Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 6328 за запитом обов’язки

спрямовані на належне виконання обов'язку d. захищають інтереси кредитора Question 7 Іпотека це: a. застава рухомого майна b. застава автомашин c. застава землі d.... права та обов'язки спадкоємців ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Предметом вивчення цивільного права є: a. відносини власності b. трудові відносини c.
...скоєння злочину, але вони не обовязкові, а тому не мають значення для встановлення добровільної відмови від злочину (наприклад, знищення зброї або засобів для підробки документів)....або роз виток причинного зв’язку вже закінчився, добровільна відмова на стадії закінченого замаху на злочин неможлива. Тут можлива лише відмо¬ва від поновлення (повторення) спроби ...
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. 3. Сторони у зобов'язанні. 4. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні.... Права та обовязки поручителя. 11. Припинення поруки 12. Поняття гарантії. Права та обовязки гаранта. Припинення гарантії 13.
Права та обовязки сторін за договором лізингу. 4. Цивільно правова відповідальність сторін за договором лізингу. Висновки У першому пункті автор повинен дати ...різновиди договору лізингу у зв’язку з строком дії договірних відносин. При висвітленні питання про лізингові платежі автор повинен проаналізувати види платежів за договором лізингу, порядок ...
...переведення на нього прав та обовязків наймача. Яке рішення повинен винести суд? Чи будуть правомірними вимоги Іщенка про переведення на нього прав та обовязків ...переведення на нього прав та обовязків покупця згідно зі ст. 822 ЦК. Яке рішення повинен винести суд? 59. Сідоров (наймодавець) уклав договір найму житла з ...
...належний час є їхнім трудовим обовязком. Чи можуть бути задоволені вимоги працівників бухгалтерії? 16. Юрисконсульт універмагу Верещагіна була тимчасово переведена на посаду завідуючого відділом кредиту ...по універмагу знову стала виконувати обовязки юрисконсульта. У зв’язку з цим вона вимагала збереження за нею протягом двох тижнів заробітку завідуючого відділом кредиту.
Обовязки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві.... Права та обовязки застрахованої особи від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві Права та обовязки роботодавця як страхувальника від нещасного ...
засобивиховного впливу, штрафи або примусовий обов'язок до здійснення певних дорученьчи дій Question 19 В Індії суддя вищогосуду обіймає посаду до : a. 55років b. 62років c....особи, що залучаються до виконанняобов'язків по списках кандидатів, що складаються: a. радою громади з числа проживаючих у ній громадян, щодосягли 30 років і не мають ...
– В зв’язку із хворобою звільнити слідчу лей та міліції пані К.Каюк від росслідування данного уголовного діла....ділам в органах дізнання, слідства та у суді. – Виконуючий обовязки начальнику вітділа М.
наполягав на тому, що обовязок по нарахуванню, утриманню та сплаті податку на доходи фізичних осіб щодо операцій з продажу об’єктів нерухомості покладений на ...заперечував та наполягав лише на обовязку контролю за додержанням податкового законодавства з приводу сплати податку на доходи фізичних осіб у разі посвідчення такої угоди.
...отримання доказів, їх права та обовязки : 3.1 Обставини що підлягають доказуванню. Перевірка, оцінка і використання доказів в кримінальному процесі…………………....37 3.3 Права та обовязки сторони захисту щодо збирання доказів……..44 3.4 Права та обовязки потерпілої сторони щодо збирання доказів…..
Виконуючий обовязки юриста виконкому відмовив йому у прийнятті документів через наступне: 1. Одна особа не може бути засновником ТОВ, має бути ...власності, гарантії права власності та обовязки власників. Норми ЦК України визначають поняття права власності, зміст права власності, регулюють поведінку власників у цивільному обороті, закріплюють способи ...
...України, де сформульовані права та обов'язки Президента як глави держави, порядок його обрання, а також зміщення з поста та припинення його повноважень.... Для виконання цього обов'язку Президент наділений відповідними повноваженнями. Він має право зупинити рішення органів влади, застосувати право вето до законів, за які проголосувала ...
