Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3164 за запитом основним

бухгалтерами і аудиторами Question 4 Основна функція управлінського обліку полягає в наданні інформаційної допомоги управлінцям щодо процесу a. розрахунків в безготівковій формі b.... АРМ Question 14 Основним автоматизованим робочим місцем в структурних підрозділах ДПА є: a. АРМ контролю обліку запасів b. АРМ обліку основних засобів c.
інженерами і технологами Question 4 Основна функція управлінського обліку полягає в наданні інформаційної допомоги управлінцям щодо процесу a. розрахунків в безготівковій формі b.... прикладні програмні комплекси Question 14 Основним автоматизованим робочим місцем в структурних підрозділах ДПА є: a. АРМ інспектора по обліку (реєстрація платників) b.
...роботі узагальнено і критично проаналізовано основну наукову і методичну літературу з обраної теми дослідження, обґрунтовано методику обліку та аналізу наданих послуг з урахуванням вимог національного законодавства.... Основною задачею фінансового аналізу є системне, комплексне вивчення його виробничо господарської і фі нансової діяльності з метою об’єктивної оцінки досягнутих ...
Завдання № 1 Нижче наведені дані про вартість основних засобів і випуск товарної продукції по промислових підприємствах за рік: Таблиця 1 Вихідні дані Номер підприємства Вартість основних фондів, гр. од.
Визначте основний перелік головних економічних показників, моделей та інструментів обробки економічної інформації при виконанні певних функцій економічного управління 3.... Продукція виготовляється в цеху основного виробництва на спеціалізованому обладнанні повного виробничого циклу. Технологічним процесом виготовлення виробів передбачено дві операції: змішування та обробка.
Задача 17 Мета – відпрацювання методики аналізу ефективності використання основних засобів. Завдання – провести аналіз ефективності використання основних засобів консервним заводом за звітний рік за наступними даними: Таблиця 1 Вихідні дані ...
...показників руху та ефективність використання основних фондів підприємства Діяльність підприємства у звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці Показники діяльності підприємства Позначення 1.... Вартість основних фондів на початку року Фп.р 3. Введені основні фонди на початку року (сума/дата) Акт Акт Акт 230/1 ...
В чому полягає основна відмінність зовнішньоекономічної діяльності від міжнародного бізнесу: у розмірі прибутку; у масштабі діяльності; у одержанні користі від міжнародних ділових операцій; у ... Основна відмінність зовнішньоекономічної діяльності від міжнародного бізнесу полягає у тому, що: зовнішньоекономічна діяльність доповнює і продовжує внутрішньонаціональний бізнес на відміну від ...
...1.2 Розрахунок потреби в основних і допоміжних матеріалах 2. Планування потреби в персоналі підприємства та витрат на його утримання 2.1 Розрахунок трудомісткості виробничої програми 2.2 Розрахунок чисельності основних робітників 2.3 Розрахунок фонду ...
...1.3 Аналіз ОСУ підрозділами основної діяльності організації (виробничими підрозділами підприємства 1.4. Аналіз виконання основних управлінських функцій в організації 1.5.
...Таблиця №1 Дані про вартість основних фондів підприємства на початок кварталу Показники за групами фондів Вартість тис. грн 1. Вартість першої групи первісна балансова 2....Дані про зміни у складі основних фондів за квартал Показники за групами фондів Вартість тис. грн 1. Вибуття фондів 2 група ( І місяць ) 3 група ( ІІ ...
...і минулої праці Question 2 Основними методами визначення продуктивності праці є (за зна¬ченням): a. натуральний b. вартісний c. натурально вартісний d.... трудовим Question 4 До трьох основних факторів виробництва належать: a. праця, капітал, гроші b. капітал, праця, земля c. золото, нафта, зерно Question 5 Зростання продуктивності праці — ...
Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 9. Оцінка фінансового стану підприємства 10. Фінансове планування на підприємстві 11. Фінансова санація та банкрутство підприємства Список використаної літератури ...Таблиця 22 Структура і динаміка основних засобів в 2005 2007 роках Таблиця 23 Оцінка стану основних засобів ВАТ «СМЗ» в 2005 – 2007 роках Таблиця 24 Показники ...
