Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 1812 за запитом організаційної

Характеристика організаційно розпорядчих методів, що застосовуються в готелі 2.2. Оцінка організаційно стабілізуючих методів готелю РОЗДІЛ III.
Вступ Розділ 1 теоретичний зміст оцінки ефективності використання оборотних коштів 1.1 Юридична база функціонування оборотних коштів 1.2 Оцінка структури і динаміки оборотних активів підприємств України 1.3 Зарубіжний досвід управління оборотними активами Розділ 2 аналіз оборотних коштів підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз обсягу, структури та джерел формування обігових коштів 2.3 Ефективність використання оборотних коштів пі...
Організаційно – економічна характеристика підприємства ЗАТ „Черкаси Лада” 2.2. Аналіз кадрової роботи на підприємстві 2.3.... Враховуючи важливе значення організаційної культури на життєдіяльність підприємства, кадрові та управлінські органи повинні першочергову увагу приділяти саме удосконаленню кадрової роботи.
Організаційно – економічна характеристика підприємства ЗАТ „Черкаси Лада” 2.2. Аналіз кадрової роботи на підприємстві 2.3.... Враховуючи важливе значення організаційної культури на життєдіяльність підприємства, кадрові та управлінські органи повинні першочергову увагу приділяти саме удосконаленню кадрової роботи.
...ПОРТФЕЛЕМ ТОВ «ВУЛКАН» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз інвестиційної привабливості підприємства 2.3 Оцінка джерел та діагностика ефективності інвестиційного портфелю РОЗДІЛ 3 ...і дублювання потоків інформації; удосконалення організаційної структури апарата керування. Для аналізу ефективності інвестиційної діяльності підприємства було вибрано обєкт дослідження ТОВ „Вулкан”.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкуренто спроможністю підприємства 1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці 1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.3 Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки конкурентоспроможності зат«черкаське пиво» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка конкурентного середовища підприємств – вироб...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади аналізу використання загального капіталу підприємства 1.1 Поняття загального капіталу підприємства, його склад і структура 1.2 Методика аналізу загального капіталу підприємства 1.3 Ефективність використання загального капіталу Розділ 2 практичні аспекти оцінки використання загального капіталу 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства ВАТ «Золотоніське» 2.2 Аналіз структури, динаміки і джерел формування загального капіталу ...
Організаційно економічна характеристика ТОВ «Підприємства «АВІС»» 2.2. Вибір і оцінка критеріальних показників внутрішнього середовища та інформаційного забезпечення ТОВ «Підприємства «АВІС»» ...механізмів), що включає економічні, мотиваційні, організаційні та правові механізми. Створення ефективного механізму управління є, поряд із розробкою стратегії, найважливішим результатом стратегічного управління. 3.
...ПРОФІЛЬ УКРАЇНА» 32 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ «АЛЬТА ПРОФІЛЬ УКРАЇНА» 32 2.2 Структура організаційного управління та аналіз трудових ресурсів ТОВ «АЛЬТА ПРОФІЛЬ УКРАЇНА» ...
Організаційно економічна характеристика підприємства 2.1. Аналіз собівартості продукції підприємства 3. Шляхи удосконалення аналізу собівартості на підприємстві 3.1....канали збуту готової продукції, наводиться організаційна схема. Також в таблицях аналізуються показники роботи підприємства за останні 3 роки. Проводиться аналіз собівартості продукції підприємства за методикою, яка ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕМІТЕНТА 11 Суть, необхідність та інформаційне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості емітента 12 Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства – емітента 13 Показники аналізу інвестиційної привабливості емітента РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВАТ «ВАТУТІНСЬКЕ АТП 2362» 21 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Ватутінське АТП 2362» 22 Аналіз фіна...
...та екскурсійної діяльності 2.3 Організаційні вимоги 2.4 Загальні вимоги до службового приміщення для провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності ...підприємстві “ЮНТА 3.1 Аналіз організаційної структури упарвління підприємством 3.2 Методи ефективності роботи на підприємстві ”ЮНТА” 3.3 Рекомендації щодо впровадження сучасних методів управління в ...
Організаційно економічна характеристика ТОВ "Корса" його галузеві особливості та оцінка аналіз його фінансового стану.............................................21 Висновки до розділу 1........................................................................................... Організаційно методичні засади обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства...............................................................................................................30 2.2. Си...
