Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 796 за запитом ознаки права

Поняття та ознаки юридичної особи. Практичне завдання 1. Єжов був засуджений до 5 років позбавлення волі за систематичні побої своєї дружини....в армії не повинен зараховуватися в строк позовної давності. Хто правий у цьому спорі?
...права національних меншин Розділ ііі правові проблеми розбудови національної демократії Висновки Проведене дослідження дозволяє зробити ряд наступних висновків: 1. Кожна історична епоха вносила свої ознаки в поняття демократії і розставляла ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ, ОЗНАК ТА СТРУКТУРИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 1.1. Поняття правового статусу особи 1.2. ...і структура правового статусу РОЗДІЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ 2.1. Права і свободи як елемент правового ...
...в Україні План Поняття та ознаки політичних партій в Україні. Поняття та види партійних систем. Особливості партійної систеи України. Порядок створення та припинення діяльності політичних ...системі України. Крім цього, важливо акцентувати увагу на те, що право на об'єднання є невід'...
...суб’єкту злочину та його ознаки. 2. Види суб’єктів злочину. 3. Поняття неосудності та її критерії. 4. Обмежена осудність. ...Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння. Основна та додаткова література: 1. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / Ю.
...в один бал, інші дві ознаки у строчці – нуль балів. Тип темпераменту, за яким набрана найбільша кількість балів, є найбільш вірогідною характеристикою особистості Завдання 2....до певного виду діяльності можливе на основі вивчення індивідуально типологічних ознак, до числа яких відносять: • тип ...
Поняття та основні ознаки об’єднань підприємств 1. 2. Види та організаційно правові форми об’єднань підприємств Розділ 2.
Суть, функції та ознаки політичних партій 1.2. Типологія політичних партій 2. Правові засади діяльності та конституційно правовий статус політичних партій в Україні 3.
...характер бездіяльності як одна з ознак об'єктивної сторони злочину // Вісник НУВС. №12. 2000. с.77 80. Малинин В.Б. Обоснование уголовной ответственности за бездействие//Вестн. ЛГУ. Экономика, философия, право. 1984. N 2. Вып. 4.
...готування // Актуальні проблеми держави і права / Одеська національна юридична академія. – О.: Юрид. літ ра. – 2001. – Вип. 11. – С. 536 544. 20. Шевчук А.В. Замах на злочин та його ознаки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ...
...ціль даного договору, основні його ознаки та суттєві умови. Необхідно показати відмінність договору соціального найму житла від комерційного найму. Слід мати на увазі, що поряд ...предмет та строк. Щодо плати за користування житлом, то як правило специфікою даних правовідносин є те, ...
...з іншими галузями та підгалузями права 6. Організація діяльності Президента України у взаємовідносинах із Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади 7....Кабінеті Міністрів України 13. Місцеве самоврядування як форма народовладдя та прав територіальної громади на самостійне вирішення ...
...умови, при яких комісіонер має право відмовитися від виконання доручення комітента. Комісійна торгівля здійснюється за допомогою кількох видів договорів комісії, які різняться між собою за ...покриваються витрати комісіонера сумою винагороди чи ні; 2) чи має право комісіонер на комісійну винагороду за ...
Тест До основних ознак держави належать: 1) поєднання публічної влади та суспільства; 2) право на податки та збори з населення; 3) здатність держави представляти ...
...Question 53 Балів: 1 Характерними ознаками гуманного виховання є: Виберіть одну правильну відповідь a. повага прав і свобод особистості b. заохочення добрих справ c.
Визначення доходу як оціночної ознаки злочинів у сфері господарської діяльності // Законодавство України: Наук. практ. коментарі. – 2003. № 3. – С. 10 13. 3. Берзін П.С....Ф. Кримінально правова характеристика понять «господарська діяльність», «діяльність, що має ознаки підприємницької» (диспозиція ч. 1 ст.
