Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 432 за запитом обробка:

...й можливості систем реєстрації, збереження, обробки та передачі інформації в різних сферах діяльності людства. Найважливішими історичними етапами розвитку інформаційних технологій є писемність, винахід книгодрукування, використання пошти, ...які забезпечують не тільки змістовну обробку інформації, а й передачу текстових, мультимедіа (графіка, відео, звук) та інших матеріалів практично на будь які відстані в реальному масштабі ...
...форма і напрям технологічного маршруту обробки деталей в одиничному виробництві 7. Розрахунок величини ритму і партії деталей при оперативно виробничому плануванні в умовах серійного виробництва 8.... Таблиця 1 Технологічний процес обробки замовлення: Номер операції 1 2 3 4 5 Норма часу, година 8 6 10 6 12 Кількість верстатів 2 2 ...
...було, а за червень підприємством оброблено 300 од. продукції, з яких на кінець червня залишилося в НЗВ 115 од. Вартість обробки 300 од.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти маркетингового дослідження ринку лікарняних засобів на прикладі конкретного засобу 1.1 Визначення управлінської проблеми 1.2 Формулювання проблеми маркетингового дослідження 1.3 Об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження 1.4 Уточнення та імпірична інтерпритація основних понять теорії об’єкту та предмету маркетингового дослідження 1.5 Формулювання теоретичної моделі предмету дослідження, робочих гіпотез та пошукових питань Розділ 2 Процедурні за...
Обробка персональних даних у сфері трудових відносин. 4. Порядок реєстрації баз персональних даних. Внесення змін до реєстру. 5....в) база персональних даних; г) обробка персональних даних. 3. Ведення бази даних працівників підприємства, що пов’язане зі збиранням, реєстрацією, накопиченням і поширенням відомостей про фізичних ...
...належить така продукція, яка закінчена обробкою та пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками та відповідає технічним умовам і стандартам....здійсненні на підприємстві щодо реалізації; обробка даних за допомогою відповідних процедур, прийомів та способів відповідно до вихідної інформації щодо реалізації; складання на основі отриманого масиву обробленої ...
...тривалість технологічного та виробничого циклів обробки партії деталей при послідовному, паралельному, паралельно – послідовному поєднанні операцій, побудувати графіки процесу обробки деталей та зробити висновки при таких вихідних ...
Прийом та обробка службової кореспонденції, яка надходить, здійснюється секретарем ВО «ВодГео». Документообіг установи забезпечує начальник діловодства, веде реєстрацію вхідних та вихідних документів....комплекс робіт з їх технічної обробки і проводиться співробітниками відповідних структурних підрозділів при методичній допомозі і під контролем відомчого архіву. Третій розділ присвячений бездокументній організації роботи ...
...ефекту від впровадження нової технології обробки деталі «Шарнір» на верстаті з ЧПУ. Заміна обладнання, яка пропонується, значно зменшує трудомісткість і повністю автоматизує процес нарізання різьби. Заміна методу обробки деталі приносить нам значну економію ...
...менш важливо підвищувати рівень електронної обробки даних і традиційних розрахунків, які виконуються при економічному аналізі та відзначаються порівняною простотою, але великою трудомісткістю і багаторазовою повторюваністю їх ...зернових в залежності від способів обробки насіння, середня урожайність (ц/га) Таблиця 3.2 Вплив біопрепарату Агат 25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів ...
...менш важливо підвищувати рівень електронної обробки даних і традиційних розрахунків, які виконуються при економічному аналізі та відзначаються порівняною простотою, але великою трудомісткістю і багаторазовою повторюваністю їх ...зернових в залежності від способів обробки насіння, середня урожайність (ц/га) Таблиця 3.2 Вплив біопрепарату Агат 25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів ...
...процеси, обладнання для одержання та обробки інформації про якість a. вірно b. невірно Question 7 Товарно матеріальний запас — це запас грошів, які використовуються організацією a....на складське устаткування і приміщення, обробку, страховку, а також витрати, пов'язані з дрібними крадіжками, псуванням, старінням, знеціненням, податками називається: a. Витрати по зберіганню b.
...процеси, обладнання для одержання та обробки інформації про якість Виберіть одну правильну відповідь a. невірно b. вірно Question 7 Товарно матеріальний запас — це запас грошів, які ...на складське устаткування і приміщення, обробку, страховку, а також витрати, пов'язані з дрібними крадіжками, псуванням, старінням, знеціненням, податками називається: Виберіть одну правильну відповідь a.
...економічних показників, моделей та інструментів обробки економічної інформації при виконанні певних функцій економічного управління 3. Результати занесіть у таблиці за формою, поданою далі Компетенції Здатності фахівця ...передбачено дві операції: змішування та обробка. Ціна встановлюється за 1 кв.м. виробу Система оплати праці на підприємстві змішана. Для працівників основного виробництва встановлена відрядна форма ...
