Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 5078 за запитом норми

Розв’яжіть ситуацію посилаючись на норми права. Як має діяти в такій ситуації ПП «Тандем»? Чи правомірні його вимоги у випадку виявлення неналежного виконання ТОВ «Будінвест» ... Розв’яжіть ситуацію посилаючись на норми права. Чи є правомірними дії ПрАТ "Інтелс"? Завдання 9: Гр. А вияв, що сусіди зверху (які перебувають у відпустці) його ...
Розв’яжіть ситуацію посилаючись на норми права. Як має діяти в такій ситуації ПП «Тандем»? Чи правомірні його вимоги у випадку виявлення неналежного виконання ТОВ «Будінвест» ... Розв’яжіть ситуацію посилаючись на норми права. Чи є правомірними дії ПрАТ "Інтелс"? Завдання 9: Гр. А вияв, що сусіди зверху (які перебувають у відпустці) його ...
конституційні норми взаємодії різних політичних установ, галузей влади b. відносини між державами c. відносини між політичними діячами (симпатія, антипатія) d....рішень, застосування політичних і правових норм, контроль виконання, належать до функцій: Виберіть одну правильну відповідь a. "входу" b. "внутрішнього стану системи" c. "виходу" d.
конституційні норми взаємодії різних політичних установ, галузей влади Question 8 Політична діяльність у широкому розумінні — це: Виберіть одну правильну відповідь a....рішень, застосування політичних і правових норм, контроль виконання, належать до функцій: Виберіть одну правильну відповідь a. "входу" b. "виходу" c. "універсальних" d.
...осі ординат відкладається одночасно очікувана норма прибутку і реальна відсоткова ставка в однаковому масштабі 1. Із таблиці 6 додатку вибрати вихідні дані для свого варіанту 2....осі – реальну відсоткову ставку (очікувану норму прибутку) Варіанти Точки Реальна відсот кова ставка, % Обсяг інвес тицій, млрд. $ Реальна відсоткова ставка по роках, % Зміна попиту на інвестиції, ...
...преміювання в залежності від виконання норм виробітку Рис. 2.2 Залежність заробітної плати від перевиконання норм виробітку Таблиця 2.12 Оцінка виконання норм виробітки виробниками відрядниками ...
...преміювання в залежності від виконання норм виробітку Рис. 2.2 Залежність заробітної плати від перевиконання норм виробітку Таблиця 2.12 Оцінка виконання норм виробітки виробниками відрядниками ...
Точки Реальна відсоткова норма прибутку,% Обсяг інвестицій, млрд.. дол.. Реальна відсоткова ставка по роках, % Зміна попиту на інвестиції, млрд.. дол.....осі ординат відкладається одночасно очікувані норма прибутку і реальна відсоткова ставка в однаковому вимірюванні. Завдання № 7 Таблиця 18 Вихідні дані Показники Значення, млрд.. дол.. 1.
...преміювання в залежності від виконання норм виробітку. Рис. 2.5 Залежність заробітної плати від перевиконання норм виробітку Таблиця 2.17 Оцінка виконання норм виробітки виробниками відрядниками ...
...чисельність працівників та виконання ними норм виробітки: Виконання норм виробітку, % Чисельність працівників % до підсумку до 100 7 11,7 100 110 25 41,7 110 120 ...
* Здійснення контролю з використанням норм виходу конкретного виду продукції з відповідної одиниці молочної сировини та норм витрат часу на її виготовлення; * Економія енергоносіїв шляхом почасового ...
...преміювання в залежності від виконання норм виробітку Рис. 2.2 Залежність заробітної плати від перевиконання норм виробітку Таблиця 2.10 Оцінка виконання норм виробітки виробниками відрядниками ...
; 3)Модифікована внутрішня норма доходності МВНД>d, тобто 30% > 25%; 4)Період окупності інвестицій в проект складає 4 роки і 1 місяць....; 3)Модифікована внутрішня норма доходності склала: МВНД>d, тобто 26%>25%; 4)Період окупності інвестицій в проект складає 3 роки і 1 місяць.
...осі ординат відкладається одночасно очікувана норма прибутку і реальна відсоткова ставка в однаковому масштабі 1. Із таблиці 6 додатку вибрати вихідні дані для свого варіанту 2....осі – реальну відсоткову ставку (очікувану норму прибутку) Таблиця 6 Вихідні дані для завдання 6 «Аналіз попиту на інвестиції” Варіанти Точки Реальна відсот кова ставка, % Обсяг інвес ...
Норма в функционировании организма человека. Виды норм 2. Клинические проявления патологии, как отклонения от нормы. Психическое расстройство 3.
Норма в функционировании организма человека. Виды норм… 5 2. Клинические проявления патологии, как отклонения от нормы. Психическое расстройство…………………………………………………. ...................7 3.
