Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 1962 за запитом національного

Вступ 1. Передумови перебудови 1.1. Початок перебудови: відсутність передумов для розвитку демократії 1.2.
Вступ 1 Жіночий та чоловічий одяг ХVIII XIX ст. 2 Народний одяг Полісся XVIII – XIX ст.
1. Економіка регіону як територіально економічна система. Поняття про регіональний економічний комплекс (РЕК). 2.
Авіаційна та ракетно космічна техніка; Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Електроніка; Електротехніка та електромеханіка; Енергетика та ...
Авіаційна та ракетно космічна техніка; Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Електроніка; Електротехніка та електромеханіка; Журналістика та інформація; ...
Автоматика та управління; Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Електроніка; Електротехніка та електромеханіка; Інформатика та обчислювальна техніка; Машинобудування ...
Автоматика та управління; Електротехніка та електромеханіка; Енергетика та енергетичне машинобудування ; Інформатика та обчислювальна техніка; ...
Вступ 1. Підйом національно визвольного руху в царстві польському 2.
1) Перерахунок валового випуску промисловості та будівництва України в 2002 2003 роках в порівнювальні ціни Для приведення показників у ...
1)Перерахунок валового випуску промисловості та будівництва України в 2002 2003 роках в порівнювальні ціни.В кінці висновок.
Будівництво та архітектура; Геодезія та землеустрій; Економіка та підприємництво; Машинобудування та матеріалообробка; Природничі науки.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КРАЇНИ 1.1.
DIV>П Л А Н /DIV> DIV>Вступ Розділ І.ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 1.1.
1. Автор 2. Характеристика твору 3. Характеристика поглядів у творі Використана література Додаток А
Зміст Вступ 3 Розділ 1. Світовий досвід створення та розвитку інституту омбудсмана 1.1. 1.2. 1.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Аналіз літератури 1.2 Аналіз джерельної ...
Економіка та підприємництво; Машинобудування та матеріалообробка; Соціально політичні науки; Транспорт і транспортна інфраструктура
Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Природничі науки; Соціально політичні науки; Фізичне виховання, спорт і здоров’...
Автоматика та управління; Економіка та підприємництво; Машинобудування та матеріалообробка; Право; Соціально політичні науки; Сфера обслуговування; ...
1.Сутність понять: «економічна політика держави», «державне управління економікою», «державне регулювання економіки» 2.
1.Сутність понять: «економічна політика держави», «державне управління економікою», «державне регулювання економіки» 2.
Вступ................................................................................................................... 2 1. Облік касових операцій і грошових документів............................................. 3 2. Облік операцій по поточному рахунку............................................................ 15 2.1.
Вступ 1. Історія української ікони 2. Особливості давньоукраїнського іконопису 3. Ікона як специфічний феномен візантійської культури 4.
Зміст Вступ…………………………………………………………………........……….3 1. Теоретична частина………………………………………….................………5 1.1. Характеристика екологічної сфери як складової суспільної системи………………………………………………................………………….5 1.2.
... Вступ …………………………………………………………………………. 3 1. Розвиток революційно демократичних ідей в українській політико правовій думці нової доби …….. 4 2. Т.
ЗМІСТ ВСТУП …………………………………………………..…………….…………3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ (ФРАНЧАЙЗИНГУ) ТА ЙОГО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ………………………………………………………….…….7 1.1.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Теорія управління безпекою соціальних систем” ...людини та громадянина; • пріоритет забезпечення національних інтересів; • законність, єдність та ін. До специфічних принципів можна віднести:  подолання фінансових суперечностей і збалансування індивідуальних та ...
Бурхливо розвивалася Question 9 Поняття “національний характер” вужче ніж поняття “психічний склад нації”. a. ні b. так Question 10 Думки, судження, оцінки, що стосуються відносно певної ...століття Question 16 У основі національного характеру лежить національна самосвідомість a. ні b. так Question 17 Роком народження етнічної психології прийнято вважати рік Тест до лекції ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки праці та її оплати на підприємстві 1.1 Сутність заробітної плати, доплат та преміювання 1.2 Форми та системи оплати праці 1.3 Оцінка праці і заробітної плати Розділ 2 практичні засади оплати праці на підприємстві тов «національна горілчана компанія» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка структури і динаміки витрат на оплату праці на підприємстві ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки праці та...
...сферою зовнішньоекономічної діяльності є лише національний ринок, а міжнародного бізнесу світовий; суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є національні підприємства, на відміну від міжнародного бізнесу, суб'єктами якого ...її ринків, визначає, що це: національний бізнес; міжнародний бізнес; національна модель управління бізнесом; міжнародний менеджмент 128. Мета діяльності підприємства одержання прибутку шляхом використання можливостей різних країн ....
