Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3164 за запитом основним

Вступ Розділ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства Розділ 2 Аналітична оцінка фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів" 2.1 Економічна характеристика ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів" 2.2 Аналіз основних показників, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти проекту підвищення якості та конкурентоспроможності продукції 1.1 Сутність якості продукції та її нормативно – правове регулювання 1.2 Поняття та основні аспекти оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства 1.3 Методологія обгрунтування проекту збільшення якості та конкурентоспроможності продукції Розділ 2 практичні засади оцінки якості та конкурентоспроможності продукції ват «золотоношам’ясо» 2.1 Організаційно – економічна характеристика пі...
Аналіз конкурентоспроможності основної продукції 2.4. Оцінка ринків збуту основної продукції Розділ 3. Концепція заходів по підвищенню конкурентоспроможності ВАТ "ЕМЗ"Металіст" для роботи ...
...використаної літератури Вступ Ефективне використання основних фондів та виробничих потужностей має велике значення як для підприємства, так і для економіки країни в цілому. Повніше використання основних фондів на підприємстві веде до ...
...первісна вартість) 45000 12 Знос основних засобів 25000 13 Незавершене виробництво 25750 14 Сировина 80600 15 Статутний капітал ? 16 Довгострокова дебіторська заборгованість 8760 17 Кошти на ...22 Нарахована заробітна плата: робітнику основного виробництва робітнику основного виробництва інженеру – технологу головному бухгалтеру керівнику ремонтнику 760 750 960 1100 1400 700 Утримано податки із заробітної ...
Аналіз використання основних засобів 2.4. Аналіз використання трудових ресурсів 2.5. Аналіз витрат на виробництво 2.6....на підприємстві відбулося вагоме зростання основних засобів. Це говорить про те, що підприємство слідкує за своїми основними засобами і постійно їх оновлює.
Формування грошових надходжень підприємства: від основної, інвестиційної та фінансової діяльності. Валовий і чистий дохід підприємства (організації, установи) 5. Джерела формування і напрямки розподілу прибутку підприємства.... Управління основними і оборотними фондами підприємства (організації, установи): порядок організації та джерела фінансування. 8. Формування власного капіталу підприємства (організації, установи): його склад ...
балансова вартість основних засобів підприємства становить: Таблиця 2 Вихідні дані Показники Сума, грн. група 1 основних засобів, грн.
...Висновки Список використаної літератури Додатки Основною продукцiєю, що випускає завод є устаткування для механiзацiї трудомiстких процесiв в металургiйному комплексi, верстати, буровi БТС 150, якi використовуються для ... Основними замовниками продукцiї є металургiйнi комбiнати України, корпорацiя "Транстроймаш" Росiя. Сировинна база розташована на територiї України.
...Хто з перелічених науковців зробив основний внесок у розвиток адміністративного менеджменту: a. Жодної вірної відповіді b. Абрахам Маслоу c. Дуглас Макгрегор d....Ким з науковців було сформовано14 основних принципів ефективного управління: a. Анрі Файолем b. Дугласом Мак Грегором c. Мері Паркер Фоллет d.
Основним суб'єктом сучасних міжнародних економічних відносин є підприємство як ключова ланка ринкової економіки. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є важливою і невід'... Аналіз основних показників діяльності підприємства показав, що воно має в цілому нестійкий фінансовий стан та спостерігаються низькі показники ліквідності та не зовсім ...
Підприємство – основна організаційна ланка народного господарювання в Україні. У відповідності із Господарським кодексом України підприємство є самостійним господарюючим уставним суб’єктом, яке ...виконання робіт, надання послуг) є основною для отримання прибутку, досягнення цілей підприємства та задоволення економічних інтересів його власників. Прибутковість і конкурентоспроможність є основними критеріями оцінки виробничо ...
...ЗАТ "Юрія" та зведений аналіз основних показників його функціонування 2.3. Особливості функціонування підприємства на ринку молочної продукції 2.4 Аналіз конкурентного середовища підприємства Розділ 3....У дипломній роботі проведено аналіз основних показників функціонування підприємства і зроблено оцінку фінансового стану ЗАТ „Юрія". На основі аналізу зовнішнього середовища, в якому перебувають виробники та ...
