Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3164 за запитом основним

Теоретичні аспекти обліку основних засобів 1.1. Економічна сутність та трактування поняття „основні засоби” 5 1.2. Огляд літературних джерел та нормативної бази щодо обліку основних засобів 10 1.3.
...ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 11 1.1. Поняття, сутність і значення механізму підвищення ефективності використання основних засобів підприємства 11 1.2.
...основи обліку, аналізу та аудиту основних засобів підприємства 1.1 Економічна сутність та класифікація основних засобів 1.2 Характеристика нормативно законодавчої бази 1.3 Особливості обліку ...
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 5 1.1. Сутність основних засобів та завдання їх обліку 5 1.2. Визнання основних засобів та їх оцінка ...
...І АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1. Економічна сутність амортизації основних засобів 1.2. Критичний огляд нормативно правового регулювання нарахування амортизації 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1. Класифікація та економічний зміст основних засобів 1.2 Відображення та оцінка основних засобів 1.3 Аудит наявності ...
...ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 8 1.1. Економічна сутність та класифікація витрат, пов’язаних з експлуатацією основних засобів 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ 6 1.1. Сутність основних засобів та їх відтворення 6 1.2. Показники стану та ефективності використання основних засобів ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ 6 1.1. Сутність основних засобів та їх відтворення 6 1.2. Показники стану та ефективності використання основних засобів ...
Теоретичні основи основного капіталу підприємства 1.1.Сутність і класифікація основного капіталу підприємства 1.2. Форми (власного) основного капіталу підприємства 1.3.
...МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1.Економічний зміст і класифікація основних засобів 1.2.Документальне оформлення руху основних засобів та їх облік 1....
...АНАЛІЗУ СТАНУ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ 5 1.1. Сутність, цілі та задачі аналізу стану і ефективності використання основного капіталу 5 1.2.
...АНАЛІЗУ СТАНУ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ 5 1.1. Сутність, цілі та задачі аналізу стану і ефективності використання основного капіталу 5 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1. Сутність та класифікація основних засобів 1.2 Характеристика методів оцінки та переоцінки основних засобів РОЗДІЛ 2.
...обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання основних засобів підприємства 1.1. Характеристика та класифікація основних засобів 1.2. Методи оцінювання основних засобів 1.3.
ТЕОРЕТИКО ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1. Економічна сутність основних засобів 1.2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу основних засобів 1.3.
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглянуто проблеми організації основного виробництва на підприємстві. Предмет дослідження дипломної роботи – теоретичні і методологічні основи організації основного виробництва на підприємстві.
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглянуто проблеми організації основного виробництва на підприємстві. Предмет дослідження дипломної роботи – теоретичні і методологічні основи організації основного виробництва на підприємстві.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Економічна сутність основних засобів та їх класифікація 1.2. Методика аудиту основних засобів на підприємстві ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи дослідження ефективного використання основних фондів підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база використання основних фондів підприємства 1.2. Видова класифікація і структура основних фондів підприємства ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти аналізу основних засобів підприємства 1.1 Сутність основних засобів підприємства, їх класифікація та оцінка 1.2 Інформаційна і нормативна база аналізу основних ...
У дипломній роботі розглянуто проблеми організації основного виробництва на підприємстві. Предмет дослідження дипломної роботи – теоретичні і методологічні основи організації основного виробництва на підприємстві.
Теоретичні основи відтворення та використання основних засобів підприємства 1.1. Поняття основних засобів, їх класифікація та структура 1.2. Відтворення основних засобів: джерела та типи 1....
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ЗНОСУ (АМОРТИЗАЦІЇ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 1.1. Економічна сутність зносу (амортизації) основних засобів 1.2.
...аспекти управління формуванням та використанням основних фондів на підприємстві 1.1 Економічна сутність основних фондів та їх класифікація 1.2 Зміст та принципи управління формуванням та ...
Теоретичні основи ефективності використання основних засобів підприємства 1.1 Економічна суть, склад і структура основних фондів 1.2 Інформаційно нормативна база щодо використання основних фондів ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи аналізу ефективності використання основних засобів підприємства 1.1 Сутність, видова класифікація і структура основних засобів підприємства 1.2 Інформаційно – нормативна база використання основних засобів ...
