Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 427 за запитом обмежено

над громадянами, які визнані судом обмежено дієздатними c. над неповнолітніми у віці від 14 до 18 років d. над громадянами, які визнані судом недієздатними Question 17 ... над громадянами, які визнані судом обмежено дієздатними Question 18 Неповна дієздатність у осіб у віці: a. від 15 до 18 років b.
Сутність та характеристика обмежених речових прав………………....7 Розділ 2. Види обмежених речових прав та їх характеристика…………………12 2.1.
Професійна адаптація осіб з обмеженими можливостями як соціальна проблема........................................ 1.1.Особливості працевлаштування інвалідів в Україні....................................................................................... 1.2.Сутність професійної адаптації людей з функціональними обмеженнями......................................................проблеми професійної адаптації осіб з обмеженими можливостями............ 2.2.Профорієнтація ...
...та аналіз понять «дієздатність», «недієздатність», «обмежена дієздатність» в цивільному кодексі України……………………….....8 РОЗДІЛ 2. Визнання громадянина обмежено дієздатним та недієздатним…….18 2.1.
...та аналіз понять «дієздатність», «недієздатність», «обмежена дієздатність» в цивільному кодексі України……………………….....8 РОЗДІЛ 2. Визнання громадянина обмежено дієздатним та недієздатним…….18 2.1.
проект обмежений у часі і має певні початок і кінець c. проект передбачає координоване виконання численних, взаємопов’язаних дій d....Question 9 Проектне фінансування з обмеженим правом регресу припускає: a. прийняття усіх ризиків позичальником b. розподілення усіх ризиків проекту між його учасниками c.
...Граніт", ставши співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро", зобов'язався внести до статутного фонду товариства 400 тис. гривень. До реєстрації товариства кооператив вніс мінімально необхідну частину ...формування статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю? Література
...подали заяви про визнання Дніпрова обмежено дієздатним (марнотратником). Проаналізуйте викладені обставини і визначте, чи є підстави для задоволення заяви. Яка різниця між підставами і наслідками визнання обмежено дієздатним Практичне завдання 2.
...основа соціальної реабілітації дитини з обмеженими можливостями 2.2. Соціально педагогічна робота з підлітками з особливими потребами як умова їх ефективної соціалізації Висновки уривок На сьогоднішній ... Коло проблем людей з обмеженими можливостями – це порушення функціонування психічних пізнавальних процесів, занижена самооцінка, занижений рівень домагань і багато інших.
ТОВ “Смілавторресурси” є товариством з обмеженою відповідальністю. ТОВ “Смілавторресурси” утворено відповідно до Господарчого та Цивільного кодексів України, Закону України “Про господарські товариства”. Товариство з обмеженою відповідальністю “Смілавторресурси” є правонаступником всіх ...
...до свого засудження Шагаров був обмежений у дієздатності, незабаром після чого перемінив місце проживання і місце роботи, де і вчинив злочин....рішення суду про визнання особи обмежено дієздатною. Дане завдання розраховано на вивчення теми курсу «Цивільне право» а саме порядок відшкодування майнової шкоди завданою недієздатною особою.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Морія" (надалі Товариство) створено на підставі рішення загальних зборів засновників Товариства (протокол №1 від 20.03.2005р.... Товариство з обмеженою відповідальністю ТзОВ «Морія», яке займається організацією групових та індивідуальних турів, зарубіжного туризму, внутрішнього і в'їзного туризму.
...акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. При цьому не виключаються організаційні форми з підвищеною майновою відповідальністю повні або командитні товариства.... Використання форми товариства з обмеженою відповідальністю передбачає необхідність введення додаткових приписів, які б прирівнювали в правах засновників та широке коло учасників.
...впливу в процесі політичної соціалізації обмежені через велику кількість факторів стихійного характеру, що впливають на цей процес. В ході початкової освіти ми можемо лише закласти певні ...процесі щодо інформативного, пізнавального компоненту обмежені. І більшу увагу слід звертати на непрямі методи політичної соціалізації, орієнтовані на закладення заздалегідь визначеного емоційно психологічного компоненту.
Учасник товариства з обмеженою відповідальністю „Апекс” Г. вирішив вийти зі складу учасників товариства. Він продав свою частку гр. В. за 50 тис. грн..... Дайте поняття товариства з обмеженою відповідальністю. Який встановлено порядок виходу учасника з ТОВ? У якому порядку оформлюються зміни у складі учасників ТОВ?
...перелічених держав існує парламент з обмеженими повноваженнями: А – у Франції; Б – у Великобританії; В – у Японії. Обґрунтуйте відповідь. Методичні рекомендації: Розкриваючи перше питання контрольної роботи, необхідно ... Розглянути питання про парламент з обмеженими повноваженнями. На підставі дослідженої інформації необхідно обрати одну з запропонованих відповідей та обґрунтувати вибір. Рекомендований перелік літератури до контрольної роботи № ...