...включає головний і спинний мозок; основними елементами системи є нейрони і синапси, які забезпечують двосторонній коловий зв’язок між нервовими центрами і периферією b.... Основним елементом НС є нейрон, що складається з тіла і відростків (довгастих і галузистих). Нейрони поділяються на чутливі, виконавчі і вставні ...
Оптимізація структури основних і оборотних засобів як важливий чинник забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств 3.3. Обгрунтування вибору варіанту залучення коштів підприємством для формування ...механізмом залучення капіталу для оновлення основних виробничих засобів і може розглядатися в якості альтернативи довгостроковому банківському кредитуванню. Якщо кредит передбачає для підприємства наступну схему: гроші – придбання ...
...передбачає передачу орендарю права користування основними засобами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних засобів їх власнику після закінчення ...
Вступ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства 1.3.1 Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності 1.3.2 Коефіцієнти фінансової стійкості 1.3.3 Коефіцієнти ділової активності 1.3.4 Коефіцієнти рентабельності 1.3.5 Коефіцієнти ринкової активності 1.3.6 Інтегральні коефіці...
...використанні матеріальних витрат на виробництво основних видів продукції 4. Оцінку впливу облікової політики щодо витрат с/г на прийняття рішень користувачами 4.1 Організація аудиту витрат ...всі витрати, що складають собівартість основної продукції, на кредеті рахунка 23 “Виробництво” відображають собівартість готової продукції (робіт, послуг), вартість поверненої на склади маеріальних цінностей, відходів і ...
Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або погіршення за певний період, підготовка рекомендацій ...акціонерне товариство «Птахофабрика «Перше травня», основним видом діяльності якого є продукція птахівництва. Аналіз основних показників діяльності підприємства показав, що в 2009 році відбувається збільшення чистого і ...
...ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Заробітна плата є основним джерелом доходів працівників і найсильнішим мотиватором трудового потенціалу більшості населення. В умовах недосконалості ринкових регуляторів формування заробітної плати процеси у ... Аналіз основних фінансово – економічних показників свідчить про наступне: загальна вартість підприємства збільшується на 44000 тис.грн. або 69,87% в 2008 році ...
...особливість в тому, що кожен основний процес і процедура менеджменту є окремим процесом управління по виробленню методів активізації і засобів дії на персонал і його діяльність ... Планування як основний процес менеджменту є видами діяльності по формуванню засобів дії, що забезпечують єдиний напрям зусиль всіх членів фірми на досягнення загальних ...
Основним завданням аудиту формування та змін власного капіталу є перевірка достовірності відображення власного капіталу в обліку та звітності, встановлення законності та ...збільшення власного капіталу в частині основних і оборотних фондів в результаті їх переоцінки, введення в експлуатацію нових видів основних фондів; 2.
Підприємство – основна організаційна ланка народного господарювання в Україні. У відповідності із Господарським кодексом України підприємство є самостійним господарюючим уставним суб’єктом, яке ...виконання робіт, надання послуг) є основною для отримання прибутку, досягнення цілей підприємства та задоволення економічних інтересів його власників. Прибутковість і конкурентоспроможність є основними критеріями оцінки виробничо ...
...включає головний і спинний мозок; основними елементами системи є нейрони і синапси, які забезпечують двосторонній коловий зв’язок між нервовими центрами і периферією Question 3 Балів: ... Основним елементом НС є нейрон, що складається з тіла і відростків (довгастих і галузистих). Нейрони поділяються на чутливі, виконавчі і вставні ...
Розділ 1 теоретико методологічний базис дослідження проблеми управління конкурентними стратегіями підприємства 1.1 Сутність теорії конкурентних переваг 1.2 Взаємозв’язок, співвідношення та типологія ключових факторів успіху, конкурентних переваг і конкурентних стратегій підприємства 1.3 Концептуальні основи управління конкурентними перевагами підприємства 1.4 Висновки Розділ 2 конкурентний аналіз та ідентифікація конкурентних переваг зат „юність” на ринку швейної галузі 2.1 Загальна...
