Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 1962 за запитом національного

Основні напрями національного виховання. 12. Громадянське виховання: завдання, зміст, шляхи вирішення. 13. Самовиховання та перевиховання. Педагогічні основи стимулювання самовиховання. 14. Сімейне виховання.... Зміст освіти в національній школі: поняття, принципи та критерії його формування. 18. Методи і прийоми навчання, їх класифікація. Характеристика основних груп методів навчання. 19.
...мають дуже високий показник відкритості національної економіки. Основним торговим партнером Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, Словенії є країни Амстердамської зони. Лише країни Балтії орієнтовані на торгівлю з ...можливість зробити це у власних національних інтересах. Досвід створення спільного європейського ринку товарів послуг, здатність європейських урядовців, підприємців та окремих громадян до компромісного взаємовигідного співробітництва, для ...
...при добровільній відмові // Проблеми законності / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Основа, 1999. – Вип. 39. – С. 128 134. 3. Дурманов Н.А....вчинення злочину // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федькевича. Серія: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2000. – Вип. 91. – С. 95 99.
...полювання й питання кваліфікації // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1998. – Вип. 2. – С. 183 187. 3. Голуб С.А. Поняття і суспільна небезпечність незаконного полювання // Вісник національної академії внутрішніх справ України. – 1998.
Аматорський та професійний національний театр. 2. Микола Лисенко – засновник національної опери. Тема 7 1. Українські народні думи та пісні XV – XVII ст.
...банку забезпечується сукупністю міжнародних та національних нормативно правових актів, а також локальних нормативних документів в сфері протидії легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму....брудних доходів» знаходяться в межах національних показників. Отже, для покращення ефективності фінансового моніторингу в банку доцільно ввести такі корективи.Варто звернути увагу на точність розрахунків ризику ...
...провідну, визначальну роль у системі національного права. Саме тому визначення характерних особливостей системи цієї галузі права України дозволяє більш чітко усвідомити головні засади функціонування та конституційного ...природного та позитивного правового регулювання, національних та запозичених визнаних міжнародною спільнотою основ конституційного права, матеріального та процесуального змісту інститутів та норм, як основоположних елементів структури даної ...
сукупність окремих ринків у межах національної економіки (внутрішнього ринку) Question 4 Документ, який встановлює асортимент товарів для конкретного магазину, є : a. посадова інструкція працівників магазину b....створенню стійкого асортименту Question 21 Національний ринок це : a. сукупність соціально економічних відносин у сфері обміну всередині країни b. умілому перерозподілі товарів серед торгівельних підприємств c.
ВЗАЄМОДІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ ПРАВОСУДДЯ З НАЦІОНАЛЬНИМИ СУДОВИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВ ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 71 3.3. МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ СУДІВ ДЕРЖАВ ЧЛЕНІВ ЄС І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ ПРАВОСУДДЯ ...
...державного внутрішнього боргу здійснюється в національній валюті, зовнішнього – в іноземній, як правило в доларах США. Статистика державного боргу свідчить про кілька етапів в його формуванні та ...внутрішніх джерел виключно прямих кредитів Національного банку України та хаотичним утворенням зовнішнього боргу шляхом надання урядових гарантій по іноземних кредитах. Протягом другого етапу державний борг формувався ...
Тести Тест № 1 "Об'єднання національних суспільств неурядового або міжурядового характеру для досягнення суспільних цілей у різних областях життєдіяльності" – визначення поняття: а) міжнародне економічне співробітництво; б) ...у боротьбі з наркотиками, підготуванні національних кадрів тощо: а) ЮНЕП; б) ПРООН; в) ЕКОСОС; г) ЮНКТАД. Тест № 9 Назвіть програму ООН по навколишньому середовищі: а) ПРООН; ...
...усунення дефектів у механізмі функціонування національної економіки, накопичених протягом років незалежності України, та проведення системних реформ в усіх сферах суспільного життя не за неоліберальною, а за ...вбачається у запровадженні антикризового регулювання національної економіки, спрямованого на формування стійкої до зовнішніх і внутрішніх збурень постіндустріально інформаційної економіки на інноваційних засадах.
...і мають свою частку на національному ринку. Ця стратегія дозволяє ТНК у найкоротший термін і при відносно невеликих витратах (якщо операція здійснюється в країнах, що розвиваються, ... З іншого боку, можливості національних урядів щодо регулювання діяльності філіалів ТНК, є обмеженими. Це обумовлено двома чинниками: наявністю у ТНК (завдяки значним фінансовим ресурсам та ...
...вимоги, що повинні увійти до національних банків¬ських законодавств країн. Упровадження Основних принципів у національні банківські системи спри¬ятиме зміцненню фінансової стабільності на націо¬нальному і ...у галузі економічних наук та Національного банку України з метою організації запровадження цих принципів в Україні.
Думка про сленг як підсистему національної мови заслуговує на увагу і в аспекті опосередкованого фактора загального сленгу на шляху контактної взаємодії сленгу з розмовною національною мовою в цілому.
Строкові депозити клієнтів у національній валюті 1760 3. Кошти на поточних рахунках клієнтів у національній валюті 3910 4. Грошова маса (М1) 10040 5.
