Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 796 за запитом ознаки права

Завдання та функції кримінального права. 2. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки й значення. 3. Зміст універсального та реального принципу дії закону про кримінальну ...єкта злочину в науці кримінального права. br />br /> 9. Ознаки складу злочину, які характеризують об’єктивну сторону: обов’язкові та факультативі. 10.
«Правові акти державного управління: поняття, ознаки та юридичне значення» 4. «Характеристика та види нормативних актів державного управління» 5.... «Адміністративно правовий договір – поняття, види, ознаки» 7. «Зміна, призупинення та зупинення дії правових актів управління» Задача до теми 7 Військовослужбовець К.
Поняття й ознаки злочину в кримінальному праві України 2. Відмінність злочинів від інших правопорушень 3. Поняття та практичне значення класифікації злочинів 4.
4 РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ВБИВСТВА ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ...................................................................................................7 1.1. Поняття вбивства за кримінальним правом України........................................7 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ОЗНАКИ, ВИДИ 1.1 Поняття і структура правових відносин 1.2 Ознаки та види правових відносин РОЗДІЛ 2 СУБ’ЄКТИ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 2.1 Фізичні особи як суб’єкти права 2.2 Юридичні особи як ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ОЗНАКИ, ВИДИ 1.1 Поняття і структура правових відносин 1.2 Ознаки та види правових відносин РОЗДІЛ 2 СУБ’ЄКТИ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 2.1 Фізичні особи як суб’єкти права 2.2 Юридичні особи як ...
Поняття покарань у кримінальному праві України…………………..………6 1.2. Ознаки покарань у кримінальному праві України……………………..……14 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ...
Основні ознаки злочину та їх місце в системі кримінального права 2.1 Основні ознаки злочину а) суспільна небезпека; б) кримінальна протиправність; в) ...
Поняття норми права та її основні ознаки 4 9 2. Види норм права 10 22 3. Структура норми права 23 37 4.
...норми права та її основні ознаки 2. Види норм права 3. Структура норми права 4. Способи викладу правових норм у статтях нормативно правових актів Висновки Список ...
...неюрисдикційна форма захисту у сімейному праві 2.1. Поняття, ознаки та способи самозахисту у сімейному праві 2.2. Самозахист окремих категорій осіб у сімейному праві Висновки ...
Вступ Розділ 1 Поняття і класифікація злочину в системі кримінального права 1.1 Поняття й ознаки злочину в кримінальному праві України 1.2 Відмінність злочинів від інших правопорушень 1.3 Поняття ...
Поняття злочину у кримінальному праві України……………7 2. Ознаки злочину та їх характеристика……………………………..11 3. Відмінність злочину від інших правопорушень……………….22 4.
Організаційно правові форми кооперативу, його ознаки та принципи........24 2.2. Кооперативні об’єднання як організаційно – правова форма сільськогосподарської кооперації..........................................................................
ВСТУП 1. Поняття, ознаки та умови чинності правочину 2. Класифікація правочинів 3. Форми правочинів ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Що є об`єктами права промислової власності? За якими ознаками вони відрізняються від інших об`єктів права інтелектуальної власності? …………... 6 5.
Предмет і метод господарського права 2.Засоби державного регулювання господарської діяльності 3.Види господарської діяльності 4.Поняття, ознаки та принципи здійснення господарської діяльності 5....Некомерційне господарювання: поняття, організацйно правові форми здійснення 9.Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства 10.Господарсько правові норми: поняття та види 11.
Поняття та ознаки адміністративно правової форми вирішення земельних спорів……………………………………………………….......32 2.2. Правова природа адміністративно правової форми вирішення земельних спорів………………………………………………………......44 Розділ 3....матеріальними і процесуальними інститутами земельного права; подано визначення поняття та ознак адміністративно правової форми вирішення земельних спорів; охарактеризовано провадження з розгляду адміністративними судами справ за позовами .....
...Вступ У сучасній наукі державного права зарубіжних країн “форма держави” є однією з найважливіших і ємний понять. Як відомо, уже за давніх часів – на Древному ...розрізняв форми держави за двома ознаками: а) кількістю тих хто править (один, кілька, багато); б) в ...
Види форм права і їх роль в різних правових системах Розділ 2. Поняття закону, його основні ознаки 2.1. Поняття «закон» 2.2.
...кримінальну відповідальність, як джерела кримінального права України…………………...............5 – 7 3. Ознаки закону про кримінальну відповідальність…………..8 – 11 4. Основні етапи формування та розвитку кримінального законодавства України………………………………………….
...ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ…………………………………….….…..6 1.1. Поняття та ознаки системи покарань в кримінальному праві України……..6 1.2. Класифікація покарань…………………………………………………….…..
...України, інформація визнається об'єктом права. Об'єкти цивільних правовідносин володіють ознаками, що дають змогу відмежувати явища навколишньої дійсності, які можуть бути об'єктом правовідносин, від ...
...України, інформація визнається об'єктом права. Об'єкти цивільних правовідносин володіють ознаками, що дають змогу відмежувати явища навколишньої дійсності, які можуть бути об'єктом правовідносин, від ...
Поняття торгового права, торговельної діяльності та їх ознаки. 2. Торгівля, промисел і торговельна діяльність. 3. Відповідальність за незаконну торговельну діяльність. 4.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОЧИНУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 1.1 Поняття та ознаки правочинів 1.2 Умови дійсності правочинів РОЗДІЛ 2. ВИДИ ТА ФОРМИ ПРАВОЧИНІВ 2.1 Класифікація ...
