Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3164 за запитом основним

Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти сутності основних бюджетів підприємства та методики їх складання 1.1 Сутність бюджетів та бюджетування на підприємстві та обгрунтування їх необхідності 1.2 ... Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти сутності основних бюджетів підприємства та методики їх складання 1.1 Сутність бюджетів та бюджетування на підприємстві та обгрунтування їх необхідності 1.2 Класифікація і характеристика бюджетів підприємства 1.3 Технологія складання бюджетів п...
...1 Інформаційно – нормативна база використання основних фондів підприємства 1.2. Видова класифікація і структура основних фондів підприємства 1.3. Теоретично – методологічні основи дослідження видів амортизаційної політики ...
Економічна сутність та значення основних засобів та амортизації в діяльності підприємства 6 2. Економічно правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 12 3.... Методи нарахування амортизації основних засобів 24 5. Документальне оформлення амортизації основних засобів 27 6. Фінансовий та податковий облік амортизації 32 7.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і затвердження основних бюджетів 1.1 Організація роботи з складання, розгляду і затвердження бюджетів 1.2 Суть і значення доходів бюджету 1.3 ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і затвердження основних бюджетів 1.1 Організація роботи з складання, розгляду і затвердження бюджетів 1.2 Суть і значення доходів бюджету 1.3 Суть і значення розподілу видатків бюджету Розділ 2 практичні засади формування і виконан...
Вступ Держава — це первинний і основний суб'єкт міжнародного права, який є учасником міжнародних відносин. Держава — це композиція з трьох елементів: певної території, населення, що мешкає ... Основна ознака держави як суб'єкта міжнародного права державний суверенітет. Первинність держави як суб'єкта міжнародного права виявляється в тому, що ...
Аналіз структури та динаміки основної заробітної плати 8 3. Аналіз формування основної заробітної плати 17 4. Аналіз використання основної заробітної плати 22 5.
Вступ 1 Теоретичні засади та особливості формування та використання основних фондів на підприємстві 1.1 Класифікація та структура основних фондів підприємства 1.2 Ефективність відтворення та використання основних фондів підприємства ...
Характеристика основних засобів підприємства згідно з чинним законодавством 2.1. Склад та структура основних засобів 2.2.
АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ФОНДАМИ АТЗТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ» 2.1. Економіко організаційна характеристика підприємства 2.2. Аналіз фінансового стану «ЧШК» 2.3.... Аналіз порядку вибуття основних засобів на підприємстві РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ АТЗТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ» 3.1.
АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ФОНДАМИ АТЗТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ» 2.1. Економіко організаційна характеристика підприємства 2.2. Аналіз фінансового стану «ЧШК» 2.3.... Аналіз порядку вибуття основних засобів на підприємстві РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ АТЗТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ» 3.1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ОСНОВНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Соціально економічна сутність заробітної плати 1.2. Аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ОСНОВНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТОВ ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ОСНОВНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Соціально економічна сутність заробітної плати 1.2. Основні аспекти організації обліку нарахування та виплат ... ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРАТ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДМИТРIВКА" 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2.
Сутність стратегії управління основними виробничими фондами 2. Поняття, склад та оцінка основних виробничих фондів 3. Особливості стратегічного управління основними виробничими фондами на підприємстві СПИСОК ...
Конституція України – Основний Закон суспільства і держави План Поняття, сутність, юридичні властивості та класифікація конституцій. Функції конституції. Історія українського конституціоналізму....монархів, процес затвердження конституцій як основного правового документа буржуазної демократії. Необхідно дати поняття Конституції, розкрити її юридичну і соціально політичну сутність, проаналізувати юридичні властивості і навести ...
...Сутність та фінансово економічне значення основних засобів в торгівлі………………………………………………………………………….. 4 2 Нормативне регулювання обліку основних засобів в торгівлі та облікова політика……………………………………………………………… 3 Документування операцій з руху ...
...Сутність та фінансово економічне значення основних засобів у будівництві…………………………………………………………………….. 4 2 Нормативне регулювання обліку основних засобів у будівництві та облікова політика……………………………………………………………… 3 Документування операцій з руху ...
