Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3449 за запитом основні форми діяльності

Він містить у собі наступні форми забезпечення: інформаційне, інструментальне, нормативно методичне, організаційне і фінансове. Взаємодія підрозділів організації в галузі кадрового менеджменту має здійснюватися на основі концепції ...промислова палата» Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності ТОВ «Черкаська торгово – промислова палата». Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану ТОВ «Черкаська торгово – промислова палата» ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи кредитування експортно імпортних операцій підприємства 1.1 Форми та основи організації міжнародних розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств 1.2 Сутність та особливості використання комерційного кредиту 1.3 Умови ...
Визначте основні тенденції у розвитку трудового колективу як команди Створення та розвиток різноманітних команд в організаціях є одним із сучасних підходів до ...утворення, тобто звернення до групових форм та методів роботи, як ефективних способів реалізації професійної діяльності. У якості одного з варіантів формування працездатної команди на наш погляд ...
Основні завдання та принципи співробітництва ДНЗ з родиною. 15. Зміст та форми взаємодії дошкільного закладу і сім’ї . 16.... Форми організації трудової діяльності дітей 27. Умови розвитку особистості дошкільника. 28. Організація навчально виховного процесу з урахуванням особливостей різних типів темпераменту ...
Назвіть основні принципи та призначення посередницької діяльності у каналах розподілу. 2. В чому полягає різниця у діяльності функціонально універсальних і функціонально ...виробника до споживачів відіграє роздрібна торгівля? 6. Назвіть відомі Вам форми організації роздрібної торгівлі. 7.
На основі відомих статистичних даних та з урахуванням особливостей об’єкту страхування і ринкової ціни на страхову послугу d....може бути створена у такій формі i з таким напрямком діяльності: a. Як акціонерне товариство для страхування незалежних один від одного ризиків в Україні та за ...
На основі відомих статистичних даних та з урахуванням особливостей об’єкту страхування і ринкової ціни на страхову послугу d....може бути створена у такій формі i з таким напрямком діяльності: a. Як акціонерне товариство для страхування незалежних один від одного ризиків в Україні та за ...
Інші форми дипломатичної діяльності 1.3. Візитна картка як одна із форм протокольних контактів Розділ 2. Загальні вимоги до тексту та мови ... Крім дипломатичного листування, важливими формами дипломатичної діяльності держав є: участь у міжнародних конгресах, конференціях та нарадах, тобто в періодичних зустрічах представників держав на різних рівнях; ...
...у загальній системі аналізу господарської діяльності Таблиця 1.1 Основні особливості внутрішнього і зовнішнього аналізу Таблиця 1.2 Мета фінансового аналізу залежно від різних партнерських груп ...2.8 Характеристика показників ефективності діяльності ПП «Барух» у 2004 2005 р.р. Таблиця 2.9 Аналіз обсягів виробництва ПП «Барух» Таблиця 2.10 Основні відносні ...
...сукупного суспільного продукту в товарній формі від виробників до споживача. Торгівельна діяльність — самостійна діяльність юридичних і фізичних осіб зі здійснення операцій купівлі продажу товарів споживчого призначення ...графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Основні показники фінансово господарської діяльності ТОВ “Корпорація Спецторг” за 2006 – 2008 роки Рис. 3.1 Функції оптової торгівлі Таблиця 3.1 ...
...України не залежно від їх форм власності та видів діяльності переходять до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а це ...підприємств несе за собою більшість проблем пов’язаних з їх використанням. Звідси постають і основні задачі та напрямки вивчення проблеми ...
Визначити фінансовий результат від діяльності підприємства за звітний період. 5. Заповнити річні форми фінансової звітності: ф. №1 „Баланс", ф. №2 „Звіт про фінансові результати", ф....розділу цього звіту необхідно з форми №2 записати фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, а також суму нарахованої амортизації (II розділ форми №2).
