Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 869 за запитом окремих

...координуючої  забезпечення найбільш повної активізації окремих виконавців чи трудових колективів для досягнення сформульованих у рішенні цілей мобілізуючої  виходячи з певної стратегії управління соціально економічною системою, організацією ...поточні)  пов’язані із функціонуванням окремих підрозділів, виконанням окремих видів роботи, що потребують врахування специфічних умов їх організації та виконання координуючі  приймаються для визначення стану і ...
...зв’язків, які характеризують участь окремих районів у регіональному розподілі ресурсів; б) міжрегіональних зв’язків, які характеризують участь окремих районів у регіональному формуванні ресурсів; в) вивозу ...
комплекс дій як окремих осіб, так і великих груп людей і цілих народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї c.... дії окремих громадян або їхніх груп, що мають своєю метою вплив на державну або суспільну політику b.
Мобілізація прихованих резервів шляхом реалізації окремих об”єктів основних та оборотних засобів, які безпосереднньо не пов”язані з протіканням основної діяльності; індексації балансової вартості майнових об”... Продаж окремих низькорентабельних структурних підрозділів та об”єктів основних фондів. Отримані кошти можна направити на перепрофілювання діяльності на більш прибуткові її види.
Моделювання впливу окремих факторів на зміну обсягів отримання прибутку Рис.1.7. Процес планування формування та розподілу прибутку Таблиця 1.3....прибутку ПП „Екватор” в розрізі окремих торгових марок реалізованої продукції Таблиця 2.22. Співставлення питомої ваги окремих груп виробів в структурі обсягів продажу та валового прибутку ...
...зі сторони Інвестора від фінансування окремих витрат (порушення затвердженного сторонами Календарного графіка будівництва та Календарного графіка фінансування) більш ніж на. календарних днів є підставою для розірвання ...з субпідрядними організаціями на виконання окремих видів робіт(послуг) та/чи певних груп робіт (послуг), а рівно як і з основними підрядчиками (підрядчиком) можливе лише за ...
...єктів конфліктного протистояння у вигляді окремих осіб або груп Question 4 Конфлікти між особистістю і групою a. виникають у середовищі групових взаємин b....єктів конфліктного протистояння у вигляді окремих осіб або груп Question 5 Міжособистісні конфлікти – це a. конфлікти між особистістю і групою b. зіткнення суперечностей між особами c.
...єктів конфліктного протистояння у вигляді окремих осіб або груп. Question 5 of 11 Конфлікти між особистістю і групою А. виникають у середовищі групових взаємин. Б....єктів конфліктного протистояння у вигляді окремих осіб або груп. Question 6 of 11 Міжособистісні конфлікти – це А. конфлікти між особистістю і групою Б.
...єктів конфліктного протистояння у вигляді окремих осіб або груп. Question 5 of 11 Конфлікти між особистістю і групою А. виникають у середовищі групових взаємин. Б....єктів конфліктного протистояння у вигляді окремих осіб або груп. Question 6 of 11 Міжособистісні конфлікти – це А. конфлікти між особистістю і групою Б.
...обміну інформацією; подолання пасивної поведінки окремих членів колективу; розв’язання конфліктних ситуацій; згуртування членів колективу та підвищення їх мотивації; скорочення плинності кадрів та запобігання опору змінам ... Анонімність результатів праці окремих членів команди може негативно позначитися на бажанні працювати. Будь який член команди, який показав недостатню результативність, може «сховатися» за активного ...
...права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади наданих законом b. постійна діяльність громадян України, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована ...права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади c. професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування, що ...
припускається оцінка вартості окремих пакетів робіт і їх підсумовування у відповідності до ієрархічної структури робіт b. використовуються дані про загальний обсяг ресурсів і вартості ... припускається оцінка вартості окремих пакетів робіт і їх підсумовування у відповідності до ієрархічної структури робіт Question 3 Базовий план проекту за вартістю це: a.
На прикладі діяльності окремих інвестиційних фондів визначте переваги та недоліки окремих типів інститутів спільного інвестування. 2. Здійсніть порівняльну характеристику привабливості активів корпоративних і пайових ...