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 Тема: Робота з масивами Мета роботи: Придати практичні навички розробки програм обробки одновимірних та двовимірних масивів чисел з використанням процедур і функцій Завдання Дано два одновимірних масиви довільної розмірності....Придати практичні навички розробки програм обробки текстової інформації з використанням процедур і функцій. Завдання Дано рядок. Перетворити всі рядкові латинські букви в прописні.
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ 5 2 ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 7 2.1 Аналіз процесу обробки інформації та вибір структур даних для її зберігання 7 2.2 Розробка інформаційної моделі системи 9 2.3 Побудова структурної ...продукт, призначений для зберігання і обробки інформації про автомобілі в кредит. Програма може бути використана банківськими працівниками для формування інформаційної бази про взяті в кредит автомобілі.
Огляд діагностичних систем у медичній сфері та їх характеристика Лабораторна робота № 4 Статистичний аналіз даних та обробка медичної інформації засобами сучасного пакету STADІA Мета роботи: навчитися проводити статистичний аналіз медичних даних засобами сучасного пакету STADIA. Завдання: 1....інструментів та функціями пакетів статистичної обробки даних STADIA та STATISTICA. 2. Відзначити зв‘язок між статистичними даними виборками медичних даних. 3.
Використання сучасного програмного забезпечення для тестування та лікування психічних захворювань Лабораторна робота № 4 Статистичний аналіз даних та обробка медичної інформації засобами сучасного пакету STADІA Мета роботи: навчитися проводити статистичний аналіз медичних даних засобами сучасного пакету STADIA. Завдання: 1....інструментів та функціями пакетів статистичної обробки даних STADIA та STATISTICA. 2. Відзначити зв‘язок між статистичними даними виборками медич...
Поняття про обробку тканин, її значення. Способи обробки тканин. Оздоблення тканин. Дефекти оздоблення 4.Класифікація та асортимент шкіряного взуття.
...їх переробки до кулінарної теплової обробки. Процеси, що відбуваються в яйці при тепловій обробці 1.4. Вимоги до якості страв з яєць Розділ 2.
Обробка результатів та формування висновків у соціометричному дослідженні 14 Розділ ІІ. Експериментальне дослідження міжособистісних стосунків у юнацькому віці за допомогою методики «... Обробка та інтерпретація результатів 22 2.2.1. Виявлення соціометричних зірок у групі 22 2.2.2.
Обробка вхідної і вихідної документації 1.6. Текст документа Розділ 2. Організація роботи з документами в бібліотечних установах ( на базі Олександрійської ...відділ культури; здійснює комплектування і обробку нової літератури; організовує використання всього фонду централізованої системи і т.д. Все це затверджується в документах.
...величин, що для її збору, обробки та зберігання вже недостатньо потужності найсучасніших електронно обчислювальних машин (ЕОМ). Цю проблему було вирішено завдяки складанню інформаційних ресурсів окремих ЕОМ ... Обробка і передача даних мережею та саме її функціонування відбувається завдяки іншому об’єкту авторсько правової охорони – комп’ютерним програмам, а ...
...інкасо, при якому банки здійснюють обробку: а фінансових документів б транспортних документів в страхових полісів г всі відповіді вірні 4. Субординований капітал банку характеризується наступними ознаками: ...інкасо, при якому банки здійснюють обробку : а комерційних документів б фінансових документів в коносаментів г всі вірні відповіді 8. Як називається лізинг, при якому лізингодавець може ...
Тривалість обробки деталей однієї полиці кожної моделі подано у таблиці. Верстат Тривалість обробки полиці моделі, хв Ресурс робочого часу верстатів, год.
Аналіз і обробка результатів: після обробки тесту були одержані наступні результати: По субтесту №1 (ОС), який перевіряє обізнаність, випробовувана набрала 12 балів з ...
...їх переробки до кулінарної теплової обробки. Процеси, що відбуваються в яйці при тепловій обробці………………………….22 2.3. Аналіз існуючого асортименту і технології страв з яєць в ...
Попередній розгляд та первинна обробка 1.4.3. Реєстрація документів 1.4.4. Виконання документів та контроль за виконанням Розділ 2.... Збір та обробка інформації 3.4. Пропозиції щодо впровадження програмного засобу Directum для автоматизації документообігу Олександрійського ліцею інформаційних Висновки Література Провівши дослідження нормативно ...
...Постановка задачі 3.2 Технічна обробка інформації 3.3 Вхідна та вихідна інформація Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки З переходом на ринкові відносини змінюється ...що забезпечило б більш швидку обробку інформації і формування результатів. Пропонується запровадити таку програму, як “Дебет плюс”, що б вирішило поставлені завдання, скоротило кількість помилок, дозволило ...
...документів, що рухаються між пунктами обробки інформації (керівник, спеціалісти, службовці) та пунктами технічної обробки документів (канцелярія, копіювально розмножувальна служба та ін.).
