Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 567 за запитом об'єднань

1. Загальна характеристика підприємства 2. Порядок створення та реєстрації підприємства 3. Організаційно управлінська та виробнича структура 4.
...Латвія, Швеція, Норвегія, Емірати, Катар, Обєднані Арабські Емірати, Коста Ріка. На пострадянському просторі найбільших успіхів у розвитку е урядування досягли країни Прибалтики (тепер уже країни ...
...Латвія, Швеція, Норвегія, Емірати, Катар, Обєднані Арабські Емірати, Коста Ріка. На пострадянському просторі найбільших успіхів у розвитку е урядування досягли країни Прибалтики (тепер уже країни ...
монополістичне об'єднання підприємств, що раніше належали різним підприємцям, у єдиний виробничо господарський комплекс b. об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств ... договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників ...
монополістичне об'єднання підприємств, що раніше належали різним підприємцям, у єдиний виробничо господарський комплекс b. договірне об'єднання підприємств переважно однієї галузі ... договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників ...
управління об'єднанням, крупним підприємством b. системи управління технологічними процесами c. управління на макрорівні Question 4 АСУ В призначалася для: a.... процедура об'єднання багатофакторних моделей b. процедура об'єднання всіх даних c. процедура об'єднання однотипних даних ТЕСТ ДО ТЕМИ 10 Question ...
...8 Сукупність однорідних товарів, які обєднані загальними ознаками і задовольняють аналогічні потреби називається : a. простим асортиментом b. складним асортиментом c.... підприємства, організації, об єднання, фірми, приватні особи, зацікавлені в проведенні експертизи b. підприємства, організації, об єднання, фірми, приватні особи, зацікавлені в проведенні експертизи, ...
управління об'єднанням, крупним підприємством c. управління на макрорівні Question 4 АСУ В призначалася для: b. управління об'єднанням, крупним підприємством c.... процедура об'єднання однотипних даних b. процедура об'єднання всіх даних c. процедура об'єднання багатофакторних моделей ТЕСТ ДО ТЕМИ 10 Question ...
обєднання окремих неоднакових предметів і явищ у споріднені групи c. усунення невиправданої різноманітності одноіменних об’єктів шляхом простого скорочення d.
...містять безліч взаємопов’язаних проектів, обєднаних загальною метою, наданими ресурсами і відпущеним на їх виконання часом c. сукупність проектів і/або програм, не обов’язково ...пов’язаних одна з одною, обєднаних суцільно тільки з метою контролю, координації і оптимізації усіх проектів у сукупності b. це цільові програми, які містять безліч ...
Право на свободу об'єднання та право на мирні зібрання.....195 Розділ III. Виникнення та реалізація цивільних правовідносин.....197 Глава 12.
Об'єднання власників житлових будинків, квартир.....610 ГЛАВА 25. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ.....612 1. Загальна характеристика правових засобів захисту права власності.....
виконання планових завдань та обєднання людей, які сумісно виконують інноваційні плани, програми і проекти b. погодження діяльності усіх ланцюгів системи управління, апарату науково дослідних ... виконання планових завдань та обєднання людей, які сумісно виконують інноваційні плани, програми і проекти Question 7 Яка стадія в інноваційному процесі є третьою? a.
виконання планових завдань та обєднання людей, які сумісно виконують інноваційні плани, програми і проекти b. погодження діяльності усіх ланцюгів системи управління, апарату науково дослідних ... виконання планових завдань та обєднання людей, які сумісно виконують інноваційні плани, програми і проекти Question 7 Яка стадія в інноваційному процесі є третьою? a.
виконання планових завдань та обєднання людей, які сумісно виконують інноваційні плани, програми і проекти Question 7 Інноваційний процес це: a.... виконання планових завдань та обєднання людей, які сумісно виконують інноваційні плани, програми і проекти c. обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених прогнозів ...
Обєднання підприємств та установ для досягнення загальної спільної мети c. Обєднання страхувальників з однотипними або загальними страховими інтересами d.
Обєднання підприємств та установ для досягнення загальної спільної мети c. Обєднання страхувальників з однотипними або загальними страховими інтересами d.
...політичної волі різних діячів і об'єднань b. конституційні норми взаємодії різних політичних установ, галузей влади c. взаємодія політичних партій d....представник різноманітних приватних і суспільних об'єднань, що мають власні, незалежні від держави джерела існування b. система самостійних і незалежних від держави суспільних інститутів і відносин, ...
...політичної волі різних діячів і об'єднань d. відносини між політичними діячами (симпатія, антипатія) e. конституційні норми взаємодії різних політичних установ, галузей влади Question 8 Політична ...представник різноманітних приватних і суспільних об'єднань, що мають власні, незалежні від держави джерела існування b. політична єдність осіб, заснована на угоді громадян з державою і ...
