Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 4221 за запитом нового

...операцій та клієнтської бази, освоювати нові сегменти ринку, знижувати вартість і поліпшувати якість банківських послуг, впроваджувати нові технології тощо. Ці кількісні та якісні зміни позначаться й ...
...конкурентних перевагах, які передбачають використання нових можливостей ринкового середовища і мікро середовища підприємства, а також мінімізацію ризиків. За результатами оцінки конкурентоспроможності підприємства можна зробити висновки, що ...наявної конкурентної переваги для придбання нової. Важливим аспектом стратегії розвитку підприємства ВАТ «Іркліївський маслосирзавод» є створення умов для випуску продукції, яка має конкурентні переваги на внутрішньому ...
визначалися пошуком нових шляхів і засобів вирішення аграрного питання в період пост революційної політичної реакції й здійснення Столипінської аграрної реформи та в роки ...Столипінської аграр¬ної реформи), визначили новий етап у розвитку української громадсько політичної думки. Подальшим розвитком ідейних основ, в яких значне міс¬це посідало аграрне питання, характеризувалася ...
...який необхідно складати для засвоєння нових сфер діяльності, створення нового бізнесу. Він є моделлю підприємницької діяльності, в якій використано всі напрацювання традиційного планування стосовно категорій ринкової ...
...з постійним придбанням на підприємство нову техніку і впровадженням нових методів вирощування рослин) – на 7,96 тис.грн. або 40,66% в 2006 роцы і на ...
Закріпились знання щодо створення нових документів, оформлення документів, правильного вживання тих чи інших слів, висловів, вживання зворотів. Був проведений аналіз щодо правильного складання та оформлення документів. Запропоновані нові форми документів, нова розробка листів, ...
Замовником хлiба "Український новий" є КСГ "Урожай". Чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 137,7 тис.грн. або 17,6% в 2007 році ...потужності по відкриттю і функціонуванню нового магазину. Магазин буде знаходитись в центрі та це гарантує їх високу рентабельність і швидку віддачу.
...та децентралізованих починань, постійний пошук нових форм та інструментів для підвищення ефективності виробництва, стимулювання творчої ініціативи працівників спрямованої на створення необхідних умов для широкого впровадження нововведень, ...необхідно починати впровадження на ринок нового виду товару – меблі для дачних будинків. Розрахункова місткість цього сегменту ринку складає близько 14 млн. грн на рік.
По третє, придбання нової сільгосптехніки з частковою компенсацією її вартості державою за лізинговою програмою. Охарактеризуємо та розрахуємо ефективність запропонованих заходів кожен окремо.... Придбання нової сільгосптехніки з частковою компенсацією її вартості державою (30 % від вартості) за лізинговою програмою. Високий відсоток зносу сільгоспобладнання призводить збільшення витрат, ...
...зростанням кіількості працюючих і введення нових потужностей. Середньорічна вартість основних фондів підприємства зростає в 2006 році на 83,4 тис.грн....потужності по відкриттю і функціонуванню нової аптеки в місті Золотоноша Черкаської області. Аптека буде знаходитись поруч із поліклінікою та це гарантує їх високу рентабельність і швидку ...
– Львів: «Новий світ – 2000», «Манголія плюс», 2003. – 288 с. 6. Воронкова В.Г. Маркетинг соціальних послуг: Навчальний посібник / Ворон кова В.Г.... – Львів: «Новий світ 2000», 2004. – 344 с. 30. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний по сібник / Савицька Г.В.– К.
...якістю продукції та організації постачань, нових методів вдосконалення виробництва у відповідності з вимогами ринку. Неможливо замінити виробничу чи управлінську ланки, не змінюючи інші....уміння швидко перегрупуватися, не втратити нові можливості, що з’являються на ринкові, отримують усе більшу значимість. Потреби, що пред’являються до виробництва, умови господарського середовища, у ...
...ТОВ “Грей Севастополь” означає освоєння нових ринків. Оскільки з початку створення керівництво підприємства обрало вузьку спеціалізацію, цей варіант пов΄язаний із значними витратами на засвоєння нових ринків, тому є недоцільним.
...ТОВ “Грей Севастополь” означає освоєння нових ринків. Оскільки з початку створення керівництво підприємства обрало вузьку спеціалізацію, цей варіант пов΄язаний із значними витратами на засвоєння нових ринків, тому є недоцільним.
...найтісніше пов’язані зі створенням нової вартості, різними формами капіталу, прибутком, а отже, безпосередньо визначають можливість функціонування підприємства. В економічній літературі і до теперішнього часу немає ...основі управління ними є впровадження нових технологій вирощування рослин, збирання врожаю, підкормки і удобрення землі тощо. В дипломній роботі пропонується використати нову удосконалену технологію вирощування соняшнику, ...
...Збитко, працюючи в державній уста нові, розробив новий пристрій, який значно покращував точність систем наведення на зенітно ракетних комплексах. Однак про свій винахід він не повідомив ...
