Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 1962 за запитом національного

Демократія і права національних меншин Розділ ііі правові проблеми розбудови національної демократії Висновки Проведене дослідження дозволяє зробити ряд наступних висновків: 1.
Каса в національній валюті 571 Поточні рахунки в національній валюті 57300 Розрахунки з вітчизняними партнерами (дебітори) 3800 Товари на складі 2154 Вилучені акції ...
Демократія і права національних меншин Розділ ііі правові проблеми розбудови національної демократії Висновки уривок ВИСНОВКИ Проведене дослідження дозволяє зробити ряд наступних висновків: 1.
Шляхи і методи вдосконалення Національного законодавства відповідно до права ЄС 2.1.Правові та організаційні засади зближення Національного законодавства з правом ЄС 2.2.
...характеру є частиною загроз до національної безпеки держави, оскільки загрожують громадянам, території держави, захищеність яких є гарантом національної безпеки будь якої держави.
...як одного з найважливіших сегментів національного ринку. Розглянуті аспекти діяльності товарної біржі, її сутність, призначення, що складають відповідне місце в національному господарстві.
Виховання особистості молодшого школяра на національних традиціях 2.3. Тренінг як комплексний метод розвитку особистості Висновки Загальні висновки Додатки ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ В заключній частині курсового дослідження ... Положення, викладені і Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, вказали на умови розпитку і самореалізації особистості. Розвиток гуманної, вільної і відповідальної особистості ...
Строкові депозити клієнтів у національній валюті 1760 3. Кошти на поточних рахунках клієнтів у національній валюті 3910 4. Грошова маса (М1) 10040 5.
...на своє ім'я в національній валюті України Необхідно: 1) вказати документи, якими оформляється кожна операція; 2) вказати бухгалтерські проведення при здійсненні вищевказаних операцій; 3) вказати ...курс НБУ 4, Гроші в національній валюті перераховуються із поточного рахунка ТОВ "Піраміда". Комісійні 0,3 % від суми операції Необхідно: 1) визначити суму комісійних та суму, яку ...
Гетьманський національний монархізм та ідеологічна концепція В’ячеслава Липинського 2.2. Український національний рух Опору в роки другої світової війни Розділ 3.
Брестська унія та посилення національного гніту. 2.1. Наступ католицизму. 2.2. Брестська унія 1596 р. та її наслідки. 2.3. Посилення національного гніту в Україні наприкінці XVI – ...
Строкові депозити клієнтів у національній валюті 1760 3. Кошти на поточних рахунках клієнтів у національній валюті 3910 4. Грошова маса (М1) 10040 5.
...він обґрунтував своєю належністю до національних меншин та тим, що в Криму регіональною мовою є саме татарська, з посиланням на п. п. 4 5 ст....мовою є українська, а додержання національної мови судочинства є одним із принципів господарського судочинства (ст. 3 ГПК України, ст. 21 Закону України «Про мови в Українській ...
...попереднім зговором групою осіб // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2000. – Вип. 11. – С. 77 83. 2. Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. – М., 1974....як кримінально правове явище // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1998. – Вип. 2. – С. 146 152. 13. Кузнєцов В.В. Поняття і сутність інституту крадіжки в ...
...попереднім зговором групою осіб // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2000. – Вип. 11. – С. 77 83. 2. Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. – М., 1974....про відповідальність за вимагання // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2002. – Вип. 19. – С. 24 28. 18. Навроцький В.О. Злочини проти власності: Лекції для студ.
...попереднім зговором групою осіб // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2000. – Вип. 11. – С. 77 83. 2. Воронич С.А. К вопросу о способах мошенничества и ...проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. 1998. – Вип. 5. – С. 46 50. 3. Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. – М., 1974. 4.
...валюти прирівнюється до певної кількості національної; в) визначається, скільки одиниць іноземної валюти рівні одиниці національної. 3. Крос курс – це: 1) співвідношення між двома валютами, яке визначено ...
...надання кредитів в розрізі галузей національної економіки комерційними банками (тис.грн.) Галузь Базисний період Звітний період Кількість прокредитованих підприємств Розмір кредиту для одного підприємства Кількість прокредитованих ...кредитної діяльності по визначених галузях національної економіки 5. Проведені розрахунки обґрунтувати висновками Задача На основі вихідних даних про купюр ний розподіл денної виручки торгових підприємств двох ...
