Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3449 за запитом основні форми діяльності

Теоретичні основи розрахункової діяльності підприємств 1.1. Сутність грошових розрахунків підприємств 1.2. Безготівкові й готівкові розрахунки 1.3.
Організаційно методичні основи дослідження форм і систем оплати праці на підприємстві в сучасних умовах 1.1. Соціально економічна сутність заробітної плати 1....Комбінат є державним комунальним підприємством міста, і займається виробничо торгівельною діяльністю, тобто виробництвом і реалізацією продуктових ...
...Аналіз основних фінансових показників господарської діяльності ТОВ “Промінь” показав, що у 2001 році порівняно з 2000 роком були покращенні основні техніко економічні показники роботи, зокрема: витрати ...1999 року Таблиця 2.19 Основні показники діяльності підприємства, тис. грн. Таблиця 2.20 Розрахунок і оцінка рентабельності обсягу продажів (тис.грн.) Таблиця 2.21.
...Аналіз основних фінансових показників господарської діяльності ТОВ “Промінь” показав, що у 2001 році порівняно з 2000 роком були покращенні основні техніко економічні показники роботи, зокрема: витрати ...1999 року Таблиця 2.19 Основні показники діяльності підприємства, тис. грн. Таблиця 2.20 Розрахунок і оцінка рентабельності обсягу продажів (тис.грн.) Таблиця 2.21.
Основні засади міжнародної діяльності банків США 2. Види і форми здійснення банками США міжнародної діяльності Список використаної літератури
В чому сутність зовнішньоекономічної діяльності? 2. Форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності, їх коротка характеристика. 3. Види міжнародних операцій підприємства. 4. Об’єкти та суб’єкти зовнішньоекономічної ... Державний контроль за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності Контрольні питання до теми 2 1. Порядок укладання міжнародних контрактів та їх реєстрація. 2. Правила “ІНКОТЕРМС” та порядок їх застосування.
...створений в 1992 році в формі товариства з обмеженою відповідальністю на основі приватної форми власності, є правонаступником товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаська академія менеджменту”, зареєстрованого в ...
Теоретичні основи акредитивної форми міжнародних розрахунків 1.1 Визначення акредитиву, як однієї з форм розрахунків підприємств 1.2 Нормативно правова база розрахунків ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи здійснення підприємницької діяльності 1.1. Природа підприємництва 1.2. Форми підприємництва та їх роль у суспільстві Розділ 2 Сутність та ...
Регуляція мислительної діяльності вчителя 1.4. Практичне мислення як зріла форма мислительної діяльності 1.5. Процес формування педагогічних умінь вчителя 1.6.
Форми навчальної діяльності з використанням комп’ютерно орієнтованих технологій навчання…………………………………….36 1.3.5. Платформи для організації електронного навчання………………..... Види навчальної діяльності…………………………………………..50 2.1.3. Контроль успішності студентів……………………………………..65 2.1.4. Засоби розробки навчальних ресурсів, вбудований HTML редактор……………………………………………………………….
...прийняття рішення про засіб і форму виходу на зовнішній ринок здійснюються: співробітниками відділу зовнішньоекономічної діяльності; співробітниками відділу маркетингу; співробітниками комерційного відділу; співробітниками бухгалтерії 111.... До принципів, що лежать в основі діяльності багатонаціональних компаній, не відносять: орієнтацію на національного споживача; корпоративну цілісність, що будується на принципі акціонерної участі; орієнтацію на ...
Співвідношення форм управлінської діяльності органів державного управління та органів місцевого самоврядування………………………………..37 Висновки………………………………………………………………………..…..48 Список використаних джерел………………………………………………..……52 Шрифт – Times New Roman.
...підприємства 1.3 Класифікація видів, форм прояву підвищення ефективності підприємницької діяльності Розділ 2. Аналіз господарської діяльності дп «черкаський автомобільний ремонтний завод» 2.1 Організаційно економічна характеристика ...досліджена економічна сутність та теоретичні основи ефективності підприємницької діяльності; проаналізована господарська діяльність і визначений напрямок прибуткової діяльності; обґрунтовано перспект...
...підприємства 1.3 Класифікація видів, форм прояву підвищення ефективності підприємницької діяльності Розділ 2. Аналіз господарської діяльності дп «черкаський автомобільний ремонтний завод» 2.1 Організаційно економічна характеристика ...досліджена економічна сутність та теоретичні основи ефективності підприємницької діяльності; проаналізована господарська діяльність і визначений напрямок прибуткової діяльності; обґрунтовано перспект...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи підвищення ефективності діяльності підприємства 1.1 Економічна характеристика ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства 1.2 Фактори та чинники підвищення ефективності діяльності підприємства 1.3 Класифікація видів і форм прояву підвищення ефективності підприємницької діяльності Розділ 2 практичні засади оцінки ефективності діяльності тов «будмонтажсервіс» 2.1....та ризику банкрутст...