...приріст річного прибутку від застосування нової технології, що містить запатентовані винаходи. Вихідні дані: № п/п Найменування показника Період Показник 1 Собівартість продукції, млн....річного прибутку від застосування однієї нової машини на базі ОІВ. Вихідні дані: № п/п Найменування показника Період Показник 1 Ціна машини, млн.
...й увести в дію кілька нових законодавчих актів (ЗУ “Про іпотеку”), державну агенцію гарантування кредитів для малого та середнього бізнесу. На початковому етапі функціонування спеціалізованих банків, ... Крім того, ні новим ЗУ “Про банки і банківську діяльність”, ні нормативними актами НБУ досі не врегульовано процес отримання комерційним банком дозволу на використання ...
...й увести в дію кілька нових законодавчих актів (ЗУ “Про іпотеку”), державну агенцію гарантування кредитів для малого та середнього бізнесу. На початковому етапі функціонування спеціалізованих банків, ... Крім того, ні новим ЗУ “Про банки і банківську діяльність”, ні нормативними актами НБУ досі не врегульовано процес отримання комерційним банком дозволу на використання ...
...06 планується введення в експлуатацію нового устаткування загалом на суму 1550 тис.грн. А з 15.10 буде демонтоване та ліквідоване застаріле устаткування на суму 900 ...и к и Стара модель Нова модель Річний випуск продукції, тис.шт. 120 120 Додаткові капіталовкладення, млн.грн. 3,5 Собівартість одиниці продукції, грн.
...та обміняє старі гроші на нові у співвідношенні 1: 1000? 2. За наведеними даними про попит та пропозицію на ринку товару А визначте: 1) рівноважну ціну; ...за рівноважну ціну; 5) впровадження нової технології виробництва цього товару призвело до зміни ринкової рівноваги. Покажіть схематично на графіку новий рівноважний стан ринку.
...з наступного дня після укладання нового (поновленого) договору; в) після закінчення дії попереднього договору. 5. У зв'язку з прибудовою страхувальником нових будівель укладається: а) новий договір ...
учні розпочали навчання за новими програмами та підручниками з математики різних рівнів, а розробленої методики навчання ще немає. Методика вивчення теми дослідження має відповідати вимогам нової програми, а повнота реалізації вивчення ...
...того як людина споживає все нові порції одного й того самого продукту, зростає загальна (психологічна) корисність, яку отримує людина. Перший закон Госсена....того як людина споживає все нові порції одного й того самого продукту, зростає загальна (психологічна) корисність, яку отримує людина. Припустимо, що корисність, яку отримує людина від ...
...обсягів продажу продукції; вихід на нові регіональні ринки; пошук нових ринкових ніш (споживачів). Загрози: Ймовірність скорочення попиту внаслідок зменшення об’ємів будівництва житла;ймовірність покращення конкурентами ...
...українського суспільства виникає та вкорінюється нове розуміння сутності бюджетної політики її основною функ¬цією стає оптимальне задоволення інтересів громадян. Проте на фоні нинішньої посткризової ситуації ці ...економічного зростання, що забезпечує створення нових робочих місць, ріст заробітної плати, розширення фінансових можливостей держави. І для цього, передусім, необхідно підтримувати фінансову стабільність (низьку інфляцію і ...
...20 путівок та виходу на новий, привабливий ринок (російський) із більш високими цінами, а також покращити якість обслуговування. Це дасть змогу: 1. Підвищення якості продукції. 2....а також за рахунок пошуку нових ринків збуту на 4077,5 грн. та 2378,6 грн. відповідно. Загалом це збільшить балансовий прибуток на 6980,7 грн.
...приріст річного прибутку від застосування нової технології, що містить запатентовані винаходи. Вихідні дані: № п/п Найменування показника Період Показник 1 Витрати підприємства на виготовлення і реалізацію ...річного прибутку від застосування однієї нової машини на базі ОІВ. Вихідні дані: № п/п Найменування показника Період Показник 1 Ціна машини, млн.
...з наступного дня після укладання нового (поновленого) договору; в) після закінчення дії попереднього договору. 5. У зв'язку з прибудовою страхувальником нових будівель укладається: а) новий договір ...
...які пов’язані з появою нового типу споживача на ринку туризму. Турист майбутнього, високо інформований і досвідчений, він дуже вимогливий і вибагливий, мобільний і індивідуальний, він ...змінюється індустрія гостинності, з кожним новим гостюючим знаходячи нові форми та методи обслуговування. Завжди підприємства індустрії гостинності будуть прагнути до змін до розширення додаткових послуг та ...
...20 путівок та виходу на новий, привабливий ринок (російський) із більш високими цінами, а також покращити якість обслуговування. Це дасть змогу: 1. Підвищення якості продукції. 2....а також за рахунок пошуку нових ринків збуту на 4077,5 грн. та 2378,6 грн. відповідно. Загалом це збільшить балансовий прибуток на 6980,7 грн.
...з наступного дня після укладання нового (поновленого) договору; в) після закінчення дії попереднього договору. 5. У зв'язку з прибудовою страхувальником нових будівель укладається: а) новий договір ...