...праці робочої сили – це: а) основний капітал; б) оборотний капітал; в) постійний капітал. 5. Розроблена автором або авторським колективом модель виробу, який буде випускатися на даному ... Під фізичним зносом основних фондів розуміють: а) зменшення вартості машин і устаткування в результаті впровадження нових ефективних їх видів; б) постійну втрату основними фондами ...
...динаміка зростання обсягів інвестицій в основний капітал. Лише за останні три роки зазначений показник збільшився на 44,1%. У 2003 році освоєно інвестицій в основний капітал на суму понад 44,0 ...
Основним завданням фінансової звітності бюджетних установ є відображення стану їх майна та результатів діяльності у процесі виконання кошторису доходів і видатків....установ та Інструкцію з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу.
...прав громадян, які водночас є основними принципами трудового права? a. право на відпочинок b. право на підприємницьку діяльність c. право на страйк Question 9 Який граничний ...договором, що для працівника є основним b. не можуть c. можуть встановлюватись обмеження лише для керівників підприємств Question 6 Який трудовий договір вважається тимчасовим? a.
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн. Ф 4900 5010 10. Фондовіддача, грн. (п.6/п.9) Фо 11.... Рентабельність основного капіталу (п.12/п.9*100) R аб 23. Коефіцієнт фондорентабельності основних засобів (п.12/п.9) К1 24.
...виробничої потужності, передбачає розгляд наступних основних положень: визначення впливу на величину виробничої потужності і використання в виробництві ресурсів, що споживаються і процесів їхнього перетворення.... Аналіз основних економічних показників роботи підприємства показав, що на протязі трьох останніх років обсяги виробництва і реалізації продукції знижуються, валовий та чистий ...
Причому вони досліджується шляхом аналізу основних інститутів даних правових систем, на основі їх порівняльної характеристики. Предметом дослідження є наявна і науково вивчена інформація про роз¬виток та сучасний стан основних цивільно правових систем світу.
...аналіз наявності, руху і динаміки основних засобів. Проаналізувати склад та структуру основних засобів; визначити зміну їх складу за видами засобів у динаміці.
...аналіз наявності, руху і динаміки основних засобів. Проаналізувати склад та структуру основних засобів; визначити зміну їх складу за видами засобів у динаміці.
Основними цілями аналізу прибутку є: перевірка обґрунтованості і напруженості планового прибутку, загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка, визначення відхилення фактичного прибутку ...використання їх у виробництві, вивчення основних напрямків розподілу прибутку. Фінансовим підсумком господарської діяльності будь якого підприємства є його прибутковість, яка, як відомо, характеризується абсолютними і відносними ...
...зміни питомої ваги активної частини основних засобів; – за рахунок зміни фондовіддачі на 1 грн. активної частини основних засобів; 2) на обсяг товарної продукції: – за рахунок зміни ...
...зміни питомої ваги активної частини основних засобів; – за рахунок зміни фондовіддачі на 1 грн. активної частини основних засобів; 2) на обсяг товарної продукції: – за рахунок зміни ...
...дослідження проблеми оплати праці, як основного засобу стимулювання є одним з найактуальніших завдань сучасної економічної науки. Ця проблема була і залишається однією з найважливіших для державної ..., з нього фонд основної заробітної плати знижується на 38,2 тис.грн. в 2007 році і в 2008 році на 91,3 тис.грн.
система кодування Question 11 Основними вимогами до інформації про товар вважаються : a. достовірність, зрозумілість, достатність b. достовірність, доступність, достатність c.... походженню, агрегатному стану, основності b. сконцентрованості c. всі відповіді правильні Question 2 В Україні випускають наступні види соляної кислоти: a. технічну, концентровану b.
...оцінки конкурентоспроможності підприємства та його основних показників діяльності. Фірма виготовляє та реалізує наступні види продукції: вікна з деревини; двері різної конфігурації; фасади меблеві МДФ різних відтінків ...рахунок захоплення більшої долі ринку основними операторами (Паспорт галузі: Кількість підприємств – 1000, обсяг виробництва вікон та дверей в 2005 р. – біля 972,1 тис.кв.м.