Організаційно економічна характеристика ВАТ “Черкасигаз”, його облікова політика 2.2. Бухгалтерський облік витрат на підприємстві 2.3.... Організаційна структура ВАТ “Черкасигаз” Таблиця 2.1. Виконання основних виробничих показників за 2002р. ВАТ "Черкасигаз" Таблиця 2.2.
Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз майнового стану фірми 2.3. Аналіз платоспроможності та ліквідності фірми 2.4.... 2.1 Майнова та організаційна структура ВАТ АПФ "Таврія" Таблиця 2.1 Ємності для зберігання та обробки коньячних спиртів. Таблиця 2.2.
Організаційно економічна характеристика виробничо комерційної фірми “Дельта 95” 2.2. Аналіз ефективності використання кредитів фірмою “Дельта 95” 3.... ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФІРМИ “ДЕЛЬТА 95”. Таблиця 2.1.1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ “ДЕЛЬТА 95”. Таблиця 2.1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження ефективності підприємницької діяльності підприємства 1.1 Сутність ефективності підприємницької діяльності 1.2 Економічні аспекти оцінки ефективності підприємницької діяльності 1.3 Методологія оцінки ефективності підприємницької діяльності Розділ 2 практичні засади оцінювання ефективності підприємницької діяльності центру поштового зв’язку № 2.1 Організаційно – економічна характеристика Центру поштового зв’язку № 2.2 Оцінка ефект...
Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2. Оцінка стану, структури та ефективності використання необоротних активів 2.3....2.1 Організаційна структура підприємства Таблиця 2.1 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства Таблиця 2.3 ...
Організаційно економічні умови діяльності організації 2.2. Аналіз організаційної структури і структури управління підприємства 2.3.
Залежно від видів організаційно правових форм юридичних осіб………...14 2.3. Залежно від мети діяльності та права учасників на отриман¬ня прибутку.......господарських товариств як універсаль¬ної організаційно правової форми юридичної особи…...………………………..….24 ВИСНОВОК…………………………………………………………………..…….31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...…..34 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Організаційно – економічна характеристика підприємства та співвідношення продуктивності та оплати праці на підприємстві 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства та аналіз основних ...
Організаційна та еколого економічна характеристика підприємства……………………………………….........................................19 2.2. Ефективність використання земельних ресурсів, основних засобів та ефективність управління виробництвом……………....................................... Розробка пропозицій по раціоналізації виробничої, організаційної, управлінської структури підприємства та напрями раціонального використання трудового потенціалу………………………………………..42 3.3. Резерви підвищення ви...
Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ «Золоте курча» 2.2 Аналіз стану, динаміки та структури основного капіталу 2.3 Аналіз ефективості використання ... 2.1 Організаційна схема управління підприємством Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності активів ТОВ „Золоте ...
...автомобільний ремонтний завод» 2.1 Організаційно економічна характеристика та аналіз діяльності ДП «ЧАРЗ" 2.2 Аналіз фінансового стану ДП «ЧАРЗ» 2.3 Аналіз зовнішнього середовища функціонування ... 2.1 Організаційна структура підприємства Таблиця 2.1 Зведена таблиця фінансового стану ДП «ЧАРЗ» за 2005 2006 роки Таблиця 3.1 Аналіз конкурентів.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади інвестиційної діяльності 1.1 Економічна сутність інвестицій 1.2 Класифікація інвестицій підприємства 1.3 Методика оцінки і аналізу проекту вкладення інвестицій Розділ 2 обгрунтування варіанту залучення інвестицій в підприємницьку діяльність тов „черкасириба 1” та аналіз фінансово господарської діяльності 2.1 Організаційно – економічна характеристика ТОВ „Черкасириба 1” 2.2 Обґрунтування залучених інвестицій ТОВ „Черкасириба 1” 2.3 Анализ т...
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади аудиту нематеріальних активів 1.1 Економічна сутність нематеріальних активів та їх аудиту в ринкових умовах 1.2 Критичний огляд нормативно правової інформації аудиту нематеріальних активів 1.3 Критичний огляд спеціальної літератури Розділ 2 Організація і методика аудиту нематеріальних активів ВАТ «Темп» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Темп» 2.2 Організація внутрішнього контролю діяльності підприємства 2.3. Організація план...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність грошових потоків та їх класифікація 1.2 Принципи та методи оцінки формування і планування грошових потоків 1.3 Ефективність управління грошовими потоками РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЗЛАТОДАР» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ «Златодар» 2.2 Дослідження планування грошових потоків підприємства 2.3 Оцінка рух...