...України, де сформульовані права та обов'язки Президента як глави держави, порядок його обрання, а також зміщення з поста та припинення його повноважень.... Для виконання цього обов'язку Президент наділений відповідними повноваженнями. Він має право зупинити рішення органів влади, застосувати право вето до законів, за які проголосувала ...
...служби, детально опишіть її функції, обовязки і завдання. 2. Вкажіть вимоги щодо обладнання обраної вами підсистеми кадрової служби. 3. Складіть бланк замовлення на підбір персоналу (...на іншу роботу у зв’язку зі скороченням посади; б)переведенні на легку роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.
права, свободи та обов'язки людини і громадянина Question 4 Такі поняття, як: об'єктивність, історизм, багатофакторність тощо означають: a. політичні закономірності b.... виборність органів державної влади обов'язкові ознаки політичної влади Question 9 Які із зазначених понять не належать до обов'язкових ознак політичної влади? a.
...склалися, а також правам та обов'язкам сторін. Яким чином покупець може захистити своє право? Завдання 1.2 Задача У березні 2004 р....мити його з правами та обов'язками, належними йому щодо транспортного засобу в даній ситуації. Зокрема, він цікавився, чи має можливість набути право власності на це ...
Якими нормативними актами встановлюється даний обовязок стосовно юридичних осіб? Завдання до теми 2. Податкові правовідносини та податково правові норми 1....застави як способів забезпечення податкового обовязку платника податків. 2. Виходячи зі змісту Податкового кодексу України наведіть приклади: уповноважуючих, зобов'язуючих та забороняючих фінансово правових норм.
...регулювання проблематики прав, свобод і обов'язків людини та гро¬мадянина, стверджуючи, що воно в основному відповідає міжнарод¬ним стандартам, тому не потребує змін....ким чином: «Права, свободи й обов'язки людини і громадянина їх гарантії» та закріпити у Конституції принципово важливого положення про неприпустимість зловживання правами і свободами.
...суб"активних цивільних прав і обов'язків, які виникають, змінюються і припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів державного примусу....і створювати для себе цивільні обов'язки. Зареєстрована у встановленому законом порядку юридична особа повинна мати у своєму статуті чітко визначені види робіт, надання послуг чи ...
...справ у відповідності з функціональними обовязками? Чи можливо розцінити дії начальника органу внутрішніх справ як втручання у процесуальну діяльність слідчих? 2....є також певні свої функціональні обовязки, проте вони не заперечують проти того, щоб їх включали в групу. Чи діяв начальник органу внутрішніх справ у відповідності ...
...працівником своїх виробничих і службових обов'язків, строге дотримання ним дисципліни (трудової, виробничої, технологічної), трудова активність і творча ініціатива. Організація праці — це система науково обґрунтованих заходів, ...від наявності безпосередніх трудових зв'язків і трудової взаємодії працівників. На використання трудового потенціалу працівника впливають і соціально психологічні умови: соціально демографічна структура колективу, сукупність інтересів, ...
...означає, що держава покладає виконання обов'язків страховика на державну страхову компанію. 2. Виплата страхових сум з обов'язкового особистого страхування проводиться: а) в день настання ...
...ресурсів України; про розподіл функціональних обов'язків між Прем'єр міністром, Першим віце прем'єр міністром, віце прем'єр міністрами; про схвалення концепції Державної програми розвитку ...відмовився звільнити від виконання виробничих обов'язків депутата міської ради на час здійснення ним депутатських повноважень. Своє рішення директор мотивував частою відсутністю депутата на робочому місці.
...ресурсів України; про розподіл функціональних обов'язків між Прем'єр міністром, Першим віце прем'єр міністром, віце прем'єр міністрами; про схвалення концепції Державної програми розвитку ...відмовився звільнити від виконання виробничих обов'язків депутата міської ради на час здійснення ним депутатських повноважень. Своє рішення директор мотивував частою відсутністю депутата на робочому місці.