Визначити фінансовий результат від діяльності підприємства за звітний період. 5. Заповнити річні форми фінансової звітності: ф. №1 „Баланс", ф. №2 „Звіт про фінансові результати", ф....розділу цього звіту необхідно з форми №2 записати фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, а також суму нарахованої амортизації (II розділ форми №2).
...її значення для організації та діяльності зарубіжних країн. Функції та юридичні властивості конституцій. 2. Поняття системи вищих органів держаної влади зарубіжних країн....рекомендації: Розкриваючи перше питання контрольної роботи, слід звернутися до теми основи теорії конституції, яка є однією ...
Методи та форми попереджувальної діяльності Висновки Література Одним з найважливіших завдань соціальне орієнтованої держави є сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його потреб ...аналіз не є самоціллю для кримінолога, а являє собою лише основу для опрацювання системи заходів, які ...
Ролі стратегічного управління в діяльності організації. Система стимулювання іноземних інвесторів. Потреби як основа мотивації, їх види та властивості. Класифікація інвесторів.... Організаційні форми малих інноваційних фірм та їх основні функції. Екзаменаційні питання з охорони праці до державного екзамену Міжнародні норми в галузі охорони ...
...цінності підприємства поділяються на два основні види: 1) оборотні засоби; 2) необоротні засоби. Під оборотними коштами мають на увазі сукупність матеріальних та грошових цінностей (економічних ресурсів) ...Метод АВС Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Аналіз ліквідності балансу за 2006 2008 р.р. (в тис.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 6 1.1. Сутність підприємництва та його функції 6 1.2. Умови існування підприємництва 8 1.3. Види і ...підприємницької діяльності 10 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 15 2.1. Становлення та основні напрямки розвитку підприємництва в Україні ...
...РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 6 1.1. Сутність підприємництва та його функції 6 1.2. Умови існування підприємництва 8 1.3..Види і ...підприємницької діяльності 10 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 13 2.1. Становлення та основні напрямки розвитку підприємництва в Україні ...
Так, в процесі роботи діяльність серця перебуває під впливом симпатичної системи, у спокої – парасимпатичної (наприклад, спортсмени характеризуються брадикардією) b. Функціональною основою регуляції вегетативних рефлексів є ...набута рефлекторна реакція, вироблена на основі безумовного рефлексу, здійснювана загалом за рахунок діяльності кори великих півкуль головного мозку c. Умовний рефлекс – це така рефлекторна реакція організму, ...
Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання 1.3. Види, способи і типи правового регулювання Розділ 2. Особливості механізму правового регулювання 2.1. Особливі ...механізму правового регулювання 2.2. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення 2.3. Стадії механізму правового регулювання 2.4. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму ...
Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання 1.3. Види, способи і типи правового регулювання Розділ 2. Особливості механізму правового регулювання 2.1. Особливі ...механізму правового регулювання 2.2. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення 2.3. Стадії механізму правового регулювання 2.4. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму ...
форма зв’язку між державами, між суб'єктами підприємницької діяльності стосовно спадщини в міжнародному економічному житті b. форма зв’язку між державами, між ...
Вступ І Теоретичні аспекти співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями та країнами світу 1.1 Суть світового господарства й основні етапи його розвитку 1.2 Основні форми міжнародного співробітництва України 1.3 Зовнішньоекономічний механізм України: суть та принципи формування ІІ Аналіз взаємовідносин України з міжнародними фінансовими організаціями та країнами світу ...1 Аналіз співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями...
Форма проведення: письмово (обмін файлами). Рекомендації до підготовки практичного заняття: Завдання має бути виконано на прикладі ...професійної діяльності. Завдання для виконання: 1. Завдання 1. 1. Основні вимоги до одягу ділової людини. Форма звітності для завдання 1 1.
...результати його роботи та господарської діяльності підприємства. Оцінка існуючих принципів і практики стимулювання праці в економіці України свідчить про те, що хоча і застосовуються певні ...системи оплати праці Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Фінансові ...
