Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 5066 за запитом орган

ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ……………….13 2.1 Поняття державного органу………………………………………………...13 2.2 Різновиди державних органів………………………………………………19 РОЗДІЛ I I I.
Реформування судових і правоохоронних органів…………...……...………. С.10 РОЗДІЛ ІІ. Зміни в законодавстві…..………………………..………….…… С.14 ВИСНОВКИ……………………………………………………………….….… С.27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….…..…. С....та реформуванні судових і правоохоронних органів. Актуальність даного наукового дослідження полягає у необхідності глибше вивчити тему, яка винесена в заголовок курсової роботи, оскільки на даному етапі ...
Органи самоуправління на західноукраїнських землях у період перебування у складі Австро Угорської імперії. Висновки. Список використаної літератури. Література Киселенчик В. П. Органи самоврядування Львова за статутом 1870 ...
Компетенція органів влади Автономної Республіки Крим. 4. Конституційно правовий статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим....Автономної Республіки Крим, Встановити компетенцію органів влади Автономної Рес¬публіки Крим, показавши їх спеціальний правовий статус, з’ясу¬вати статус Представництва Президента України в Автономній Республіці ...
Цей орган влади показує ситуацію, яка є у кожному міністерстві та відомстві, інформує громадськість та всі органи влади, щоб можна було оперативно ...
...ревізійна комісія являються: А) вищим органом; Б) виконавчим органом; В) контролюючим органом; Г) органом захисту прав акціонерів. Практичне завдання № 1 1.
Органи, що здійснюють фінансову діяльність Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ПРАВА 2.1.... Організація та органи фінансового контролю Модуль 2. РОЗКРИТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНОГО СКЛАДУ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА Тема 5.
...наявні в нього матеріали до органу досудового розслідування. Того ж дня керівником органу досудового розслідування був визначений слідчий, який здійснюватиме розслідування.
СПЕЦИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МИТНИХ ПРОЦЕДУР…….…….19 2.1. Особливості діяльності митних органів щодо забезпечення надання адміністративних послуг ...
...відальності, припинив стеження і заявив органам держаної влади про свій зв’язок з представником іноземної держави. Вирішіть питання про відповідальність Самуся....Збитко було затримано представниками правоохоронних органів. Вирішіть питання про відповідальність Збитко. 5. Уткін познайомився з агентом іноземної розвідки Джонсоном, який запропонував йому за певну винагороду збирати ...
Компетенція органів місцевого самоврядування в Україні 1990 96 років Розділ 3. Поняття і структура компетенції суб’єктів місцевого самоврядування 3.1....місцевого самоврядування Президентом України і органами виконавчої влади 4.5. Регулювання компетенції нормативно правовими актами суб’єктів місцевого самоврядування Розділ 5.
Реєстрація у податковій міліції та органах статистики 1.3.4. Отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів у дозвільній системі 1.3.5....які необхідно представляти в відповідних органах, а саме: у банку, при відкритті тимчасового рахунку для формування статутного фонду; у виконкомі, при державній реєстрації суб'єкта господарської ...
...пропозиції щодо поліпшення роботи державних органів, об’єднуватися у політичні партії та громадські організації, впливати на внутрішню і зовнішню політику своєї держави. [5;с....і діяльність держави та її органів, інших суб’єктів політичної системи, а саме: політичну сферу суспільних відносин та брати участь у політичному житті.
...однією із засад функціонування державних органів. Забезпечення прав особистості здійснюється через виконання державними органами більшості їх різноманітних функцій. Разом з тим забезпечення прав людини і громадянина ...
Органи, що здійснюють фінансову діяльність.....48 Контрольні запитання.....51 Завдання.....51 Нормативні акти і література.....52 Тема 2 Фінансове право як ... Органи фінансового контролю.....101 4.5. Аудиторський контроль.....105 Контрольні запитання.....108 Завдання.....108 Нормативні акти і література.....
Який орган визначає територію зони митного контролю? 13. Яка мета встановлення зони митного контролю? 14. Хто контролює переміщення товарів та інших пред¬... На основі яких документів в органах Державної автоін¬спекції проводиться реєстрація автомобілів? 24. Який документ повинен вимагати інспектор митниці при ввезенні двигуна та кузова автомобіля на ...
...та діяльності, характер взаємовідносин з органами державної влади та місцевого самоврядування. Відповідь на перше питання плану має розпочинатися з визначення поняття політичної партії, переліку її сутнісних ...формувань, зокрема від громадських організацій, органів самоорганізації населення тощо. Особливу увагу слід звернути на перелік об’єднань громадян (а відповідно, й політичних партій), створення та діяльність ...