...здійснюються з бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення. 26. Видатки місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів....здійснюються з бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення. 27. Завдання, принципи та методи бюджетного планування. Завдання та функції бюджетного планування, їх суть.
...собою концепція економічної стратегії багатопрофільних об'єднань? 10. Якій існує порядок розробки стратегії диверсифікації? 11. Як визначити ефективність діяльності багатопрофільного об'єднання? 12....до концепції діяльності багатопрофільних обєднань? 14. Які існують принципи формування економічної стратегії багатопрофільних об'єднань? 15. В чому полягають переваги багатопрофільної диверсифікації?
...політичної волі різних діячів і об'єднань e. взаємодія політичних партій Question 7 Режим політичного процесу, під час якого структури та механізми влади виводять політику на ...представник різноманітних приватних і суспільних об'єднань, що мають власні, незалежні від держави джерела існування c. сфера соціального, економічного й культурного простору, у якому взаємодіють вільні ...
структурно неоформлене обєднання громадян, яке має тимчасовий характер і спрямоване на виконання певних завдань b. обєднання, яке створюється при державному органі ...
Вступ Розділ 1 загальна характеристика діяльності во “водгео” 1.1 Основні завдання, призначення та можливості виробничого обєднання «ВОДГЕО» 1.2 Організаційно структурна схема ВО “ВодГео” Розділ 2. Системи документації та їх функціонування в виробничому обєднані “...2.2 Документування діяльності виробничого обєднання “ВодГео” 2.2.1 Складання та оформлення документів 2.2.2 Загальна характеристика організаційної документації 2.2.3.
Об'єднання підприємств – це: підприємства, у яких середньооблікова кількість працівників за звітний фінансовий рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг ... Виробничим кооперативом є: добровільне об'єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що базується на об'єднанні майнових пайових ...
Консорціум – це: А) договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських ...організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. Б) статутне об'єднання підприємств, а також ...
...включає в себе право на обєднання до профспілки з точки зору європейської правової доктрини? 2. Назвіть головні положення Міжнародного пакту про соціальні, економічні та культурні ...6 Question 1 Право на обєднання в профспілку в європейській юридичній літературі має назву: право на асоціацію у сфері праці право на імплементацію у сфері ...
...їх видів, різновидів і сортів, обєднаних за певних товарів b. Сукупність реалізуємих товарів c. Сукупність товарів, які знаходяться в торговельному залі Question 2 Важливою ознакою ...безпосередньо між виробником товарів (підприємством, обєднанням, організацією) і споживачем товарів c. зв’язки безпосередньо між виробником товарів (підприємством, обєднанням, організацією) і роздрібним торговельним підприємством (...
Об'єднання природних і трудових ресурсів b. Впливу людини на природу для створення благ c. Діяльність людей з перетворення сил і ... об'єднання людей, які здійснюють спільну господарську діяльність b. колектив співвласників, кожен з яких володіє акціями c.
...творчий колектив дослідників різних поколінь, об'єднаних загальною програмою і стилем дослідницької роботи, які діють під керівництвом визнаного лідера називається: a. науковий напрям b.
...має принципове значення для держави, об'єднань людей та конкретних осіб не обмежених законом у правоздатності та дієздатності; В) діяльність господарюючих суб’єктів (резидентів) та осіб ...приєднання, поділ, виділ, перетворення; Г) об'єднання, перетворення, санація. 5. З якого моменту юридична особа вважається ліквідованою? А) з моменту прийняття рішення про оголошення її банкрутом; ...
обєднання виробника з торговельним посередником b. обєднання виробників у галузі c. обєднання торгових посередників d.... засновані на обєднанні майна громадян та юридичних осіб b. обєднанні на засадах приватної власності c. мають за мету отримання прибутків з ...
обєднання виробника з торговельним посередником b. обєднання виробників у галузі c. обєднання торгових посередників d.... засновані на обєднанні майна громадян та юридичних осіб b. обєднанні на засадах приватної власності c. мають за мету отримання прибутків з ...
...взаємодії психік більше двох осіб, об'єднаних в групу, прошарок, суспільство Question 2 За спрямованістю дій і розподілом повноважень виокремлюють: a....взаємодії психік більше двох осіб, об'єднаних в групи, прошарок суспільства, суспільство скільки завгодно високого рівня c. конфлікти у полі психіки окремої особистості ТЕСТ ДО ТЕМИ ...
...торгових і промислових підприємств і об'єднань, галузей народної господарства й економіки країни в цілому. Створення математичної моделі економічної системи такого масштабу являє собою складну наукову ...
коли виникає потреба в об'єднанні дій певної кількості людей заради досягнення спільної мети b. для обєднання великої чисельності людей c.... органи господарських товариств та об'єднань підприємств Question 3 Державне управління розглядається в: a. соціальному та технічному значенні b. простому і складному значенні c.