...знання щодо порядку документального оформлення окремих господарських операцій 2. Ознайомитись з порядком відображення в обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, затрат праці та її оплати ...280 62880 Баланс 640 Розшифровка окремих статей балансу Код рядка балансу Рахунок Субрахунок Сума, грн 045 14 «Довгострокові інвестиції» 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам» 100 ...
...знання щодо порядку документального оформлення окремих господарських операцій 2. Ознайомитись з порядком відображення в обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, затрат праці та її оплати ...Баланс 280 62880 Баланс Розшифровка окремих статей балансу Код рядка балансу Рахунок Субрахунок Сума, грн 045 14 «Довгострокові інвестиції» 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам» 100 ...
Економічна оцінка макрорівня окремих складових логістичних витрат в кінцевій ціні готової продукції 14. Напрями удосконалення управління транспортними потоками Завдання № 2 Визначте та опишіть на ...змінюються маршрути перевезення та розміри окремих партій поставки. При побудові варіантів розподілу товаропотоків між: постачальниками та покупцями у вигляді транспортної матриці необхідно дотримуватись таких вимог: – у ...
Економічна оцінка макрорівня окремих складових логістичних витрат в кінцевій ціні готової продукції 10. Основні шляхи зниження витрат при здійсненні операцій по складуванню продукції Завдання № ...змінюються маршрути перевезення та розміри окремих партій поставки. При побудові варіантів розподілу товаропотоків між: постачальниками та покупцями у вигляді транспортної матриці необхідно дотримуватись таких вимог: – у ...
Підстави та порядок винесення окремих ухвал суду першої інстанції 2. Практика винесення судами окремих ухвал 3. Оскарження окремої ухвали суду першої інстанції Висновки Список літератури
Принципи методики розслідування окремих видів і груп злочинів 1.2. Конкретизація принципів побудови методики розслідування 1.3. Криміналістична форма методики розслідування окремих видів і груп злочинів Розділ ...
...статей логістичних витрат відповідно до окремих стадій товароруу та категорій) 11. Завдання складського господарства по прискоренню обертання матеріально технічних ресурсів на товарному ринку Завдання № 2 Визначте ...змінюються маршрути перевезення та розміри окремих партій поставки. При побудові варіантів розподілу товаропотоків між: постачальниками та покупцями у вигляді транспортної матриці необхідно дотримуватись таких вимог: – у ...
...статей логістичних витрат відповідно до окремих стадій товароруху та категорій) 7. Організація складського господарства на окремому підприємстві та напрями її вдосконалення Завдання № 2 Визначте та опишіть ...змінюються маршрути перевезення та розміри окремих партій поставки. При побудові варіантів розподілу товаропотоків між: постачальниками та покупцями у вигляді транспортної матриці необхідно дотримуватись таких вимог: – у ...
...статей логістичних витрат відповідно до окремих стадій товароруху та категорій) 13. Шляхи підвищення ефективності операцій складування та зберігання матеріально технічних ресурсів Завдання № 2 Визначте та опишіть ...змінюються маршрути перевезення та розміри окремих партій поставки. При побудові варіантів розподілу товаропотоків між: постачальниками та покупцями у вигляді транспортної матриці необхідно дотримуватись таких вимог: – у ...
ЦНС забезпечує взаємозв’язок окремих органів і систем організму, узгоджує і об’єднує їх функції, здійснює зв’язок організму із зовнішнім середовищем, забезпечує пристосування організму ...1 Будова нейрона і значення окремих його частин. Виберіть одну правильну відповідь a. В залежності від того, де розташований нейрон, він має різну будову: центральні нейрони ...
розв’язання проблем окремих людей у випадку соціальних або емоційних криз. 2. створення програм для залучення уваги людей до різних суспільних заходів. 3....мотивів поведінки людини і мотивів окремих вчинків; 2. психокорекція та розвивальні вправи щодо поведінки в суспільстві; 3. формування правил здорового способу життя; 4.
Характеристика окремих підрозділів готелю РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЮ “РОСАВА” ТА ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ 2.1. Характеристика готелю “Росава” 2.2. Характеристика діяльності окремих підрозділів у готелі “Росава” Розділ ...