...підприємства у застосованій і споживаній формах, необхідних для здійснення його виробничо господарської діяльності і досягнення поставленої мети В методології обліку застосовують декілька методів обліку витрат: нормативний, ...за елементами” Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності СТОВ «Дружба» Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства СТОВ «Дружба» Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової ...
Геоморфологічна будова і основні форми рельєфу 1.3 Низовини 1.4. Височини 1.5. Гори Розділ 2. Клімат україни 2.1....період), коливання рівня моря, ерозійна робота річок і вітру, господарська діяльність людини Список використаної літератури Додатки
Господарська діяльність аграрних підприємств незалежно від форми власності, здійснюється на основі залучення до виробничого процесу різних видів ресурсів – земельних, трудових, матеріально технічних (...
...збільшенню прибутку ДП, зроблені на основі отриманих результатів дослідження і можуть бути практично застосовані у подальшому виробництві з метою зменшення собівартості продукції та ефективної господарської діяльності.... Таблиця 2.4 Основні техніко економічні показники діяльності ДП за 2007 – 2009 рр. Рис. 2.6. Співвідношення виручки від реалізації продукції та собівартості реалізованої ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади визначення і оцінки ризиків 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні засади оцінки ...перетворення в усіх сферах людської діяльності викликають потребу у постійному пошуку нових форм і методів цілеспрямованого впливу на господарюючі ...
...органів державної влади при різних формах правління. Розглянути порядок формування, структуру парламентів. Навести приклади. Відмітити компетенцію та порядок роботи парламентів. Проаналізувати інститут парламентського контролю та ...та Аргентині. Для успішного вирішення практичної задачі треба згадати основні форми політико територіального устрою зарубіжних країн ...
Зовнішня торгівля і основні форми торгових бар’єрів 6. Що таке політика «дешевих грошей» Практичні завдання: Завдання № 1 Вихідні дані: Таблиця 1....ситуацію на графіку, коли в результаті збільшення податків на підприємницьку діяльність інвестиційні витрати змінилися на І', ...
Форми та способи захисту прав і законних інтересів учасників господарських правовідносин....................................................................................9 РОЗДІЛ 2. ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ... Поняття за основні засади діяльності третейського суду...............................34 3.2. Міжнародний арбітраж та регулювання його діяльності...............................39 ВИСНОВКИ......................................
...являє собою документ публічної звітності, основне джерело інформації для зовнішнього фінансово економічного аналізу діяльності підприємства. Він складається за єдиною, встановленою П(С)БО 2 «Баланс», формою ...позитивні, так і негативні результати діяльності підприємства. Відповідно суттєвою є інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів звітності. Суттєвою якісною характеристикою інформації, що подається у ...
...цінності підприємства поділяються на два основні види: 1) оборотні засоби; 2) необоротні засоби. Під оборотними коштами мають на увазі сукупність матеріальних та грошових цінностей (економічних ресурсів) ...літературних джерел Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Фінансовий стан підприємства ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» за 2005 – 2007 роки Таблиця ...
Функції вчителя та основні вимоги до нього. Видатні педагоги минулого про вчителя (Я. Коменський, А. Дістервег, К.Ушинський, В. Сухомлинський). 3.... Функції, форми та комунікативні якості мовлення вчителя. Взаємозв'язок вербальних та невербальних засобів у педагогічній діяльності вчителя. 26. Основні методи педагогічної взаємодії.
ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) 1. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 2. Складові частини сучасної економічної теорії: предмет дослідження. 3.... Економічна теорія як наукова основа економічної політики держави. 8. Економічні потреби, їх класифікація. Закон зростання потреб. 9. Економічні інтереси. Взаємозв`язок потреб, економічних інтересів і ...