Поняття та система основних принципів тлумачення Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини 1.1.Поняття тлумачення правових норм 1.2.
І Вступ 1.1 Врегулювання комерційних ризиків – основна умова успішного розвитку підприємств ІІ Коротка характеристика АТ «Агротехбізнес» 2.1 Місцерозташування та підпорядкованість 2.2 Форма власності 2.3 ... І Вступ 1.1 Врегулювання комерційних ризиків – основна умова успішного розвитку підприємств ІІ Коротка характеристика АТ «Агротехбізнес» 2.1 Місцерозташування та підпорядкованість 2.2 Форма власності 2.3 Структура управління, кадровий склад 2.4 Організаці...
І Вступ 1.1 Оптові підприємства як основний суб’єкт комерційної діяльності на оптовому ринку ІІ Коротка характеристика оптової бази «Бакалія» 2.1 Місце розташування підприємства 2.2 ... І Вступ 1.1 Оптові підприємства як основний суб’єкт комерційної діяльності на оптовому ринку ІІ Коротка характеристика оптової бази «Бакалія» 2.1 Місце розташування підприємства 2.2 Підпорядкованість і форма власності 2.3 Структура управління і кадровий склад 2.4 Організація мат...
Нормативно правові аспекти звітності щодо основних засобів 2. Характеристика фінансово господарської діяльності підприємства 3. Методика складання фінансової звітності підприємства з основних засобів та порядок її подання ...
І Вступ 1.1 Рекламні засоби як одна із основних ланок торгівельної діяльності підприємства ІІ Коротка характеристика фірми «Фокстрот» 2.1 Місце розташування і підпорядкованість 2.2 Форма власності 2.... І Вступ 1.1 Рекламні засоби як одна із основних ланок торгівельної діяльності підприємства ІІ Коротка характеристика фірми «Фокстрот» 2.1 Місце розташування і підпорядкованість 2.2 Форма власності 2.3 Структура управління і кадровий склад 2.4 організація м...
Характеристика основного виробництва та його структурних підрозділів в закладах ресторанного господарства 1.1 Поняття виробничої та торговельної діяльності закладів ресторанного господарства 1.... Аналіз організації роботи основного виробництва кафе «лілія» та гарячого цеху кафе 2.1 Аналіз організації роботи гарячого цеху 2.2 Дослідження технологічних процесів Розділ ...
Вступ Організаційно технологічні особливості діяльності об'єкта дослідження та їх вплив на побудову обліку витрат основної діяльності. Законодавче та нормативно правове регулювання діяльності будівельних організацій. Економічна сутність витрат та їх класифікація у будівельних організаціях. Документування витрат основної діяльності та звітність виконробів (начальників ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні засаді управління доходами в туристичних підприємствах 1.1 Поняття, економічна сутність та джерела формування доходів в туристичних підприємствах 1.2 Фактори, що впливають на розміри доходів в туристичних підприємствах 1.3 Порядок і методика проведення економічного аналізу доходів в туристичних підприємствах Розділ 2 Дослідження ефективності формування та використання доходів від основної діяльності у ТП "..." м. Київ 2.1 Аналіз динаміки обсягу та ст...
Розкрийте зміст основних функцій філософії. 2. Зазначте провідні ідеї та основних представників ренесансного гуманізму. 3. Розкрийте сутність та зміст буття як філософського поняття.
Зміст Вступ Розділ I Аналіз основних макроекономічних показників 1.1. Валовий внутрішній продукт (ВВП) 1.2. Методи обчислення ВВП 1.2.1....цін Розділ II Аналіз розрахунку основних доходів населення 2.1. ВНД (методами доходів та витрат); 2.2. Особистий дохід; 2.3. Доход кінцевого використання; 2.4.
Структура основних фондів підприємства. 1. Визначення поняття “основні фонди” 2. Структура основний фондів. 3. Основні види вартісної оцінки ОФ, зношування, амортизація. III.
Урок – основна форма організації навчання 1.2. Загальні вимоги до уроку 1.3. Основні типи уроків, що виділяють у сучасній школі 2.... Але основною формою організації навчання в школі є урок. Педагогічна наука і шкільна практика спрямовують свої зусилля на пошуки шляхів вдосконалення уроку.
