Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3621 за запитом наукові

Починаючи з кінця епохи Відродження, наука про природу, відсунувши на задній план релігію, посіла провідну позицію в світогляді людства. Наукове співтовариство диктувало суспільству правила практично у всіх сферах життя, наука була вищим авторитетом і критерієм ...
Обґрунтуйте місце науки кримінально виконавчого права в системі наук. 2. Визначте систему органів та установ, що виконують покарання. 3.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 1.1. Наука фінансового права в дореволюційні часи………………………..…….9 1.2. Розвиток науки фінансового права в радянській системі………………..….
...методи пізнання BR> 3.3 Наукові методи емпіричного дослідженняBR> 3.4 Наукові методи теоретичного дослідженняBR> 4. Форми наукового пізнанняBR> 5. Критерії істинності наукового знанняBR> ВисновкиBR> Список ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 1.1. Поняття науки фінансового права 1.2. Передумови зародження та розвитку науки фінансового права РОЗДІЛ 2.
СУТНІСТЬ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА……………………….7 1.1. Поняття та складові елементи науки фінансового права……………….……7 1.2. Предмет науки фінансового права…………………………………...……….
Загальна характеристика юридичної науки……………………….…….6 1.1. Поняття та ознаки юридичної науки……………………………………..……6 1.2. Юриспруденція як система юридичних наук………………...…………...…..9 Розділ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 1.1. Поняття, предмет та система науки цивільного права 1.2. Історія становлення науки цивільного права.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ……………………………………………………………………...……..7 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ………………………………………………………………………..…..10 2.1.
Наука теорії держави і права……………………………............……..…7 1.1. Поняття та класифікація юридичних наук……………………..............….…..7 1.2.
Місце економічної теорії в системі науки…………………………….......5 Розділ 2 Етапи розвитку економічної теорії……………………………………….10 Розділ 3 Сучасні економічні теорії………………………………………………….22 Висновки………………………………………………………………….....27 Список використаної літерату……………………………………………....появі економічної теорії як самостійної науки. По третє, було звернуто увагу на бідність теоретичного осмислення явищ економічного життя в стародавньому світі та неправомірність ототожнення його з ...
...публічного адміністрування сфери освіти і науки………………………………………………………………………………4 1.1. Підходи до визначення поняття «освіта»……………………………………4 1.2. Організаційно правові засади й система освіти…………………………….9 1.3. Організація державного управління наукою………………………………12 РОЗДІЛ 2.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ 1.1. Поняття та ознаки юридичної науки………………………………….……….8 1.2. Юриспруденція як система юридичних наук………………...……...………11 РОЗДІЛ II.
...і роль документознавства в системі наук. 2.1. Загальні аспекти структури документознавства. 2.2. Місце документознавства серед суміжних галузей знань. 2.3.... Документознавство належить до розряду молодих наук, воно ще остаточно не сформувалося як наукова дисципліна, що узагальнює сукупність знань про документ. Ця наука виникла не одразу, вона ...
Цивільне право як наука. Предмет науки цивільного права. Методи, що використовуються в науці цивільного права 2. Система науки цивільного права 3.
ЗМІСТ: Стор. ВСТУП………………………………...………………………………....2 РОЗДІЛ 1. Поняття та класифікація науки теорії держави та права, її предмет………………………………………….........5 РОЗДІЛ 2.
Становлення та розвиток науки фінансового права…………………….6 Розділ 2. Характеристика науки фінансового права………………………….….15 2.1. Поняття та предмет науки фінансового права……………….……...……….
...в системі суспільних та юридичних наук: 1.1. ) Поняття теорії держави і права 1.2. Функції теорії держави і права 1.3. Місце теорії держави і права в системі суспільних наук 1.4.
...ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ЯК СИСТЕМИ ЮРИДИЧНИХ НАУК…………………………………………............6 1.1. Поняття та сутність терміну «юриспруденція»…………..………………...…6 1.2. Характеристика юриспруденції як системи юридичних наук…………….....9 1.3.
Поняття, особливості та система науки фінансового права 2. Методологія науки фінансового права 3. Історія розвитку науки фінансового права 4. Завдання та актуальні проблеми науки фінансового ...
Етнопсихологія як наука……………………………………………..4 1.1. Етнопсихологія як галузь психологічної науки 1.2. Зв’язок етнопсихології з іншими науками 1.3.
...І ПРАВА УКРАЇНИ» ІСТОРИКО ЮРИДИЧНА НАУКА. План Вступ. Предмет, функції, методи дослідження ІДПУ. Виникнення та становлення української історико юридичної науки у ХІХ ст.
Становлення та розвиток науки державного управління………………6 1.1. Становлення науки державного управління……………………………….….6 1. 2. Становлення та розвиток державного управління в Україні………………19 ...
Соціокультурні особливості розвитку науки в епоху Середньовіччя 2. Наука і освіта в епоху Середньовіччя 3. Розвиток медичної науки 4.
Передмова ... 3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА НАУКА …4 Принципи навчання української мови ...
