Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3449 за запитом основні форми діяльності

...єкти страхування в сфері космічної діяльності….……10 1.3. Правові форми страхування в сфері космічної діяльності……………...…..16 Розділ 2. Страхові інтереси та страхові ризики як передумови ...регулювання страхування при здійсненні космічної діяльності в Україні та основні напрямки його розвитку та вдосконалення……………………………………………………………………....32 3.1. Нормативно правове забезпечення страхування при здійсненні космічної діяльності ...
...обліку та аналізу фінансових результатів діяльності промислових підприємств 1.1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування відповідно до П(С)БО 1.2. Теоретичні основи обліку фінансових результатів діяльності промислових підприємств 1.3.
...обліку та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 1.1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування відповідно до П(С)БО 1.2. Теоретичні основи обліку фінансових результатів діяльності підприємства 1.3.
...закладу освіти, яке створено у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Аналіз основних показників його діяльності показав, що: з року в рік техніко економічні показники в основному ...і менеджменту” Таблиця 2.1 Основні техніко економічні показники діяльності підприємства Рис. 2.2 Документообіг ТОВ „ПІЕМ” Таблиця 2.2 Статистичні дані по загальній кількості основних ...
договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників Question 6 Державне підприємство ... договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників Question 9 Приватне підприємство – ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування ризиків підприємницької діяльності фірми 1.1 Інформаційна та нормативна база підприємницької діяльності фірми 1.2 Огляд літературних джерел з ...внутрішні показники фінансової, виробничої, комерційної діяльності фірми в минулому та поточному періоді, здійснюватися прогнози щодо майбутнього. Обираючи стратегію та тактику управління ризиком, менеджер повинен дотримуватись таких ...
...това торгівля, надання послуг, посередницька діяльність тощо) Question 6 Фінансовий план містить такі основні підрозділи. a. План доходів і видатків (план прибутків і збитків) b.... указати на основні причини вибору відповідної юридичної форми організації бізнесу d. охарактеризувати можливі зміни юридичного статусу фірми в перспективі Question 9 Бізнес – плани ...
...това торгівля, надання послуг, посередницька діяльність тощо) Question 6 Фінансовий план містить такі основні підрозділи. a. План доходів і видатків (план прибутків і збитків) b.... указати на основні причини вибору відповідної юридичної форми організації бізнесу d. охарактеризувати можливі зміни юридичного статусу фірми в перспективі Question 9 Бізнес – плани ...
...види менеджменту використовуються в страховій діяльності? 5. Охарактеризуйте основні етапи розвитку менеджменту страхової діяльності в Україні. 6. Порівняйте нові напрями розвитку менеджменту та їх застосування в ...вимоги до планування менеджменту страхової діяльності. 4. Основні вимоги до складання фінансового плану страхової діяльності. Завдання 4 1. Дати визначення страхової організації та основні системи їх ...
...прийняття власником рішення про припинення діяльності; В) з моменту виключення її з державного реєстру; Г) з моменту погашення боргів перед кредиторами. 6.... Перелічте основні напрямки державної економічної політики. 2. Основними формами державного планування господарської діяльності є: А) Державна програма економічного та соціального розвитку України; ...
...та проблеми вдосконалення його нормативної основи 2.1. Проблеми реалізації права законодавчої ініціативи в діяльності українського парламенту 2.2. Правові форми участі Конституційного суду України у ...
Теоретичні основи стратегічного планування 1.1. Сутність стратегічного планування 1.2. Зміст і послідовність стратегічного плануваня 1.3. Стратегічне планування у досягненні мети ...Розділ 2. Дослідження стратегічного планування на ВАТ „Ювентур” 2.1. Організаційно економічна характеристика об’єкта дослідження 2.2. Форми і методи планування діяльності підприємства 2.3.
Інші форми складних державних утворень ………………………. 75 ВИСНОВКИ …………………………………………………………..... 87 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………… 91 Список використаних джерел складається зі 154 джерел....різних держав, а також напрямів і перспектив подальшого розвитку складних форм державного устрою.
Теоретичні основи фінансового обліку витрат діяльності 1.1 Теоретична сутність фінансового обліку витрат діяльності 1.2. Огляд нормативно правової бази з питань ...
Вступ Розділ І Теоретичні основи фінансового забезпечення підприємств державної форми власності 1.1. Основні принципи фінансів підприємств державної форми власності 1.2.
На основі результатів дослідження теоретичних і методичних аспектів аналізу фінансових результатів підприємства, у випускній роботі розроблено систему заходів, щодо покращення прибутковості ...щодо покращення фінансових результатів діяльності ТОВ “ Вітал Агро”, мають закласти основу формування фінансової політики підприємства, у ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку та аудиту доходів за видами діяльності 1.1 Економічна сутність та класифікація доходів за видами діяльності 1.2 Законодавча та нормативна база обліку і аудиту доходів 1.3 Теоретичні основи обліку доходів за видами діяльності 1.4 Методика аудиту доходів ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.2 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.3 Методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір і ... На цій основі відносно просто прогнозувати результати діяльності підприємства та підбирати заходи для нейтралізації можливих загроз для нього в майбутньому.