Розкрийте зміст основних філософських ідей Г.Сковороди та поясніть, в чому саме проявилась їх оригінальність. 2. Розкрийте зміст основних змін у парадигмі філософського мислення ...
...СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНО УПРАВЛІННЯ І ЙОГО ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 1.1 Стратегічне управління та контроль, основні поняття 1.2 Сутність стратегічного управління та контролю 1.3 Процедура стратегічного ...характеристика 2.2 Стан контролю основних техніко економічних показників 2.3 Контроль в системі стратегічного управління на ДП «Корсунь Шевченківському лісовому господарстві» РОЗДІЛ 3.
Теоретичні аспекти методів прогнозування основних параметрів діяльності організації 1.1. Огляд базових методів прогнозування 1.2. Класифікація методів прогнозування Розділ 2. Аналіз існуючих методів і моделей прогнозування основних параметрів діяльності ТОВ „ПІК „Ресурси ...
Фізичний та моральний знос основних засобів. Бухгалтерська та податкова амортизація 1.1. Природа фізичного та морального зносу основних засобів, методи визначення 1.2.
...наведених даних визначити доходи від основної операційної діяльності та від надзвичайних подій: надійшло страхове відшкодування за збитки від стихійного лиха – 2000 грн....; отримано дохід від реалізації основних фондів – 3400 грн.; надійшло відшкодування від технічних аварій – 1500 грн.; здійснено для замовників ремонтні роботи загальною вартістю 5650 грн.
...склад та структура капіталу як основного елементу фінансових ресурсів підприємства 1.2. Управління капіталом організації 1.3. Методологічна та інформаційна база дослідження використання капіталу на підприємстві ... Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства 2.3. Аналіз динаміки, складу та структури джерел формування капіталу ЗАТ 3.
...мають туристичні ресурси, які є основною метою подорожей. Внаслідок цих обставин вони зумовлюють і визначають найважливіші економічні показники туризму, такі як кількість туристів, ціна на послуги, ... Гірськолижні курорти Словаччини – це два основних гірських масиви цієї країни – Низькі й Високі Татри. Високі Татри найстарший район катання на гірських лижах у Словаччині.
...ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ В КУРСІ ГЕОМЕТРІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 2.1 Методична основа розвитку мислення в курсі геометрії в основній школі ……………………… 14 2.2 Методичні рекомендації щодо розвитку ...
...характеристика ТОВ «Ласунка» та його основних видів продукції 2.2. Розробка методології проведення маркетингових досліджень споживачів товарів підприємства 2.3. Опис проекту дослідження РОЗДІЛ 3.... Профілі споживачів основних товарів підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Данная работа написана и защищена на положительную оценку в одном из высших учебных ...
...рівень та варіація середньодушового споживання основних продуктів харчування в середньому за місяць становили: Продукт харчування Середній рівень, кг Дисперсія М'ясо та м'ясні продукти 5 0,...рівень та варіація середньодушового споживання основних продуктів харчування за рік становили: Продукти Середній рівень, кг Дисперсія М’ясо і м’ясопродукти 42 225 Риба і рибопродукти ...
Контроль за виробничою структурою основних фондів, визначення виробничої потужності 62 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА РЕВІЗІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 72 3.1. Шляхи вдосконалення контролю основної діяльності на ПП «Росса» 72 ...
Артиклі, у свою чергу являються основними детермінантами, які навіть при зміні на прийменник, у більшості випадків не гублять свою основну функцію – детермінації.
І. ВСТУП 1. Задачі та обов’язки бармена в обслуговуванні ... ОСНОВНА ЧАСТИНА 2.1. Описати характеристику значення у харчуванні напоїв 2.2. Значення в харчуванні людини, технологія приготування, вимоги до якості ...
ЗМІСТ Вступ 1. Характеристика складових фонду оплати праці 2. Аналіз динаміки, складу та структури фонду заробітної плати 3. Аналіз рівня основної заробітної плати 4.
Теоретичне питання: Статистика основного капіталу. Задачі. Задача 1 Динаміка заборгованості промислових підприємств регіону за короткостроковими кредитами характеризується даними: ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.