...рахунків 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 239 800 грн., 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" – 2000 дол. США, курс НБУ – 5,10 грн....на поточний рахунок підприємства в національній валюті. 27.03 нерезидент погасив дебіторську заборгованість за поставлений цукор у сумі різниці між контрольною вартістю і раніше перерахованим авансом.
...валюти прирівнюється до певної кількості національної; в) визначається, скільки одиниць іноземної валюти рівні одиниці національної. 3. Крос курс – це: 1) співвідношення між двома валютами, яке визначено ...
...напрямках: А) горизонтальному (порівняння різних національних систем трудового права); Б) вертикальному (співставлення міжнародних стандартів праці і норм національного трудового права); В) інтегративне (як горизонтальне, так і ...
...та передав законопроект на розгляд Національним зборам. Чи правильно вчинив Прем’єр міністр Франції? Який орган державної влади повинен вирішити спір між Прем’єр міністром Франції ...у країні проходили вибори до Національних зборів. Йому було відмовлено в праві голосувати у зв’язку з вказаними обставинами. Натомість К.
...стрільців у розбудові та захисті національної держави 3.1. Місце українського січового стрілецтва у збройних силах Української держави 3.2 Роль українських січових стрільців у розбудові та захисті національної держави Висновки Список використаної літератури
Національна правова система України в сім’ї правових систем сучасності...................................................................................................................33 3.1. Місце національної правової системи в сім’ї правових ...
...Поточний рахунок в банку в національній валюті України 37 Інша дебіторська заборгованість, в т ч 374 розрахунки за претензіями 40 Статутний капітал Додатковий капітал 44 Нерозподілені ...601 Короткострокові кредити банків в національній валюті 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками Разом 81334 Підприємство подало для аудиторської перевірки бухгалтерську документацію за 1 квартал звітного року, ...
...релігії» як такі, що суперечать національному духу й руйнують українську культуру. Головний редактор газети запропонував К. забрати з тексту статті заклики, що розпалюють національну й релігійну ворожнечу, у протилежному ...
...та громадянина в міжнародному і національному законодавстві 3.1 Методи гарантування і захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина 3.2 Міжнародні організаційно правові механізми ... У національному праві правовий статус людини та громадянина характеризується широким змістом, в основі якого закріплення прав, свобод та обов’язків громадян України, ...
...України Висновки уривок У світлі національного і культурного відродження України розвиток рекреації набуває сьогодні особливого значення. Адже рекреація – це одна з форм раціонального використання вільного часу, ...ринкових умовах, як специфічний сектор національної економіки і як невід'ємна складова соціально економічної політики держави та регіонів. Література
...державні інституції, місцеве самоврядування, систему національного права. Конституція України визначає нашу країну як суверенну й незалежну, демократичну, соціальну, правову державу. Конституційне закріплення такого підходу до людини ...держави, діяльність, спрямована на створення національної системи права, вимагають глибокого знання і розуміння не тільки змісту приписів чинного законодавства, а й основних принципів, ідей, закономірностей і ...
...коли мова йде про виховання національної свідомості, патріотичних почуттів, любові до рідної землі, свого народу і водночас прагнення до терпимості, толерантності, поваги до традицій, устремлінь інших ...спрямованих на збереження та захист національної самобутності окремої людини й народу в цілому в умовах найжорстокішого в його історії геноциду, тоталітарного цинізму.
...вбивство, вчинене з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. Методичні вказівки: При написанні курсової роботи за даною темою слід визначити суспільну небезпечність злочинів проти життя та ...вбивства, вчиненого з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. Розглянути питання кваліфікації цього виду умисного вбивства. Рекомендований перелік літератури до теми № 3: Нормативні акти: 5, 6, ...
Особливості національних систем фізичного виховання у ХVІІІ – ХІХ століттях § 3.1. Передумови створення національних систем фізичного виховання § 3.2.
Воно закріплюється на міжнародному та національному рівні. В конституціях держав регулюванню цього права приділяються досить багато уваги, оскільки саме цей акт і спрямований на гарантування охорони ...необхідність забезпечення свободи релігійних та національних меншин тощо. Аналогічними підсумками інших великих конфліктів стали Паризький (1856 p.) та Берлінський (1878 p.) договори між найбільшими країнами Європи.
Основания необходимой обороны // Проблеми законності / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – 1992. – Вип. 26. – С. 26 31. 3. Баулин Ю.В....: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2002. – С. 265 268. 12. Сидоров Б.В. Уголовно правовые гарантии правомерного, социально полезного поведения.