...фонду фінансування будівництва і придбання основних засобів – 14,5 тис. грн.; – план реальних інвестицій – 96,6 тис.грн.; – середньорічна вартість основних засобів – 1224,7 тис. грн.
...та ризиків ВИСНОВКИ Використана література Основною продукцiєю, що випускає завод є устаткування для механiзацiї трудомiстких процесiв в металургiйному комплексi, верстати, буровi БТС 150, якi використовуються для ... Основними замовниками продукцiї є металургiйнi комбiнати України, корпорацiя "Транстроймаш" Росiя. Сировинна база розташована на територiї України.
...ресурси, які в подальшому стають основним двигуном для розвитку новітніх та пріоритетних галузей економіки. Спільне інвестування має можливість стати основним джерелом інвестиційних ресурсів для країни.
...минулим роком, дати оцінку впливу основних факторів на динаміку середнього коефіцієнта заповнення готелю за такими даними: Показники Одиниці виміру Минулий рік Звітний рік 1.... Назвіть джерело відшкодування основної заробітної плати працівників готелю: 1. чистий прибуток 2. собівартість послуг 3. частково балансовий прибуток і собівартість послуг 2.
Вступ Розділ 1 специфіка ефективності використання оборотних коштів 1.1 Роль і значення оборотних коштів в діяльності підприємства 1.2 Юридична база функціонування оборотних коштів 1.3 Оцінка структури і динаміки оборотних коштів підприємств України 1.4 Зарубіжний досвід управління оборотними коштами Розділ 2 аналіз оборотних коштів підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз основних фінансових показників підприємства 2.3 Ефективн...
...ВАТ «Черкасихліб» 2.2 Аналіз основних фінансово економічних показників ВАТ «Черкасихліб» 2.3. Факторній аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства Розділ 3 шляхи удосконалення забезпечення та ... Основними шляхами підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів є: мінімізація часу простою задіяного обладнання в ремонті; відповідність фактичної наявності (кількості) машин та ...
Аналіз основних показників діяльності підприємства 3. Аналіз розрахунків по заробітній платі на матеріалах ТОВ «Ліса Волині» 3.1....діяльності належить заробітній платі як основній формі доходу найманих працівників. Найчастіше застосовують дві основні форми заробітної плати — відрядну й почасову. Кожна з них відповідає певній мірі ...
Вивчення основних факторів, що спричиняють кризовий розвиток підприємства Розділ 2: Аналіз фінансово господарської діяльності Приватного підприємства “КІПП” 2.1 Загальна характеристика підприємства “...якщо кошти підприємства створені в основному за рахунок короткострокових зобов'язань, то його фінансове положення буде нестійким, тому що з капіталами короткострокового використання необхідна постійна оперативна ...
...визначення та наведіть приклади рахунків: Основних Регулюючих Розподільчих Калькуляційних Співставлень Завдання 4 вкажіть, які з вищенаведених обєктів бухгалтерського обліку враховуються безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних ...заробітна плата робітникам і службовцям основного виробництва Завдання 6. Складіть шахову відомість на основі наступних господарських операцій 1. Відпущені матеріали зі складу в основне виробництво – 1022 ...
Оцінка основних показників праці і її оплати на підприємстві 2.4. Оцінка ефективності використання кадрового потенціалу на підприємстві Розділ 3 шляхи підвищення ... Основними складовими, що формують кадровий потенціал підприємства, є: оплачувана праця найманих працівників по створенню товарів (послуг), що реалізуються на ринку; створювана ...
...визначення та наведіть приклади рахунків: Основних Регулюючих Розподільчих Калькуляційних Співставлень Завдання 4 вкажіть, які з вищенаведених обєктів бухгалтерського обліку враховуються безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних ...заробітна плата робітникам і службовцям основного виробництва Завдання 6. Складіть шахову відомість на основі наступних господарських операцій 1. Відпущені матеріали зі складу в основне виробництво – 99106 ...
Оцінка основних показників якості продукції 2.3. Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ ... Узагальнюється аналіз розрахунком основних показників, що характеризують конкурентоспроможність продукції: технічний рівень виробництва, інноваційне забезпечення, якість предметів праці, кваліфікація персоналу, рівень організації виробництва, система управління ...