...для цієї мети частини валового національного продукту, тобто формування страхового фонду, який являє собою резервний запас матеріальних і грошових засобів для забезпечення неперервності процесу суспільного відтворення ...створюється в результаті перерозподілу валового національного продукту. На практиці існує три форми організації страхового фонду, в яких суб'єктами власності на його ресурси виступають держава, окремий ...
» і Національної енергетичної програми України до 2010 р. Споживання нафти й нафтопродуктів є одним з індикаторів соціально економічного розвитку країн....розвинутих країнах він контролюється декількома національними й транснаціональними компаніями. Така система, яка об’єднує видобуток нафти, її переробку і продаж нафтопродуктів, створює сприятливі умови для концентрації ...
...формі; скоректований дохід, що розташовується; національний дохід, що розташовується. Проте дана система не позбавлена недоліків. Так, ВНП включає тільки товари, створені в даний період часу....якщо як чисельник узяти валовий національний продукт, то не отримаємо повного уявлення про якість життя, про добробут в країні. Тому американські економісти У. Нордхаус і Дж.
...Особливої частини Кримінального кодексу // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 1997. – Вип. 2. – С. 148 155. 5. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно правовой охраны.... // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 1997. – Вип. 2. – С. 70 75. 7. Лящук Є.В. До питання про «безпредметні» злочини // Держава ...
...Особливої частини Кримінального кодексу // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 1997. – Вип. 2. – С. 148 155. 5. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно правовой охраны.... // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 1997. – Вип. 2. – С. 70 75. 7. Лящук Є.В. До питання про «безпредметні» злочини // Держава ...
...Особливої частини Кримінального кодексу // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 1997. – Вип. 2. – С. 148 155. 5. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно правовой охраны.... // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 1997. – Вип. 2. – С. 70 75. 7. Лящук Є.В. До питання про «безпредметні» злочини // Держава ...
Перед національними економічними системами різних країн традиційно стоїть завдання розширення ємності інвестиційного ринку, що змушує їх активно працювати над розробкою ефективних механізмів, ...теоретичне обґрунтування з врахуванням особливостей національної економіки та існуючих загальносвітових тенденцій в розвитку іпотечного кредитування. Ступінь висвітлення теми. Окремим аспектам складної і багатопланової проблеми іпотечного кредитування ...
...чітко окресленій території, що стала національним здобутком українського народу. Проблемі державного устрою в спеціальній науковій літературі приділяється невиправдано мало уваги, хоча майже в кожному підручнику з ... В Україні має місце специфічна національна демократія, сутність якої полягає в тому, що вона, на переконання автора, лише за формою є правовою, що продекларовано в законодавстві.
...і замовниками 27 Каса в національній валюті 0,2 Поточний рахунок в національній валюті 163,23 Резерв сумнівних боргів 3 Розрахунки з підзвітними особами (Деб.
...і замовниками 22 Каса в національній валюті 0,2 Поточний рахунок в національній валюті 127,90 Резерв сумнівних боргів 3 Розрахунки з підзвітними особами (Деб.
...і замовниками 36 Каса в національній валюті 0,2 Поточний рахунок в національній валюті 181,15 Резерв сумнівних боргів 3 Розрахунки з підзвітними особами (Деб.
...і замовниками 20 Каса в національній валюті 0,2 Поточний рахунок в національній валюті 120 Резерв сумнівних боргів 3 Розрахунки з підзвітними особами (Деб.
Уряду України треба усвідомити, що національна рибна індустрія розвиток риболовецького флоту,порти та пов'язане з цим суднобудування мають бути внесені у стартегічну концепцію розвитку національної економіки.
...і замовниками 32 Каса в національній валюті 0,2 Кошти на валютному рахунку 55 Поточний рахунок в національній валюті 175,96 Резерв сумнівних боргів 3 Розрахунки з ...
...державі є провідною складовою її національної правової системи. Воно являє собою сукупність правових норм, що регулюють відповідну сферу суспільних відносин. Проте конституційне право відрізняється від інших ...А) як галузь права в національній правовій системі, тобто як сукупність конституційно правових норм, що діють на території певної країни; Б) як наука, що вивчає конституційно ...
...кошти з поточного рахунку в національній валюті в касу – 2061 тис.грн 4. Виплачена заробітна плата робітникам і службовцям з каси – 1175 тис.грн 5....матеріали з поточного рахунку в національній валюті – 2000 тис.грн 7. Нарахована амортизація по основним засобам основого виробництва – 200 тис.грн Завдання 7 як взаємоповязані аналітичні ...
...кошти з поточного рахунку в національній валюті в касу – 1109 тис.грн 4. Виплачена заробітна плата робітникам і службовцям з каси – 4444 тис.грн 5....матеріали з поточного рахунку в національній валюті – 1171 тис.грн 7. Нарахована амортизація по основним засобам основого виробництва – 2279 тис.грн Завдання 7 як взаємоповязані аналітичні ...
