Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 5086 за запитом наука

Наукові й емпіричні узагальнення, розробка загальних принципів ефективного управління, типізація його різних форм і умов їх застосування стає предметом серйозної роботи ...думкою", що поєднує в собі науку, досвід, "ноу хау", які примножені управлінським мистецтвом. Під науковими основами управління розуміють систему наукових знань, яка становить теоретичну базу практики ...
Наук праць ОНЮА. – Одеса, 2000. – Вип. 7. Терентьев В.И. Специальный субъект как элемент состава преступления в системе признакою состава преступления//Актуальні проблеми політики: Зб. Наук праць ОНЮА. – Одеса, 2000. – Вип.
...кримінального закону // Вісник Академії правових наук україни. – 1997. – Вип. 2. – С. 185. 4. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации.... Серія: Юридичні науки. – 2002. – Вип. 46. – С. 149 153. 21. Побегайло Э.Ф. Умышленные убийства и борьба с ними. – Воронеж, 1965. 22.
Макіавеллі заснував "нову науку" про політику. У чому полягає ця новизна? 4. Які політично правові аспекти Ви можете виділити у вченнях реформаторів церкви Мартіна ... боротьба з наукою d. зверхність влади світської наддуховною Question 17 Боротьба двох течій у феодальній Росії – „стяжателів”(йосифляни) і „нестяжателів” (Ніл Сорський) мала ...
...сфері господарської діяльності // Законодавство України: Наук. практ. коментарі. – 2003. № 3. – С. 10 13. 3. Берзін П.С. Визначення складу та розміру доходу в злочинах у сфері ... Серія: Юридичні науки. – 2002. Вип. 47. – С. 203 205. 6. Бойко А.М. Проблемні питання визначення об’єкта злочинів у сфері господарської діяльності // ...
наук. М., 1996. 5. Фазікош Г. Юридична та соціальна природа судового рішення в цивільному судочинстві: сучасні наукові погляди // Право України. – 2001. №3.
Стратонова; Мін во освіти і науки України, Херсонський державний ун т. К.: Істина, 2007. 385 с. 6. Кримінальне право України: Загальна частина: учбовий посібник/ Національна юридична ...Фріс,; М во освіти і науки України, Прикарпатський ун т ім. В.С.Стефаника. К.: Атіка, 2004. 486 с.
наук. праць. Юридичні і політичні науки. – 2002. – Вип. 20. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – С.
Достоевского // Міжвузівський збірник наук. праць. – К. – Бердянськ. – 1998. – С. 17 22. 8. Єпур Г.В. Проблема злочину та покарання у світлі ідеї соціальної справедливості // ...: Наука, 1990. 22. Сахнюк С.В. До проблеми співвідношення цілей кримінального покарання // Держава та регіони . Серія: Право. – 2001. № 3. – С.
...Тези доповідей і наукових повідомлень наук. практ. конф. «Проблеми і перспективи розвитку і реалізації законодавства України». – К.: Інститут держави і права ім. В.М.... наук. практ. конф. – Л.: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2002. – С. 265 268. 12. Сидоров Б.В.
та наук. повідомлень Всеукр. наук. практ. конф. молодих учених / За ред. проф. М.І. Панова. – Х.: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – 2000. – С.
...іноземного елемента // Вісник Академії правових наук України. – 1998. №4. 3. Бородін М., Кузьменко С., Кройтор В. Процесуальні питання розгляду справ про виключення майна з опису // Право ... наук. – Харків, 2000. 9. ФилановскийВ.А.Понятие подведомственности в российском процессуальном законодательстве // Правоведение. – 2001. №6.
...суспільної безпеки // Вісник Академії правових наук України. – Вип. 3. – Х. – 1995. – С. 144 152. 4. Гостев В.К. О соотношении понятий общественного порядка и общественной безопасности // ...: Наук. Думка, 1997. 8. Матышевский П.С. Ответственность за преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. – М., 1964. 9.
правових наук України. – Харків. – 1995. № 4. 8. Штефан М.Й. Концептуальні положення регулювання апеляційного і касаційного провадження в новому ЦПК України // Вісн. Акад. правових наук України. – Харків. – 1994. № 2.
...кримінального закону // Вісник Академії правових наук україни. – 1997. – Вип. 2. – С. 185. 4. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации.... науки. – 1995. Вип. 33/34. – С. 123 134. 16. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та її власності. – К.
...кримінального закону // Вісник Академії правових наук україни. – 1997. – Вип. 2. – С. 185. 4. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации.... науки. – 1995. Вип. 33/34. – С. 123 134. 16. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. 17.
