліба та хлібобулочних виробів. На сьогоднішній день підприємство отримує прибуток, вкладає ...виробів з метою задоволення потреб населення в якісному продукті харчування. Основними видами продукції нового підприємства мають стати хліб білий формовий і хліб український, попит на які ...
інформування громадськості та населення про характер виробничої діяльності і стан навколишнього середовища в районі розміщення виробництва c. мінімізація кількості відходів та забруднень навколишнього середовища ... мононаціональний склад населення b. всі відповіді вірні c. абсолютна грамотність d. домінування лютеранства
Вивчення релігій населення островів Тихого океану демонструє серйозні труднощі, що виникають у дослідників, орієнтованих на зовнішні прояви релігійності.
Міське населення в кін. ХХ – поч. ХХІ ст. …………………………… 4 2. Прояв і тенденції урбанізації у різних регіонах світу ………………... 4 3.
Поняття зайнятості населення та її основні функції 2. Функції зайнятості, що відповідають різним концепціям зайнятості 3. Державні гарантії зайнятості як функція обов’язкової ...
Характеристика населення Англії 1.1. Етнічні групи та мова 1.2. Релігія 1.3. Прихильність британців до своїх свят і традицій 1....
Теоретичні основи зайнятості населення 1.1 Сутність зайнятості 1.2 Повна і неповна зайнятість 1.3 Теорії зайнятості і відтворення суб'єктивного фактора виробництва ...
Види зайнятості населення та їх характеристика 2. Робочий час як економічна категорія 3. Задача № 8 Розрахувати заробітну плату робітника ІІІ розряду на шкідливих ...
Види зайнятості населення та їх характеристика 2. Робочий час як економічна категорія 3. Задача № 9 Норма часу встановлена 0,67 люд год.
Види зайнятості населення та їх характеристика 23. Методи державного регулювання заробітної плати Задача № 1 Робітник ІV розряду (умови праці нормальні) виготовив за місяць ...
...дані про доходи і витрати населення (млн.грн.): 2001 2002 Доходи 157996 186365 у тому числі: заробітна плата 67389 76325 прибуток та змішаний доход 29518 31267 ...
Задача Маємо такі дані щодо трудових ресурсів та зайнятості населення по роках (тис.чол.) Перший рік Пятий рік Робоча сила 84889 Зайнятість 80796 Розрахуйте: чисельність безробітних рівень безробіття у першому ...
Аналіз життєвого рівня населення 2. Працюючі пенсіонери, неформальна зайнятість та сільські поселення 3. Безробіття 4. Професійно кваліфікаційний дисбаланс ринку праці 5. Бідність працюючих 6.
3 1 Сутність зайнятості населення………………………………………. 2 Компенсації і гарантії при втраті роботи…………………………… 2.1 Види компенсацій……………………………………………….. 2.2 Гарантії при втраті роботи……………………………………… 4 Висновок………………………………………………………………… 11 ...
Соцiально економiчна сутнiсть зайнятостi населення……………. 4 II. Види зайнятостi……………………………………………………… 2.1 Продуктивна…………………………………………………….. 2.2 Ефективна……………………………………………………….. 2.3 Нерегламентова…………………………………………………. 9 Висновок………………………………………………………………… 12 Список використаних джерел…………………………………………. 13
...органів влади та соціальна структура населення у Франкській державі. 2. Веймарська республіка: особливості державно правового розвитку. Список літератури
Задача 3 На основі вихідних даних про кредитування банками національної економіки і населення країни (млн.грн.) Кредити 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Довгострокові 104,7 160,5 150,3 ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.