...України; про розподіл функціо¬нальних обов'язків між Прем'єр міністром, Першим віце¬прем'єр міністром, віце прем'єр міністрами; про схвалення концепції Державної програми розвитку ...зві¬льнити від виконання виробничих обов'язків депутата міської ради на час здійснення ним депутатських повноважень. Своє рішення директор мотивував частою відсутністю депутата на робочому місці.
...ступенем можливості реалізації адміністративно правові обовязки поділяються на: a. повні і неповні b. прямі та непрямі c. абсолютні і відносні d....безпосередньо пов’язана з невиконанням обов'язків і законних вимог, порушенням заборони b. суспільно шкідливе, протиправне, винне діяння деліктоздатного суб'єкта (фізичної чи юридичної особи), яке ...
...відмова вищого менеджменту від своїх обов'язків приводить до ухвалення малокомпетентних рішень, постановки нереальних планових задач. Відсутня також належна мотивація в цій сфері....прийняття управлінських рішень: телекомунікаційний зв'язок (телефон, факс, пейджер, пошта, електронна пошта, локальна мережа, глобальна мережа Інтернет), обчислювальна техніка (персональний комп'ютер, калькулятор), копіювально розмножувальна техніка (...
...слідчого підрозділу, що у зв’язку з тим, що всупереч вимогам ч. 5 ст. 214 КПК України у заяві про кримінальне правопорушення не наведено достатньої ...начальник слідчого відділення за сумлінне ставлення до виконання службових обовязків, позитивні результати в роботі самостійно ...
У зв’язку зі вчиненим кримінальним правопорушенням було розпочато розслідування. Хто, до кого і на яких підставах може заявити цивільний позов у ...ухвалив вирок. Чи обґрунтовано рішення суду? На кому лежить обовязок доказування цивільного позову у кримінальному ...
обовязок власника землі або землекористувача використовувати свою земельну ділянку у відповідності з її цільовим призначенням, при якому власникам або землекористувачам ... обовязком власника земельної ділянки; в. обовязком власника земельної ділянки, якщо про це зазначено у договорі, на підставі якого він ...
...структура бюджетів та їх взаємозв'язок. Принципи формування бюджетного устрою України, окреслені Бюджетним кодексом. 11. Функції учасників бюджетного процесу: Повноваження виконавчих органів у бюджетному процесі....Зміст податків як економічної категорії. Економічний зміст категорій «податки», «обов'язкові збори», «податкові платежі».
...про звільнення її від виконання обовязків опікуна. У судовому засіданні було встановлено, що Старцева була призначена опікуном свого онука Сергія після смерті його батьків.... Від виконання обовязків опікуна її звільнили, як пояснив представник органу опіки та піклування, за використання статусу опікуна в корисних цілях. Вирішіть спір.
Обовязкові економічні нормативи які встановлені Національним банком для комерційних банків 1.5. Регламент кредитних взаємовідносин 1.6....фінансової надійності, банк постійно дотримувався обов'язкових економічних но рмативів та оціночних показників діяльності. При аналізі ліквідності балансу банку, як і при аналізі достатно сті капіталу, ...
...права мають основні права і обов'язки. Вони фіксуються у відповіднихміжнародних актах. Поки що немає єдиного загальновизнаного переліку прав і обов'язків держав....правонаступництва застосовувалася також у зв'язку з перетвореннями суспільно політичних укладів таких країн, як Росія, на місці якої в жовтні 1917 р.
...спрямована на особисте збагачення, є обовязком Question 9 Хто ввів в обіг поняття “соціальна мобільність” a. П.Сорокін b. Е.Дюркгейм c. К.Маркс d.... Виконанні професійних обовязків у зручний для працівника час c. Виконанні складної, висококваліфікованої діяльності Question 14 Праця, яка передбачає постійний повтор функцій, називається: ...
...на аналізі системи прав та обовязків сторін у договорі будівельного підряду. Для зручності викладення матеріалу курсової роботи потрібно охарактеризувати спочатку права та обовязки однієї ...