Поза мотивацією ніяка цілеспрямована діяльність неможлива. В першій частині дипломної роботи було проаналізовано сутність симулювання праці, основні теорії стимулювання, програми стимулювання праці, види стимулів і ...Олега Леонідовича Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Аналітична характеристика засобів (майна) фермерського господарства Бойко Олега Леонідовича Таблиця 2.3 ...
Зміст, напрями та форми роботи добровільних помічників Розділ 2. Раціональне використання волонтерів в соціальній сфері 2.1. Проблема раціонального використання волонтерів у соціальній сфері ... Ця діяльність може набувати різних форм: від повсякденних форм взаємодопомоги до спільних дій психологів та соціальних працівників під час кризи.
Визначення та основні елементи цивільно правового договору 2.2. Зміст договору 3. Види та форма договорів 3.1. Класифікація договорів 3.2....належать очікувані прибутки, ризик підприємницької діяльності тощо, теж призводить до урізноманітнення форм добровільного (договірного) страхування з конкуренцією страхових організацій. Отже, сфера застосування договору розширюється як у ...
...договору с 1)Визначення та основні елементи цивільно правового договору; с 2)Зміст договору. с ІІІ.Види та форма договорів с 1)Класифікація договорів; с 2)...належать очікувані прибутки, ризик підприємницької діяльності тощо, теж призводить до урізноманітнення форм добровільного (договірного) страхування з конкуренцією страхових організацій. Отже, сфера застосування договору розширюється як у ...
...економіки в цілому і проблеми діяльності машинобудівних підприємств ВАТ «Корсунь – Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.Хмельницького», завдяки вмілому менеджменту не лише зберіг позиції на ринку, ...впливають на фондовіддачу Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Оцінка ...
...з недостатністю активів у ліквідній формі нездатність юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності задовольнити вимоги своїх кредиторів у встановлений для цього строк.... Таблиця 2.1 Основні показники фінансово господарської діяльності та фінансово економічного стану ПП “КІПП” Таблиця 2.2 Структура активів балансу на початок та кінець ...
З розвитком ринкових відносин в Україні розвиваються і форми підприємницької діяльності. Для того, щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції та реалізовувати значні фінансово промислові проекти підриємствам уже ...каркасом економіки провідних індустріальних країн і світового господарства в цілому, основою сучасного промислового виробництва.
...єдине ціле в системі управлінської діяльності 1. Основні положення про документуванню управлінської діяльності 2. Уніфікація і стандартизація управлінських документів 3. Класифікація службових документів 4.... Документування управлінської діяльності військкомату 3. Складання та оформлення документів 3.1. Складання документів 3.2. Кутові штампи, які застосовуються у діловодстві 3.3.
Які форми страхування ви знаєте? а) Добровільне і обов'язкове; б) життя і загальне; в) особисте, майнове, відповідальності. 8....територія, охоплена ризиком, в) охоплена ризиком галузь господарської діяльності, г) основні показники виробничої діяльності промислових підприємств; ...
В основу дослідження покладено базові положення економічної теорії, висновки, сформульовані в наукових працях вітчизняних і зарубіжних дослідників бухгалтерського, фінансового і управлінського ...аудиту підприємств. Об’єктивна оцінка результатів діяльності підприємств базується на основі використання поняття „грошові кошти”.
...єктів малого підприємництва передбачена скорочена форма Балансу у відповідності з П(С)БО 25 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”. Метою складання фінансової звітності є надання ... Основне завдання аудиторського контролю – перевірка дотримання законодавства, що регулює фінансово господарську діяльність підприємства, ведення фінансового обліку, складання балансу та інших форм ...
...єктів малого підприємництва передбачена скорочена форма Балансу у відповідності з П(С)БО 25 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”. Метою складання фінансової звітності є надання ... Основне завдання аудиторського контролю – перевірка дотримання законодавства, що регулює фінансово господарську діяльність підприємства, ведення фінансового обліку, складання балансу та інших форм ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.