Таблиця 1 Технологічний процес обробки замовлення: Номер операції 1 2 3 4 5 Норма часу, година 4 6 9 12 8 Кількість верстатів 1 2 ... Технологічний процес обробки деталі містить 8 операцій. 4. Час (норма часу) по кожній операції, а також добова програма випуску деталей приведені в таблиці ...
Таблиця 1 Технологічний процес обробки замовлення: Номер операції 1 2 3 4 5 Норма часу, година 2 10 8 6 4 Кількість верстатів 3 1 ... Технологічний процес обробки деталі містить 8 операцій. 4. Час (норма часу) по кожній операції, а також добова програма випуску деталей приведені в таблиці ...
Це етапи початкової обробки вхідних документів, їх попередній розгляд та частково архівне збереження документів. Детально вивчивши роботу відділу соціальних допомог (розділ 1), ми мали ...що негативно впливає на своєчасність обробки інформації, а для забезпечення виконання своїх службових обов’язків, спеціалісти змушені працювати у вихідні та святкові дні.
Лабораторна робота № 3 Пошук і обробка інформації в мережі Інтернет Мета роботи: навчитися отримувати і обробляти необхідну інформацію з мережі Інтернет. 1.... Обробити знайдений матеріал і скласти за допомогою текстового процесора Word документ, у якому відобразити такі дані: – основні характеристики товару, види інвалідних ...
...в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння. Вартість майна підприємства зростає на 594 тис.грн. або 16,8% в 2008 році ...
...Час транспортування – 19 днів; Час обробки замовлення на складі – 2 дні; Час оформлення замовлення – 1 день; Час обробки ватажу на митниці – 3 дні.
...Час транспортування – 15 днів; Час обробки замовлення на складі – 1 день; Час оформлення замовлення – 2 дні; Час обробки ватажу на митниці – 4 дні.
...Час транспортування – 15 днів; Час обробки замовлення на складі – 1 день; Час оформлення замовлення – 2 дні; Час обробки ватажу на митниці – 4 дні.
...Час транспортування – 16 днів; Час обробки замовлення на складі – 3 дні; Час оформлення замовлення – 1 день; Час обробки ватажу на митниці – 3 дні.
...Час транспортування – 15 днів; Час обробки замовлення на складі – 1 день; Час оформлення замовлення – 2 дні; Час обробки ватажу на митниці – 4 дні.
...в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння. в процесі аналізу сильних і слабких сторін Т СТОВ «Канівське» встановлено, що найбільш слабкою ...
Таблиця 1 Технологічний процес обробки замовлення: Номер операції 1 2 3 4 5 Норма часу, година 2 10 8 6 4 Кількість верстатів 3 1 ... Технологічний процес обробки деталі містить 8 операцій. 4. Час (норма часу) по кожній операції, а також добова програма випуску деталей приведені в таблиці ...
...в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння. аналізуючи показники ліквідності можна сказати, що дані таблиці свідчать про те, що в цілому ...
...Завдання № 3 Проектується поточна лінія обробки деталі, яка буде поставлятися складальному цеху. Необхідно: 1. Визначити тип і такт лінії. 2. Розрахувати число робочих місць та число ... Технологічний процес обробки деталі включає 8 операцій. Норма часу по кожній операції – Ті. Тривалість зміни прийняти – 480 хв.
...Завдання № 3 Проектується поточна лінія обробки деталі, яка буде поставлятися складальному цеху. Необхідно: 1. Визначити тип і такт лінії. 2. Розрахувати число робочих місць та число ... Технологічний процес обробки деталі включає 8 операцій. Норма часу по кожній операції – Ті. Тривалість зміни прийняти – 480 хв.
Таблиця 1 Технологічний процес обробки замовлення: Номер операції 1 2 3 4 5 Норма часу, година 8 4 2 5 4 Кількість верстатів 2 1 ... Технологічний процес обробки деталі містить 8 операцій. 4. Час (норма часу) по кожній операції, а також добова програма випуску деталей приведені в таблиці ...
Таблиця 1 Технологічний процес обробки замовлення: Номер операції 1 2 3 4 5 Норма часу, година 2 10 8 6 4 Кількість верстатів 3 1 ... Технологічний процес обробки деталі містить 8 операцій. 4. Час (норма часу) по кожній операції, а також добова програма випуску деталей приведені в таблиці ...
...Завдання № 3 Проектується поточна лінія обробки деталі, яка буде поставлятися складальному цеху. Необхідно: 1. Визначити тип і такт лінії. 2. Розрахувати число робочих місць та число ... Технологічний процес обробки деталі включає 8 операцій. Норма часу по кожній операції – Ті. Тривалість зміни прийняти – 480 хв.
Технологічна обробка вхідної інформації 118 4.3. Технологічна обробка вихідної інформації 122 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 127 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 131 ДОДАТКИ 140 ВСТУП ...
...час транспортування – 18 днів, час обробки вантажу на складі – 1 день, час оформлення замовлення – 1 день, час обробки вантажу на митниці – 4 дні Список використаної літератури
« 1 2 3 4 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.