Звичаї як джерело сімейно правових норм 2. Міжнародні договори України в системі семейного законодавства 3. Норми сімейного права іноземних держав у системі сімейного законодавства України
Норма в функционировании организма человека. Виды норм…. 5 2. Клинические проявления патологии, как отклонения от нормы. Психическое расстройство…………………………………………………. ....................7 3.
Тривалість робочого дня 8 годин, норма додаткової вартості – 100%, один робітник за день створює капіталісту 10 дол. додаткової вартості. Яку масу додаткової вартості буде виробляти за ...авансованого капіталу дорівнює 800с + 200v, норма додаткової вартості – 150%. Додаткова вартість розпадається на капітал і доход в співвідношенні 1:3. Як зміниться величина нагромадження, якщо m’ = ...
Норма в функционировании организма человека. Виды норм 2. Клинические проявления патологии, как отклонения от нормы. Психическое расстройство 3.
Норма прибыли. 2. Межотраслевая конкуренция и образование средней нормы прибыли. Цена про изводства. 3. Кругооборот капитала. Промышленный капитал. 4. Оборот капитала.... Норма амортизации.
Співвідношення норм моралі й норм права 3. Поняття етичної культури юриста і її структура
Тест 1 Із чим повинне ототожнюватися загальноприйняте поняття психічної норми ? a) нічим не відрізняється від оточуючого суспільства; b) адаптований до навколишнього соціального середовища; c) психічно нормальний (відсутність захворювань); d) має ... Тест 2 Центральна ознака "норми" з погляду гуманістичних підходів ? a) інтегрованість, цілісність людини; b) уміння уникати конфліктів; c) уміти ігнорувати конфліктні ситуації; d) не мати "...
Співвідношення норм моралі й норм права 3. Поняття етичної культури юриста і її структура
Норми прямих змінних витрат на одну шафу такі: – матеріали – 6 м2 за ціною 20 грн. за 1 м2; – трудомісткість – 20 людино ...прямих витрат на матеріали встановленим нормам і цінам; 2) визначити відповідність прямих витрат на заробітну плату встановленим трудомісткості та середній тарифній ставці; 3) обчислити загальне відхилення ...
...по різному визначається місце правових норм, що регулюють договірні відносини, у системі права та вчення про договори в системі цивілістичної доктрини.... Норми щодо договорів не завжди в систематизованому вигляді розміщені в цивільних кодексах (ФЦК, НЦК) у главах про угоди, зобов’язання та ...
Етичні норми керівництва 3. Кадрова політика підприємства в умовах ринкової економіки 4. Ситуація 1 Вивчення попиту на конкретний вид продукції через мережу ... Середня норма керованості функціонального управління – 6 осіб. Завдання: 1. Обгрунтуйте чисельність нового підрозділу, використовуючи коефіцієнт повноти завдань управління.
Морфологія яєчка в нормі 1.2. Переміщення яєчка 1.3. Вплив епідидимоорхіту на структуру яєчка Матеріали і методи досліджень Результати досліджень 3.1....будови паренхіми яєчка чоловіків в нормі та при епідидимоорхіті 3.2. Зміни гемомікроциркуляторного русла оболонок яєчка у чоловіків зрілого віку при епідидимоорхіті Висновки Список літератури Додатки
Конституційне правове регулювання норм національної безпеки 3. Державне регулювання в сфері національної безпеки України. Висновок Список використаної літератури ВИСНОВОК На сучасному етапі вітчизняного державотворення ...громадянського суспільства, які на основі норм Конституції та законодавства в межах організаційних форм, методами, засобами і способами згідно із життєво важливими інтересами людини, суспільства та держави ...
При мінімально прогнозованій нормі доходу в 10% прості акції можуть бути продані на суму 15 млн. грн. Подальше збільшення обсягу їх продажу потребує підвищення ...Власний капітал Залучений капітал 3 Норма доходу, % 4 Мінімальна процентна ставка за кредит (без премії за кредитний ризик),% 15 15 15 15 15 30,5 30 ...
...обслуговує двох основних робітників, змінні норми виробітку яких 36 шт. та 24 шт. виробів відповідно. Фактично за зміну основні робітники виготовили 42 шт. та 28 шт.... Норма виробітку за зміну становить 860 одиниць виробів. За місяць робітник виготовив 20500 виробів. За виконання плану робітнику виплачується премія у ...
Визначити норму амортизації 3 го року експлуатації верстата, накопичену суму амортизаційних відрахувань у цьому році, якщо амортизацію нараховують методом зменшуваного залишку при подвійній нормі амортизації, а також ліквідаційну вартість ...
Зміст Вступ Розділ І: Історія інституту екстрадиції Розділ ІІ: Визначення екстрадиції, її норми та концепцію 2.1. Концепції екстрадиції 2.2. Норми екстрадиції Розділ ІІІ: Экстрадиційний процес 3.1.
НОРМИ ПРАВА І МОРАЛІ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ....12 2.1. Принципи права і принципи моралі та їх співвідношення……………...…..