Проведений аналіз основних показників діяльності підприємства виявив, що хоча підприємство є невеликим, але воно достатньо стабільно функціонує, про що, зокрема, свідчить зростання виручки, собівартості, продуктивності праці, вартості основних засобів, чистого прибутку.
Аналіз основних показників діяльності закритого акціонерного товариства “Красуня” III. Шляхи удосконалення обліку та аналізу на підприємствах малого бізнесу 3.1....стан бухгалтерського обліку та аналізу основних показників діяльності підприємства ЗАТ “Красуня”; по третє, шляхи удосконалення обліку та аналізу на підприємствах малого бізнесу, де розглянули і запропонували: ...
Середня вартість основних виробничих фондів, тис. грн. F 3892,5 3901,5 + 9 4. Середня вартість матеріальних оборотних коштів, тис. грн.... Частка основних засобів у активах 46,9 37,6 зменшення – 9,3 — — 3. Коефіцієнт зносу основних засобів 52,8 53,7 зменшення + 0,...
...підприємств 2.7Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 2.8 Оцінка фінансового стану підприємства 2.9 Фінансове планування на підприємстві 2.10 Фінансова санація та банкрутство підприємства ...Таблиця 22 Структура і динаміка основних засобів в 2005 2007 роках Таблиця 23 Оцінка стану основних засобів ВАТ «СМЗ» в 2005 – 2007 роках Таблиця 24 Показники ...
Що відносять до основних сфер державного регулювання підприємств ? Завдання до теми 2 1. Дайте класифікацію грошових надходжень підприємств. 2.... Що є об ’ єктами основних засобів підприємств, за якими ознаками та групами вони класифікуються ? 7. Які чинники впливають на розміри фізичного і морального зносу основних ...
...підприємств 2.7Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 2.8 Оцінка фінансового стану підприємства 2.9 Фінансове планування на підприємстві 2.10 Фінансова санація та банкрутство підприємства ...) Таблиця 9 Структура і рух основних фондів в 2005 році Таблиця 10 Структура і рух основних фондів в 2006 році Таблиця 11 Структура і рух основних ...
...систему передбачених і закріплених Конституцією основних принципів організації і діяльності держави і його основних інститутів: форм держави, основних елементів (атрибутів) її механізму, основних функцій держави і ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність доходу і прибутку, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості (доходності) підприємства дп «златодар» 2.1 Організаційно – економічна характеристика державного підприємства «Златодар» 2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприємства ...
...наведених даних визначити доходи від основної операційної діяльності та від надзвичайних подій: надійшло страхове відшкодування за збитки від стихійного лиха – 2000 грн....; отримано дохід від реалізації основних фондів – 3400 грн.; надійшло відшкодування від технічних аварій – 1500 грн.; здійснено для замовників ремонтні роботи загальною вартістю 5650 грн.
Інвентаризація як основний органоліптичний метод контролю запасів 3.2. Аналіз запасів міської дитячої лікарні 3.3. Автоматизація обліку запасів в міській дитячій лікарні ... Основними видами оцінки запасів є фактична собівартість, ринкова ціна, тверда облікова ціна, покупна ціна, діюча та роздрібна ціна, купівельна ціна та ...
...Список використаної літератури Однією з основних ознак сучасного періоду економічних перетворень в Україні є управління процесами прийняття інвестиційних рішень в умовах значних практичних труднощів.... Основним видом діяльності є виробничо торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі щодо реалізації фармацевтичної продукції, комерційна, торгово закупівельна та зовнішньоекономічна ...
...динаміка зростання обсягів інвестицій в основний капітал. Лише за останні три роки зазначений показник збільшився на 44,1%. У 2005 році освоєно інвестицій в основний капітал на суму понад 44,0 ...
Підприємство – основна організаційна ланка народного господарювання в Україні. У відповідності із Господарським кодексом України підприємство є самостійним господарюючим уставним суб’єктом, яке ...виконання робіт, надання послуг) є основною для отримання прибутку, досягнення цілей підприємства та задоволення економічних інтересів його власників. Прибутковість і конкурентоспроможність є основними критеріями оцінки виробничо ...