...уже недостатньо функціонування в рамках окремих розрізнених господарських товариств, і тому вони прагнуть обєднуватись у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом....а їх доля в імпорті окремих, в основному наукоємких товарів, досягає 90%. Комерційні і трастові банки цих груп контролюють близько 40% загального капіталу бвнків, страховим компаніям ...
...ініціативно самостійна господарсько комерційна діяльність окремих фізичних та юридичних осіб, що зорієнтована одержання прибутку. 2. Виробнича програма підприємства це: а) розрахунок максимально можливого обсягу випуску продукції; ...ринок; г) встановлення термінів виробництва окремих видів продукції. 3. Особливостями розробки виробничої програми в ринкових умовах є: а) орієнтація планів на ринок, конкретного споживача; б) врахування ...
...відповідні висновки Визначити прибуток, рентабельність окремих видів сільськогосподарської продукції, рентабельність валової сільськогосподарської продукції за рік, надати відповідні висновки Склад посівних площ, га, ЗАТ «Мрія» Культури 1 ...ріллі 5896 6108 Ціна, собівартість окремих видів продукції ЗАТ «Мрія» за звітний рік Вид продукції Ціна 1 т, грн. Собівартість 1 т, грн Озима пшениця 810 ...
Особливості здійснення митних процедур стосовно окремих видів морського транспорту. Розробку теми бажано починати з характеристики поняття митних процедур на морському транспорті та визначення їх змісту....аналіз здійснення митних процедур стосовно окремих видів морського транспорту. При розгляді цього питання слід визначити особливості здійснення митних процедур щодо військових кораблів, пасажирських, нафтотранспортних, риболовних, маломірних, ...
Технологія виконання начісування окремих елементів (інструменти, матеріали) 2.1.4. Створення гладкої форми (інструменти, пристосування). Технологія виконання окремих елементів зачіски 2.1.5.
Особливості правового регулювання окремих видів спадкування. Підстави для прийняття спадщини…..………………….….53 2.1. Спадкування за заповітом. Особливості реалізації спадкових прав на підставі заповіту…………………...... Проблеми прийняття окремих видів майна, що включені в спадкову масу та пропозиції щодо удосконалення правового регулювання ………..……………………………………………….…..82 3.2.
Технологія виконання начісування окремих елементів (інструменти, матеріали) 2.1.4. Створення гладкої форми (інструменти, пристосування). Технологія виконання окремих елементів зачіски 2.1.5.
Проблеми систематизації окремих видів звільнення від покарання та його відбування у чинному КК України і в теорії кримінального права. 3....теми необхідно проаналізувати проблеми систематизації окремих видів звільнення від покарання та його відбування у чинному КК і в теорії кримінального права.
розв’язання проблем окремих людей у випадку соціальних або емоційних криз Question 2 Балів: 1 Виберіть те визначення, яке характеризує поняття „практична психологія” Виберіть ...мотивів поведінки людини і мотивів окремих вчинків; 2. психокорекція та розвивальні вправи щодо поведінки в суспільстві; 3. формування правил здорового способу життя; 4.
...досліджень у ці часи в окремих рес публіках, зокрема в УРСР, можна говорити ли¬ше як про розроблення окремих питань у межах цент¬ралізовано спрямованої проблематики, ...
ЦНС забезпечує взаємозв’язок окремих органів і систем організму, узгоджує і об’єднує їх функції, здійснює зв’язок організму із зовнішнім середовищем, забезпечує пристосування організму ...1 Будова нейрона і значення окремих його частин. Виберіть одну правильну відповідь a. В залежності від того, де розташований нейрон, він має різну будову: центральні нейрони ...
...підприємстві трудових угод (контрактів) для окремих категорій працівників 3. Ознайомитись та вказати види і форми оплати праці на підприємстві, документальне оформлення праці та її оплати на підприємстві в розрізі окремих структурних підрозділів і категорій працівників.
...1 Поняття та загальна характеристика окремих видів часу відпочинку....23. 3.2 Правове регулювання щорічних відпусток...............................................26. 3.3 Право на відпустки окремих категорій працівників.................................29.
Особливості підготовки окремих видів документації установи 2.2.1. Організаційно – розпорядча документація 2.2.2 Довідково інформаційні документи 2.2.3....і централізованою Визначено особливості підготовки окремих видів документації в установі. Серед великої розмаїтості видів ділових документів, що обертаються на підприємствах і в організаціях, організаційно розпорядницька управлінська ...