Наука кримінологія дає розуміння злочинності, розуміння того, що суспільство може зробити в боротьбі з ній, якими засобами і методами воно зобов'... Кримінологія одна з небагатьох наук юридичного профілю, яка має якісно різноманітний інструментарій для дослідження соціально правових явищ. Такий інструментарій практично відсутній у науці кримінального права, ...
...тоді було визначено основні напрямки науки ”рахівництво ”, за якими відбувся і її подальший розвиток. Третій період – становлення бухгалтерського обліку (рахівництво), як галузі науквоих знань....яких складає об’єкт даної науки. Було сформульовано ряд визначень бухгалтерського обліку і його цілей
...кримінального закону // Вісник Академії правових наук україни. – 1997. – Вип. 2. – С. 185. 4. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации.... науки. – 1995. Вип. 33/34. – С. 123 134. 16. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.: Атака, 2002. 17.
Наукові трактування терміна “політика” відрізняються від повсякденних уявлень строгою логічною аргументацією, узагальненістю і систематизацією, хоч і не виключають деякої суперечливості думок. Різні наукові визначення політики можна систематизувати і ...
29) Педагогика как наука. 30) Понятие о педагогических ценностях. 31) Педагогический эксперимент и его разновидности и этапы. 32) Понятия «аксиология» и «педагогическая аксиология».... 42) Система педагогических наук. 43) Сущность и содержание нравственной и эстетической культуры личности. 44) Понятие о содержании образования. 45) Сущность и виды средств обучения.
...полі зору представників колишньої радянської науки трудового права, то способи його укладення залишались поза їх увагою. Водночас у цій сфері існує чимало невирішених питань, які впливають ... Радянська наука трудового права, як відомо, не дуже прихильно ставилася до запозичення окремих елементів регулювання договірних зобов'язань з цивільного права, оскільки ...
...юридичних осіб // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 3. – С.102 109. Борисова В. І. Інститут юридичної особи в сучасному цивільному праві України: Проблеми правового забезпечення ...соціальної політики в Україні: Матеріали наук. – практ. конф. (м. Харків, 24 25 травня 2005 р.) / Відп. За випуск: Ю. М. Грошевий, М. І. Панов. – Х., 2005.
...необхідності, спочатку слід розглянути різні наукові підходи щодо вирішення цього питання, а також окремі рішення в законодавчих актах інших країн, тільки після цього зробити висновок, хто ... науки. Вип. 41. 2005. С. 284 288. Завдання 1. Під час зимової риболовлі від берегу відкололася крижина та почала швидко відносити ...
Це й нові терміни науки, літератури, мистецтва, це й виробничо технічна лексика, пов'язана з розвитком народного господарства, лексика, пов'язана з новими досягненнями в ...військової справи та військово стратегічної науки, слова, що називають нові поняття, які виникають у галузі культурно побутового обслуговування. Неологізми — категорія історична.
наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків, Нац. юрид. акад. України, 1999. – С. 128 134. Гродецкий Ю.В.... наук. праць / Відповід. ред. М.І. Панов. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1997. – С. 136 141.
: Наука. – 1985. – 240 с. Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К.... наук України, 2006
...понять складаються всі теоретичні конструкції науки бюджетного права. Поняття виступають первинними елементами бюджетно правового знання, а категорії виділяються з поміж інших понять своєю фундаментальністю, базовим характером.... Перші наукові розробки окремих питань бюджетного права були зроблені у кінці XIX на початку XX сторіччя, зокрема, такими вченими, як: Л.
Юридичні і політичні науки. Випуск 28. – К.: Ін т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2005. – С. 135 141. 12.... Юридичні і політичні науки. Випуск 34. – К.: Ін т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 487 493. 15.
...інституту внутрішніх справ МВС України: Наук. теоретич. журнал. Вип.4. 2000 р. Луганск: Ін т внутрішніх справ МВС України,2000. C.74 79 Дежнев А.... Юридичні і політичні науки. Вип.28. К.: Ін т держави і права НАН України,2005. C.533 538 Халін О.
наук / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Х., 1999. – 21 с. Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф.... наук України. – 2 ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. Конституція України у судових рішеннях / М. П.
...поняття «рецидив» використовується представниками різних наук: кримінального права, кримінології, кримінально виконавчого права. Відповідно розрізняють [ 11, 12]: А) кримінально правовий; Б) кримінологічний; В) пенітенціарний рецидив....напрям «пенітенціарна кримінологія» в межах науки кримінології, який має як практичний, так і теоретичний аспект, а саме: визначення ефективності покарання, ступеня виправлення засуджених тощо [11].
