Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 4219 за запитом наукою

Варіант № 1 1. Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна. 2.
(№№10, 20, 30 СТИ) 1. Структура і рівні пізнавального процесу ………………………………. 3 2. Етика як філософська наука ……………………………………………... 8 3. Буття і мислення ………………………………………………………….
Варіант – 14 1. Зародження й утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні. 2.
... ВАРІАНТ 18. 1. Яку роль відіграє філософія у розвитку конкретних наук, зокрема юридичної? 2.
1. Поняття та система Особливої частини кримінального права 2. Наукові основи кваліфікації злочинів Література
Варіант № 8 (У, Ф) Завдання 1.Визначте основні підходи до визначення історичних етапів розвитку психологічної науки. Завдання 2.
ЗМІСТ: Стор. Теоретичне питання: Фінансове право як галузь права, навчальна дисципліна і як наука….………...……………………………………..……………………3 Практичне завдання. Задача…………………………………………….
1. Конституція України як базове джерело фінансового права 2. Що вивчає фінансова наука Задача № 1 Політична організація, що зареєстрована на ...
... Варіант – 4 1. Закони і категорії політології. Функції політології та її зв’язок з іншими науками. 2.
Вступ 1. Розвиток народної освіти, суспільно політичної і філософської думки 2. Досягнення в галузі літератури, мистецтва, науки Висновки Список використаної літератури
1. Товарное производство как основа рыночной экономики. Товар и его особенности: стоимость и цена, закон стоимости ………………….............................................3 1.1.... Менеджмент как наука управления ………………………… 9 2.1. Сущность управления …………………………………………... 9 2.2. Функции управления …………………………………………… 10 3. Экономические категории и законы ………………………… 11 3.1.
ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………..…….4 Розділ 1. Загальна характеристика цивільного права…………………..……...6 1.1.
Вступление Раздел І. Теория "согласованных интересов Раздел ІІ. Консервативное направление и трактовка американских революций Выводы ...
1. Религиоведение: объект и предмет исследования ……………………….. 3 2. Структура религиоведения и специфические особенности его структурообразующих дисциплин …...
1. Специфіка та суверенність філософського знання 2. Проблеми та засоби пізнання філософії. 3. Предмет та особливості філософії Література
1. Источники изучения истории религии. Миф как составной элемент всех религий 2.
Введение ……………………………………………………………………... 3 1. История развития эстетики ……………………………………………… 5 1.1. Этические учения Древнего Востока……………………………… 5 1.2.
План: 1) Вступ. 2) Поняття про знак. Види позамовних знаків. 3) Мова як знакова система. Мовні знаки.
ВСТУП 1. Предмет нейропсихології 2. Методи нейропсихології 3. Напрямки нейропсихології ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Классическая школа уголовного права 2. Антропологическая школа уголовного права 3. Социологическая школа уголовного права Литература
План Вступ 1. Методи кримінального права 2. Принципи кримінального права 3. Характеристика працівників кримінального права Висновки Список використаної ...
Вступ 1. Теоретичні і соціальні передумови виникнення соціології 2. Суспiльнi чинники виникнення соціології 3. Сучасні тенденції розвитку соціології Висновок Список ...
Вступ 1. Зв’зок соціальної психології з психологією та психологією особистості 2. Зв’язок соціальної психології з акмеологією 3.
Введение ……………………………………………………………………. 3 1. Психология и история …………………………………………………… 4 2. Психология и философия ………………………………………………... 6 3. Психология и социология ………………………………………………..
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ОБ ИСТИНЕ Самая серьезная потребность есть потребность познания истины. Гегель Г. Истина — солнце разума. Вовенарг Л.
Вступ…………………………………………………………………………3 1. Загальна характеристика статусу порівняльного бібліотекознавства в системі наукового знання……………………………….3 2. Порівняльне бібліотекознавство і дисципліни бібліотечно бібліографічного ...
Вступ 1. Зв’язок соціальної психології з психологією та психологією особистості 2. Зв’язок соціальної психології з акмеологією 3.
