Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 4326 за запитом обліку

ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА АНАЛІЗ ЇХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку амортизації основних засобів 1.2.
Теорія та методологія обліку та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 1.1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування відповідно до П(С)БО 1.2. Теоретичні основи обліку фінансових результатів діяльності підприємства 1....
Теоретичні засади і нормативна база обліку доходів підприємства 1.1 Методологічні засади, основні принципи та нормативна база обліку доходів підприємства 1.2 Характеристика, оцінка, класифікація та ...
Нормативно методологічна база обліку і аудиту податків і платежів 1.1. Основні завдання та нормативна база організації обліку по податках і платежах 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Сутність грошових коштів як економічної категорії 1.2 Нормативна база з обліку і аудиту грошових коштів 1....
Організація та методика обліку та аудиту розрахунків з персоналом на підприємстві на прикладі АТП 15890, 100 стор., додатки ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ...
...несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві? 2. Формування прибутку, збитку від реалізації готової продукції 3. Які існують компоненти фінансової звітності? 4.... Принципи бухгалтерського фінансового обліку 7. Відображення в обліку списання суми накопиченої амортизації нематеріальних активів 8. Які статті включаються до первісної вартості запасів? 9.
Теоретико методичні засади обліку фінансових результатів 1. 1. Економічна суть прибутку підприємства 1. 2. Прибуток як джерело власних коштів 1. 3.... Методика і організація обліку фінансових результатів та використання прибутку 2. 1. Організація бухгалтерського обліку прибутку підприємства як основа для прийняття управлінських рішень 2.2.
...відображення зовнішньоекономічних операцій в бухгалтерському обліку. 4. Який вплив на податковий облік має застосування Правил “ІНКОТЕРМС”. Контрольні питання до теми 4 1. Дати визначення курсової різниці.
Теоретичні аспекти обліку та аналізу в автотранспортних організаціях 1.1. Інформаційна база обліку в автотранспортних організаціях 1.2.
Теоретичні аспекти обліку товарних операцій в роздрібній торгівлі 1.1 Економічна сутність та особливості товарних запасів як об’єкту обліку 1.2 Законодавча та нормативна ...
Сутність фінансових результатів, їх облік в умовах господарювання 1.1. Нормативна і правова база обліку фінансових результатів 1.2. Формування валових доходів, їх облік 1....
Організація бухгалтерського обліку на ТОВ «Поліварм» РОЗДІЛ 2. ФІНАНАСОВИЙ ОБЛІК 2.1.Облік грошових коштів на рахунках у банку та в касі підприємства ...
ВСТУП РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД » 1.1 Техніко – економічна характеристика підприємства 1.2 Організація бухгалтерського обліку РОЗДІЛ ІІ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 2.1 Облік грошових коштів на рахунках у банку та в касі підприємства 2.2 Облік ...
Основні аспекти обліку експотрно – імпортних операцій Розділ 2 Практичні засади обліку екпортно – імпортних операцій на підприємстві 2.1.
Вступ 1 Методологічна основа й нормативна база обліку давальницької сировини 1.1. Нормативна база організації обліку давальницької сировини 1.2. Облік операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах ...
Теоретичні основи обліку і аналізу власного капіталу: 1.1. Сутність власного капіталу та його структура 1.2. Нормативна база з обліку власного капіталу 1.3.
Теоретичні аспекти обліку і аналізу формування фінансових результатів та розподілу прибутку сільськогосподарських підприємств 1.1. Економічна сутність прибутку та особливості формування фінансових результатів ... Огляд законодавчої бази з обліку формування фінансових результатів та розподілу прибутку 1.3. Облік фінансових результатів та розподілу прибутку сільськогосподарських підприємств 1.4.
Організація синтетичного і аналітичного обліку витрат і виходу продукції зернових культур, 93 стор., додатки, відгук, рецензія Зміст Вступ.............................................................................................................................4 1.Теоретичні основи організації обліку витрат і виходу продукції зернових ...
Лепсе» Розділ 2 Організація обліку в ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» Розділ 3 Характеристика обліку виробничих запасів ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Економічна сутність грошових коштів, готівкових розрахунків і грошових ... ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТОВ «СК БІЗНЕС» 33 2.1. Організація обліку грошових коштів в ТОВ «...
...господарських операцій та рахунків для обліку доходу Таблиця 1.2 Перелік можливих порушень в обліку доходів Таблиця 1.3 Перелік видів діяльності, господарських операцій та рахунків ...
...є методика і організація бухгалтерського обліку по витратах згідно з П(с)БО на матеріалах ВАТ "Універсам 23". У першому розділі "Система управління витратами комерційної діяльності ...витрат обігу як об'єкту обліку, контролю та аналізу, групування витрат обігу, економіко правовий аналіз У другому розділі ”Організаційно економічна характеристика базового підприємства” розглядається організаційна та ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат на виробництво продукції 1.1 Економічна сутність витрат на виробництво продукції 1.2 Огляд нормативно – правової бази та спеціальної літератури щодо обліку витрат на виробництво 1.3 ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку непрямих витрат на оплату праці 1.1. Сутність непрямих витрат на оплату праці та їх нормативно – правове забезпечення 1.2. Методика розрахунків з обліку непрямих витрат на оплату праці ...