Форми державного устрою україни Розділ 4. Демократичний державний режим україни Висновки В якості висновку резюмуємо основні положення курсової роботи.... Конституційні основи державного устрою являють собою систему передбачених і закріплених Конституцією основних принципів організації і діяльності держави і його основних інститутів: форм ...
Форми державного устрою україни Розділ 4. Демократичний державний режим україни Висновки уривок В якості висновку резюмуємо основні положення курсової роботи.... Конституційні основи державного устрою являють собою систему передбачених і закріплених Конституцією основних принципів організації і діяльності держави і його основних інститутів: форм ...
Теоретичні основи підприємництва 1.1. Природа підприємництва 1.2. Форми підприємництва та їх роль ...суспільстві 1.3. Методи започаткування нового бізнесу Розділ 2. Розробка концепції підприємницької діяльності МП «Ауріка» 2.1.
На основі цього, було вибрано його стратегічну діяльність. Із стратегічної точки зору, найбільш ефективною в застосуванні буде : „ Стратегія запобігання банкрутства і оздоровлення ...який забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку і капіталу при зберіганні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах припустимого рівня ризику. Аналіз розрахованих показників фінансової стійкості ЗАТ” ...
...учнів у процесі історико краєзнавчої діяльності. Так, ним вперше визначено зміст, форми, методи роботи шкільного історико археологічного гуртка та історичного музею у цьому напрямі....1 4 класів у позаурочній діяльності; 3. Теоретично обгрунтувати, розробити форми, методи, засоби формування громадянських почуттів молодших школярів. У ході розв’язання поставлених завдань були застосовані ...
професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве ... професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве ...
Основні риси, що характеризують юридичну діяльність. 44. Принципи і ознаки економічної культури юриста. 45. Охарактеризуйте основні види психологічної культури юриста. 46. Професійна відповідальність юристів 47.... Назвіть основні вимоги до кандидатів на зайняття посади судді, прокурора та адвоката. 74. Тенденції розвитку юридичної діяльності. 75.
...змістовні характеристики видів форм управлінської діяльності. 3. Перерахуйте акти, що встановлюють норми права та створюють систему нормативно правових форм адміністрування. 4. Розкрийте сутність поняття «методи управління».... Охарактеризуйте послідовність зміни форм реалізації державної влади на територіальному рівні за часів незалежності України. 6. Визначте основні функції місцевих державних адміністрацій. 7.
форми, методи навчання c. діяльність суб’єктів викладання і учіння d. система народної освіти e. система вищої освіти і педагогічні процеси ...84 Балів: 1 Потреби є основою структурного компоненту діяльності особистості: Виберіть одну правильну відповідь a. операційно психічного b. контрольно регулюючого c. цільового і мотиваційного d.
Задача №6 За даними форми № 2 КБ «Звіт про прибутки та збит¬ки комерційного банку» визначити показники динаміки і структуру одержуваних прибутків за основними каналами їх одержання та зробити (...виконати) описовий їх аналіз про тенденції, що склалися, та роль і значущість окремих видів діяльності. Показники уза¬гальнити в таблиці. Задача №7 За даними форми № 2 КБ «Звіт про прибутки ...
Вдосконалення організаційної структури управління рекламною діяльністю на підприємстві ТОВ “Добробут” 3.2. Розробка рекламної кампанії підприємства ТОВ “Добробут” 3.3. Пропозиції по розробці фірмового стилю підприємства ТОВ “Добробут” ...Література В зв’язку з вище викладеним в даній роботі можна зробити такі висновки. На сьогоднішній день серед форм і методів виробничо комерційної діяльності особливе місце займає маркетинг, який ...
...і безповоротне припинення особою злочинної діяльності, при усвідомленні нею наявної можливості її завершення. Таке визначення поняття підтримує значна кількість науковців, оскільки воно є більш вдалим, лаконічним, ...полягає у припиненні попередньої злочинної діяльності. Це можливо і у формі простої бездіяльності. На стадії готування до злочину добровільна відмова можлива в усіх випадках.
...господарство, його загальні риси та основні виробничі форми. 3. Особливості становлення феодального госпо¬дарства у країнах Західної Європи. 4. Особливості еволюції феодального маєтку протягом XI — XV ...створення моно¬полістичних об'єднань, основні форми монополій. 5. Характеристика економічного розвитку Японії в другій половині XIXст. 6. Економічні причини першої світової війни. 7.
...бізнесу благородного, який знаходиться в основі будь якої цивілізованої ринкової економіки. Питання грамотної та вільної комерційної діяльності в торгівлі чи інших галузях господарювання в умовах переходу ... Організація комерційної діяльності в сучасних умовах базується на основі попиту повного дотримання рівності торгових партнерів з постачання товарів, господарської самостійності постачальників і покупців, ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ ЯК ОСНОВНОЇ ФОРМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Сутність та необхідність фінансового контролінгу 1.2 Особливості ...2 Аналіз фінансового стану ВАТ «Колос» 2.3 Аналіз результатів діяльності підприємства Розділ 3.