ресурси є обмеженими c. ресурси країни є обмеженими, а потреби людей є безмежні у своєму розвитку d. немає ефективної системи формування потреб людини ...
...відноситься і досліджуване Товариство з обмеженою відповідальністю „Сарго” основною діяльністю якого є виготовлення лікеро горільчаних напоїв, виробництво майонезу, виробництво соків та їх реалізація, що слугувало за ... В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається обсяг виробництва продукції. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції ...
...підприємництва характерні такі риси: довговічність, обмежена відповідальність, подвійне оподатковування? а) одноосібного господарства; б) товариства; в) акціонерного товариства. br />br /> 6. Термін “подвійне оподатковування” означає, що а) ... а) обмежена відповідальність; б) простота процедури заснування; в) можливість залучати додатковий капітал через фондовий ринок.
Дії НПА обмежена трьома параметрами: 1. Дією у часі, тобто терміном дії або часу протягом якого НПА має юридичну силу; 2....нормативно правових актів у часі обмежена моментом набрання ним юридичної сили та моментом втрати останньої. Тобто слід розрізняти: Список використаної літератури
Задача 2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібодар" реагуючи на зростання ринкових цін на зерно і маючи оригінальний примірник господарського договору на поставку хлібобулочних виробів приватному ... Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібодар" звернулося до господарського суду з позовною заявою до приватного підприємства "Смак" про виконання умов договору поставки.
...засоби позначення їх у мові обмежені, виникає питання, як. і за якою ознакою чи ознаками безконечно різноманітні форми руху класифікуються в обмежену кількість груп, бо однозначної відповідності ...
...не належать: а) товариства з обмеженою відповідальністю; б) командитні товариства; в) споживчі кооперативи; г) фермерські господарства; д) правильної відповіді немає. 7....двоступеневі торги; б) торги з обмеженою участю; в) запит цінових пропозицій (котирувань); г) закупівлі в одного постачальника (виконавця); д) правильної відповіді немає. 23.
...невеликої кількості будівельних процесів з обмеженою кількістю організацій, які беруть участь у будівництві і нескладні умови здійснення будівництва, то об'єкт відносять до нескладного за ступенем ...об'єкти розміщують компактно на обмеженій території з метою скорочення довжини тимчасових мереж і полегшення умов керування будівництвом; виробничі, складські приміщення розміщують таким чином, щоб виключити ...
обмежені ресурси Question 2 Економічне благо, яке задовольняє певну потребу людини і використовується для обміну має назву: Виберіть одну правильну відповідь ...економіка повністю використовує досяжні їй обмежені ресурси з максимально можливим результатом, то ця економіка вважається: Виберіть одну правильну відповідь a. альтернативною b. використаною c. мінімальною d.
...році в формі товариства з обмеженою відповідальністю на основі приватної форми власності, є правонаступником товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаська академія менеджменту”, зареєстрованого в виконкомі Черкаської міської ...
Серійне виробництво має обмежену номенклатуру продукції, виготовлення окремих виробів періодично повторюється певними партіями (серіями) і сумарний їхній випуск може бути досить значним....серійного виробництва виконуються операції над обмеженою номенклатурою деталей, які обробляються періодично партіями. Застосовується універсальне та спеціальне устаткування, що розміщується як технологічними групами, так і за предметним ...
...розкрито сутність створення товариства з обмеженою відповідальністю, наведено бізнес – план. в якому досконало розкрито стратегія та перспективи розвитку ТОВ”ДОРА” Даний проект орієнтований на задовольняння попиту ...здійснена шляхом створення Товариства з обмеженою відповідальністю – ТОВ Лікувально – консультативний центр “ДОРА” на основі сучасних технологій. Аналіз ринку показав гостру необхідність у заповненні ніші подібних послуг.
...розкрито сутність створення товариства з обмеженою відповідальністю, наведено бізнес – план. в якому досконало розкрито стратегія та перспективи розвитку ТОВ”ДОРА” Даний проект орієнтований на задовольняння попиту ...здійснена шляхом створення Товариства з обмеженою відповідальністю – ТОВ Лікувально – консультативний центр “ДОРА” на основі сучасних технологій. Аналіз ринку показав гостру необхідність у заповненні ніші подібних послуг.
не обмежена; в. розмір земельної частки (паю) 10. Громадяни мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель або комунальної власності ...власника землі або землекористувача на обмежене платне чи безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками); б. обов’язок власника землі або землекористувача використовувати свою земельну ділянку у ...
...додатковою відповідальністю; в) товариство з обмеженою відповідальністю; г) акціонерне товариство. 4. Яке з перелічених господарських товариств не може утворюватися у складі однієї особи: а) акціонерне товариство; ...додатковою відповідальністю; в) товариство з обмеженою відповідальністю; г) командитне товариство. 5. Згідно з Господарським кодексом України підприємство, в статутному капіталі якого іноземна інвестиція складає не менше ...