План Поняття та ознаки сукупності злочинів. Види сукупності злочинів. Особливості кваліфікації злочинів при ідеальній та реальній ...Відмінність сукупності злочинів від одиничного злочину та від конкуренції норм Особливої частини кримінального права. Кримінально правове значення сукупності злочинів.
...держава” та визначте його основні ознаки. 2. Дайте визначення наступних термінів: Механізм держави Нормативно правовий акт ІІ. 1. Визначте поняття, предмет і джерела адміністративного права, а ...статус юридичної особи: поняття та ознаки юридичної особи; особливості правоздатності юридичної особи; види юридичних осіб за законодавством України; порядок виникнення та припинення юридичних осіб. 2.
...у практиці та теорії кримінального права. Відповідь на перше питання теми слід починати із ви¬значення вини в КК України (ст....і на цій підставі показати роль вини у кримінально¬му праві, звернувши особливу увагу на те, ...
Види, методи, способи та типи правого регулювання………………………14 Розділ 2. Передумови виникнення та структури правовідносин………………..20 2.1. Поняття та ознаки правовідносин…………………………………………….20 2.2.
...об'єктивні та суб'єктивні ознаки злочинів, і тільки після цього виділити ста¬дії. При встановленні видів стадій вчинення злочину необхідно врахувати, що в юридичній ...розкрити зміст кожної з його об'єктивних та суб'єктивних ознак.
Поняття та ознаки покарання. 2. Кара як зміст покарання. 3. Питання про мету покарання в історії кримінального законодавства та в науці кримінального права. 4.
...сплачували страхових внесків, мають конституційне право на пенсійне забезпечення, як соці¬альну гарантію, що має забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму....б дати відповідь на це питання, системно про¬аналізуємо нормативно правові акти, які регламентують пенсійну систему ...
Не відстоюєте свої права, не співпрацюєте ні з ким для вирішення проблем або просто ухиляєтеся від розв'язання d.... Визнанням права дитини на вибір самостійного шляху розвитку, заохоченням автономії, уседозволеністю, надмірною задоволеністю потреб дитини d. Взаємним емоційним прийняттям, емпатію, взаємоповагою, обґрунтованою ...
Завдання №1 Вироком суду Щербіну було засуджено за ч. 1 ст. 115 та п. 2, 13 ч....осіб. Адвокат у касаційній скарзі стверджував, що в діях засуджених ознаки викрадання відсутні, оскільки вони знайшли ...
Основні правові засади судочинства в Україні 2. Судова система України 3. Основні ознаки судової влади ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
План Поняття та ознаки повторності злочинів. Види повторності злочинів. Відмежування повторності від інших видів множинності злочинів. Кримінально ...значення повторності. Основний та додатковий списки літератури: Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву. – Харьков: Право, 2000. Бажанов М.
Ознаки правової держави Розділ 2. Формування правової держави в Україні 2.1. Основні напрями формування правової держави в Україні 2.2 Верховенство закону 2.3. Права і свободи людини у системі ...
Природні небезпеки – види, характерні ознаки, причини виникнення 3. Небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, їх характеристика, класифікація і критерії оцінки 4. Евристичні правила аналізу небезпек та суб’єктивні ...
Ознаками політичної влади є: br />br /> 1. Спрямованість на суспільні справи. br />br /> 2. Суверенність верховне право правити, тобто приймати незалежні рішення.
так Question 10 Головними ознаками етнічної самосвідомості є: a. усвідомлення особливої етнічної культури b. усе перераховане c. усвідомлення особливих етнопсихологічних рис d. етнічна самоідентифікація e....35 Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації a. складається із 7 компонентів b. не має певної структури c. складається із двох компонентів d.
...1 Поняття шлюбу та його ознаки 1.2 Обов’язкові умови укладення шлюбу 1.3 Перешкоди для укладення шлюбу 1.4 Недійсність шлюбу: підстави, порядок визнання, правові наслідки Розділ 2.
Правила її оформлення викладено в лекції 7.4. Також опрацьовуватимемо проблемні питання з різних мовних аспектів. 1....від контексту. б) Багато мовців не пам’ятає зі школи правило про особливості введення в речення ...
