Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 432 за запитом обробка:

...підрозділах підприємства, здача, перевірка і обробка їх в бухгалтерії; розгляд організаційних основ виконання бюджетів за доходами та видатками, системи касового обслуговування бюджету та порядку виконання бюджету ...та в органах казначейства, системою обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів в процесі управління підприємством, калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), складанням кошторисів, ...
...Ставка розподілу витрат Категорія витрат Обробка замовлення 240 грн. на замовлення Витрати на рівні партії Відвідування замовника 110 грн. на відвідування Витрати на рівні замовника Транспортування ...обладнання, автомати і напівавтомати для обробки деталей одягу виробництва фірми “Дюкоп” Для здійснення цього проекту підприємству потрібно інвестувати в нове обладнання 2 500 тис.
...ручну та механізовану; за способом обробки – на вихідну та оброблену.
...Ставка розподілу витрат Категорія витрат Обробка замовлення 240 грн. на замовлення Витрати на рівні партії Відвідування замовника 110 грн. на відвідування Витрати на рівні замовника Транспортування ...обладнання, автомати і напівавтомати для обробки деталей одягу виробництва фірми “Дюкоп” Для здійснення цього проекту підприємству потрібно інвестувати в нове обладнання 2 500 тис.
...досвіду в цій галузі; післязбиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння. Основні техніко – економічні та фінансові показники роботи підприємства свідчать про його задовільний фінансовий стан.
...в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння. По всім статтям реалізованої продукції спостерігаються збільшення обсягів реалізованої продукції.
...зв’язки практикуму з художньої обробки матеріалів. //Трудова підготова в закладах освіти. №5. – 2006. с.26 32. 17. Маркин В.И. и Кутыловский М.П....навчання під час вивчення технології обробки деревини. // Трудова підготова в закладах освіти. №1. – 2006. с.6 9.
...господарств) за допомогою якої здійснюється обробка облікової інформації абонентного відділу по нарахуванню населенню за отримані послуги з теплопостачання. Також на підприємстві застосовується комп’ютерна програма „Клієнт – ... Без застосування комп’ютерної техніки обробку облікової інформації на підприємстві здійснюється в таких відділах: Відділ безпеки та охорони праці, Господарський відділ, Відділ по нарахуванню бюджетним установам ...
Лабораторна робота № 3 Пошук і обробка інформації в мережі Інтернет Мета роботи: навчитися отримувати і обробляти необхідну інформацію з мережі Інтернет. 1.... Обробити знайдений матеріал і скласти за допомогою текстового процесора Word документ, у якому відобразити такі дані: – основні характеристики устаткування і види; – ...
Обчислювальна техніка суттєво підвищує якість обробки облі¬кової інформації. При цьому застосування комп'ютерів змінює зміст та організацію праці облікового персоналу: зменшується кількість ручних операцій з обробки первинних документів, систематизації облікових показників, ...
Лабораторна робота № 3 Пошук і обробка інформації в мережі Інтернет Мета роботи: навчитися отримувати і обробляти необхідну інформацію з мережі Інтернет. 1.... Обробити знайдений матеріал і скласти за допомогою текстового процесора Word документ, у якому відобразити такі дані: – перелік основних місць відпочинку з ...
Лабораторна робота № 3 Пошук і обробка інформації в мережі Інтернет Мета роботи: навчитися отримувати і обробляти необхідну інформацію з мережі Інтернет. 1.... Обробити знайдений матеріал і скласти за допомогою текстового процесора Word документ, у якому відобразити такі дані: – основні характеристики устаткування і види; – ...
...на підприємстві переважає ручна технологія обробки облікової інформації. Всі документи надаються до бухгалтерії у строки, встановлені керівником підприємства Документи, які надходять до бухгалтерії, ретельно перевіряються перед ...підприємства, а далі підлягають бухгалтерській обробці Синтетичний облік наявності і руху виробничих запасів ведеться на рахунку 20 «Виробничі запаси». По дебету рахунка 20 «Виробничі запаси» та ...
...Ставка розподілу витрат Категорія витрат Обробка замовлення 200 грн. на замовлення Витрати на рівні партії Відвідування замовника 160 грн. на відвідування Витрати на рівні замовника Транспортування ...обладнання, автомати і напівавтомати для обробки деталей одягу виробництва фірми “Дюкоп” Для здійснення цього проекту підприємству потрібно інвестувати в нове обладнання 2 500 тис.
...Ставка розподілу витрат Категорія витрат Обробка замовлення 200 грн. на замовлення Витрати на рівні партії Відвідування замовника 160 грн. на відвідування Витрати на рівні замовника Транспортування ...обладнання, автомати і напівавтомати для обробки деталей одягу виробництва фірми “Дюкоп” Для здійснення цього проекту підприємству потрібно інвестувати в нове обладнання 2 500 тис.