Які основні форми державного регулювання? 3. Що являє собою позабіржовий ринок цінних паперів? 4. Що таке довірче товариство? Які принципи його діяльності?... Які основні форми державного регулювання? 9. Що являє собою фондова біржа? 10. Хто має право брати участь у торгах біржі? 11.
...планування визначає необхідний обсяг операційної діяльності підприємства, забезпечує стратегічний його розвиток необхідними фінансовими ресурсами, формує фінансові взаємовідносини підприємства з бюджетом та позабюджетними фондами....підприємства має врахувати такі основні фактори: 1. Рівень прибутковості господарської діяльності. 2. Вимоги економічного зростання. 3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.....................................7 1.1. Економічні причини фінансової кризи ...форми її прояву.........................7 1.2. Правові та управлінські методи антикризового управління фінансовою діяльністю підприємства.............................................
...комерційних послуг Question 5 Предметом діяльності комерційних посередників є: a. тільки організація обігу продукції виробничо технічного призначення та виробів широкого вжитку b.... здійснення інформаційної діяльності у визначений час і визначеній законом формі по доведенню інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їхніх інформаційних потреб b.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти маркетингової діяльності туристичної фірми 1.1 Товарна політика 1.1.2 Варіанти турпродукту 1.1.3 Диференціація продукту 1.1.4 ...Комунікаційна політика 1.4 Розподільча політика Розділ 2 актуальність маркетингової діяльності туристичної фірми а, б, с ...
Теоретичні основи обліку витрат діяльності підприємства 1.1. Економічна сутність, та види витрат 1.2. Методологія фінансового і податкового облік витрат 1.... Калькулювання на основі діяльності Рис.1.22. Схема аналітичного обліку витрат на рахунках управлінського обліку Рис.1.23.
Так як основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу, спрямованих на розширення економічного потенціалу підприємства, важливим аспектом, що характеризує проблематику ...як вітчизняні, так і зарубіжні вчені та практики. Так, теоретичною основою дослідження стали розробки, концепції і ...
Основні форми діяльності Верховної Ради України. 4. Законодавча процедура (процес): основні види та стадії. 5. Конституційний статус народного депутата України. 6.
Основні концепції аудиту доходів та витрат 3.3. Шляхи вдосконалення організації та методики аналізу та аудиту доходів та витрат 4....ревізії операцій з обліку витрат діяльності Таблиця 3.15 Перелік типових форм первинного обліку загального використання Таблиця 3.16 Документування операцій з обліку витрат діяльності Таблиця ...
Основні напрями підвищення ефективності діяльності на підприємстві 3.1 Шляхи вдосконалення програми реструктуризації Черкаської дирекції УДППЗ “Укрпошта” 3.2 Пріоритетні напрями ... 1.1 Основні форми і види реструктуризації підприємств (організацій) Рис. 1.2 Загальновживаний порядок реструктуризації підприємства (організації) Рис.
форма навчання; Question 2 Основною перевагою модульно рейтингової системи оцінювання навчальної діяльності для студента полягає у: a....на різні види робіт та форми діяльності; Question 8 Структуру бюджету часу студента формують: a. режим праці та відпочинку; b. робочий (навчальний) і неробочий (позаробочий) час; ...
...бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності. Їхня зростаюча роль на сучасному етапі обумовлює важливість теоретичних основ бухгалтерського обліку й аналізу господарської діяльності.
Види і форми спілкування з іноземним партнером 3. Документація у зовнішньоторговельній діяльності 4. Практичне завдання: Оцінити бюджетну ефективність експортно імпортної діяльності. Література
...поетапне формування його інфраструктури, збагачуються форми господарювання страховиків та посередників, ускладнюються механізми перестрахової діяльності. Реальне функціонування страхового ринку являє собою багаторівневу структуровану систему із складним механізмом ...виходити з того, що в основу інституціонального структурування страхового ринку покладено приватну, колективну або комбіновану форму власності і домінуюче становище займають страхові компанії, створені...
Форма власності на майно 5. Взаємовідносини ВАТ «Ватутінський хлібокомбінат» з зовнішніми контрагентами 5.1. Сутність зовнішнього середовища і необхідність її вивчення ... Економічна оцінка діяльності ВАТ”Ватутінський хлібокомбінат” 9.1. Основне направлення, задачі і значення оцінки діяльності підприємства. Джерела інформації 9.3.
...які впливають на процес фінансової діяльності підприємства. 7. Зміст, значення і основи задачі дивідендної політики. 8. Фонди соціального страхування в Україні. 9. Суб’єкти фінансового аналізу. 10. ...капітал підприємства, його ознаки і складові. 11. Сутність та призначення бюджету. 12. Основні форми фінансової звітності. 13. Реорганізація як специфічний напрямок фінансової діяльності підприємства. 14.
...відбору й зберігання в документальній формі свідчень і інформації про ділову діяльність. Національний стандарт України ДСТУ 2732:2004 трактує керування документацією лише як комплекс заходів, спрямованих ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.