...кошти з поточного рахунку в національній валюті в касу – 2061 тис.грн 4. Виплачена заробітна плата робітникам і службовцям з каси – 1175 тис.грн 5....матеріали з поточного рахунку в національній валюті – 2000 тис.грн 7. Нарахована амортизація по основним засобам основого виробництва – 200 тис.грн Завдання 7 Як взаємоповязані аналітичні ...
...Виробництво 2200 301 Каса в національній валюті (ліміт каси: 400 грн.) 270 311 Поточний рахунок в національній валюті 36243 372 Розрахунки з підзвітними особами, в т.
...грошово кредитної політики повинна здійснюватись Національним банком України на основі інструментів точного настроювання та реальної незалежності" (виділено автором). Важко не погодитись з думкою В....різних гілок влади та НБУ, Національний банк України вжив антикризових заходів, що дало змогу не допустити зупинення платіжної системи, підтримати ліквідність банківської системи в умовах відтоку ...
...що здійснюються за рахунок частини національного доходу або за рахунок фонду чистого нагромадження, є: a. валовими інвестиціями b. інвестиціями оновлення c.... кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг d.
...не мають достатніх знань з національних стандартів бухгалтерського обліку. Всі працівники бухгалтерії отримують високу заробітну плату Па підприємстві виникають складнощі стосовно прийняття правильних рішень з обліку ...Інші рахунки в банку в національній валюті" Продовження таблиці 1 2 3 3 Списано витрати в межах норм, оплачені з підзвітних сум і затверджені керівником, на ...
...здоров'я людини // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2002. – Вип. 1 (16). – С. 77 89. 8. Дубовец П.А....проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1996. – Вип. 3. – С. 151 154. 10. Загородников Н.И. Преступления против здоровья. – М., 1969. 11.
...податкових "канікул" у пріоритетних галузях національної економіки і створення в окремих регіонах вільних та офшорних зон. 5. Актуальна проблема вибір об'єкта оподаткування....вимагають значного бюджетного фінансування; заборона Національному банку України надавати кредити урядовим структурам без оформлення заборгованості державними цінними паперами. 8. Державний борг це сума нагромаджених за певний ...
...здоров'я людини // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2002. – Вип. 1 (16). – С. 77 89. 8. Дубовец П.А....проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1996. – Вип. 3. – С. 151 154. 10. Загородников Н.И. Преступления против здоровья. – М., 1969. 11.
...власної концепції і системи забезпечення національної, економічної, фінансової безпеки й безпеки щойно сформованої банківської системи, які знаходяться у діалектичному взаємозв’язку, в процесі розвитку....безпека банківської системи є складовою національної безпеки країни, і їй належить істотна роль у формуванні фінансової та економічної політики. З огляду на це, безпека банківської системи ...
...судового угляду (розсуду) // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 417 423. 7. Лихова С.Я....на території інших держав // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2000. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 56 60. 9. Огородник А.
...проблеми дидактики в умовах відродження національної школи України. 13. Загальна характеристика навчання як виду пізнавальної діяльності учнів. Викладання та учіння дві сторони процесу навчання. 14 ....виховного процесу як важливий принцип національного виховання. Педагогіка народознавства у сучасній методиці виховної роботи з молодшими школярами. 40.Принципи природовідповідності та культуровідповідності виховання у загальній системі ...
...експертиз та працівників кафедри криміналістики Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». 2. На вирішення експерта поставити такі питання: 1) Чи міг Носенко К.О....бюро судово медичних експертиз та Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» За результатами аналізу постанови виконати: 1) аналітичну довідку, у якій дати вичерпні відповіді ...
...та прибутків закордонних філій в національну валюту, а також може виникати за експорту чи імпорту інвестицій. Він впливає на показ¬ники балансу, що відображають звіт про ...після перерахунків сум інвестицій у національну грошову одини¬цю. Врахувати трансляційний ризик можна під час складання бухгалтерської та фінансової звітності. Задача №1 Черкаська філія «Приватбанку» 20....
...покупцями і замовниками Каса в національній валюті 0, Поточний рахунок в національній валюті 187, Резерв сумнівних боргів Розрахунки з підзвітними особами (Деб.
...та прибутків закордонних філій в національну валюту, а також може виникати за експорту чи імпорту інвестицій. Він впливає на показ¬ники балансу, що відображають звіт про ...після перерахунків сум інвестицій у національну грошову одини¬цю. Врахувати трансляційний ризик можна під час складання бухгалтерської та фінансової звітності. Задача № 1 Черкаська філія «Приватбанку» 20....
...та прибутків закордонних філій в національну валюту, а також може виникати за експорту чи імпорту інвестицій. Він впливає на показники балансу, що відображають звіт про одержані ...після перерахунків сум інвестицій у національну грошову одиницю. Врахувати трансляційний ризик можна під час складання бухгалтерської та фінансової звітності. Задача № 1 Черкаська філія «Приватбанку» 20.11....
...логікою розвитку, характеризувалися багатим розмаїттям національних барв народів Європи та контрастів їх державного устрою, а тому їх впливи були багатовимірними, тривалими.... На сьогодні дослідження ідеї національного відродження церкви, яка несла в собі могутній об’єднуючий заряд і була протидією процесам контрреформації є досить актуальним.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.