...Ставка розподілу витрат Категорія витрат Обробка замовлення 200 грн. на замовлення Витрати на рівні партії Відвідування замовника 160 грн. на відвідування Витрати на рівні замовника Транспортування ...обладнання, автомати і напівавтомати для обробки деталей одягу виробництва фірми “Дюкоп” Для здійснення цього проекту підприємству потрібно інвестувати в нове обладнання 2 500 тис.
Методика дослідження – пошук, обробка та глибокий аналіз історичної та науково дослідницької літератури, історичних джерел та документів з історії козацтва, порівняння різних видів зброї та ... Обробка та глибокий аналіз історичної праці видатної української дослідниці Апанович О. М. “Збройні сили України першої половини ХVIII ст.”.
По стадіям обробки e. По кількості користувачів Question 14 Існують дві принципово різні системи кодування економічної інформації класифікаційна та реєстраційна.... Це правила обробки чисел за допомогою персонального комп'ютера Question 16 В якому діапазоні лежать значення цифр у восьмирічній системі обчислень? a.
Її призначення – удосконалення та раціоналізація обробки інформації, розподіл робіт між персоналом бухгалтерії, наукова організація праці. Організаційно інформаційна модель аналізу діяльності підприємства складається із семи взаємопов’язаних ...а також безпосередньо під час обробки первинної документації. Бухгалтерський облік ВАТ „Канівський маслозавод” на теперішній час ведеться з використанням комп’ютерної техніки.
Методика дослідження – пошук, обробка та глибокий аналіз історичної та науково дослідницької літератури, історичних джерел та документів з історії козацтва, порівняння різних видів зброї та ... Обробка та глибокий аналіз історичної праці видатної української дослідниці Апанович О. М. “Збройні сили України першої половини ХVIII ст.”.
...в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння. Вартість майна підприємства зростає на 594 тис.грн. або 16,8% в 2008 році ...
...обліку, статистики, аналізу, прогнозу й обробки інформації. Це дозволить не тільки оптимізувати запаси, знизити витрати на збереження, визволити оборотні кошти, але і значно прискорити обслуговування клієнтів....товару для автоматичного отримання і обробки первинних даних; – ретельно розраховувати в ракурсі максимізації комерційного успіху можливі варіанти закупівель в залежності від постачальників та пропонованих ними схем ...
...в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності підприємства показав, що на підприємстві зростає обсяг реаліації, ...
...інформації в установу потребує певної обробки, що спонукає до впровадження і забезпечення її сучасним технологічним обладнанням, що містить відповідно програмні розробки....своєчасне одержання інформації, її якісна обробка і використання, а також швидка передача іншим користувачам захищена від несанкціонованого доступу сторонніми особами чи організаціями. Перелік графічного матеріалу Рис.
...в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння. По всім статтям реалізованої продукції спостерігаються збільшення обсягів реалізованої продукції.
...з урахуванням можливості їх машинної обробки, вживає заходів до скорочення кількості форм і видів документів; • Організовує та забезпечує виконання необхідної роботи по реєстрації та контролю за ...сучасних технологій для автоматизованого контролю обробки та виконання документів.
...обліку, статистики, аналізу, прогнозу й обробки інформації. Це дозволить не тільки оптимізувати запаси, знизити витрати на збереження, визволити оборотні кошти, але і значно прискорити обслуговування клієнтів....товару для автоматичного отримання і обробки первинних даних; – ретельно розраховувати в ракурсі максимізації комерційного успіху можливі варіанти закупівель в залежності від постачальників та пропонованих ними схем ...
За допомогою обробки даних засобами кореляційного аналізу, отримано функцію попиту та відповідну функцію валових доходів ПП „Екватор”. В результаті обробки даних засобами кореляційного аналізу отримано ...
...персональних ЕОМ інших технічних засобів обробки інформації. Автоматизація обліку грошових коштів забезпечить високий рівень організації праці працівників бухгалтерії, дозволить значно зменшити витрати часу на обчислення та ... До складу системи автоматизованої обробки задач фінансово розрахункових операцій входить база даних, мовні та програмні засоби, які реалізують доступ до даних і управління ними, а ...
...продукції на різних етапах технологічної обробки. Своєчасне реагування на запити споживача вимагає запасу асортименту продукції, що змінюється залежно від наявності сировини....по таких напрямках, як: швидкість обробки і отримання інформації, необхідної для прийняття рішень; використання інформаційної технології, яка спрощує не лише рішення проблем, але і всю систему ...
...в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння. Вартість майна підприємства зростає на 594 тис.грн. або 16,8% в 2008 році ...