Організаційно економічні умови діяльності організації 16 2.2. Аналіз організаційної структури і структури управління підприємства 2.3.
Організаційно економічні умови діяльності організації 2.2. Аналіз організаційної структур і структури управління підприємства 2.3.
...підприємства (виробництво, розподіл та збут; організаційна структура та менеджмент підприємства; маркетингова діяльність; фінанси) розрахувати значення довжини векторів потенціалу; 1.2 Надати зображення квадрату потенціалу; 1.3 ...1,2 0,95 Всього 1,0 Організаційна структура і менеджмент Продуктивність праці, грн./чол. 0,3 1200 1200 Середньомісячна ЗП, грн. 0,2 580 560 Структура персоналу (% робітників до ...
...2 Органи управління та принципи організаційної структури банку 2.2 Основні типи організаційних структур у банках Висновки Список використаної літератури
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження бізнес – планування в ринкових умовах 1.1 Суть і необхідність складання бізнес – плану, його основні стадії 1.2 Структура і основні складові елементи бізнес – плану 1.3 Оцінка ефективності бізнес – проектів Практичні аспекти дослідження бізнес планування на підприємстві нвк “фотоприлад” 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка інвестиційної діяльності підприємства Розділ 3 обгрунтування необхідно...
...Ліггетт Дукат Україна” 2.1 Організаційно економічна характеристика ЗАТ “Ліггетт Дукат Україна” 2.2 Організація обліку на ЗАТ “Ліггетт Дукат Україна”.... В другому розділі розглянуто організаційну структуру ЗАТ “Ліггетт Дукат Україна” і проаналізованно фінансові показники діяльності за три роки. І з’ясували, що на підприємстві існує ...
Організаційно економічна характеристика ресторану готельного комплексу “Дніпро” 2.2. Аналіз діяльності управлінського персоналу ресторану “Дніпро” 2.3.... Враховуючи важливе значення організаційної культури на життєдіяльність підприємства, кадрові та управлінські органи повинні першочергову увагу приділяти саме удосконаленню кадрової роботи.
Організаційно – економічна характеристика ДП «Олександрівський лісгосп» 2.2. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства 2.3. Дослідження динаміки і структури інвестицій підприємства РОЗДІЛ ... Організаційна структура управління ДП «Олександрівський лісгосп» Таблиця 2.1 Основні економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Оцінка динаміки елементів майна ...
Завдання на дипломну роботу Реферат Вступ 1 Теоретичні основи управління мотивацією персоналу 1.1 Зміст поняття мотивації 1.2 Методи мотивування персоналу 1.3 Відмінні особливості систем мотивації підприємств України від систем мотивації інших країн 2 Аналіз ефективності системи мотивації персоналу Запорізької філії ВАТ «Кредитпромбанк» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз матеріальної системи мотивації на підприємстві 2.3 Аналіз стану н...
...Діапазон Максимум Банк» 2.1 Організаційні та методичні аспекти формування портфеля ЦП в ПАТ 2.2. Аналіз структури та динаміки портфеля ЦП в банку ПАТ «Діапазон ...управління портфелем ЦП банку; — навести організаційні та методичні аспекти формування портфеля ЦП в ПАТ «Діапазон Максимум Банк»; — провести комплексну оцінку портфеля ЦП в банку ПАТ «Діапазон ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і використання Ресурсного потенціалу підприємства 1.1 Сутнісна характеристика ресурсного потенціалу за його складовими елементами 1.2 Особливості формування ресурсного потенціалу підприємства 1.3 Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства Розділ 2 аналіз та оцінка ресурсного потенціалу Тов “шполянська кондитерська фабрика” 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фінансо...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні аспекти розробки бізнес плану інвестиційного проекту 1.1 Бізнес план, як інструмент обґрунтування інвестиційного проекту 1.2 Структура бізнес плану та порядок його розробки 1.3 Оцінка ефективності інвестиційного проекту Розділ 2 практичні аспекти бізнес планування ват «корсунь шевченківське хлібопереробне підприємство» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Корсунь Шевченківського ХПП» 2.2 Діагностика фінансового стан...