Вступ Держава — це первинний і основний суб'єкт міжнародного права, який є учасником міжнародних відносин. Держава — це композиція з трьох елементів: певної території, населення, ...мешкає на ній, і політичної організації (влади). Основна ознака держави як суб'єкта міжнародного права державний суверенітет.
Загальна характеристика договору у цивільному праві 1.1. Поняття та ознаки договору…………………………………………………...7 1.2. Значення та функції договору…………………………………………………8 1.3. Свобода договору………………………………………………………............
1 Теоретико економічні засади банкрутства підприємств в сучасних умовах ринкового господарювання 1.1 Сутність, причини настання та ознаки банкрутства підприємства 1.2 Правові аспекти банкрутства підприємств в Україні 1.3 Світовий досвід правового регулювання банкрутства підприємств 2 Діагностика ...
...1 Загальні принципи міжнародного економічного права: Виберіть одну правильну відповідь a. мирного співіснування; суверенної рівності держав; співробітництва держав; невтручання; виконання міжнародних зобов'язань; взаємної вигоди ...7 Балів: 1 Основна ознака держави як суб’єкта міжнародного права: Виберіть одну правильну відповідь a.
...яких виникають правовідносини, що регулюються правом соціального забезпечення. 4. Складіть схему “Ознаки правовідносин, що складають предмет регулювання права соціального забезпечення”. 5....сімя” та “член сімї” у праві соціального забезпечення. Завдання 6 1. Теорії соціально забезпечувальних правовідносин. 2. Чи можуть виникнути соціально забезпечувальні правовідносини з такого факту як ...
Поняття вини в кримінальному праві та її місце в системі ознак складу злочину. Сутність, зміст, характер і ступінь вини. 2.
: Право, 2010. — 288 с. 7. Федчук С. Деякі питання фінансування бюджетних видатків, його ознаки та форми в сучасних умовах // Право України. – 2010. № 8. – С.
ВСТУП РОЗДІЛ І СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 1.1. Сутність юридичної особи..............................................................................6 1.2.
Цивільно правова охорона особистих немайнових прав та способи їх захисту. Розкриваючи перше питання теми необхідно звернути увагу на коло особистих немайнових благ, їх ознаки, з приводу яких виникають особисті немайнові права, надати дефініцію особистих немайнових прав ...
Акти застосування норм права…………………………………….…22 2.1. Поняття та ознаки правозастосовних актів………………….……22 2.2. Види актів застосування норм права………………………...……24 Висновок……………………………………………………………………….
Поняття і ознаки дисциплінарно правового примусу в адміністративному праві 1.1. Поняття дисциплінарно правового примусу 1.2. Ознаки дисциплінарно правового примусу Розділ 2.
Загальні закономірності походження держави і права. Форми 3.3. Держава і публічна влада первісної общини: ознаки і відмінності 3.4 Походження права.
...відповідно до загальноцивілізаційних поглядів на права людини. Проголошення України демократичною, правовою і соціальною державою є свідченням розбудови в ...державі громадянського суспільства одним з характерних ознак якого є визнання та повага до прав людини, зокрема, права на особисте ...
...у чинному Кримінальному кодексі України // Право України. – 2003. № 9. – С. 95 99. 18. Жаровська Г.П. Співучасть у злочині: об’єктивні та суб’єктивні ознаки // Науковий ... Об’єктивні і суб’єктивні ознаки інституту співучасті в злочині у кримінальному праві України // Адвокат. – 1998. № 4. – С. 13 16. 26. Козлов А.П.
Співвідношення системи законодавства із системою права….9 Розділ 2 Поняття й ознаки нормативно правового акта…………...…14 2.1. Нормативно правові акти та стадії їх створення………….
...ТА СУТНІСТЬ ПОКАРАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ…………………………………………………………………………..…….6 1.1. Ґенеза розвитку інституту покарань…………………………………...……....6 1.2. Ознаки кримінального покарання………………………………………...…..15 1.3.... КРИТЕРІЇ СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ……………………………………………………………………….………28 2.1. Поняття та ознаки системи покарань………………………………….……..28 2.2. Види покарань та їх характеристика………………………….……………...31 ВИСНОВКИ……………………………………………………………..………….
Вступ Розділ І. Поняття і ознаки місцевого самоврядування 1.1. Визначення місцевого самоврядування в Україні 1.2.
ВСТУП 1. Основні ознаки демократичної держави (режиму) 2. Державно правовий режим 3. Поняття функцій держави і методи їх ...
ВСТУП 1. Основні ознаки демократичної держави (режиму) 2. Державно правовий режим 3. Поняття функцій держави і методи їх ...
...вимоги до правильного застосування норм права РОЗДІЛ 3. ПОНЯТТЯ ПРАВОЗАСТОСОВЧОГО АКТА. ЙОГО ОЗНАКИ ТА ВИДИ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Джерело права є формою документального вираження державної волі, що допомагає цьому вираженню набути своїх невід'ємних рис і ознак загальнообов'язковості і формальної визначеності. Джерело права можна порівняти з ємкістю, до ...
Поняття та ознаки незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 2.... Кримінально правові ознаки прекурсорів та одурманюючих речовин // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 2001. – Вип. 12. – С.
Поняття, ознаки та класифікація суб'єктів господарювання. Організаційно правові форми господарської діяльності. 2. Поняття та види господарських зобов'язань, загальні умови їх ...
Поняття гуманітарної інтервенції в міжнародному праві 1.1. Історичний контекст, суть та ознаки гуманітарних інтервенцій 1.2. Стандарти гуманітарної інтервенції Розділ 2.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.