...податки і збори, які встановлюються органами влади базового рівня управління згідно діючого законодавства України, є обов'язковими до сплати в межах відповідних адміністративно територіальних одиниць і ...податки і збори самостійно встановлюються органами місцевого самоуправління в межах граничних розмірів ставок, затверджених Верховною Радою України. Згідно з діючим законодавством органи місцевого самоврядування, приймаючи рішення ...
За результатами перевірки, податковий орган не погодився з включенням цих сум до складу витрат та донарахував товариству податкове зобов’язання з податку на прибуток і ...правомірні дії товариства та податкового органу в такій ситуації ? 3. Фізична особа – платник податку у щорічній декларації включив до складу податкової знижки витрати пов’язані із: ...
Роль правоохоронних органів у здійсненні функцій держави 2.8. Типологія держав: підстави, різні підходи 2.9. Поняття і структура форми держави 2.10.... Поняття та види органів держави 2.23. Місце і роль правоохоронних органів у структурі державного апарату 2.24. Поняття правової держави та її характерні ...
...конституційного контролю до судових (квазісудових) органів спеціальної компетенції. Оберіть вірні варіанти. Обґрунтуйте відповідь. br />br /> Вступ У сучасній наукі державного права зарубіжних країн “форма держави” є ...як організована державна влада, якими органами представлена, який порядок утворення цих органів і порядок здійснення повноважень, якими методами при цьому здійснюється державна влада.
...здійснення заходів державного нагляду (контролю) органами державної влади та органами місцевого самоврядування; спрощення дозвільної системи та мінімізація видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; залучення неприбуткових об’...
...законності, у тому числі компетенції органів (посадових осіб), які підписали зазначені правові акти. Якщо ви дійдете висновку, що правовий акт видано некомпетентним органом, вкажіть належний порядок вирішення справи.
...письмовий документ, що приймається уповноваженим органом держави в процесі правотворчості та встановлює, змінює чи скасовує правові норми Question 7 Балів: 1 Які з названих елементів входять ...особи на роботу у правоохоронні органи Question 18 Балів: 1 Назвіть необхідні умови трудового договору: Виберіть одну правильну відповідь a. випробування під час прийняття на роботу ...
Проаналізуйте дії податкового органу. 2. У дозволі, який був наданий банком своїй філії, було відсутнє право філії на здійснення такої банківської операції наявної у ...регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації. 2. У сфері господарювання дотація – це: А) відплатна та зворотна допомога, яка не має цільового характеру та надається ...
Після призначення розпорядника майна, органи управління боржника не мають права приймати рішення про таке: а) вжиття заходів, щодо захисту майна боржника, б) проведення боржником емісії ...: а) відповідним органом державної податкової служби; б) будь яким кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника; в) відповідним органом місцевого самоврядування, г) ...
...письмовий документ, що приймається уповноваженим органом держави в процесі правотворчості та встановлює, змінює чи скасовує правові норми; Question 6 Балів: 1 Які з перелічених елементів є ...Question 11 Балів: 1 Який орган державної влади України має право видавати укази : Виберіть одну правильну відповідь a. Верховна Рада; b. Кабінет Міністрів; c. Президент; d.
...роль і значення спеціалізованих державних органів, орієнтованих на забезпечення основних прав і свобод громадян. До таких органів в Україні належать Конституційних Суд, прокуратура і, звичайно, Уповноважений ...
...за необхідності, доставку його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді ...дійсно має намір переховуватися від органів досудового розслідування. Чи є підстави обрання Самсонову запобіжного заходу у вигляді застави? 6. 24 жовтня слідчим були внесено відомості до ...
...рішення про саморозпуск і створення органу самоорганізації населення сільського комітету, якому були передані всі повноваження виконавчих органів сільської ради. Районний прокурор опротестував рішення виконавчого комітету сільської ...
...рішення про саморозпуск і створення органу самоорганізації населення сільського комітету, якому були передані всі повноваження виконавчих органів сільської ради. Районний прокурор опротестував рішення виконавчого комітету сільської ...
УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ АБО ДЕРЖАВНІ ЧИ СУСПІЛЬНІ ІНТЕРЕСИ.....123 § 1....про участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні чи суспільні інтереси.....123 § 2.