виплати за основними відрядними розцінками за прямою і відрядно преміальною системами 46320 3. оплата робіт по виправленню браку, не з вини робітника 340 ... оплата основних і додаткових відпусток 16790 11. премії за діючою системою преміювання 38710 12. оплата людино годин виконання державних обов’язків 360 ...
...Звітний рік план Факт Вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 19 820 21 010 22 100 Товарна продукція, тис. грн. 36 540 41 030 48 150 ...зміни питомої ваги активної частини основних засобів; за рахунок зміни фондовіддачі на 1 грн. активної частини основних засобів; 2) на обсяг товарної продукції: за рахунок зміни ...
Основним документом, що регулює діяльність споживчого товариства є Статут. Основними видами діяльності споживчого товариства є:  роздрібна і оптова торгівля продовольчими і ...
...1 нараховано заробітну плату працівникам основного виробництва 5000 4. Нараховано внески в Пенсійний фонд 5. Нараховано внески на соціальне страхування на випадок безробіття від оплати праці ... Нараховано знос (амортизацію) основних засобів основного виробництва 3000 16. По рахунку – фактурі №84 нараховано підрядчику за виконані ним роботи для основного виробництва: Вартість роботи ...
...1 нараховано заробітну плату працівникам основного виробництва 2000 4. Нараховано внески в Пенсійний фонд 5. Нараховано внески на соціальне страхування на випадок безробіття від оплати праці ... Нараховано знос (амортизацію) основних засобів основного виробництва 800 16. По рахунку – фактурі №84 нараховано підрядчику за виконані ним роботи для основного виробництва: Вартість роботи ...
Нарахована амортизація основних засобів: виробничого призначення загальногосподарського призначення 350,00 150,00 4. Відпущено матеріали : • на виробничі потреби • на ремонт будівлі цеху • на ... Нарахована амортизація основних засобів виробничого призначення 200,00 4. Включені загально виробничі витрати до виробничої собівартості продукції (суму визначити) 5.
...1 нараховано заробітну плату працівникам основного виробництва 4000 4. Нараховано внески в Пенсійний фонд 5. Нараховано внески на соціальне страхування на випадок безробіття від оплати праці ... Нараховано знос (амортизацію) основних засобів основного виробництва 2000 16. По рахунку – фактурі №84 нараховано підрядчику за виконані ним роботи для основного виробництва: Вартість роботи ...
Бухгалтерський баланс є основним джерелом інформації про майновий і фінансовий стан підприємства на початок наступного за звітним кварталу, року....аналіз у динаміці невеликої кількості основних показників. 12. Поглиблений фінансовий аналіз більш трудомісткий: разом із розрахунком та оцінкою у динаміці низки показників будується система взаємопов'язаних ...
диференціальними Question 9 Основними видами первинної сировини для одержання виробів є продукти: a. мінеральні продукти b. тваринного походження c....показниками Question 14 Класифікаційна система основних процесів та апаратів будь якої технології включає такі класи: a. гідромеханічні, теплові та масообмінні процеси b. макроекономічні процеси c.
...оцінки конкурентоспроможності підприємства та його основних показників діяльності. Фірма виготовляє та реалізує наступні види продукції: вікна з деревини; двері різної конфігурації; фасади меблеві МДФ різних відтінків ...рахунок захоплення більшої долі ринку основними операторами (Паспорт галузі: Кількість підприємств – 1000, обсяг виробництва вікон та дверей в 2005 р. – біля 972,1 тис.кв.м.
...аналізу в роботі виявлено, що основна частка зроблених інвестицій – 96% спрямовувалася підприємствами малих форм господарювання у матеріальні активи і лише 4% у нематеріальний основний капітал.
Основними завданнями аналізу й контролю стану запасів є: забезпечення та підтримання ліквідності й поточної платоспроможності підприємства; забезпечення витрат виробництва через їх ... Основною продукцiєю, що випускає завод є устаткування для механiзацiї трудомiстких процесiв в металургiйному комплексi, верстати, буровi БТС 150, якi використовуються для ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.