Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 567 за запитом об'єднань

...конкретних прикладах розкрийте особливості функціонування обєднань підприємств в Україні. Практичне завдання до теми 3 1. Проведіть аналіз ефективності структури управління організації, розробіть пропозиції щодо її ... Статутне об'єднання підприємств промисловості, транспорту, торгівлі, банків на основі повної фінансової залежності від одного або груп підприємців b.
обєднання людей, які зібралися разом, щоб допомогти собі та своїм близьким c. організації, які надають будь які послуги безкоштовно d.... обєднанні зусиль клієнтів у вирішенні проблем b. організації соціальної допомоги c. активізації особистості клієнта d.
...акції; – акціонерна власність виникла як об'єднання приватних та інших власників, тобто вона перетворила різних власників у колективного. Таким чином, акціонерна форма власності це особливий суспільний, ...що формує розвиток капі¬талістичних об'єднань на пайовій основі. Економічний зміст акціонерної фор¬ми власності полягає в тому, що за характером присвоєння засобів виробниц¬тва ...
...про злочини, вчинені стійкими злочинними обєднаннями» від 23. 12. 2005 року № 13. Після аналізу ознак організованої групи та злочинної організації доцільно встановити спільні та відмінні ...про злочини, вчинені стійкими злочинними обєднаннями» від 23. 12. 2005 року № 13.
...33 Метод, в якому відбувається обєднання різнорідних елементів за аналогією, називається a. методом “монолог винахідника” b. евристичним діалогом Сократа c. методом синектики d.
До складу структури обєднання увійшли: страхова компанія, готельна фірма, соціальна фірма. 2. Це десятиріччя позначене розквітом і апогеєм адміністративно командних методів управління економікою.
професійне обєднання, членом якого є учасник фонду Question 7 Фізичні особи можуть бути засновниками пенсійного фонду a. корпоративного b. професійного c....фондів соціального страхування можуть бути обєднані ? a. доставка страхових виплат b. реєстрація платників внесків c. проведення профілактичних заходів d. контроль за сплатою страхових внесків e.
...Висновки уривок Багатоманітні групи людей, обєднані спільними рисами соціально економічного становища, видами професійної і громадської діяльності, захопленнями тощо, для задоволення своїх інтересів створюють не лише ... Громадські обєднання є інститутами громадського суспільства, тією ланкою, що пов’язує його з державою. Політика для них також виступає одним із ...
...локальних комп’ютерних мереж та обєднанню останніх у “мережу мереж” – Інтернет. Кількість складових цієї всесвітньої інформаційної мережі постійно зростає. На 2007 рік вона об’єднує ...
...підприємство; в) холдингова компанія; г) об'єднання підприємств; д) правильної відповіді немає. 6. З числа суб'єктів економічної діяльності до розряду комерційних не належать: а) товариства ... Асоціація – це : а) об'єднання, спілка підприємств (організацій) або осіб для досягнення певних цілей, є юридичною особою, якою керує рада засновників, а оперативне управління ...
...діяльності, вираженої ієрархічної структури злочинного обєднання, розподіл ролей, обов’язковість наявності організатора, прикриття своєї діяльності як власними силами, так і за допомогою сторонніх осіб, в ...наявність загального грошового фонду злочинного обєднання та інші ознаки, що виділяються в кримінологічній та кримінально правовій науці. Розглядаючи п’яте питання необхідно звернути увагу, що ...
...це: кредит, що надається великим об'єднанням підприємств для здійснення господарської діяльності; кредит, що надається об'єднанням банків для фінансування великих та ризикових проектів; кредит, що ... Конверсія акцій: це об'єднання декількох акцій в одну; це зменшення номінальної вартості акцій; передбачає викуп акцій з метою їх анулювання; передбачає обмін конверсійних ...
географічне обєднання національних правових систем c. узагальнююча теоретична модель обєднання національних правових систем, результат їх наукового дослідження Question 63 Чи ...
31 Задача За договором Обєднання з тваринним комплексом останній зобов’язався передати Обєднанню 60 голів телят і 50 поросят....тваринний комплекс готовий був передати Обєднанню тільки 60 телят, а від передачі поросят відмовився, посилаючись на те, що поросята, що залишилися, необхідні їм самим для ...
Клубне об'єднання в школі як виховний та творчий феномен 1.3. Ознаки шкільного клубного обєднання як осередку творчого та особистісного ...індивідуального творчого» в шкільних клубних обєднаннях 1.5. Специфіка функцій шкільних клубних обєднань Розділ 2. Практичне дослідження клубів для учнівської молоді 2.1.