Вищим органом громадського самоврядування ЛІТ є загальна конференція учасників навчально виховного процесу, що скликається не менше одного разу на рік.... Колективним органом учнівського самоврядування є учнівська конференція. В період між учнівською конференцією діє шкільний парламент. Колективним органом батьківського самоврядування є батьківські збори ...
Види органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. Причини множинності цих органів. Класифікація органів адміністративної юрисдикції: за характером компетенції; за обсягом компе ...
В якому порядку і якими органами розглядаються скарги робіт¬ників і службовців з питання переводів на іншу роботу? В резолютивній частині складіть текст наказу про дисциплінарне ... В який орган і в який строк повинен звернутися зі скаргою Беса¬раб? 2. Яким повинне бути рішення по справі? Завдання № 25.
...посвідченою довіреністю; д) довіреністю, посвідченою органом державної реєстрації. 8. Підстави вступу у справу третіх осіб із самостійними вимогами на предмет спору: а) за ініціативою господарського суду; ...провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, є справа зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет ...
...листопаду; 4) центра, центру; 5) органа, органу; 6) листа, листу; 7) рахунка, рахунку; 8) блока, блоку; 9) апарата, апарату; 10) буряка, буряку; 11) детектива, детективу; 12) ...
Структура органів самоврядування в кооперації 3. Повноваження загальних зборів членів кооперативу 4. Повноваження правління і голови кооперативу 5. Органи самоврядування об'єднань кооперативів (спілок) ...
Будова органів дихання і механізми вентиляції у тварин 1.2. Зовнішнє дихання 1.3. Дихання наземних хребетних тварин Іі.... Анатомія органів дихання земноводних (ропуха звичайна) 3.4. Будова органів дихання ящірки прудкої 3.5. Особливості дихання птахів (голуб сірий) 3.5.
...та її місця в системі органів державної влади України Розділ 2. Прокурорський нагляд як вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Розділ 3....контрольно наглядові повноваження інших державних органів Розділ 4. Характеристика галузей прокурорського нагляду 4.1. Прокурорський нагляд за дотриманням кримінально виконавчого законодавства 4.2.
ЖІНОЧА СТАТЕВА СИСТЕМА (SYSTEMA GENITALE FEMININUM) Внутрішні жіночі статеві органи До внутрішніх жіночих статевих органів (organa genitalia feminina interna) належать яєчники, матка, маткові труби, над'яєчники, піхва.
Повноваження органів державного фінансового контролю. Проблемна ситуація. Бюджетна установа, підприємство «Комунальник» отримало значні позабюджетні кошти за надання послуг по замовленням мешканців району.... Під час перевірки органами Державної контрольно ревізійної служби України (ДКРС) вказані дії були визначені, як нецільове використання бюджетних коштів. Правомірні лі дії контролюючого органу?
Контролюючі органи, визначення податкового зобов’язання 1.1. Органи, які контролюють порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими ...
...податкової декларації підприємця Пупкіна, податковий орган провів документальну невиїзну (камеральну) перевірку заявлених у ній даних, в ході якої були виявлені порушення податкового законодавства, після чого було ... Проте органи статистики України за установчими документами відносять аптеки не до закладів охорони здоров’я, а до підприємств торгівлі, що відображає характер ...
Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної впади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян………………………………………………………………….……….6 Розділ 2. Деякі види злочинів, які охороняють управлінську діяльність в ...
Зміни в структурі органів державної влади СРСР на початку другої світової війни……………………………………………………………….…... С.5 РОЗДІЛ ІІ. Зміни в правовій системі………………………....………….….… С.11 ВИСНОВКИ……………………………………………………………….….… С....дослідити з міни в структурі органів державної влади СРСР на початку другої світової війни та вияснити, які зміни відбулися в правовій системі.
Президент України в системі органів державної влади, основи його правового статусу. 2. Функції та компетенція Президента України. 3. Форми, методи і гарантії діяльності Президента України....аналіз його взаємодії з іншими органами державної влади. Особливу увагу слід приділити порядку обрання та набуття повноважень Президентом України та підставам, порядку дострокового припинення ним повноважень.
...питання «Професійні спілки та їх органи, а також інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб’єкти трудового права». 2. Практичні завдання. 2.1.
Історія становлення органів опіки та піклування 1.2. Поняття та значення опіки та піклування 1.3. Правове становище осіб до яких встановлюється опіка та піклування РОЗДІЛ 2. ОРГАНИ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ 2.1.
Міліція – основний орган дізнання в Україні Розділ 3. Система органів досудового слідства, їх компетенція Розділ 4. Взаємовідносини слідчих з органами дізнання, прокуратури і ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.