...ефективності кредитних операцій банків на основі передового досвіду і досягнень науки і практики. Крім цього для нас важливо виявити функцію, яка б пояснювала основну мету нашого ... Звітність з кредитної діяльності поділяється на узагальнюючу та деталізовану. Для аналізу дохідності і прибутковості кредитних операцій важливо виділити ті форми звітності, які показують доходи ...
...підприємства у застосованій і споживаній формах, необхідних для здійснення його виробничо господарської діяльності і досягнення поставленої мети Класифікація витрат – це поділ їх на класи на основі певних загальних ознак об’єктів ...
Сучасні методи і форми стимулювання трудової діяльності РОЗДІЛ 2 Практичні засади аналізу засобів організації та стимулювання праці ПП «Модум» 2.1.... Мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без застосування сучасних форм і методів матеріального стимулювання персоналу. Мотив праці формується, якщо в розпорядку суб...
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 2.1. Нормативно правові акти Національного банку України та їх основні риси 2.2. ...підготовки і внесення проектів актів органів державної влади РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВОВІ АКТИ НБУ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 3.1.
вчення про систему наукових принципів, форм і способів дослідницької діяльності Question 2 Метод, в основі якого лежить співставлення окремих параметрів або окремих ознак досліджуваних об’єктів, ... все, зазначене вище Question 2 Форма наукової студентської роботи, що передбачає короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції це: a. реферат b. конспект c. анотація d.
Теоретичні основи дослідження інвестиційної діяльності банків 1.1. Необхідність суть та причини банківської інвестиційної діяльності 7 1.2....цілей; • невирішеністю проблеми створення адекватних форм і методів залучення комерційних банків до інвестування економіки; • неповнотою і незавершеністю законодавчо правових стимулів для участі комерційних банків в інвестиційних ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ПОЗИТИВНИХ ФОРМ СПІЛКУВАННЯ МІЖ ДІТЬМИ ДРУГОГО ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ…6 1.1. Наукові підходи до проблеми спілкування між дітьми ...спілкування з іншими людьми закладаються основи моральних якостей особистості. Дитячі взаємини виявляються і формуються у спільній діяльності. Існує взаємозв’язок між рівнем взаємин і рівнем діяльності ...
...аска" 2.3 Фінансові результати діяльності АТЗТ "УАСК АСКА" 2.3.1 Основні фінансові показники діяльності 2.3.2 Аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми “АУДЕК” 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.3 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів Розділ 2 ...піддаються поділу Таблиця 2.1 Основні економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Оцінка дина...
...знань і ідей про сутність, основні поняття та категорії, концепції, загальні методологічні підходи і принципи, види, форми, способи та закони (закономірності) щодо прийняття рішень, конкретні його ...операцій, які складають структуру пізнавальної діяльності і задають основні форми її організації системодіяльний  полягає в тому, що дослідник виходить із того, що йому уже даний об’...
Умови та результати експортної діяльності країни значною мірою визначають характер її участі в системі міжнародної торгівлі та інших форм співробітництва за її участі....міжнародних послуг, передусім валютно фінансових форм міжнародної економічної діяльності, веде до більшої незалежності імпорту товарів від їх експорту і до перенесення такої “незалежності” на інші види ...
...необхідно буде керуватись у своїй діяльності та які форми міжнародних угод існують. Література
...культури…………………………………………………………………………21 2.1 Фундаментальні основи і типові риси української традиційної культури а також проблема її ідентифікації………………………………………………..21 2.2 Місце традиційної культури в системі динамічної ...а також розглянути семантику та основні функції; виділити форми побутування традиційної ляльки в сучасному культурному просторі України, а саме: простежити за трансформацією української народної ляльки та ...
...дослідження показало, що документне забезпечення діяльності установи становить основу управління. В сучасних умовах для покращення ефективності управління необхідно приділяти достатньо уваги удосконаленню роботи з документами, ...та ін.); відповідають своєму призначенню, назві й укладаються за встановленою формою; достовірні, переконливі і відповідають меті ...
Теоретичні основи сутності та форм первісного нагромадження капіталу 1.1 Сутність нагромадження капіталу та його кругообігу 1.2 Попит та пропозиція капіталу ...особливості його нагромадження 1.3. Позичковий капітал і позичковий процент 2. Аналіз нагромадження капіталу КВП «Водоканал» 2.1 Аналіз фінансової діяльності комунально виробничого підприємства «Водоканал» 2....
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Економічна сутність малого підприємництва 1.2 Економіко організаційні форми створення малих підприємств ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДУЛЬНО РЕЙТИНГОВОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 1.1. Поняття модульно рейтингового навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1.1. Поняття про навчальний модуль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1.1.2. Модульне ...у досвіді зарубіжної школи . . . . . . . .8 1.1.3. Принципи модульного навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 1.1.4. Рейтингова система оцінки знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.2. Організація самостійної ...