Науки – 2,2 мР/год; на відстані 5 10 км від реактора – 1000 мР/год; на межі 30 кілометрової зони 15 ... Науки) – 2,2 мР/год, на відстані 5 10 км від реакто¬ра – 1000 мР/год, на межі 30 кілометрової зони – ...
...і проблема доступу до правосуддя // Наукові записки Харківського економіко правового університету. – 2005. №1(2). 8. Мамницький В.Ю. Принцип змагальності у цивільному судочинстві: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Х., 1995. 9. Папкова О.
СТАНОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ ЯК НАУКИ..............99 КОМЕНСЬКИЙ Я.А. В яких заняттях поступово повинні вправлятися діти від самого народження, щоб на шостому році життя вони ... Наука про рідномовні обов'язки, рідномовний катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства. Передмова......167 ГРУШЕВСЬКИЙ М.
...характеристику французького Просвітництва, механістичного матеріалізму, науки та прогресу. Тема 7. ПОГЛИБЛЕННЯ ГНОСЕОЛОГІЗМУ: НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ Питання до теми 7 1. Розкрити сутність гносеології й етики І.... Чому прогресивні революційні наукові відкриття можуть призвести до кризи в науці? 11. Чи змінилися соціально історичне тлумачення простору й часу у XX ст.?
наук. праць Харьк. Центру вивчення організованої злочинності. – Вип. 1. – Х., 2000. – С. 320 341 Виноградова О.Г.... наук. – Х., 2000 Гавриш Т.С. Теорія та практика міжнародної правової допомоги в кримінальних справах (проблеми сучасного співробітництва України). – Х.
...підбурювання на основі останніх досягнень науки кримінального права. Питання щодо підбурювача злочину та проблеми кримінальної відповідальності за підбурювання в різний час і в різній мірі розглядалася ...обґрунтування необхідності впорядкування останніх досягнень науки кримінального права з питань про кримінально правове поняття підбурювання, кримінальну відповідальність за підбурювання до злочину.
наук: 12.00.09. – Х., 1973. – 166 с. Захаров Д.О. Правова природа та система рішень апеляційного суду в кримінальному судочинстві: Автореф. дис.… канд. юрид. наук. – Х., 2006. – 22 с.
...ризиків кредитного портфелю банку присвячені наукові праці І.А. Бланка, А.М. Герасимовича, В.М. Голуба, О.В. Дзюблюка, Г.Т. Карчевої, І.М. Лазепка, А....законодавчі і нормативні акти України, наукові монографії, дисертаційні дослідження, статті в економічній періодиці («Фінанси України», «Економіка України» та «Банківська Справа»). Теоретичною основою дослідження стали праці українських ...
наук. практ. конференції, 22 23 лютого 2006 р., м. Харків. Х. К.: ПП "Серга",2006 Борисов В.І., Глинська Н.В.... Юридичні і політичні науки. Вип. 9. К.: Ін т держави і права НАН України,2001. C.386 392 Каплунов А.И.
наук. конф. – Л., 1995. – С. 105 106. 15. Преступная неосторожность (уголовно правовое и криминологическое исследование). – К.: Наук. думка, 1992. 16. Рарог А.
наук. – Х., 2004 Карпенко М. О. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. Ред. В. Я.
наук. практ. конф., 14 квіт. 2006 р. – Дніпропетровськ: Акад. мит. служби України, 2006. – С. 146, 147. Трофімов С.А.... наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – Вип. 69. – С. 110 114.
наук. конф. – Л., 1995. – С. 105 106. 19. Преступная неосторожность (уголовно правовое и криминологическое исследование). – К.: Наук. думка, 1992. 20. Рарог А.
Барабаш // Вісник Академії правових наук. – 2007. № 1. – С. 75 85. Бойко О.В. Юридична природа інституту президентства // Підприємництво, господарство та право. – 2003. № 1. – С.... наук України. – 2 ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. Конституція України у судових рішеннях / М. П.
наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – Вип. 14.
науки. – Вип. 42. – 2002. – С. 59 65. 15. Ломако В.А. О понятии и признаках наказания // Проблеми законності / Національна юридична академії ... наук. конф. «Конституція України – основа модернізації держави та суспільства», 21 22 червня 2001 р., Харків, 2001. – С. 307 309.
...в системі управління підприємством присвячені наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Горелкіна В.Г., Кужельного М.В., Лінника В.Г., Валевич Р.П., Давидової Г.А....і методологічну основу роботи склали наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених економістів з обліку і аналізу товарних запасів, законодавчі і нормативні акти України, інструктивні матеріали, що ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.