Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 869 за запитом окремих

...то неможливо з’ясувати функції окремих галузей науки. Саме потреби практики висовують на кожному етапі життя суспільства нові вимоги до гуманітарних знань і окремих його галузей.
...визначається процент виконання плану реалізації окремих видів продукції, що дозволяє деталізувати дані вивчення загального обсягу виробництва продукції, встановити за рахунок яких груп виробів виконаний, чи не ...реалізації, а також питому вагу окремих видів продукції в загальному обсязі виробництва і її зміни в порівнянні з планом і відповідними даними за декілька попередніх років.
...продукції 3.3 Аналіз собівартості окремих видів продукції 3.4 Аналіз витрат за економічними елементами 4 Оцінка впливу облікової політики щодо витрат виробництва на прийняття рішень ...за економічними елементами; * аналіз собівартості окремих видів продукції. Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції показав, що існує певне відхилення фактичних витрат на 1 грн.
...на підприємстві трудових угод (для окремих категорій працівників) 3. Ознайомитись та вказати види і форми оплати праці на підприємстві, документальне оформлення праці та її оплати на підприємстві і в розрізі окремих структурних підрозділів і категорій працівників ...
...підприємстві трудових угод (контрактів) для окремих категорій працівників 3. Ознайомитись та вказати види і форми оплати праці на підприємстві, документальне оформлення праці та її оплати на підприємстві в розрізі окремих структурних підрозділів і категорій працівників.
...брали участь в проведеннi iнвентаризацiї окремих груп виробничих запасів i мали змогу пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. При звiрцi залишкiв товарно матерiальних цiнностей ...брали участь в проведеннi iнвентаризацiї окремих груп виробничих запасів, шляхом проведення вибiркової їх iнвентаризацiї, разом з членами iнвентаризацiйної комiсiї, а також проводили тестування результатiв iнвентаризацiї по ...
3аборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України. 28. Обмеження щодо переміщення окремих товарів і предметів через митний кордон в України. 29.
Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України. 29. Обмеження щодо переміщення окремих товарів і предметів через митний кордон України. 30.
...циклу, так і на його окремих етапах, багато в чому визначає ефективність всієї системи підготовки спортсменів різної кваліфікації. Ефективний розподіл відновлюючих засобів на різних рівнях структури ...технічної і тактичної майстерності в окремих видах легкої атлетики, високою працездатністю і витривалістю, умінням і досвідом розподілу зусиль впродовж усього періоду змагань.
...з метою виявлення ступеня впливу окремих складових потенціалу підприємств на рівень їхньої конкурентоспроможності наведено в таблиці 2. Таблиця 2 Ступінь впливу окремих складових потенціалу підприємств на рівень ...
...може використовуватись як на рівні окремих підрозділів, відділень, так і на рівні підприємства, залежно від характеру поставленого завдання. Процес планування складається з кількох етапів. 1....планів: загальний огляд, переговори, координація окремих планів, затвердження плану. 6. Контроль за виконанням планів: аналіз доходів, витрат, результатів та ефективності планів; перевірка додержання строків виконання; у ...
...з метою виявлення ступеня впливу окремих складових потенціалу підприємств на рівень їхньої конкурентоспроможності наведено в таблиці 2. Таблиця 2 Ступінь впливу окремих складових потенціалу підприємств на рівень ...
...з метою виявлення ступеня впливу окремих складових потенціалу підприємств на рівень їхньої конкурентоспроможності наведено в таблиці 2. Таблиця 2 Ступінь впливу окремих складових потенціалу підприємств на рівень ...
...інвестиційного) створює диспропорції у кредитуванні окремих секторів, насамперед аграрного, і регіонів економіки України. Одним із напрямів поліпшення структури банківського сектора є заходи, спрямовані на відкриття кордонів ...адміністративних (втручання в кредитну політику окремих банків шляхом доведення необхідних обсягів кредитування сільськогосподарських товаровиробників, визначення максимального розміру ставок за кредитами, за якими надаватиметься кредитна субсидія), що ...