Основними формами оплати праці є відрядна і погодинна. Форми оплати праці враховують фактично відпрацьований час, обсяг виконаних робіт або виготовленої продукції.... Заробітну плату поділяють на основну і додаткову. Основну нараховують за відпрацьований час або виконаний обсяг робіт. До додаткової відносяться всі види заробітної плати за невитрачений ...
Можна назвати шість основних прийомів аналізу фінансового стану: горизонтальний аналіз – порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом; вертикальний аналіз – визначення структури фінансових показників з ...періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показників; аналіз відносних показників – розрахунок відношень між окремими позиціями звіту; порівняльний аналіз – внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за ...
Порівняльна характеристика основних бухгалтерських записів з обліку власного капіталу підтверджує, щ значних розбіжностей немає. Для досягнення більш позитивних результатів фінансово господарської діяльності підприємства ...те, що не проводилась переоцінка основних фондів, а дані такої переоцінки можуть суттєво вплинути на розмір власного капіталу. Проаналізувавши дані фінансової звітності Корсунь Шевченківського держлісгоспу за ...
Порівняльна характеристика основних бухгалтерських записів з обліку власного капіталу підтверджує, щ значних розбіжностей немає. Для досягнення більш позитивних результатів фінансово господарської діяльності підприємства ...те, що не проводилась переоцінка основних фондів, а дані такої переоцінки можуть суттєво вплинути на розмір власного капіталу. Проаналізувавши дані фінансової звітності Корсунь Шевченківського де ржлісгоспу ...
...кредитування, тому що заставою в основному є велика рогата худоба та майбутній урожай. 4. Говорячи про рівень ризику кредитних вкладень в співвідно шенні з ціновою політикою ... Основними критеріями оцінки кредитоспроможності позичаль ника були: • забезпеченість власними коштами не менш як 50 відсотків усіх його видатків; • репутація позичальника ( кваліфікація, ...
...стосується постачальників інформаційних технологій, то основна проблема полягає у взаємостосунках з клієнтом, який часто вимушений миритися з роллю "піддослідного кролика". Недалекоглядна збутова політика нерідко обмежується розміщенням ...інформаційної діяльності, яка базується в основному на використанні електронно обчислювальної техніки. Подана характеристика умов ефективного функціонування ЕОМ: рівень самих обчислювальних машин; їх програмного забезпечення; підготовленість с...
Основний зміст роботи викладено на 63 сторінках комп’ютерного тексту, робота містить 7 таблиць, 1 рисунок, 7 додатків.... До основних принципів кредитування, яких повинні дотримуватися як кредитори так і позичальники, належать: — цільовий характер; — повернення; — строковість; — платність; — забезпеченість кредиту.
...ДО ТЕМИ 3 Question 1 Основним фактором комплексного підходу до управління персоналом на сучасному ринку праці є: a. забезпечення стабільного матеріального добробуту громадян b.... поліпшення якості Question 9 До основних умов у сучасному менеджменті якості відносять: a. зацікавленість, провідна роль і безпосередня участь керівництва b.
...підставі складеного Балансового звіту та основних показників діяльності підприємства, представлених у скороченій формі “Звіту про прибутки” (табл.2). 3. На підставі отриманих результатів розрахунку відносних показників ...18,5 4.3 Оборотність основних засобів 4.4 Оборотність усіх активів 1,3 ЗАВДАННЯ 3 Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних.
...продукції безпосередньо Question 26 До основних функцій стандартизації відносяться: a. інформаційна, документуюча, охоронна b. документуюча, ресурсозберігаюча, комунікативна, охоронна, безпека, якісна c. інформаційна, документуюча, ресурсозберігаюча d....спрямований на типізацію Question 11 Основними критеріями вибору об’єктів комплексної стандартизації є: a. техніко економічна доцільність стандартизації та рівень технічної доскональності продукції b.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.