Ознаки правової держави. 5. Державний механізм правової держави 5.1. Особливості державного механізму правової держави 5.2. Права та обов’язки громадських об’...
Сучасні концепції правління права 2.1. Позитивістська та природно правова концепції 2.2. Концепція інструменталізму 2.3. Концепція П.І. Новгородцева Розділ 3. Правова держава: ознаки і суть 3.1.
Основні ознаки держави: 1.територія, 2.населення (полі,моно), 3.суверенна політична влада – верховенства влади всередині країни та незалежність на міжнародній арені, монопольне право на застосування примусу, монопольне право ...
Теорія держави і права та інші юридичні науки співвідношення 3. Загальне поняття держави та її ознаки 4. Сутність держави.
а) Поняття та ознаки господарсько правової відповідальності. Підстави господарсько правової відповідальності. Поняття вини у господарському праві …………………………... 3 2. а) На підставі яких нормативно правових ...
...договору позички у римському приватному праві та його рецепція у законодавстві західноєвропейських країн 1.2. Поняття та ознаки договору позички РОЗДІЛ 2.
...важливих і складних інститутів карного права є інститут співучасті. За даними дослідників, спільна злочинна діяльність становить більше однієї третини всіх вчинених злочинів....до злочину, немає й монографічних робіт. У сучасній науці кримінального права вважається, на наш погляд, цілком ...
...Question 13 По яким головним ознакам можна класифікувати інформацію, яка циркулює на підприємстві? a. По місцю виникнення b. По стабільності c. По вартості d....довільного списку об'єктів у правій панелі програми Провідник: a. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Ctrl " b. відмічають перший об'єкт групи, а ...
...спрямована на створення національної системи права, вимагають глибокого знання і розуміння не тільки змісту приписів чинного законодавства, а й основних принципів, ідей, закономірностей і ...розвитку основоположних державно правових явищ. Дане курсове дослідження стосується розкриття такого правового поняття як правомірна поведінка, а також ознаки, склад і види правомірної поведінки.
Склад злочину та його ознаки 5 1.2. Безпосередній об'єкт і предмет злочину в теорії кримінального права 13 Розділ 2.
Ознаки добровільної відмови. Межі добровільної відмови. Особливості добровільної відмови співучасників. Основний та додатковий списки літератури: Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по сов. уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1955. – 212 с.
...ценность и оценка в уголовном праве. Москва., 1975. Ковалев М.И. Понятие и признаки преступелния и их значение для квалификации. Свердловск.., 1977. Кривоченко Л.Н....преступления на дифференциацию и индивидуализацию ответственности//Проблемы правосудия и уголовного права. М., 1978. С. 143 155.
...об’єднання, тому не має права укладати власні договори, а штраф законодавством не передбачений. У вступній частині висвітліть такі питання: поняття юридичної особи, її ознаки, види юридичних осіб; види підприємств ...
Поняття і ознаки соціальної правової держави……………29 3.2. Держава, як самостійний суб’єкт політичної системи……31 3.3. Держава і право в політичній системі суспільства………34 ...
...положення Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства 2 Аналіз платоспроможності підприємства “Сван 1” 2.1 Характеристика підприємства “Сван 1” 2.2 Фінансові показники платоспроможності ...фінансового стану підприємств[9]. Фінансовий аналіз також дає можливість виявити ознаки неплатоспроможності підприємства і запобігти банкрутству.
Ознаки правової держави Розділ 2. Формування правової держави в Україні 2.1. Основні напрями формування правової держави в Україні 2.2 Верховенство закону 2.3. Права і свободи людини у системі ...
...про кримінальну відповідальність, розкриття його ознак та встановлення значення закону про кримінальну відповідальність. При цьому слід акцентувати увагу на те, ...закон про кримінальну відповідальність в Україні є єдиним джерелом кримінального законодавства. В теорії ж кримінального права обговорюється проблема визнання джерелами кримінального ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.