Розроблено рекламну стратегію просування окремих видів продукції на ринок; проведено маркетингові дослідження, здійснено оцінку якості комунікаційної програми відділу маркетингу ЗАТ „Юрія"; розглянуто рекламу, як засіб ...масла 271,02 20% Стан окремих товарних груп незбираної молочної продукції ЗАТ „Юрія" по відношенню до основних конкурентів представлений у вигляді матриці показало, що можна розширювати ...
...років Кількість робітників Тарифний розряд окремих робітників, х 1 2 3 4 5 6 7 8 0 5 7 2 4 3 3 2 3 4 5 ...населення та рівень злочинності в окремих регіонах характеризується даними таблиці. Регіон Щільність населення, осіб на кв.км Зайнятість працездатного населення, % Рівень злочинності випадків на 100000 осіб ...
...цього необхідно розглянути особливості умислу окремих видів співучасників. Дослідження форм співучасті доречно розпочати з ви¬значення критеріїв, що використовуються в науці для їх розріз¬нення....можна зупинитися на детальній характеристиці окремих форм співуча¬сті. Пам'ятайте, що законодавець у ч. 2 ст. 27 КК України дає дефініцію поняття виконавця (співвиконавця).
...технічного рівня виробничого обладнання та окремих робочих місць шляхом впровадження сучасних винаходів науково – технічного прогресу; На основі даних звітності підприємства був проведений аналіз фінансового стану ВАТ „... Таблиця 3.2 Аналіз матеріаломісткості окремих видів продукції чинника. Таблиця 3.3 Дані для аналізу прибутку чинника на гривну матеріальних витрат.
...структури економіки вирізняють ринки праці окремих галузей, окремих видів діяльності, групи господарств із різними формами власності. За ознакою рівня економічного розвитку розглядають ринки праці регіонів, згрупованих ...
...видокремити завдання та об'єкти окремих етапів діагностики, надати керівництву підприємства та іншим користувачам діагностики (власникам, інвесторам, санаторам, кредиторам) об'єктивну і повну інформацію для прийняття ...Аналіз зміни даних по забезпеченню окремих видів майна відповідними джерелами засобів (у тис.грн.) Таблиця 4.2.Аналіз зміни стану даних по показниках ліквідності балансу підприємства.
Співвідношення окремих видів (груп) основного капіталу, виражене у відсотках до їхньої загальної вартості на підприємстві, визначає видову (технологічну) структуру використовуваних засобів праці....самому обсязі, коли відбувається заміна окремих зношених частин основного капіталу або заміна старого устаткування на аналогічне, тобто тоді, коли постійно відновлюється попередня виробнича потужність.
...в певній сукупності загальних і окремих ознак. Ідентифікаційними властивостями почерку є його індивідуальність (виражається в наявності ознак, які рідко зустрічаються) і відносна сталість (основні ознаки почерку ...дослідження; провадиться виявлення загальних і окремих ознак письма і почерку); br />br /> 3) порівняльне дослідження (виявлені ознаки зіставляються; результати порівняння заносяться до спеціальних таблиць – розробки); br />...
...зупиняти дію ліцензії на здійснення окремих банківських операцій або відкликати ліцензії на здійснення всіх банківських операцій ;  усувати керівництво (голову правління або головного бухгалтера) від управління банком ;  ...до відкликання ліцензій на здійснення окремих або всіх банківських операцій. Отже, завдання номер один для бiльшостi комерцiйних банкiв залишається нарощування свого економiчного потенцiалу.
рівень освіти громадян окремих країн Question 9 Як в інформатиці називається найменша одиниця вимірювання даних? a. біт b. байт c. число d.... ні Question 55 Скільки окремих фрагментів тексту можна розмістити в буфер обміну, з яким працюють програми пакету MS Office 2003? a. 24 b. 1 c.
Особливості застосування окремих положень Цивільного кодексу України щодо здійснення прав спадкоємця // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 2. – С. 38 40. Печений О. П.... Міркування з окремих проблем застосування. Науковий збірник – К. : Слово, 2005. – 368с. Ромовська З. В. Проблеми у застосуванні норм спадкового права // Вісник Верховного Суду ...
