Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 5078 за запитом норми

Вступ 1. Огляд літератури 1.1. Анатомічна будова серця. Серцевий цикл. Значення клапанного апарату 1.2.
ВСТУП 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1. Будова та функції шкіри 1.2. Кровопостачання шкіри 1.3.
Вступ 1. Огляд літератури 1.1. Будова та функції шкіри 1.2. Кровопостачання шкіри 1.3.
ВСТУП 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1. Анатомічна будова серця. Серцевий цикл. Значення клапанного апарату 1.2.
Вступ І. Огляд літератури 1.1. Будова ока. Додаткові структури 1.2. Оптична система ока 1.3.
Зміст Вступ.........................................................................................................................4 Розділ 1. Принципи та загальні засади призначення покарання в Україні…....6 1.1. Принципи призначення покарання……………………………….
Зміст Вступ………………………………………………………………………….………4 Розділ 1. Методологічні основи призначення покарань……………………….….7 1.1. Загальні засади призначення покарання…………………………………...….7 1.2.
План стор. 1. Основні етапи формування антисоціальної поведінки 2. Психологічна характеристика юридичної праці Практичне завдання – задача Список використаної літератури
...теми 9 Дайте характеристику структури норм права із наведенням прикладів простих і складних гіпотез, диспозицій, санкцій Практичне завдання до теми 10 Охарактеризуйте стадії та схематично відобразити ...прикладів кожної із форм реалізації норм права. Практичне завдання до теми 12 У письмовій формі підготувати проект правозастосовчого акту від імені директора підприємства.
...себе: а) матеріальні та процесуальні норми; б) лише матеріальні; в) лише процесуальні; г) адміністративні. Адміністративний процес у широкому розумінні включає в себе: а) діяльність усіх правоохоронних ... Адміністративно правова норма і юридичний факт; 2. Матеріальна адміністративно правова норма, процесуальна адміністративно правова норма, адміністративна правосуб'єктність учасників правовідносини і юридичний факт; ...
Що дозволить збереження централізованого розроблення норм праці? 3. Яка роль міжгалузевих і галузевих норм праці? 4. В чому полягає науково методичне забезпечення суб ’ єктів ринкових відносин ...
Організація суспільної влади і соціальні норми первісного суспільства 2.3. Загальні закономірності й різноманітність форм виникнення держави і права 2.4....відрізняють їх від влади та норм первісного суспільства 2.5. Поняття і сутність держави 2.6. Завдання та функції держави 2.7.
...1 Який з видів соціальних норм регулює найбільший обсяг суспільних відносин: Виберіть одну правильну відповідь a. релігійні норми; b. норми звичаї. c. норми права; d.
...у підході до обліку зміни норм. Зокрема у вітчизняній практиці зміна чинних норм у процесі виробництва незалежно від причин (удосконалення, технології, застосування нових матеріалів, уведення нового ...
Характеристика конституційно правових норм як основи системи конституційного права України 2.1. Поняття та характерні риси норми конституційного права 2.2.
норма b. зразок c. мірило d. норма, зразок, мірило Question 16 Термін “стандарт” в широкому розумінні означає: a. норма b.
...виконану роботу відповідно до встановлених норм праці це a. немає правильної відповіді b. додаткова заробітна плата c. інші заохочувальні та компенсаційні виплати d.... норма трудомісткості операції b. немає правильної відповіді c. норма обслуговування d. норма тривалості операції Question 4 Згідно якого принципу при встановленні ...
Назвіть види податково правових норм. 6. Розкрийте поняття «одиниця оподаткування». 7. Дайте характеристику ставок оподатковування. 8. Назвіть підстави виникнення, зміни і припинення податкових правовідносин. 9.... Податкове право – це: а) норми права, які визначають порядок формування доходів державного бюджету; б) сукупність правових норм, якими регулюються відносини в галузі фінансового права; в) ...
Пам'ять та увага висока норма. Мислення логiчне, послiдовне, з опорою на суттєвi ознаки. Самооцiнка диференцiйована, дiвчинка вiдзначає пiдвищену запальнiсть, дратiвливiсть протягом останнього року.... Обсяг уваги низька норма, переключання і розподілення недостатні. Механічне запам'ятовування в межах норми, стереотипне відтворення недостатнє. Рівень інтелекту відповідає віковій нормі, порушень мислення ...