Теоретичні основи дослідження ефективності використання основних засобів підприємства 1.1 Сутність, видова класифікація і структура основних засобів підприємства 1.2 Інформаційно нормативна база використання основних засобів ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи дослідження ефективності використання основних засобів підприємства 1.1 Сутність, видова класифікація і структура основних засобів підприємства 1.2 Інформаційно – нормативна база використання основних засобів ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 1.1 Сутність, класифікація та основні методи оцінки основних засобів та нематеріальних активів 1.2 Особливості ...
...методологічні аспекти обліку та аналізу основних засобів 1.1 Основнi засоби: визначення, класифiкацiя та оцiнка 1.2 Документальне оформлення руху основних засобів та їх облік 1....
...аспекти аналізу наявності та використання основного капіталу підприємства 1.1 Економічна суть, склад і структура основного капіталу 1.2 Інформаційне забезпечення аналізу основного капіталу підприємства 1....
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти управління основними засобами підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база використання основних засобів підприємства 1.2. Видова класифікація і структура основних засобів підприємства ...
Зміст Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку витрат основної діяльності. 1.1 Проблеми обліку витрат основної діяльності. 1.2Нормативно правове регулювання обліку витрат основної діяльності.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти управління основними засобами підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база використання основних засобів підприємства 1.2. Видова класифікація і структура основних засобів підприємства ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти фінансового забезпечення відтворення основних фондів підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база використання основних засобів підприємства 1.2 Видова класифікація і особливості відтворення основних фондів ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи дослідження стратегії управління основними виробничими фондами підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база використання основних фондів підприємства 1.2. Видова класифікація і структура основних фондів ...
...та нормативного регулювання аудиту собівартості основного виробництва Розділ 2. Методика аудиту собівартості основного виробництва 2.1 Прийоми і методи аудиту собівартості основного виробництва 2.2 Порядок ...
...методичні основи управління прибутком від основної діяльності страхових компаній 1.1. Прибуток як результат фінансово господарської діяльності 1.2. Особливості формування та використання прибутку страхових компаній ...формування та використання прибутку від основної діляьності страхової компанії 2.1. Характеристика страхового ринку України та дослджуваної страхової компанії 2.2.
...АНАЛІЗУ АМОРТИЗАЦІЇ ТА ПРОЦЕСУ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1. Економічна сутність амортизації 1.2. Методи нарахування амортизації 1.3. Ефективність оновлення основних засобів РОЗДІЛ 2.
...організації обліку наявності та руху основних засобів 1.1. Економічна сутність, класифікація, та теоретичні аспекти організації обліку основних засобів 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність, склад та особливості використання основних засобів підприємства в ринкових умовах 1.2.
...відтворення та кращого використання діючих основних фондів і виробничих потужностей підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а з ... Нагромадження і оновлення основних фондів, нарощування виробничих потужностей підприємств різних галузей народного господарства країни здійснюється в процесі технічного переозброєння, реконструкції та розширення діючих або ...
загальна характеристика основних фондів. 1.1.2. Структура та класифікація ОВФ. 1.2. Оцінка основних виробничих фондів. 1.2.1. Показники використання ОВФів.
Класифікація і структура основних фондів ТОВ “Буддеталь” Висновки Використана література В ході дослідження діяльності та організаційної структури управління заводу ТОВ “Буддеталь” було розглянуто три ... Просте і розширене відтворення основних робочих фондів відбувається у безперервному процесі здійснення взаємозв’язаних різних його форм – ремонту, модернізації та зміни окремих елементів засобів праці; ...
Амортизація основних засобів: проблеми та шляхи вдосконалення в Україні 3.1. Проблеми обліку амортизації основних засобів в Україні та шляхи їх подолання ...
МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 6 2. ДОСЯГНЕННЯ УМОВ ДОМОВЛЕНОСТІ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 12 2.1. Коротка характеристика суб’єкту та об’єкту перевірки ... МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 28 4.1. Перевірка правильності документування, класифікації та аналітичного обліку основних засобів 28 4.2.
Конституція України – Основний Закон сучасної Української держави 10 2.1. Конституційний статус людини і громадянина 13 2.2....червня 1996 року, являє собою Основний Закон нашої держави, що створює підгрунтя для подальшого розвитку правотворчого процесу в нашій країні. Поява Конституції стала одним з етапів ...
Система показників ефективності використання основного капіталу підприємства Розділ ІІ. Аналіз формування та ефективності використання основного капіталу на підприємстві 2.1. Правові засади функціонування ЗАТ «А.
Теоретичні основи організації основного виробництва 1.1 Структура та принципи організації виробничого процесу 1.2 Організаційні типи та методи організації основного виробництва 1.3 Особливості підготовки ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.