Показники національних рахунків за 2006 рік: чистий національний (внутрішній) продукт ЧНП (ЧВП), (NNP); національний дохід (NІ); особистий дохід (PІ); післяподатковий дохід (DІ) ...
Регулювання здійснюється на регіональному, національному, міжнародному (дво і багатосторонньому), наднаціональному (у межах інтеграційних міждержавних утворень) та глобальному рівнях. Центральною та найбільш дискусійною проблемою сучасної регулятивної ...країни розробляти і реалізувати незалежну національну економічну політику. І якщо до останнього часу за масштабами і якістю регулятивного впливу державі належало домінуюче положення, то у теперішніх ...
...кодексі України: теоретичний аналіз // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Спецвипуск. – С. 99 105. 3. Багрій Шахматов Л.В. Співвідношення організованої злочинності і тероризму // Актуальні проблеми держави і права / Одеська національна юридична академія. – 2000. – Вип. 8.
...етнічні корені; Г) мова; Д) національна самосвідомість; Question 5 of 50 Етнічний конфлікт це: А) війна між двома етносами; Б) конкуренція між етносами; В) політична боротьба ... Question 11 of 50 На національний характер впливає: А) соціально економічний устрій; Б) географічні умови; В) культура; Г) релігія та політичний лад; Д) усе вище перераховане.
...організацію грошового обігу, яка закріплена національним законодавством. Грошова система нашої держави складається з таких елементів: грошової одиниці та її найменування, масштабу цін, видів законних платіжних засобів, ...відіграють Верховна Рада України та Національний банк України. Незважаючи на структурну відокремленість грошової системи від фінансової, об’єктивно існуючий взаємозв’язок між ними вимагає необхідності забезпечення ...
розвитком національних систем стандартизації d. розвитком інформаційних технологій Question 10 Чим характеризується ІV й етап розвитку світової стандартизації? a. розвитком національних систем стандартизації b.
Автор першої в Україні концепції національного дитячого садка: 1. С.Ф.Русова. 2. В.О.Сухомлинський. 3. К.Д.Ушинський. 4. М.Драгоманов. 30.... Що таке національна система виховання? 1. це виховання дітей на народних традиціях 2. це виховання в національному дусі 3.
Вимірювання обсягу національного виробництва, національного доходу і рівня цін На основі вихідних даних гіпотетичної економіки, які наведені в табл. необхідно визначити: Компоненти національного доходу за 2008 р 1.
Завдання № 1 "Вимірювання обсягу національного виробництва, національного доходу і рівня цін. Вплив інфляції на величину ВНП. Вихідні дані: Таблиця 1.
Завдання № 1 "Вимірювання обсягу національного виробництва, національного доходу і рівня цін. Вплив інфляції на величину ВНП. Вихідні дані: Таблиця 1.
Рівновага національного виробництва в кейнсіанській моделі «Сукупні витрати – національний дохід» 4. Сучасна банківська система і її структура 5.
...нації, яка проявляється у спільності національної культури, в особливостях мови, побуту, характерної поведінки та ін. Question 2 of 20 Ментальність – це цілісний вираз духовних спрямувань, що ... Question 5 of 20 Національний характер – це сукупність соціально психологічних рис (установок, стереотипів), які властиві нації на певному етапі розвитку і які проявляються у ціннісному ...
...успішно виконують свої функції в національному масштабі як засіб розрахунків, платежу, збереження цінностей Гривня забезпечує зв'язок української економіки з світовим ринком і іншими економіками за ... Цей курс затверджується Національним банком України як офіційний. У міжбанківських операціях, в пунктах обміну валюти застосовуються курси, які можуть відрізнятися від офіційного, але на ...
Компоненти національного доходу за 2006 рік Значення, млрд. дол. 1. Особисті споживчі витрати. 646 2. Трансфертні платежі 154 3. Амортизація 78 4.... Розрахувати показники національних рахунків за 2006 рік: 1.1.2.1. Чистий національний продукт, ЧНП (ММР); 1.2.2.
...що функціонують у правовому середовищі національного бізнесу; 2. сукупність офшорних зон; 3. сукупність національних валютних ринків; 4. сукупність фінансових ринків і фінансових установ, що функціонують в ...
...що функціонують у правовому середовищі національного бізнесу; 2. сукупність офшорних зон; 3. сукупність національних валютних ринків; 4. сукупність фінансових ринків і фінансових установ, що функціонують в ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.