...оптимізації спеціальних функціональних задач; менеджери окремих господарських підрозділів, які повинні використовувати технології через логіку своєї господарської діяльності, щоб задовольняти запити клієнтів, знижувати витрати і т.д....3 Структура документообігу в розрізі окремих видів документів за 2003 2004 рр. Рис. 2.3 Структура документообігу за 2003 рік Рис.
...умовах: в цілому та по окремих виробах; аналіз змін ціни та товарообігу. 2. Визначити індекси фізичного обсягу продукції, цін на продукцію, товарообігу. 3....товарообороту в цілому та по окремих факторах. Література
...апарату науково дослідних підрозділів та окремих фахівців c. розробку перспектив науково технічного розвитку d. виконання планових завдань та об’єднання людей, які сумісно виконують інноваційні плани, ...апарату науково дослідних підрозділів та окремих фахівців Question 7 Яка стадія в інноваційному процесі є третьою? a. комерціалізація нововведення b. дослідно конструкторські роботи c.
...апарату науково дослідних підрозділів та окремих фахівців c. розробку перспектив науково технічного розвитку d. обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених прогнозів і цілей розвитку ...апарату науково дослідних підрозділів та окремих фахівців c. обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених прогнозів і цілей розвитку підприємства d.
5) Аналіз витрат окремих видів продукції. Практичні засади стратегічного управління витратами розглянуто на матеріалах ТОВ «Гранекс Черкаси». Основними предметами діяльності товариства є: рослинництва (в ...рослинницької продукції, структура і динаміка окремих видів продукції, структура і динаміка елементів витрат, аналіз доцільності витрат. Аналіз показав, що на протязі трьох останніх років всі види ...
...апарату науково дослідних підрозділів та окремих фахівців c. розробку перспектив науково технічного розвитку d. обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених прогнозів і цілей розвитку ...апарату науково дослідних підрозділів та окремих фахівців c. обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених прогнозів і цілей розвитку підприємства d.
Співвідношення адміністративних стягнень як окремих частин єдиної системи. 3. Класифікація адміністративних стягнень: за юридичним значенням (основні, додаткові, замінні); за характером впливу (особисті, майнові, особисто майнові). 4. Характеристика окремих видів адміністративних стягнень: сутність, особливості ...
...має обмежену номенклатуру продукції, виготовлення окремих виробів періодично повторюється певними партіями (серіями) і сумарний їхній випуск може бути досить значним. Масове виробництво характеризується вузькою номенклатурою продукції, ...переважають масові процеси, проте в окремих випадках за низької трудомісткості операцій використовуються серійні типи виробництва, наприклад на заготівельних процесах. До таких підприємств належать автомобільні, тракторні заводи, ...
...підприємству, так і в розрізі окремих товарних груп, визначено фактори, які вплинули на зміну обсягів середніх товарних запасів і, зокрема, на товарооборотність в цілому по підприємству ...факторний аналіз показників, визначено вплив окремих факторів на результуючий показник і, відповідно до отриманих результатів було розроблено заходи щодо поліпшення стану товарних запасів на підприємстві.
...Підхід, який вивчає розв’язання окремих управлінських ситуацій, тобто конкретного набору обставин, які впливають на організацію протягом певного часу з метою найбільш ефективного досягнення цілей: Виберіть ... талантом, майстерністю, професіоналізмом окремих категорій працівників d. досвідом роботи та віком працівників Question 2 Балів: 1 В.Н. Каразін представляв погляди: Виберіть одну правильну ...
...видається, виключно шляхом розв’язання окремих пізнавально теоретичних завдань. Основним серед них є: висвітити питання становлення і розвитку соціальних та економічних прав людини в Європі, визначити ...правову природу та особливості регламентування окремих суспільних відносин Європейською соціальною хартією (переглянутою); проаналізувати чинне законодавство України у сфері економічних і соціальних прав на предмет його співвідношення ...
...групових досягнень Формування оргструктури навколо окремих осіб або груп працівників Оргструктура будується навколо окремих осіб Оргструктура будується навколо груп працівників Ставлення адміністрації фірм до вит¬рат ...