...багато визначень терміну «витрати», оскільки основи сучасного бачення витрат було закладено ще у XIX столітті. У XX столітті вводяться у науковий обіг різні види витрат, ...суттєву роль у діяльності кожного підприємства: обмежують його прибуток, є основою ціноутворення, визначають можливість використання цінових ...
Діяльність держави дуже різнобічна та всеохоплююча. З моменту виникнення держави й до теперішнього часу завдання держави не ...незмінними. Деякі здійснюються до кінця, на зміну їм приходять інші, більш складні. Але в основу будь якої діяльності завжди покладена ідея.
Діяльність держави дуже різнобічна та всеохоплююча. З моменту виникнення держави й до теперішнього часу завдання держави не ...незмінними. Деякі здійснюються до кінця, на зміну їм приходять інші, більш складні. Але в основу будь якої діяльності завжди покладена ідея.
Правові форми страхування в сфері космічної діяльності………………….16 Розділ II. Стан цивільно правового регулювання страхування при здійсненні космічної діяльності в Україні та основні напрямки його розвитку та вдосконалення……………………………………………………………………....
...всіх сферах соціальної й економічної діяльності держави в рамках підприємств і установ різних форм власності. Великі компанії, як правило, орієнтовані на створення інновацій, що удосконалюються....сумарних потоків платежів при різних формах фінансування оновлення основних фондів. Основу грошового відтоку придбання активів за рахунок довгострокового банківського кредиту становить відсоток за користування кредитом і ...
...Висновки Список літератури Додатки На основі проведених досліджень можна зробити наступні висновки: Прибуток найважливіший показник діяльності підприємства, що характеризує ...його функціонування. Прибуток головна мета підприємницької діяльності. В умовах ринкових відносин це перетворена форма прибавочної вартості.
Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства зростають в 2006 2007, окрім чистого прибутку, сума якого знижується на 269 тис.грн....Структура ЗАТ „Меблі” Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства (тис.
...відповідними даними первинних документів, на основі яких і були зроблені записи. Узагальнення місячних ітогів фінансово господарської діяльності ЗАТ “Красуня”, відображених у відомостях, здійснюються у відомості по формі В 9, на основі якої складається оборотна відомість.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку витрат операційної діяльності 1.1 Економічна сутність витрат як об’єкта обліку 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку витрат 1.3 Методологічні основи обліку витрат операційної діяльності Розділ 2 стан обліку і ...
1.1 Форми оплати праці Рис.1.2.Схема аналізу взаємозвязків ефективності виробництва і стимулів праці Рис. ...3 Аналіз формування та використання фонду оплати праці Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності ВАТ «Черкаський хлібокомбінат» Таблиця 2....
Що входить в поняття „організаційна форма управління”? 2. В чому полягає с утність та етапність організаційного проектування? 3. Які основні елементи організаційної структури управління? 4.... Які основні прийоми трансформації організаційних форм управління? 6. В чому полягає сутність методу злиття підприємств? 7. Який порядок створення промислово фінансових груп?
Система управління рекламною діяльністю Таблиця 1.1.Основні види рекламної інформації Рис. 1.4. Процес планування ефективної рекламної комунікації Рис. 1.5.... Основні показники фінансово господарської діяльності по ТОВ “Добробут” за 2004 рік Таблиця 2.5. Поквартальний аналіз фінансово господарської діяльності по ТОВ “...
...років), а також може набирати форми грошових виплат або передавання працівникам певної кількості акцій підприємства. для подолання великої плинності кадрів на АК «Київенерго» пропонується використання ...1.2 Модель стимулювання праці за Врумом Рис. 1.3 Форми і системи оплати праці Таблиця ...
...бухгалтерського обліку підприємство вибрало таку форму організації, створивши бухгалтерську службу, як самостійний структурний підрозділ, на чолі з головним бухгалтером. Бухгалтерський облік на підприємстві автоматизований завдяки програми „... Основні показники фінансово господарської діяльності за 2001 2002 рік, тис. грн. Таблиця 2.2. Елементи облікової політики ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі”.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади обгрунтування стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності 1.1 Економічна сутність прибутку та прибутковості, їх нормативно – правове регулювання 1.2 Оцінка формування прибутку підприємства 1.3 Стратегії, методи і концепції управління прибутковістю підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки прибутковості ват «соммас» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз динаміки та структури прибутку підпр...
Зміст та основні напрямки фінансового аналізу діяльності банку 1.3 Аналіз основних економічних показників банківського сектору за 2006 2010рр 1.4 Зарубіжний досвід ... Аналіз фінансово господарської діяльності ЗАТ КБ «Приватбанк» 2.3. Економетричне моделювання впливу коштів до запитання та строкових депозитів клієнтів на формування зобов’язань та ...
Дослідження теоретико методологічних основ банківської системи України в інвестиційній діяльності 1.1. Сутність банківської системи та її структура 1.2. Форми участі банків у інвестиційній діяльності ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.