...про величину приросту компанії: внутрішня норма доходності; рентабельність; прибуток; чиста приведена величина доходу (NVP) 23. Який з показників характеризує середньорічний темп приросту капіталу компанії: внутрішня норма доходності; рентабельність; прибуток; чиста приведена ...
Укажите для них типы норм и правильный(ые) вариант(ы). Текст 1 Язык – это продукт обществен(нн)ой деятельности это отличительная особенность общества.... Языковая норма обязательна: A. Только для устной речи. Б. Только для письменной речи B. Как для устной, так и для письменной речи.
Як соціальні норми вони вказують, як потрібно поводити себе людям у різних життєвих ситуаціях, у стосунках людей між собою.... Так, правові норми приймаються спеціально уповноваженими державними органами — парламентом та іншими правотворчими суб'єктами. У нормативній формі мораль і право відображають прагнення а,...
Виконання норми виробітку очікується на рівні 105%. Визначити потребу підприємства у робітниках на наступний рік, якщо в ньому 248 робочих днів. 2...., норма часу на виготовлення одиниці продукції 0,6 год. Річний фонд робочого часу одного робітника складає в середньому 1700 годин.
...оцінювати і не засуджувати його норми і цінності, стиль життя і поведінку складає сутність: a. принципу доброзичливого і без оціночного ставлення до клієнта b.... нормативний акт, сукупність етичних норм і правил поведінки, які склалися в психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність c. це нормативний акт, який являє собою сукупність ...
...шин, який становить 1,01; норма пробігу шини — 60 тис. км. Ціна шини до тролейбусів ДАК і ЮМЗ — 440 грн., до тролейбусів 14 тр і 15 ...У році, що передував плановому норма амортизаційних відрахувань в автотранспортних підприємствах міста становила 3,2%. При цьому щорічна вартість основних фондів дорівнювала 298125 тис. грн.
Як соціальні норми вони вказують, як потрібно поводити себе людям у різних життєвих ситуаціях, у стосунках людей між собою.... Так, правові норми приймаються спеціально уповноваженими державними органами — парламентом та іншими правотворчими суб'єктами. У нормативній формі мораль і право відображають прагнення або ...
Типова норма площі на одного робочого, м2 6,7 3.Фактична чисельність робочих в потоці, чол. першого другого 45 50 4.... Планова норма часу в потоці, год. першому другому 2,9 1,6 2. Галузева норма часу в потоці, год першому другому 2,...
Типова норма площі на одного робочого, м2 5,9 3.Фактична чисельність робочих в потоці, чол. першого другого 100 105 4.... Планова норма часу в потоці, год. першому другому 0,6 0,68 2. Галузева норма часу в потоці, год першому другому 0,58 0,7 7.
Типова норма площі на одного робочого, м2 6,7 3.Фактична чисельність робочих в потоці, чол. першого другого 45 50 4.... Планова норма часу в потоці, год. першому другому 2,9 1,6 2. Галузева норма часу в потоці, год першому другому 2,...
сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, ... сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, ...
...беруть участь у справі, згідно норм ЦПК визнаються: • сторони; • треті особи; • представникі сторін та третіх осіб; • прокурор; • органи державного управління, профспілки, державні підприємства, установи, організації, колгоспи ...невірно застосовують на практиці деякі норми чинного цивільного процесуального законодавства. Зокрема, виходячи норм ст. 105 ЦПК, що визначають умови і порядок заміни неналежної сторони належною, можна ...
Міжнародні норми впливають на трудове законодавство України шляхом: безпосереднього застосування міжнародних актів після їхньої ратифікації Верховною Радою України, включення міжнародних норм у текст законів, врахування загальних ...
...санкционированных государством и им охраняемых норм, регулирующих общественные отношения»? а) интегративное; б) социологическое; в) философское; г) широкое; д) нормативное. 12. Идеи какого ученого сформировали «узкое» понимание ... Укажите общие черты социальных норм. а) общеобязательное правило поведения людей в обществе; б) результат сознательно волевой деятельности; в) регуляторы общественных отношений; г) обеспечиваются государственным принуждением; ...