...думку про можливість виділення як окремих видів ускладнених одиничних злочинів так звані злочини з двома діями, злочини, які кваліфікуються наявністю додаткових тяжких наслідків, злочини, у основі ...в цілому та суспільною небезпечністю окремих злочинних дій, що входять до нього. Опрацьовуючи четверте питання плану потрібно, зокрема, проаналізувати висловлені в літературі думки про можливість відокремлення ...
...встановлено, що в умовах дефіцитності окремих лікарських засобів темпи приросту товарних запасів можуть дорівнювати темпам приросту товарообороту, а то й встановленого нормативу....конкретні товари, виявлення причин накопичення окремих лікарських засобів в каналах торгівлі рекомендованоо проводити аналіз асортиментної структури товарних запасів. В процесі дослідження було розглянуто процес контролю за ...
...на кінець року; в) вплив окремих джерел на формування загальної пропозиції робочої сили; г) частку працевлаштованих службою зайнятості громадян у всій пропозиції робочої сили.... Організація праці на підприємствах окремих галузей виробництва здійснюється у конкретних формах, різноманітність яких залежить від таких основних чинників: а) рівень науково технічного прогресу; б) психологічні ...
...меценатство, спонсорство; платні послуги для окремих категорій громадян і трудових колективів, платоспроможних підприємств; добровільне страхування окремих громадян і колективів; оренда пустих приміщень, незайнятих потужностей, обладнання, інвентарю; ...
...готове експериментувати безтарифну систему на окремих дільницях підприємства. На підприємстві протягом 2001 року значно збільшився фонд оплати праці працівників, продуктивність та якість продукції, тому при переході ...необґрунтоване зниження заробітної плати в окремих працівників, особливо у найбільш кваліфікованих. Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1. Механізм реалізації основних функцій заробітної плати Рис.
...меценатство, спонсорство; платні послуги для окремих категорій громадян і трудових колективів, платоспроможних підприємств; добровільне страхування окремих громадян і колективів; оренда пустих приміщень, незайнятих потужностей, обладнання, інвентарю; ...
На основі аналізу окремих факторів, що вплинули на собівартість продукції підраховані резерви зниження витрат. Виявлена сума недоотриманої економії і резервів складає 16,98% від ...2.2 Зміни питомої ваги окремих груп виробів. Таблиця 2.3 Показники перевірки якості виробів у 2004 році. Таблиця 2.4 Кореспонденція рахунків з обліку витрат ...
Творче завдання “ Характеристика організаційної культури окремих країн “ Мета: розкрити основні підходи щодо визначення сутності організаційних культур окремих країн; набути навички аналізувати рівень організаційної культури, виходячи із ...
...скорочення витрат, закриття та розпродаж окремих підрозділів підприємства, скорочення та розпродаж обладнання, звільнення персоналу, скорочення окремих частин ринкового сегменту, зменшення відпускних цін та (або) обсягів реалізації ...
Відтворювальна структура характеризує співвідношення окремих компонентів валового випуску, за вартістю або за матеріально речовим складом. За вартістю це співвідношення фондів заміщення, споживання і нагромадження....структура відображає співвідношення валових випусків окремих галузей чи господарських комплексів, регіональна структура характеризує співвідношення валових випусків за окремими регіонами. Найважливішою є відтворювальна структура за вартістю, в ...
Структура і динаміка окремих видів продукції 6. Структура і динаміка елементів витрат 7. Структура і динаміка витрат на 1 грн....витрат заробітної плати на виробництво окремих видів продукції Рис. 1.8 Схема факторної системи прямих матеріальних витрат Таблиця 1.4 Фактори зміни загально виробничих та загальногосподарських ...
Структура і динаміка окремих видів продукції 6. Структура і динаміка елементів витрат 7. Структура і динаміка витрат на 1 грн....витрат заробітної плати на виробництво окремих видів продукції Рис. 1.8 Схема факторної системи прямих матеріальних витрат Таблиця 1.4 Фактори зміни загально виробничих та загальногосподарських ...
Структура і динаміка окремих видів продукції 6. Структура і динаміка елементів витрат 7. Структура і динаміка витрат на 1 грн....витрат заробітної плати на виробництво окремих видів продукції Рис. 1.8 Схема факторної системи прямих матеріальних витрат Таблиця 1.4 Фактори зміни загально виробничих та загальногосподарських ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.