Методологічна основа й нормативна база обліку готової продукції і її реалізації 1.1 Основні завдання та нормативна база організації обліку готової продукції і її реалізації 1....
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації обліку ремонтів основних засобів 1.1 Економічна сутність та класифікація ремонту основних засобів 1.2 Характеристика нормативної бази з обліку основних засобів та їх ремонтів ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку грошових коштів та їх еквівалентів 1.1 Сутність грошових коштів та їх еквівалентів як економічної категорії 1.2 Нормативна база з обліку грошових коштів та їх еквівалентів ...
Методологічна основа й нормативна база обліку собівартості продукції 1.1 собівартість як економічна категорія 1.2 основні завдання та нормативна база організації обліку собівартості продукції 1.3 управління ...
Вступ РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 1.1. Визначення поняття “виробничі запаси” як об’єкта організації обліку 1.2.
АНОТАЦІЯ В дипломній роботі розглянуті теоретичні питання удосконалення обліку, аналізу та контролю собівартості виробництва, методи обліку, аналізу та аудиту собівартості виробництва та фактичного впливу на них.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи організації підприємницької діяльності в україні 1.1 Основи підприємництва та особливості ведення підприємницької діяльності в Україні 1.2 Організація обліку, звітності і оподаткування приватних підприємців 1.3 Аналіз і контроль діяльності приватного підприємця Розділ 2 практичні аспекти діяльності приватного підприємця ...2.2 Практичні аспекти організації обліку приватного підприємця 2.3 Аналіз підприємницької діяльності ПП Коломійця...
Теоретичні аспекти податкового обліку виробничих запасів 1.1. Сутність, місце та значення виробничих запасів в діяльності підприємства 1.2. Методика податкового обліку виробничих запасів 2.
Навчальний посібник Бухгалтерський облік Тема 1: ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ Тема 2 : ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ Тема 3: ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Тема 4: ОБЛІК ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ Тема 5 : ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ Тема 6 : ...
Теоретичні аспекти обліку основних засобів 1.1. Економічна сутність та трактування поняття „основні засоби” 5 1.2. Огляд літературних джерел та нормативної бази щодо обліку основних засобів 10 1.3.
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ …………………………...…………………… 1.1. Завдання організації обліку і контролю оборотних активів …….…………………………………………………… 1.2.
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглянуто облік, аналіз і аудит фінансової діяльності підприємства. Предметом дослідження дипломної роботи є облік, аналіз і аудит фінансової діяльності підприємства.
Методи обліку витрат на виробництво 1.3. Бухгалтерський облік витрат за калькуляційними статтями 1.4. Методика проведення аудиту витрат на підприємстві 2.
...архіву області та здійснення централізованого обліку документів наф 2.1. Поняття «обліковий документ». Основні облікові документи, їх цільове призначення. Загальні вимоги до ведення облікових документів 2.... Організація і ведення централізованого державного обліку у зоні комплектування держархіву області 2.5. Ведення централізованого державного обліку НАФ Держкомархівом України Розділ 3.
...складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо. 3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків. 4....господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам. 5. Скласти новий звітний баланс на підставі даних бухгалтерських рахунків.
Теоретичні основи обліку розрахунків за соціальним страхуванням на підприємстві 1.1. Сутність єдиного соціального внеску та його особливості 1.2.... Організація та методологія бухгалтерського обліку розрахунків за соціальним страхуванням 2.1. Облік нарахування та сплати єдиного соціального внеску 2.2.
Фінансовий облік Організація діяльності підприємства та фінансового обліку. Облікова політика підприємства Облік запасів підприємства Облік грошових коштів та їх еквівалентів Облік дебіторів, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах житлово – комунального господарства 1.1 Нормативно – правове регулювання оплати праці 1.2 Методика обліку розрахунків з оплати праці 1....
Методологічні основи основи обліку та аналізу власного капіталу підприємства 1.1 Джерела формування та економічна сутність власного капіталу підприємств 1.2 Нормативно правова база обліку власного капіталу 1.3 Система ...
Предметом даної кваліфікаційної роботи є теоретичні і практичні аспекти обліку, аудиту та аналізу розрахунків з дебіторами на ТОВ «Агрошляхбуд». Об’єктом дослідження даної роботи є ТОВ «Агрошляхбуд», а саме ведення бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку розрахунків з дебіторами на даному ...
...вартість 1.2 Методичні основи обліку розрахунків з бюджетом по ПДВ 1.3. Організація бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом по ПДВ Розділ 2.
Проектування системи первинного обліку і документообороту орендних операцій 5. Облік операцій з оперативної оренди 6. Облік операцій з фінансової оренди 7.
Облік формування і змін статутного фонду господарського товариства ТОВ “Крамар” 5. Облік статутного фонду на державних підприємствах 6.
...в банку 1.1.3 Облік підзвітних сум 1.1.4 Планування і контроль наявності і руху грошових коштів 1.1.5. Облік фінансових інвестицій 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Економічна сутність, класифікація та групування витрат 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат від звичайної діяльності 1....
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.