...реалізуючи сукупність господарських прав та обов'язків. Цивільний кодекс України містить чимало нововведень щодо регулювання цивільних відносин, заснованих на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх ...взятими у їх діалектичному взаємозв'язку. Структура та обсяг роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, переліку використаних джерел ( 29 найменувань).
...можуть бути звільнені судом від обовязку утримувати батьків, якщо буде встановлено, що: а) батьки перебувають у закладі охорони здоров’я; б) батьки мають інших дітей; ... До особистих немайнових прав та обовязків інших членів сім’ї належить: а) право на виховання та спілкування; б) право на спільну сумісну власність; в) право ...
...цій додатковій угоді, у зв’язку з чим кредитор у судовому порядку звернувся до поручителя з вимогою про погашення заборгованості ...передбаченому першим договором розмірі. Поручитель проти оплати заперечував, посилаючись на закінчення строку існування його обовязків, а також на факт сплати ...
...харак¬тер розподілу функцій, закріплення обовязків та відповідальності Ієрархічна бюрократія з спеціалізованими та дуже структуризованими функціями і положенням; обовязки і відповідальність чітко визначені та ...функціями і неформальним описом посадових обовязків. Така організація значною мірою спирається на внутрішні групові норми кооперації з по¬шуком компромісу і високими стандартами групових досягнень ...
...перевізника з усіма відповідними повноваженнями, обовязками та платежами. 2.4. Товар приймається на зберігання за кількістю та якістю уповноваженими представниками Сторін, згідно з транспортними документами ... Обовязки сторін 4.1. Зберігач зобов’язується: 4.1.1. прийняти товар на зберігання згідно умов розділу 2 даного договору; ...
Обовязки роботодавця та правові наслідки їх невиконання // Право України . 2002. №3. 15. Ярошенко О. Правове регулювання праці іноземців в Україні // ... Щодо основних прав та обовязків роботодавців // Право України . 2000. № 4. 18. Гетьманцева Н.Д. Трудовий колектив як суб’єкт локального правового регулювання.
...прав і покладених на них обов'язків; б) своєчасну оплату рахунків за придбані товарно матеріальні цінності та надані послуги; в) правильне кошторисне планування і фінансування; г) ... У зв’язку з тим, що порядок фінансового обліку бюджетних установ за результами якого формується звітность, його методика жорстко регламентовані державою надати певних ...
Обовязок клієнта надавати страховику всю інформацію, що має пряме відношення до об’єкту страхування та виконання договору страхування d.... Роздiл, що підтверджує обовязок страховика відшкодувати банку завдану шкоду b. Розділ, що визначає розмір страхової суми та франшизи c.
Обовязок клієнта надавати страховику всю інформацію, що має пряме відношення до об’єкту страхування та виконання договору страхування d.... Роздiл, що підтверджує обовязок страховика відшкодувати банку завдану шкоду b. Розділ, що визначає розмір страхової суми та франшизи c.
взаємозв’язком демографічних і соціально економічних процесів Question 3 Поняття «демографічна політика» і «соціальна політика» є тотожними: a. так b....трудовим потенціалом, є імперативними. Це означає, що вони: a. обовязкові для виконання b. комплексні c.
...Технобудпроект» у невиконанні ними своїх обов'язків щодо внесення у спільну діяльність грошових коштів. Водночас, як повідомив Головченко, у зв'язку з очевидністю підстав вважати, що ...ТОВ «Технобудпроект» не виконають свого обов'язку щодо внесення грошових вкладів у спільну діяльність, зупинив виконання свого обов'язку щодо внесення залишку грошових коштів у спільну ...
...розподілу і використання чистого прибутку; обовязки, права і відповідальність головного бухгалтера, порядок його призначення і звільнення; порядок розподілу функціональних обовязків серед працівників бухгалтерії.
В обов'язки секретаря входить приймання вхідних телефонних дзвінків, сортування їх, докладання керівнику і, враховуючи пріоритетність, перемикання їх на шефа.... На секретаря часто лягає обов'язок підготовки службових відряджень співробітників і керівника. Він готує проекти наказів про відрядження, виписує посвідчення про відрядження, реєструє їх в ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.