Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3449 за запитом основні форми діяльності

На основі цього, було вибрано його стратегічну діяльність. Із стратегічної точки зору, найбільш ефективною в застосуванні буде : „ Стратегія запобігання банкрутства і оздоровлення ...який забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку і капіталу при зберіганні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах припустимого рівня ризику. Аналіз розрахованих показників фінансової стійкості ЗАТ” ...
Які з названих форм страхування кредитів належать до делькре дерного типу? а) Страхування банківських кредитів; б) страхування товарних кредитів; в) страхування експортних кредитів; г) ... В основі обчислення прибутку від страхової діяльності лежить: а) страхова нетто премія; б) зароблена страхова премія; в) незароблена страхова премія; г) отримана ...
форма власності на ресурси та координація поведінки суб’єктів економіки c. обсяг випуску промислової продукції на одного працюючого Question 5 Балів: ... різні форми власності c. свобода вибору економічної діяльності d. все назване вище Question 3 Балів: 1 Економічна свобода це: Виберіть одну правильну ...
1. Зміст теорій мотивації (змістовних) 2. Характеристика ситуаційного підходу в управлінні 3. Різновидності структур організації 4. Ситуація 1 Підприємець аналізує результати своєї діяльності.
Нормативні засади створення та діяльності комітетів Верховної Ради України. 2. Процедура створення комітетів Верховної Ради України. 3. Організаційні форми і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України. 4.
...кредитування 1.2 організація кредитної діяльності банку 1.3 основні етапи процесу банківського кредитування 1.4 організація внутрішньобанківського аудиту кредитних операцій 2....супроводжується підвищеним рівнем ризику підприємницької діяльності, ефективне функціонування комерційних банків, основою якого є кредитування господарюючих суб’єктів, значною мірою залежить від оптимальної організації кредитної роботи в ...
...доходів фірми від започатковуваної бізнесової діяльності та її витрат за певний (у більшості випадків — трирічний) період. Він складається за стандартною формою і містить такі розрахункові показники: ...Шевченківського ХПП» Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності ВАТ «Корсунь Шевченківське ХПП» Таблиця 2.2 Обсяги продажу хліба пекарні ВАТ «Корсунь – Шевченківського ХПП» за ...
...резервів поліпшення фінансових результатів торгової діяльності. Основні шляхи підвищення рентабельності слідуючі: використання резервів росту товарообороту; розширення прямих зв’язків ...промисловістю; спрощення шляхів товароруха; повне отримання від постачальників основних і допоміжних скидок; застосування нових форм організації та спеціалізвції; економія витрат ...
...5 Фінансові результати від операційної діяльності** 100 115,7 293 6 Прибуток після оподаткування** 220 18 428 7 Сума активів* 280 7037,6 5169,6 8 ...5 Рядок 020*** Рентабель¬ність основ¬ної діяльності Прибуток від реалізації/ Собівартість продукції Рядок 050* Рядок 040 + Рядок 045* Рядок 1 00*** Рядок 040** Коефіцієнт прибутковос¬...
Теоритичні основи обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в торгівлі 1.1 Інформаційна база обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в торгівлі ...структура ЗАТ “Ринковий” 3.1 Основні показники торговельної діяльності ЗАТ “Ринковий” за 1999 –2001 роки. Таблиця 3.2 Аналіз товарообороту по видам продукції за 2000 2001 ...
Основні характеристики вікової кризи. 8. Проблема періодизації психічного розвитку у працях зарубіжних психологів (Е.Еріксон, Ж. Піаже та ін.). 9....готовність до шкільного навчання, її основні показники. 21. Характеристика учбової діяльності як провідної діяльності молодшого шкільного віку. 22. Характеристика розумового розвитку молодшого школяра.
...агентства „Салемар” Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності ПП «Салемар» Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану ПП «Салемар» Таблиця 2.3 Аналіз кількісного складу ...з дисконтуванням Таблиця 3.7 Основні показники діяльності підприємства до і після впровадження проекту
Економічні основи діяльності лізингових підприємств 1.1. Використання лізингового бізнесу у фінансуванні інноваційної діяльності 1.2. Економічна характеристики лізингових операцій 1.3.
СУТНІСТЬ ЛІЗИНГУ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ФОРМИ 1.1 Визначення та економічне значення лізингу 1.2 Класифікаційна характеристика лізінгу 1.3 Основні переваги та особливості лізингу РОЗДІЛ ...ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 2.1. Лізингові відносини в США 2.2. Лізинг в країнах Європи 2.3. Лізингова діяльність в Японії РОЗДІЛ ІІІ.