Вона не обмежена взагалі b. 1 гігабайт c. Вона обмежена тільки обсягом місця на диску, де він буде зберігатись d.
...агресивність (окремі ворожі дії); насильство (обмежена сфера крайнього протиборства); війна (необмежений спектр вживаних засобів боротьби) c. спрощення елементів конфліктної ситуації, редукція від складного до простого, відсутність ...агресивність (окремі ворожі дії); насильство (обмежена сфера крайнього протиборства); війна (необмежений спектр вживаних засобів боротьби) c. ухилення, пристосування, конфронтація, співпраця, компроміс Question 2 Ухилення – a.
Обмежене, делеговане певній посаді право використовувати ресурси організації b. Обмежене право використовувати ресурси організації та спрямовувати зусилля деяких працівників на виконання ...
...агресивність (окремі ворожі дії); насильство (обмежена сфера крайнього протиборства); війна (необмежений спектр вживаних засобів боротьби). Question 10 of 10 Підбурювач, провокатор – це А. ініціатор конфлікту Б....агресивність (окремі ворожі дії); насильство (обмежена сфера крайнього протиборства); війна (необмежений спектр вживаних засобів боротьби). Question 2 of 10 Якщо проблема не є істотною і значущою ...
...агресивність (окремі ворожі дії); насильство (обмежена сфера крайнього протиборства); війна (необмежений спектр вживаних засобів боротьби). Question 10 of 10 Підбурювач, провокатор – це А. ініціатор конфлікту Б....агресивність (окремі ворожі дії); насильство (обмежена сфера крайнього протиборства); війна (необмежений спектр вживаних засобів боротьби). Question 2 of 10 Якщо проблема не є істотною і значущою ...
обмежений перелік видів діяльності якими можна займатись b. всі відповіді вірні c. податкові пільги та державні субсидії надаються як правило тільки ... товариство з обмеженою відповідальністю c. номінальне товариство d. акціонерне товариство ТЕСТ ДО ТЕМИ 6 Question 1 План формування, розподілу і використання фінансових ресурсів ...
обмежений перелік видів діяльності якими можна займатись b. всі відповіді вірні c. податкові пільги та державні субсидії надаються як правило тільки ... товариство з обмеженою відповідальністю c. номінальне товариство d. акціонерне товариство ТЕСТ ДО ТЕМИ 6 Question 1 План формування, розподілу і використання фінансових ресурсів ...
...товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання b. шесті мисяців, крім товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання c. шесті мисяців d.
...що постувають в систему з обмеженими пропускними властивостями c. розподіл теорії ймовірності,яка вивчає механізм обслуговування вимог Question 10 Імітаційні методи застосовуються у випадку a....що постувають в систему з обмеженими пропускними властивостями b. розподіл теорії ймовірності,яка вивчає механізм обслуговування вимог c. гру двох, трьох або більше гравців,кожний з ...
...коло суб’єктів оскарження не обмежено; 3) строки оскарження обмежені – 10 діб. Звернення громадян до органів державної виконавчої влади поділяють на такі види: 1) позови, скарги; ...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернес» укладає договір на постачання товару з фірмою А і фірмою В. Кількість днів оплати по місяцях наведено в ...
Правова характеристика товариства з обмеженою відповідальністю 57. Дивіденди і дивідендна політика 81. Робочий час і час відпочинку Література
...єкт підприємницької діяльності – підприємство з обмеженою відповідальністю, що виробляє продукцію. На підприємстві виконуються 2 замовлення Середньоспискова чисельність працюючих – 80 чол. В завданні окремі рахунки по обліку “...
Особи, обмежені у здійснені підприємницької діяльності. 3. Держава як суб’єкт підприємницьких правовідносин. 4. Організаційно правові форми здійснення підприємництва. 5.
...характеристика Багатопрофільного виробничого товариства з обмеженою відповідальністю “Рокор” 3 1.1 Характеристика БВТзОВ “Рокор”, організаційно правова структура 3 1.2 Основні техніко економічні показники 9 Розділ ...
Інформація з обмеженим доступом 3. Доступ громадян до інформації про них Література
...1.1 Характеристика Товариства з Обмеженою Відповідальністю “АМ Ітро”; 1.2 Характеристика трудових ресурсів установи; 1.3 Характеристика фінансового стану установи. Висновки та пропозиції.
Обмежені речові права на житло 2. Проект Житлового кодексу та його загальна характеристика 3. Задача Громадянин С, що є наймачем жилого ...
Практичне завдання Товариство з обмеженою відповідальністю «Сузір'я» (ТОВ «Сузір'я»), було зареєстроване 1.02. п.р. за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе 25.
« 1 2 3 4 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.