Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 869 за запитом окремих

...дрібної буржуазії і не готовність окремих ведучих промисловців робити НСРПН матеріальну підтримку набагато важливіше були помилки нефашистських і антифашистських суспільних сил і партій Німеччини; по третє,...
...напрямок характеризується увагою до значення окремих слів, які вживаються у виразі. Ці два напрямки не виключають, а швидше доповнюють один одного.
Аналіз рентабельності окремих видів продукції ВАТ 2.3. Аналіз конкурентоспроможності продукції ВАТ РОЗДІЛ ІІІ ЗВЕДЕНИЙ ПІДРАХУНОК РЕЗЕРВІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ВАТ « ...
...система, що визначає спрямованість людини, окремих соціальних груп, нації в соціумі, їх цілі та мотиви життєдіяльності. Question 4 of 20 Природні умови України майже не вплинули ...
Посадові інструкції Оформлення окремих видів організаційних документів 2.9. Постанова 2.10. Вказівка 2.11. Накази з основної діяльності РОЗДІЛ 3.
25 2.4 Характеристика окремих видів діяльності банку…………………………….29 Розділ 3. Загальний контроль банку та середовище його діяльності…………...36 3.1 Характеристика органів контролю ПАТ ...
...майна подружжжя 3.2 Поділ окремих видів майна, що знаходиться у спільній власності подружжя Висновки Список використаних джерел
...клімату в країні та в окремих регіонах, а також, як у жодній іншій галузі, визначається рівнем інвестиційної привабливості галузі загалом. Рівень інвестиційної привабливості сільського господарства в ...
Особливості відповідальності окремих видів іноземців на яких не поширюється загальний принцип кримінально правової відповідальності……29 Розділ 3. Проблемні питання інститутів політичного притулку та ...
...2 3 поверхневих пошкодження на окремих екземплярах риби. Консистенція щільна, на поверхні незначні зриви шкіри площею 1 1,5 . Укажіть поділ скумбрії за довжиною та за ...
...на певний термін права експлуатації окремих державних об’єктів; г) політика, спрямована на розширення сфер впливу з метою отримання вигідних ринків збуту, вкладень капіталу, джерел сировини.................................................................................................
...вони також містяться в деяких окремих законодавчих актах — законах: про строкові біржові угоди 1885 р., про законну процентну ставку 1975 р.
...екологічної безпеки в процесі діяльності окремих галузей промисловості…………………………………...74 3.1. Правове регулювання екологічної безпеки в процесі господарської діяльності підприємств, пов'язаних з використанням атомної енергії………..
Практичні аспекти посвідчувальної діяльності окремих правочинів нотаріальними органами України ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Навчальні посібники................................................................................................................... Нормативно правові акти Періодичні видання
...передбачення основних змін розвитку злочинності, окремих її форм, груп чи видів злочинів або вірогідності вчинення злочину окремою особою. Кримінологічне прогнозування являє собою процес науково обґрунтованого пізнання ...
...їх технічного стану, необхідності заміни окремих вузлів, деталей, їх ремонту. 2. Обліковують специфічні запаси: паливно мастильні матеріали (ПММ), шини, запасні частини й агрегати та витрати, пов'...
Слід зупинитись на окремих видах строків позовної давності, маючи на увазі, що строки позовної давності можуть бути загальні та спеціальні, та проаналізувати їх особливості.
Організація і методи здійснення окремих форм фінансово господарського контролю органами ДПС України 68 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО ПРАВОВОГО ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЬНО ПЕРЕВІРОЧНОЇ РОБОТИ В ...
...наслідком проголошених девізів і зусиль окремих керівників. Він являє собою підсумок систематичної виховної роботи з членами колективу, здійснення спеціальних заходів, спрямованих на організацію відносин між керівниками ...
...приводу поглядів і наукового доробку окремих вчених. На сьогодні тематика ідейної трансформації світогляду та становлення національної проблематики «великого каменяра», в основі якої він формулює основні постулати ...
...у виробництві досконалішу технологію зварювання окремих деталей, яка забезпечує суттєве підвищення продуктивності праці й зниження поточних валових витрат Завдяки застосуванню нової технології зварювання валові витрати на ...
...та наслідків визнання банкрутом для окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності 3.1. Особливості банкрутства градоутворювальних підприємств…..57 63 3.2. Особливості банкрутства особливо небезпечних підприємств...
Розрахувати собівартість продукції окремих переділів 3. Скласти калькуляційну відомість переділів по статтях витрат 4. Розрахувати звітну калькуляцію 1 тис. шт.