29 РОЗДІЛ 2 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ…………………………………………………....33 2.1. Динаміка та структура споживчого кредитування українських банків….......забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форми власності та сфери господарювання. Незважаючи на те, що кризові явища в економічній системі практично підірвали фінансову ...
...організація як суб’єкт господарювання: основні риси, завдання і функції 1.4. Правові форми, принципи та види діяльності будівельних організацій 1.5.
1.1 Форми і системи оплати праці Таблиця 1.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 1.2 Фінансові коефіцієнти підприємства ВАТ «...
...децентралізованих починань, постійний пошук нових форм та інструментів для підвищення ефективності виробництва, стимулювання творчої ініціативи працівників спрямованої на створення необхідних умов для широкого впровадження нововведень, підвищення ...м*ясокомбінат” Таблиця 2.2 Основні показники фінансово господарської діяльності ТОВ Таблиця 2.2 Матриця конкурентного профілю продукції ТОВ “Київський м*ясокомбінат”, яка реалізується в барі – ...
Форми і методи відтворення 1.2. Визначення ефективності 2. Організаційно економічна характеристика 2.1. Загальна характеристика ТОВ “Буддеталь” та організаційна структура ...Використана література В ході дослідження діяльності та організаційної структури управління заводу ТОВ “Буддеталь” було розглянуто три основні питання: 1. дослідження ефективності різних форм відтворення; 2.
Геоморфологічна будова і основні форми рельєфу 1.3 Низовини 1.4. Височини 1.5. Гори Розділ 2. Клімат україни 2.1.... Основні кліматичні показники. Розподіл температур повітря і опадів по території України 2.4. Загальні риси клімату України 2.5.
...аграрному секторі різних організаційно правових форм підприємницької діяльності вимагає нових підходів до організації бухгалтерського обліку, яка повинна враховувати особливості біологічних перетворень в сільському господарстві....які б досконало знали особливості діяльності агропромислових формувань і облікової політики. Протягом останніх років в Україні прийнято низку нових нормативних документів (положень і методичних рекомендацій), уточнень ...
Техногенне середовище — середовище життя і діяльності людини. 2. Основи безпеки робочих зон. 3. Захист від техногенних небезпек здійснюється……… 4. Небезпечною зоною вважається…… 5....¾ це сукупність історично складених форм спільної діяльності людей. ¾ це сукупність певного числа людей, об’єднаних спільним інтересом чи спільною справою ¾ це система підрозділів ...
Перерахуйте основні принципи організації і діяльності державного апарату. 8. Дайте визначення держави з точки зору її загальносоціальної сутності. 9....правового статусу особи та його основні ознаки. 6. Розкрийте сутність громадянства України. 4. Зробіть класифікацію основних прав і свобод людини і громадянина. Тема 6.
Завдання № 3 Статутний капітал нового банку, що за організаційно правовою формою діяльності створений як кооперативний банк, на момент реєстрації складає 160 млн. грн.. Учасниками банку стали 44 особи....ставка 27% річних, сплата заборгованості по кредиту відбувається щомісячно на основі ануїтетних платежів. 1.
В другому розділі зроблено оцінку діяльності і системи планування витрат ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе». Основною продукцiєю, що випускає завод є устаткування для механiзацiї трудомiстких процесiв ...металургiйному комплексi, верстати, буровi БТС 150, якi використовуються для бурiння шурфiв в м'яких, мерзлих грунтах. Виробництво не залежить вiд сезонних змiн. Основні показники діяльності свідчать про погіршення стану підприємства ...
...в максимально універсальній і порівнянній формі, представити відповідні показники господарської діяльності в найбільш прийнятному виді для прийняття ефективних управлінських рішень. 2....ЗАТ „Меблі” Таблиця 2.1 Основні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Фінансові коефіцієнти підприємства ЗАТ «Меблі» за 2005 – 2007 роки Таблиця 2.3 Бюджет продажів ...
Вступ Розділ 1 Загальна характеристика комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Донецьк» 1.1 Склад, структура та основні напрямки діяльності кадрової служби авіапідприємства 1.2 Документаційне забезпечення процесу прийняття на роботу 1.3 Документаційне забезпечення процесу переведення робітників ... Вступ Розділ 1 Загальна характеристика комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Донецьк» 1.1 Склад, структура та основні напрямки діяльності кад...