...звести до мінімуму фінансовий ризик окремих інвесторів. На сьогодні таким ефективним механізмом, як це підтверджує світова практика, є венчурне підприємництво. Досліджуючи венчурний бізнес в країнах Європи ...діяльності та венчурного фінансування в окремих країнах Європи, здійснено аналіз графічного матеріалу, виявлено негативні чинники, що стримують венчурну індустрію, здійснено порівняльний аналіз та співставлення даних в ...
Розробка прогнозу розвитку окремих напрямків діяльності банку Висновки Список використаної літератури В ході проведеної роботи були розглянуті теоретичні аспекти розробки стратегії, проведено дослідження існуючої ...плані банку, розроблений прогноз розвитку окремих напрям ків діяльності банку, запропоновані пропозиції по удосконаленню стратегії розви тку банку. Проаналізувавши основні напрямки діяльності стратегії розвитку банку, можна ...
Розробка прогнозу розвитку окремих напрямків діяльності банку Висновки Список використаної літератури В ході проведеної роботи були розглянуті теоретичні аспекти розробки стратегії, проведено дослідження існуючої ...плані банку, розроблений прогноз розвитку окремих напрям ків діяльності банку, запропоновані пропозиції по удосконаленню стратегії розви тку банку. Проаналізувавши основні напрямки діяльності стратегії розвитку банку, можна ...
...це комплекс, що складається з окремих видів: залізничного, морського, річкового, автомобільного, трубопровідного та повітряного. У них свої особливості, переваги, вади та сфера застосування....впливом господарства у цілому та окремих його галузей. Найбільший вплив на транспорт справляє промисловість, бо вона формує основні вантажопотоки. , л/100 км – лінійна норма витрат палива ...
...підприємства і на планування виготовлення окремих видів продукції, практично залишилась поза увагою аналітиків. Недостатньо уваги приділяється і обліку витрат на виробництво окремих видів продукції.
Розробка прогнозу розвитку окремих напрямків діяльності банку 3.3. Цільові програми подальшого розвитку Державного ощадного банку України Розділ 4 Використання комп'ютерних технологій в ...плані банку, розроблений прогноз розвитку окремих напрямків діяльності банку, запропоновані пропозиції по удосконаленню стратегії розвитку банку. Проаналізувавши основні напрямки діяльності стратегії розвитку банку, можна зробити такі ...
...на основі МСФЗ та відсутність окремих законодавчих вимог для обліку діяльності малих підприємств у багатьох країнах і в Україні потребує диференційного підходу до регулювання цих питань....01.2011 року не містить окремих положень для малих підприємств. Але в статті 154 Податкового кодексу відмічено умови звільнення від податку на прибуток.
Розробка плану розвитку окремих напрямків діяльності банку 3.3. Цільові програми подальшого розвитку Державного ощадного банку України 3.4....плані банку, розроблений прогноз розвитку окремих напрямків діяльності банку, запропоновані пропозиції по удосконаленню стратегічного планування банку. Проаналізувавши основні напрямки діяльності стратегії розвитку банку, можна зробити такі ...
...форм – ремонту, модернізації та зміни окремих елементів засобів праці; технічного переозброєння, реконструкції і розширення діючих цехів, виробництв і підприємств в цілому, а також спорудження нових аналогічних ... В задачах підлеглих окремих відділів багато спільного, введення нових задач для підлеглих майже відсутнє. Ці ознаки свідчать про широкий діапазон контролю в організації Перелік ...
Четверте питання передбачає аналіз окремих способів захисту авторського права та суміжних прав, визначених ЦК та актами законодавства України про інтелектуальну власність.... Міркування з окремих проблем застосування. Науковий збірник – К. : Слово, 2005. – 368 с.
...процесу і спрощення його для окремих бухгалтерів є використання можливостей Microsoft Excel. Табличний процесор Excel фірми Microsoft призначений для введення, зберігання, обчислення і виведення великих обсягів ...зберігаються й обробляються у вигляді окремих або зв'язаних таблиць. Одна або кілька таблиць складають «робочу книгу», У цьому випадку таблиці називаються робочими аркушами цієї книги, ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.