В окремих випадках для покупця становить інтерес не саме придбане майно, як матеріальний об’єкт, а зафіксоване в ньому те чи інше ...
...передбачає висвітлення у розгорнутому вигляді окремих груп (пайових, боргових, іпотечних, приватизаційних, похідних та товаророзпорядчих цінних паперів) та видів цінних паперів, зокрема емісійних та неемісійних; документарних та ...
сукупність окремих ринків у межах національної економіки (внутрішнього ринку) Question 4 Документ, який встановлює асортимент товарів для конкретного магазину, є : a.
Відмінність окремих видів умислу і необережності. Література 1. Беньківський В.О. Деякі теоретичні питання вини // Держава і право / Інститут держави і права ...
Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту) 20 2.4. Операції, що не є об’єктом оподаткування 21 ...
...вчинили чотири збройних напади на окремих громадян. Одного разу Коровін Володимир прийшов разом з братом додому вночі, зізнався дружині, що вони вчинили напад на сім’ю ...
...апаратуру для прослуховування мобільних телефонів окремих співробітників, що мали справу з комерційною таємницею фірми. Співробітники про це не знали, а коли дізнались, то звернулися до прокуратури ...
Зміст окремих ланок механізму злочинної поведінки. Конкретна життєва ситуація: поняття, види та роль в механізмі злочинної поведінки.
Правове регулювання порядку оголошення окремих територій режим зонами надзвичайних екологічних ситуацій 61 3.2. Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері захисту територій і ...
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРАВА ГРОМАДЯН НА БЕЗПЕЧНЕ НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 103 2.1. Право громадян на безпечне атмосферне повітря та його забезпечення ...
Порівняльний аналіз окремих груп злочинів………………………..…33 3.1. Злочини проти особи за кримінальним законодавством України та федеральним кримінальним законодавством США…………………………...…33 3.2.
...в свою чергу обумовлює існування окремих запобіжних заходів для важкопідіймальних кранів, машин, а також для ліфтів. Також характерною особливістю є те, що окремі заходи стосуються механічних ...
...склалися, та роль і значущість окремих видів діяльності. Показники уза¬гальнити в таблиці. Загальна оцінка динаміки і структури прибутку Задача 5.
...забезпечують надання права на здійснення окремих видів господарської діяльності? Дайте визначення та здійсніть порівняльну характеристику ліцензування та патентування господарської (підприємницької) діяльності. Дайте юридичну характеристику ліцензійним умовам.
...школярів грати через тривале вивчення окремих прийомів у різних класах; • недостатньо вивченим залишається питання щодо визначення найсприятливішого віку школярів для засвоєння прийомів гри в баскетбол; • на ...
...законодавства України, та надана характеристика окремих їх видів. Розглядаючи останнє питання необхідно враховувати, що провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до положень Митного ...
...03 (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. № 1. – С. 24 30. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: ...
...регулювання відносин у галузі використання окремих різновидів об’єктів тваринного світу..........……83 3.1. Еколого правове регулювання мисливства та рибальства………83 3.2.
Процесуальні заперечення відповідача з окремих питань 6. Матеріально правові заперечення відповідача 7.Зустрічний позов Висновки
...до дотримання законів, за винятком окремих, що народжуються з властивостями майбутніх злочинців.” – Який з основних формально логічних законів порушає ця теза? 7.
...законодавства України та надана характеристика окремих їх видів. Розглядаючи останнє питання, необхідно враховувати, що провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до положень Митного ...
Шляхи вдосконалення окремих банківських процесів 3.1. Овердрафт як песпективна форма кредитування 3.2. Розрахунок економічної ефективності в роботі Висновок Література Кредит позичковий ...
...прийняття і оформлення рішень по окремих питаннях і по справі в цілому. Список використаних джерел
...економіці й у народних господарствах окремих країн не можна переоцінити. Деякі західні економісти вважають, що виникнення сучасної товарної біржі, не як ринку, що здійснює збут товарів, ...
...а також особливі правові наслідки окремих видів недійсних правочинів. Додаткова література та нормативні матеріали: Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р // Відомості Верховної Ради ...
...мають відношення не тільки до окремих громадян, але і до колективів. При вивченні громадської думки за документами важливе значення надається якісному аналізу інформації, оскільки більшість документів ...
...про обсяг виробництва і собівартість окремих видів продукції: Вид продукції Одиниця виміру Виготовлено продукції за квартал Собівартість одиниці продукції, грн. I II III IV I II ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.