...и признаках наказания// Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. 1996. Вип.31. с.111 117 Ломако В.А. О целях наказания и путях их достижения// Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава ...
Держана національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) c. Закон “Про вищу освіту” Question4 Балів: 1 Педагогічний процес – це: Виберіть одну правильну відповідь ... масштабна національна стратегія науково технічного розвитку Question8 Балів: 1 Дидактика – це Виберіть одну правильну відповідь a. галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти ...
...проблеми держави і права / Одеська національна юридична академія. – О.: Юрид. літ ра. – 2001. – С. 25. 2. Василаш В.М. Межі зворотної сили кримінального закону // На шляху ...чинності кримінального закону // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 1999. – Вип. 34. – С. 184 189. 4. Гацелюк В.А.
...покупцями і замовниками Каса в національній валюті 0, Поточний рахунок в національній валюті 174, Резерв сумнівних боргів Розрахунки з підзвітними особами (Деб.
...і замовниками 26 Каса в національній валюті 0,2 Поточний рахунок в національній валюті 145,31 Резерв сумнівних боргів 3 Розрахунки з підзвітними особами (Деб.
...і замовниками 24 Каса в національній валюті 0,2 Поточний рахунок в національній валюті 292,86 Резерв сумнівних боргів 3 Розрахунки з підзвітними особами (Деб.
У сучасних умовах становлення національного інформаційного простору стрімко зростає відповідальність редакційних колективів за чистоту мови друкованих видань. Процеси бікультурності та білінгвізму нині актуальні не лише ...захисту мови корінного населення, збереження національної ідентичності. Актуальність даного наукового дослідження полягає у тому, що обрана нами тема є мало досліджуваною, а також у посиленому інтересі ...
...соціального та технологічного прогресу, чинником національної безпеки, однією з основ успішної внутрішньої та зовнішньої політики. Інформаційна сфера має системоутворюючий характер і впливає практично на всі галузі ...сфері мають формуватися, виходячи з національних інтересів країни, збалансовуючи інтереси особистості, суспільства і держави. Аналізуючи діяльність держави в інформаційній сфері, закони, нормативні акти, документи, ухвалені останніми ...
Держана національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) c. Закон “Про освіту” Question 4 Балів: 1 Педагогічний процес це: Виберіть одну правильну відповідь ... масштабна національна стратегія науково технічного розвитку b. створення єдиного освітнього простору в Європі c. розширення самостійності освітніх закладів Question 8 Балів: 1 ...
Курс долара, визначений Національним банком України на день оформлення вантажної митної декларації, становить 5,52 грн./. Задача № 45 Приватний підприємець Фролов С.В.
...єктивної сторони злочину // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченко. Серія: Юридичні науки. – 2000. – Вип. 37. – С. 62 64. 2. Єпур Г.В....за создание опасности // Проблеми законності / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Основа, 1997. – Вип. 32. – С. 104 111. 9. Тимейко Г.В.
...надання кредитів в розрізі галузей національної економіки комерційними банками (тис.грн.): Галузь Базисний період Звітний період Кількість прокредитованих підприємств Розмір кредиту для одного підприємства Кількість прокредитованих ...кредитної діяльності по визначених галузях національної економіки 5.Проведені розрахунки обгрунтувати висновками
...що конституційне право – провідна галузь національного права України. Її провідний характер обумовлений насамперед фундаментальністю та надзвичайною складністю тих суспільних відносин, які є предметом цієї галузі....їх класифікації в такій галузі національного права як конституційне право України, потребує все ж таки свого додаткового теоретичного уточнення та обґрунтування, що неабияк актуалізує дослідження означеної ...
...проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 2001. – Вип. 11. – С.445 451. 2. Байдуков А.В. Должностное лицо как субъект коррупционной деятельности // Вісник ...від його розміру // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 488 496. 22. Мельник М.І.
Курсова політика Національного банку України 3.3. Регулювання НБУ валютних операції, пов’язаних з рухом капіталу 3.4. Повноваження Національного банку України у сфері валютного ...
...міжнародного повітряного простору, а також національного повітряного простору полягає в його інтенсивному використанні в транспортних цілях, що об'єктивно потребує точної регламентації такої діяльності як на національному, так і міжнародному рівні й ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.