1. Поняття фінансового права, його предмет та метод 2. Система фінансового права Література
Вступ Розділ і. Духовність як невід’ємна частина загальнолюдського буття 1.1. Сутність та зміст духовності особистості 1.2 Поєднання ...
Вступ 1. Об'єкт, предмет вивчення і завдання психології праці 2. Категорії «діяльність» і «праця» в психології 3.
Тeopeтичнo мeтoдичнi зaсaди фyнкцioнyвaння нeкoмepцiйниx opгaнiзaцiй Aнaлiз фiнaнсoвoї дiяльнoстi нeкoмepцiйниx opгaнiзaцiй Пepспeктиви i пpoблeми poзвиткy нeкoмepцiйниx ...
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ..............................................................2 ВСТУП…………………….….…………………….…………………………….4 РОЗДІЛ 1. МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ЯК АКТИВНИЙ МЕТОД ТРАНСФОРМАЦІЇ БІБЛІОТЕК……………………………………………..8 1.1.
Question 1 Розглядати науку як соціальний інститут, це означає: a. розглядати форми суспільної організації науки b. розглядати науку у її внутрішніх закономірностях c.
вимірювання Question 3 Результатом діяльності науки є: a. теорія b. закони c. факти d. спостереження Question 4 Філософська, або фундаментальна, методологія, є: a. вищим рівнем методології науки, що визначає загальну стратегію принципів ...
Сутність науки. Етапи її розвитку. 1. Що відрізняє науку від інших способів пізнання світу? 2. Яким чином відбувається процес створення нових наукових ...
Наука, яка вивчає закономірності розвитку особистості та визначає шляхи її виховання. 2. Мистецтво впливу вихователя на вихованця з метою формування його особистості. 3. Наука про дитину. 4.
...бути описовою, а не пояснювальною наукою. a. ні b. так Question 6 Кабінет етнічної психології у 1920 році в Московському університеті був заснований: a. О.... ні Question 4 Наукові праці кінця ХVІІІ початку ХХ сторіччя з проблем національної психологічної своєрідності, як правило, не грунтувалися на експериментальних дослідженнях a.
1) це наука як про прадавніх так і про сучасних людей; 2) це наука як про біологічний розвиток людини так і про розвиток ...
1) це наука як про прадавніх так і про сучасних людей; 2) це наука як про біологічний розвиток людини так і про розвиток ...
Question 1 of 50 Етнопсихологія як наука була заснована: А) у 20 ті роки ХХ сторіччя; Б) у 1859 році; В) у 1856 році....3 of 50 Етнопсихологія це наука про: А) етноси; Б) про культуру народів; В) про психічну своєрідність людей, що належать до різних етносів; Г) звичаї народів; ...
Підсумковий тест Question 1 Балів: 1 Педагогіка – це наука: Виберіть одну правильну відповідь a. про мистецтво впливу вихователя на вихованця b. про співпрацю суб’єктів процесу c....Що визначило розвиток педагогіки як науки: Виберіть одну правильну відповідь a. біологічний закон збереження роду b. розвиток виробництва c. об’єктивна необхідність у спеціальній підготовці людини ...
1) виникнення людини; 2) наука про філософське значення слова «Людина»; 3) наука про людину; 4) багатоманітність людини в часі та просторі Question 2 of 35 ...
Сучасна система науки криміналістика 3. Криміналістика в системі юридичних наук 4. Зв'язок криміналістики з іншими науками 5. Поняття методологічних основ криміналістики 6.
ФІЛОСОФІЯ ПСИХОЛОГІЇ ЯК ФІЛОСОФІЯ Науки Тема 3. Предмет, завдання і місце філософії психології в комплексі наук про свідомість. Феноменологія як наука про свідомість, її зв’...
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 1 Question 1 Яка з наук у системі спеціальних політичних наук найбільше зорієнтована на пошук ідеальних форм політичного життя? Виберіть одну правильну відповідь a.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.