Визначити із норми витрат прокату споживання по кожній галузі; 3. Звести у таблицю, визначити структуру споживання % кожної галузі до загального споживання Таблиця 1 ... Норма витрат прокату на 1 млрд. грн. продукції Темп зростання виробництва у прогнозному році у порівнянні з базовим, % Машинобудування 22 800 ...
Класифікація основних засобів відповідно норм податкового кодексу України 2.Облік вибуття основних засобів та їх переміщення на підприємстві 3.Облік накопиченої амортизація нематеріальних активів 4....бухгалтерському обліку; 2) розрахувати місячну норму амортизації та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку. ЗАВДАННЯ 2 Під час інвентаризації готової продукції встановлено наступне: 1) недостачу, винуватця ...
...кваліфікації при конкуренції кримінально правових норм, множинності злочинів, злочинів, вчинених у співучасті та незакінчених злочинів. Значення правильної кваліфікації злочинів. Література Брайнін Я.М....: Изд во НОРМА, 2000. Навроцький В.О. Основи кримінально правової кваліфікації: Навч.посібник. – К.: Юрінком інтер, 2006. Тарарухін С.А.
Вихід продукції за нормою складає відповідно 153,5 % і 139,0 %. Річна виробнича програма встановлена у такому обсязі: хліб формовий – 300 т, калач Український – 150 ... Визначити норму витрат борошна на 1 т кожного виду продукції, середньодобову потребу пекарні у борошні і розмір виробничого запасу борошна Завдання №68 ...
...заміщення факторів виробництва: поняття, розрахунок норми заміщення, межі заміщення 3. Задача Оцініть вигідність придбання фірмою нового верстату за наступних умов: новий верстат коштує 16000 грн.... Норма проценту – 10 % річних. Чи буде вигідною ця покупка за умови: а) 12 % річних; б) 18 % річних? Література
Етичні норми менеджера Розділ II. Аналіз морально етичних відносин в організації та ділового етикету 2.1. Морально етичний клімат організації 2.2....проблеми та напрямки впровадження етичних норм у практику ділових відносин менеджерів 3.1. Етичні управлінські проблеми та напрямки їх подолання 3.2.
Годинна норма вироблення – 9 т. Планується виконання норми виробітку на 103%. Ділянка працює у дві зміни при п'ятиденному робочому тижні.
Види норм міжнародного приватного права. 2. Уніфіковані колізійні норми, форми та значення уніфікації у міжнародному приватному праві. 3.
Сутність, мета та види уніфікації норм міжнародного приватного права. 2. Національно правові та міжнародно правові колізійні норми. 3. Види заповітів. Відмінності спадкування за законом (заповітом) в ...
Норми витрат усіх ресурсів на одиницю продукції та запаси ресурсів наведено в таблиці. Відома ціна одиниці продукції кожного виду: А 9 ... Виходячи з норми прибули на вкладений капітал необхідно отримати прибуток не менше 250 тис. грн. Податок на прибуток 30%.
Метод внутрішньої норми прибутковості. 3. Термін окупності без врахування фактору часу. 4. Термін окупності з врахуванням фактору часу. 5. Метод рентабельності грошових вкладень....Необхідно, використовуючи метод модифікованої внутрішньої норми прибутковості, обгрунтувати доцільність прийняття такою господарського рішення, якщо банківський процент надається за ставкою 20 %. 3.
Метод внутрішньої норми прибутковості. 3. Термін окупності без врахування фактору часу. 4. Термін окупності з врахуванням фактору часу. 5. Метод рентабельності грошових вкладень....Необхідно, використовуючи метод модифікованої внутрішньої норми прибутковості, обгрунтувати доцільність прийняття такою господарського рішення, якщо банківський процент надається за ставкою 20 %. 3.
...що відрізняють право від соціальних норм первісного суспільства 1.3. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади 1.4....роль права в системі соціальних норм Розділ 2. Партнерська співпраця 2.1. Основні події партнерської співпраці 2.2. Третій сектор України напередодні третього тисячоліття 2.3.
...одиничного злочину та від конкуренції норм Особливої частини кримінального права. Кримінально правове значення сукупності злочинів. Література Алиев Н.Б. Понятие идеальной совокупности преступлений//Правоведение. 1981....преступлений и конкуренции уголовно правовых норм. // Вестник МГУ. – Серия 11., Право. – 1983. – № 2. – с. 20 28. Криволапов Г.Г. Множественность преступлений по советскому уголовному праву. – М.
Після перегляду норм часу на цю послугу була встановлена норма 15 хв. Обчислити, на скільки відсотків знизилася трудомісткість роботи і зросла продуктивність праці.
...співставлення міжнародних стандартів праці і норм національного трудового права); В) інтегративне (як горизонтальне, так і вертикальне порівняння). Г) усі перелічені. 2....порівнянь у трудовому праві: А) норми, інститути; Б) процеси, юридичні процедури; В) ідеї; Г) будь які правові явища, аби вони не виходили за рамки проблематики трудового ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.