Вступ Розділ і теоретичні засади формування якості продукції в умовах ринкової економіки 1.1 Сутність, цілі і методи забезпечення менеджменту якості 1.2 Стандарти як нормативна база якості продукції 1.3 Управління якістю та елементи системи якості Розділ 2 практичні аспекти оцінки рівня якості продукції умг „черкаситрансгаз” 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства УМГ „Черкаситрансгаз” 2.2 Показники та аналіз якості продукції на підприємстві Розділ 3 шлях...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії формування виробничого потенціалу 1.1 Економічна сутність виробничого потенціалу підприємства 1.2 Методологія оцінки виробничого потенціалу 1.3 Дослідження стратегій формування виробничого потенціалу підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки формування і використання виробничого потенціалу ват «чорнобаївський завод продтоварів» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Чорнобаївський завод продтоварів» 2.2 Оцінка форм...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА СТРАТЕГІЇ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1.1 Сутність і види прибутку підприємства 1.2 Методологія оцінки прибутковості і рентабельності підприємства 1.3 Моделі і стратегії управління прибутковістю підприємства РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ПРИБУТКОВОСТІ ВАТ «ПТАХОФАБРИКА «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Птахофабрика «Перше травня» 2.2 Оцінка складу, динаміки та джерел формування прибутку п...
Організаційно економічна характеристика ВАТ "Житомир Авто" 2.2. Організаційна структура управління інвестиційною діяльністю ВАТ "Житомир Авто" 2.3.
Організаційно – економічна характеристика підприємства ВАТ «Продтовари» 2.2. Дослідження процесу калькулювання собівартості продукції 2.3. Оцінка динаміки і структури собівартості продукції ...нового обладнання і за рахунок організаційного розміщення засобів виробництва. Також зроблені розрахунки відповідно цим пропозиціям і вплив цієї економії на загальну собівартість продукції, що зроблена в ...
...чигиринське ро «агропроммеханізація»» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Чигиринське РО «Агропроммеханізація»» 2.2 Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства 2.3 Аналіз фінансового стану ...2.1 Організаційна структура ВАТ "Чигиринське РО «Агропроммеханізація" Таблиця 2.1 Основні економічні показники діяльності ВАТ "Чигиринське РО «Агропроммеханізація" за 2006 2008 рр.
...коштів споп «агропрогрес» 2.1 Організаційно – економічна характеристика СПОП «Агропрогрес» 2.2 Аналіз забезпечення підприємства оборотними коштами 2.3 Аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства Розділ ... 2.1 Організаційна структура управління СПОП «Агро прогрес» Таблиця 2.1 Аналіз діяльності СПОП «Агропрогрес» за 2003–2005 роки.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 1.3 Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства Розділ 2 практичні засади аналітичної оцінки фінансового стану зат «науково – виробнича фірма «урожай» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ЗАТ «НВФ «Урожай» 2.2 Аналіз структури та ліквідності ба...
...ощадний банк україни» 2.1 Організаційно – економічна характеристика банку 2.2 Оцінка ризику ліквідності і фінансової стійкості банку 2.3 Оцінка кредитного ризику банку 2.4 ... 2.1 Організаційна структура ВАТ «Ощадбанк» Таблиця 2.1 Динаміка активів ВАТ «Ощадбанк» за 2006 2008 рр. Таблиця 2.2 Аналіз динаміки і ...
Організаційно – економічна характеристика ДП «Оризон Універсал» 2.2. Оцінка складу, структури та динаміки оборотного капіталу підприємства 2.3 Аналіз показників ефективності ...2.1 Організаційна структура ДП «Оризон Універсал» Таблиця 2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників діяльності ДП «Оризон Універсал» Таблиця 2.2 Оцінка ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади сутності витрат на Підприємстві 1.1 Загальна характеристика витрат 1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції 1.3 Групування та методи калькулювання витрат на підприємствах 1.4 Сутність системи управління витратами підприємства Розділ 2 аналіз витрат виробництва на ват «київметалопром» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз собівартості продукції 2.3 Вплив витрат виробництва на ефективність господарсь...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.