...характеристика 1.1 Економічна роль об'єднань підприємств 1.2 Спеціалізація і кооперування підприємств об'єднання 1.3 Державне регулювання діяльності об'єднань підприємств 1.4 ...1.5 Організаційно управлінські структури об'єднань підприємств Завдання № 1 Розрахунок показників руху та ефективності використання основних фондів підприємства Діяльність підприємства у звітному році характеризувалась показниками ...
...інтернет системи найти сайти вітчизняних обєднань страховиків або учасників страхового ринку (1 3 обєднання) та навести їх головні завдання (функції) та електронні посилання на ... підтримує міжнародні контакти зі страховими об'єднаннями c. надає дозвіл на організацію філій страховиків d. здійснює перестрахування ризиків e. сприяє удосконаленню страхового законодавства Question 14 Які ...
...організаціям інвалідів України, їх підприємствам (обєднанням), установам та організаціям; г. підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться у державній або комунальній власності, громадським організаціям інвалідів України, ...
...страхових відносин є: застраховані особи, об'єднання страховиків, перестраховики, товариства взаємного страхування, органи державного нагляду за страховою діяльністю, професійні оцінювачі ризиків, професійні оцінювачі збитків....утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання. Ці об'єднання не можуть займатися страховою діяльністю. В Україні вже створені й провадять свою діяльність такі об'єднання, ...
...торгових і промислових підприємств і об'єднань, галузей народної господарства й економіки країни в цілому. Створення математичної моделі економічної системи такого масштабу являє собою складну наукову ...
...та щодо зміни маркетингової політики обєднання підприємств «Київ Цемент» з метою зменшення заподіяних високими податками збитків; ось шофер у дивній хутряній куртці зупинив вантажівку посередині ...та щодо зміни маркетингової політики обєднання підприємств «Київ Цемент» з метою зменшення заподіяних високими податками збитків; ось шофер у дивній хутряній куртці зупинив вантажівку посередині ...
...язану з утворенням та функціонуванням об'єднань громадян. Строк розгляду та прийняттю рішення щодо реєстрації адвокатського об'єднання: 1)10 діб; 2)25 діб; 3)30 ...семестр; 3) розпорядження керівника громадського об'єднання з охорони громадського порядку та державного кордону. справи 4. Про застосування адміністративного примусу. Визначте, які з зазначених постанов в ...
в управлінні об'єднаннями організацій c. в управлінні великими організаціями d. в управлінні кооперативними організаціями Question 25 Що слід розуміти під функцією організації?... в управлінні об'єднанням організацій Question 29 Де переважно застосовується лінійно фунціональна структура управління? a. в управлінні середніми за розміром організаціями b.
...Question 1 Сукупність людей, яка обєднана досягненням спільної суспільно значимої мети – це: a. група b. соціальне утворення c. трудовий колектив Question 2 Структура, яка відображає ... об'єднання громадян для досягнення певних політичних цілей c. це відносно стала сукупність людей, що має спільні інтереси, цінності і норми ...
...політичної волі різних діячів і об'єднань Question 7 Балів: 1 За значимістю для суспільства політичні процеси поділяються на Виберіть одну правильну відповідь a.... добровільна організація громадян, обєднаних спільними ідеалами b. обєднання , що виражає інтереси частини народу, певної соціальної верстви, класу c.
...взаємодії психік більше двох осіб, об'єднаних в групу, прошарок, суспільство Б. побутові; сімейні; трудові; військові; учбово педагогічні і інші В....взаємодії психік більше двох осіб, об'єднаних в групи, прошарок суспільства, суспільство скільки завгодно високого рівня. В. поле взаємодії психік двох осіб.
...взаємодії психік більше двох осіб, об'єднаних в групу, прошарок, суспільство Б. побутові; сімейні; трудові; військові; учбово педагогічні і інші В....взаємодії психік більше двох осіб, об'єднаних в групи, прошарок суспільства, суспільство скільки завгодно високого рівня. В. поле взаємодії психік двох осіб.
...В основі зазначеної систематизації лежить обєднання загроз стосовно об’єкта їх активності (об’єкта загрози); способу (механізму) їх реалізації); осіб, причетних до реалізації загроз; наслідків ... В основі зазначеної систематизації лежить обєднання загроз стосовно об’єкта їх активності (об’єкта загрози); способу (механізму) їх реалізації); осіб, причетних до реалізації загроз; наслідків ...
Сукупність людей, що обєднані тривкими соціальними зв’язками і відносинами, яка виступає об’єктом соціології 3. Кому належить визначення: «Соціологія – це наука, яка ... Обєднання в одне ціле. По вертикалі 1. Один із типів особистостей за характером їх пристосованості до соціального оточення у праці «...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.