...сутність та зміст менеджменту, як науки 1.1. Формування та розвиток принципів управління 1.2. Сутність менеджменту, як науки 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи криміналістики як науки 1.1 Сутність криміналістики 1.2. Місце криміналістики серед інших наук 1.3 Історичні аспекти розвитку кримінології як науки Розділ ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ЯК НАУКИ 1.1. Соціально економічні наукові передумови виникнення політичної економії 1.2. Етапи формування і розвитку політичної економії як науки РОЗДІЛ ...
...госэкзамен по "Истории и методологии науки в области защиты окружающей среды". Пишите на почту(желательно,так быстрее увижу): panterka 1990@list.ru или в личные сообщения.... Становление экологии как самостоятельной науки в 1920 30 е годы. 5.Особенности современной общей экологии как комплекса наук об окружающей среде. 6.
Вступ Розділ 1 Загальний внесок українських вчених у розвиток економічної науки 1.1 Вклад вчених у розвиток теорії криз 1.2 Заснування фізичної економіки Розділ 2 Досягнення економістів України 2.1 ...3.2 Сучасний стан економічної науки в Україні Висновок уривок В даній курсовій роботі розглядалося питання про розвиток економічної думки в Україні.
Зв’язки документознавства з іншими науками 1.2.Структура документознавства як науки 2. Новий етап інституалізації науки про документ 3. Документаційне забезпечення менеджменту Висновки Список використаної ...
Система розвитку науки 2. Етапи становлення та еволюції економічної науки Висновки Список використаної літератури
Соціальна педагогіка як наука. Становлення до 1991 року 2. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками 3. Соціалізація. ЇЇ види
Предмет науки конституційного права 2. Наука конституційного права в зарубіжних країнах 3. Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна Література
Соціальна філософія як наука Розділ ІІ. Функції соціальної філософії 2.1. Світоглядна функція соціальної філософії 2.2. Методологічна функція соціальної філософії 2.3.... Місце соціальної філософії в системі наук Висновок Література
Психология как наука. Предмет изучения психологии на современном этапе ее развития … 5 2. Основные отрасли психологии в настоящее время ……………………. 9 3.... Место психологии в системе наук ………………………………………. 15 5. Становление и современное состояние психологии в настоящее время 17 Выводы ………………………………………………………………………. 22 Литература …………………………………………………………………. 23
Виникнення і становлення соціології як науки ………………………… 3 1.1. Передумови виникнення соціології як науки …………………… 3 1.2. Предмет і об’єкт соціології ………………………………………. 4 2. Соціологія конфлікту …………………………………………………….
Сутність та етапи розвитку управлінської науки 2. Генезис управлінської науки в Україні Висновки Список використаної літератури Управлінська думка в Україні має довшу історію, ніж вважають.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ НАУК 1.1 Політологія в системі суспільних наук 1.2 Предмет політології РОЗДІЛ 2 СТРУКТУРА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТОЛОГІЇ 2.1 Структура ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ НАУК 1.1 Політологія в системі суспільних наук 1.2 Предмет політології РОЗДІЛ 2 СТРУКТУРА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТОЛОГІЇ 2.1 Структура ...
Детермінізм класичної науки 3. Пошуки гарантованої історії у зворотній перспективі історичного детермінізму і класичної науки Висновки Список літератури
Вступ Розділ 1 Предмет політології та її місце в системі суспільних наук 1.1 Політологія в системі суспільних наук 1.2 Предмет політології Розділ 2 Структура та методологія політології 2.1 Структура ...
...зростання та вплив освіти та науки на нього.........................................................................................................................5 1.1 Сутність та фактори економічного зростання………………….………….…..5 1.2 Політика економічного зростання: природа,цілі, проблеми та ...23 РОЗДІЛ 3 Освіта та наука в процесі економічного зростання в Україні………28 3.1 Інтелектуальний потенціал як фактор забезпечення конкурентної спроможності національної економіки...
Продаю ответы к госэкзамену по дисциплине: "Современные проблемы науки в области защиты окружающей среды или современные проблемы экологического контроля". Пишите на почту(желательно,так быстрее увижу): panterka 1990@list.... Современные проблемы науки в области защиты окружающей среды или современные проблемы экологического контроля 1. Какое явление было положено в основу работы в первых ...
Становлення та розвиток макроекономіки як науки 3.1 Предмет, методи та сфери дослідження макроекономіки 3.2 Функції макроекономіки як науки 3.3 Методи макроекономічного наукового дослідження ...
Розвиток природничих та економічних наук в Україні у ХIX столітті 4. Гуманітарні науки в в Україні у ХIX столітті Список літератури
Розвиток природничих та економічних наук в Україні у ХIX столітті 4. Гуманітарні науки в в Україні у ХIX столітті Список літератури
...особливості розвитку менеджменту в Україні; наукові школи менеджменту. 4. Функції та принципи менеджменту як науки. Список літератури
Основні етапи розвитку економічної науки 2.3. Школи економічної теорії 2.4. Структура економічної теорії 3. Економічна думка на сучасному етапі 19 23 3.1. Система сучасних економічних наук та їх течії 3.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.