...забезпечити максимальне скорочення термінів збереження, обробки сировини і реалізації готової кулінарної продукції. Велике значення для правильної організації технологічного процесу на підприємствах громадського харчування мають дотримання кухарями ...їжі, використання потокових ліній по обробці м'яса, риби й овочів, уніфікованого теплового технологічного устаткування з застосуванням функціональних ємкостей усе це вимагало продуманого розташування приміщень, зручного ...
...центрів поштового зв’язку, центру обробки і перевезення пошти та Дирекції. В результаті будуть створені такі центри поштового зв’язку: Черкаський Центр поштового зв’язку; Чорнобаївський ... Центр обробки і перевезення пошти та Дирекція будуть самостійними структурними підрозділами. Подальша оптимізація призведе до значного скорочення витрат на оплату праці та ...
...Швець вдома виявила би погано оброблені шви, а продавець відмовився прийняти сукню, пояснивши це тим, що небездоганна якість обробки швів є звичайним явищем для одягу турецького ...
...справ за рахунок автоматизації процесів обробки інформації, регламентації і спрощення доступу співробітників компанії до потрібної інформації. Змінити характер праці співробітників, рятуючи їх від виконання рутинної роботи ...цілісність даних на всіх етапах обробки інформації і багато чого іншого. Розкриваючи тему дипломної роботи були проведені наступні заходи:  розглянуті питання, які стосуються теоретичних аспектів організації ...
Комп’ютеризація обробки економічної інформації на любій господарській одиниці вимагає використання спеціальних технічних засобів (на сьогодні, як правило це ПЕОМ, мереживні файл сервери, ...копіювання даних та їх паралельної обробки в електронному вигляді, що зменшує можливість втрати інформації, дозволяє більш повно розмежовувати обов’язки працівників, відслідковувати та попереджувати несанкціонований доступ ...
...а) фізична особа, що здійснює обробку і збереження товарів, але не володіє ними як власністю; б) юридична особа що здійснює обробку і збереження товарів та володіє ...
Гранітна жорства обробленого бітумом 2. Необроблена гранітна жорства І 3. Піщана підсипка 4. Глиняний грунт •Діаметр кругу рівного по площі сліду колеса розрахункового ...необроблена гранітна жорства гранітна жорства оброблена бітумом піщана підсипка глиняний грунт: Отже прийнято товщину шару необробленого щебеню 15 см. VII. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄМІВ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 1.
...зернових в залежності від способів обробки насіння, середня урожайність (ц/га) Таблиця 3.8 Вплив біопрепарату Агат 25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння і посівів Таблиця 3....
...зернових в залежності від способів обробки насіння, середня урожайність (ц/га) Таблиця 3.4 Вплив біопрепарату Агат 25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння і посівів Таблиця 3....
Способи обробки та накопичення наукової інформації. Проблема складання плану дослідження. Логіка викладення матеріалу. Проблеми мови та стилю наукового дослідження. Книга У....сенс оформлювати на картках результати обробки літератури? 13. Які фактори слід враховувати, складаючи план роботи? 14. Яка специфіка наукової мови, якою викладається дипломна робота?
...зернових в залежності від способів обробки насіння, середня урожайність (ц/га) Таблиця 3.8 Вплив біопрепарату Агат 25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння і посівів Таблиця 3....
...зернових в залежності від способів обробки насіння, середня урожайність (ц/га) Таблиця 3.8 Вплив біопрепарату Агат 25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння і посівів Таблиця 3....
...управлінського рішення і подальшої їх обробки метод послідовних та парних порівнянь  ґрунтується на заміні досліджуваного об’єкта, закони функціонування якого невідомі, на аналогічний об’єкт з ...об’ємі інформації, складностях її обробки або недостатності часу, ґрунтується на створенні людино машинної системи розробки рішень, використовує більший інтелектуальний потенціал у виді програмного і інформаційного ...
передача, обробка, оцінка, використання, знищення b. передача, перетворення, обробка, збереження, оцінка, викорис¬тання, знищення c. передача, перетворення, збереження, використання Question 8 На ...
...фінансового аналізу та її аналітична обробка 2. Аналіз власних та позичкових коштів, вкладених у майно підприємств торгівлі 3. Задачі Задача 1 Проаналізувати товарні запаси по підприємству ...
Основи організації комп’ютерної обробки економічної інформації. 2. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства. 3. Ситуаційне завдання ( варіант №9 ). Література.
Основи організації комп’ютерної обробки інформації 36. Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства Ситуаційне завдання Література
Основи організації комп’ютерної обробки інформації 36. Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства Ситуаційне завдання Література
Основи організації комп’ютерної обробки економічної інформації 33. Аналіз складу і руху робочої сили Завдання № 63 Розрахувати величину всіх факторів, що вплинули на середньорічний виробіток ...
« 1 2 3 4 5 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.