Початком нового етапу в творчості М. Ртльського став 1923 рік, коли поет після гострої критики збірки «Синя далечінь» за «втечу в минуле» ... Ці книжки позначились новими поетичними відкриттями, які здобувалися в подорожах по рідній землі, що для Рильського означало й подороді у нові сфери прекрасного2.
...з наступного дня після укладання нового (поновленого) договору; в) після закінчення дії попереднього договору. 5. У зв'язку з прибудовою страхувальником нових будівель укладається: а) новий договір ...
...банкрутства, з потужнішою компанією; випуском нових акцій або облігацій для мобілізації грошового капіталу; збільшенням банківських кредитів і наданням урядових субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокову; повною ...такими основними напрямками: 1) упровадження нових та удосконалення існуючих технологій; 2) застосування нових видів сировини і матеріалів та раціоналізація їх використання; 3) зниження трудомісткості одиниці продукції.
...протягом тривалого часу і дають нову форму організмів; 2) зміни спадковості відбуваються практично одномоментно і дають відразу нову форму організмів; 3) зміни спадковості відбуваються одномоментно і ...
...22 До введення в експлуатацію нового цеху заводу залишалося приб¬лизно півроку. Для роботи в цеху були прийняті одночасно 32 жінки, у тому числі Волошина, що ... Трудилася вона бездоганно, освоювала нову професію краще за інших, але трима¬лася дуже незалежно, з усіх питань мала власну думку.
...заміни деякого обладнання та купівлі нового обладнання. загальна сума витрат, яку потрібно понести підприємству становить 750810 грн., загальна сума економії на ремонтах в розрахунку на рік ..., при новому обладнанні витрати на простої обладнання не передбачені. Отже, в перший рік реалізації обладнання у підприємства сума витрат зросте на 49009,...
...діяльності, але і шляхом розвитку нових напрямків, що охоплюють усе більш широкий спектр ділових інтересів постійних і потенційних замовників. Мета в тому, щоб стати одними з ...аудіо техніки, збільшився попит на нові технології, споживачі можуть дозволити собі купувати техніку більших габаритів. Тому просто необхідно розробити нові моделі тумб та підставок, збільшити кольорову ...
...ними, і обов’язковим створенням нових зв’язків” [12, 18]. Такий процес веде до утворення нової цілісності. Сучасна педагогічна наука стверджує, що „для продуктивного засвоєння учнем ...
Глобалізація формує якісно нові умови і критерії розроблення сучасної регуляторної політики України. З одного боку, має суттєво посилитись і набути конкретних обрисів глобальна (членство ...на традиційних і вийде на нові високотехнологічні євроринки. Через розвиток інвестиційно виробничого співробітництва та соціально економічної гармонізації досягатиметься відповідність критеріям асоційованого і повного членства України в ...
...що включають освоєння і виробництво нових виробів, здійснюється науково технічне опрацьовування проекту, що включає технічну і організаційну підготовку виробництва. На цьому етапі готується технічна документація на нові (інвестиційні) продукти, розробляються плани виробництва, ...
...ринкових сегментів, конкурентні, виходу на нові ринки, виходу на ринки з новим товаром, цільові, ринкового попиту, товарної політики і т.д.
виникнення нової потреби залежить від задоволення попередньої d. все,що сказано в a, d, c Question 10 Чим відрізняється ієрархія потреб Ф....які треба вкласти у виробництво нової продукції Question 6 Економічне зростанням визначається : a. Обсягами реального ВВП b. Інвестиціями у розбудову економіки c.
...ТОВ “Грей Севастополь” означає освоєння нових ринків. Оскільки з початку створення керівництво підприємства обрало вузьку спеціалізацію, цей варіант пов’язаний із значними витратами на засвоєння нових ринків, тому є недоцільним.
...сувати та повернути справу на новий судовий розгляд або змінити вирок і призначити покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. 3 грудня 2006 р. Феденко І....підсудністю до місцевого суду для нового судово¬го розгляду. 1.Чи обґрунтовані доводи захисника, викладені у касацій¬ній скарзі? 2. Чи є підстави для скасування або ...
...з продажу дочірнє му підприємству нових технологій, що розробляє центральна фірма; c. ліквідації дочірнього підприємства з продовженням його бізнесу центральною фірмою; d.... якщо продукт є новим для ринку c. якщо продукт планують випускати за індивідуальними замовленнями d. розділ з планування ціни продукту треба включати в бізнес ...
...та басейн), придбано 2 автомобілі, нові меблі. По закінченні дії договору орендодавець відмовився укладати договір оренди на новий строк та зажадав повернення всього орендованого майна.
...поштового зв’язку, побудована за нових соціально економічних умов, принесла свої фінансові результати. Проте, як будь що нове, дана програма реструктуризації не була досконалою.
розробка нових проектів Question 2 Основу технології складає: a. оброблення даних b. розробка проектів c. навчання персоналу Question 3 Інформаційні технології впливають ... нова платформа програми b. немає правильних варіантів c. спрощена порівнянність даних бухгалтерського і податкового обліку Question 6 Конфігурація "Фінансове планування" містить ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.