Типова норма площі на одного робочого, м2 (Sр.п) 5,9 3.Фактична чисельність робочих в потоці, чол.... Планова норма часу в потоці, год. (Nпл) першому другому 0,6 0,68 2. Галузева норма часу в потоці, год (Nгал) першому другому 0,58 0,...
Яким чином співвідноситься ця норма Бюджетного кодексу України зі ст. 9, 10 Податкового кодексу України? 2. Згідно зі ст. 67 Конституції України кожен зобов’язаний ... Податкові правовідносини та податково правові норми 1. Проведіть порівняльно–правову характеристику правових норм, що регулюють відносини з приводу поруки та застави як способів забезпечення цивільно–правового ...
...технічних, техніко економічних і економічних норм і нормативів: з нормами витрати матеріальних ресурсів на випуск одиниці готової продукції, нормами вироблення, нормативами чисельності, нормами і нормативами використання ...
Що слід розуміти під нормою обслуговування? 4. З яких складових побудований коефіцієнт напруги норм? 5. Охарактеризуйте структуру норми часу. 6. Розв’яжіть задачу.
...праці за нормативами та перегляд норм Задача № 6 У звітному році на підприємстві працювало 29000 робітників. Баланс робочого часу одного робітника – 1840 год....11 За даним хронометражу розрахувати норму часу на виконання операції та змінну норму виробітку в шестиденному робочому тижні, якщо нормативний коефіцієнт стійкості хроноряду Кн = 2,4; ...
; норма виробітку – 5 деталей за годину. Визначити відрядний заробіток робітника за місяць. Задача №2 Розрахувати заробітну плату робітника ІІІ розряду на ...прогресивній системах за такими даними: норма виробітку – 220 шт./зміну; фактичний виробіток склав – 7000 шт/міс. Годинна тарифна ставка погодинника – 19,5 грн.
Норма додаткової вартості та норма прибутку. Капітал у 100 тис. дол.. забезпечує норму додаткової вартості 100% та норму прибутку 20%.
сукупності стандартів, правил, норм, апробованих засобів і прийомів доцільної людської діяльності, що дозволяють досягти значних результатів діяльності організації d.... наслідування правил і норм поведінки, які склалися історично в суспільстві b. конкретних законів і норм державного регулювання, що визначають поведінку суб'єкта господарювання c.
Лексичні норми української літературної мови в професійному спілкуванні. 2. Орфографічні норми сучасної української мови. 3. Морфологічні норми сучасної української літературної мови в ...
Поняття та особливості конституційно правових норм. 4. Види конституційно правових норм. Основна література: Нормативно правові акти:1, 2,3, 4, 5; Навчальна та науково монографічна література:...
...юридична відповідальність за порушення правових норм. Вона є засобом застосування негативних наслідків до суб’єкта, який здійснює відступи від правомірної поведінки. Без відповідальності правові норми були б позбавлені сенсу, оскільки ...
система юридичних норм, які регулюють становище і діяльність суб’єктів міжнародного права у здійсненні їхніх зовнішніх зносин відповідно до основних принципів міжнародного права b. система принципів і норм, що регулюють відносини між суб’...
...застосовується той чи інший інститут, норма, як здійснюється правове регулювання відповідних суспільних відносин та інше. Метою даної роботи є виявити відмінності між такими поняттями: порівняльне конституційне ... Воно являє собою сукупність правових норм, що регулюють відповідну сферу суспільних відносин. Проте конституційне право відрізняється від інших галузей права особливостями тієї сфери суспільних відносин, на ...
...1 2 3 4 5 Норма часу, година 4 6 9 12 8 Кількість верстатів 1 2 1 2 1 Задача № 2 Фірма “ABC” спеціалізується на ... Час (норма часу) по кожній операції, а також добова програма випуску деталей приведені в таблиці 3. Табліця 3 Номер операції 1 2 ...
...1 2 3 4 5 Норма часу, година 2 10 8 6 4 Кількість верстатів 3 1 1 2 1 2.... Час (норма часу) по кожній операції, а також добова програма випуску деталей приведені в таблиці 3. Табліця 3 Номер операції 1 2 ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.