...фінансово господарської діяльності науково виробничого об'єднання "Фармація" провести експертне дослідження операцій з грошовими коштами. Виявлені порушення порядку ведення банківських операцій на поточному (311 pax....зобов'язання № 4 науково виробниче об'єднання "Фармація" для придбання технологічної фасувальної лінії отримало кредит у 150 тис. грн., які були перераховані на поточний рахунок об'...
Обєднання зусиль у протидії міжнародному тероризму 43 2.4. Механізм взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з транснаціональною злочинністю у економічній ... На території Європейського Союзу обєднання зусиль у боротьбі із транснаціональними злочинами теж має велике значення. Держави члени Європейського Союзу здійснюють боротьбу зі злочинністю, як ...
...злочи¬ни, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями" № 13 від 23.12.2005 р. Наприкінці слід з'ясувати питання кваліфікації ді¬яння організатора....про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями: постано¬ва Пленуму Верховного Суду України № 13 від 23.12.2005 р. № 13 // Вісн. Верхов. Суду України. 2006. № 1.
...собою, слідчий виніс постанову про обєднання в одне провадження матеріалів досудового розслідування. Оцініть законність рішення слідчого. 5. 12 грудня 2012 року прокурор об’єднав в ...рівня, оскарживши рішення прокурора про обєднання матеріалів досудового розслідування, обґрунтовуючи це тим, що таке рішення може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...друге, не стимулює робітників для обєднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим ...
...Маємо дані з двох виробничих об'єднань за рік: І об'єднання II об'єднання Фактичний випуск продукції, млн. грн. Реалізація прогнозу, % Прогноз випуску продукції, млн....виконання прогнозу на кожному виробничому об'єднанні
...районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції. Структура Державної податкової служби України затверджується Кабінетом Міністрів України. Основними завданнями органів державної податкової служби є: ...служби України, було вибрано Ніжинську обєднану державну податкову інспекцію (далі Ніжинська ОДПІ). Ніжинська ОДПІ була створена в 1997 році, на основі обєднання міської державної ...
...можливе лише за умов ефективного обєднання ресурсів, якими воно володіє з можливостями їх умілого використання для досягнення ринкових переваг. Принциповою характеристикою таких підприємств є стратегічна ...
Об'єднання природних і трудових ресурсів b. Впливу людини на природу для створення благ c. Діяльність людей з перетворення сил і ...
...політичної волі різних діячів і об'єднань Question 7 Балів: 1 За значимістю для суспільства політичні процеси поділяються на Виберіть одну правильну відповідь a.... добровільна організація громадян, обєднаних спільними ідеалами b. обєднання , що виражає інтереси частини народу, певної соціальної верстви, класу c.
...ефективна для сімей, члени яких обєднані близькими зв’язками, які базуються однак на спотворених емоційних і особистісних передумовах. a. Так b.... Добровільно обєднаних спільною метою та спільною діяльністю людей c. Малу соціальну групу, що складається з поєднаних шлюбом чоловіка та жінки, їх ...
...права власності кооперативів та їх об'єднань 4. Зміст права власності 5. Майнові фонди кооперативу та об'єднання кооперативів, їх структура і правовий режим 6....організацій), створених кооперативами та їх об'єднаннями Список використаної літератури
...спадкових справах 4.4 Умови обєднання кількох проваджень в один нотаріальний процес або їх роз’єднання Розділ 5 Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ 5....цивільним процесом потрібно вирішити питання обєднання і роз’єднання проваджень, що забезпечить економію процесуальних засобів та швидкість вчинення провадження; • приділити увагу понятійному апарату законопроекта „Про ...
...функціонуванні беруть участь фізичні особи Об'єднання фізичних осіб завжди передбачає досягнення якоїсь спільної мети. Кожна фізична особа, вступаючи до об'єднання, передає йому частину своїх ...
...гражданский процесс) Виробниче будівельно монтажне об'єднання "Укренергобуд" пред'явило позов до Центрального райвиконкому м. Одеси про визнання недійсним його рішення про реєстрацію статуту орендного підприємства "...це підприємство є структурним підрозділом об'єднання і не може бути самостійним підприємством. До цього позову приєдналось виробниче енергетичне об'єднання "Одесаенерго", яке просило також визнати ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.