Зміст, принципи, форми та методи фінансової діяльності держави.....44 1.4. Органи, що здійснюють фінансову діяльність.....48 Контрольні запитання.....51 Завдання........302 Тема 14 Публічно правові основи регулювання банківської діяльності 14.1. Банківська система України.....304 14.2. Правовий статус Національного банку України.....308 14.3.
...зміст, порядок складання і подання форми №1 Баланс, аналіз його показників та їх використання в управлінні підприємством. Методологічно та організаційно Баланс є невід’ємним елементом ...Він складається за єдиною, встановленою П(С)БО 2 «Баланс», формою як складова річних, квартальних та ...
...проблеми дослідження Таблиця 1.3 Основні фактори, які впливають на діяльність підприємства Рис.1.3 Структура управління на ВАТ «МЗВКК» Таблиця 1.4 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 1.5 Показники ...
...й третього років нової бізнесової діяльності. Майбутній обсяг продажу прогнозується окремо по кожному виробу та по всій сукупності таких на основі продажної ціни за одиницю й ...видатків фірми Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності ВАТ «Полтавський хлібокомбінат» Таблиця 2.2 Графік надходжень грошових коштів від продажів (грн.
...й третього років нової бізнесової діяльності. Майбутній обсяг продажу прогнозується окремо по кожному виробу та по всій сукупності таких на основі продажної ціни за одиницю й ...Шевченківського ХПП» Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності ВАТ «Корсунь Шевченківське ХПП» Таблиця 2.2 Обсяги продажу хліба пекарні ВАТ «Корсунь – Шевченківського ХПП» за ...
...й третього років нової бізнесової діяльності. Майбутній обсяг продажу прогнозується окремо по кожному виробу та по всій сукупності таких на основі продажної ціни за одиницю й ...Шевченківського ХПП» Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності ВАТ «Корсунь Шевченківське ХПП» Таблиця 2.2 Обсяги продажу хліба пекарні ВАТ «Корсунь – Шевченківського ХПП» за ...
...й третього років нової бізнесової діяльності. Майбутній обсяг продажу прогнозується окремо по кожному виробу та по всій сукупності таких на основі продажної ціни за одиницю й ...Шевченківського ХПП» Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності ВАТ «Корсунь Шевченківське ХПП» Таблиця 2.2 Обсяги продажу хліба пекарні ВАТ «Корсунь – Шевченківського ХПП» за ...
Значні труднощі у цій сфері діяльності словесників спричиняє нерозробленість відповідного методичного забезпечення. Зростання ролі української мови, якому протидіє низький рівень розвитку зв’язного мовлення учнів початкових ...учнів початкових класів на міжпредметній основі; з’ясуванні критеріїв ефективності форм і методів упровадження її в шкільну практику; збагачення їхнього словника засобами міжпредметних зв’язків з ...
Консорціум як форма рівноправного об'єднання підприємств 5.1. Позитивний вплив консорціуму (на прикладі розвинутих країн) 5....Недовіра до консорціумів та критика їх діяльності з боку малих і середніх фірм 6. Основні тенденції діяльності промислово фінансових груп: ...
Консорціум як форма рівноправного об'єднання підприємств 5.1. Позитивний вплив консорціуму (на прикладі розвинутих країн) 5....Недовіра до консорціумів та критика їх діяльності з боку малих і середніх фірм 6. Основні тенденції діяльності промислово фінансових груп: ...
...більш ефективно здійснюється навчально пізнавальна діяльність особистості Виберіть одну правильну відповідь a. проблемному b. модульному c. пояснювально ілюстративному Question19 Балів: 1 Логіко технічний, психологічний, соціотехнічний компоненти складають технологічну основу навчання ...одну правильну відповідь a. програмованого b. проблемного c. модульного Question20 Балів: 1 Організаційна форма навчання – це Виберіть одну правильну відпові...
...відрахування на соціальні заходи запропоновано форму звіту, яка позбавлена недоліків щодо надмірної деталізації показників та дублювання реєстрів аналітичного обліку, та дозволить забезпечити виконання поставленої перед нею ...за страхуванням» Таблиця 2.1 Основні техніко економічні показники діяльності ТОВ ВКФ «Жилв» Таблиця 2.2. Відображення в обліку валових доходів за контрактом з ТОВ «КДЦ» ...
...здійснення давальницьких операцій в зовнішньоекономічній діяльності 1.4 Організаційно економічна характеристика підприємства ЗАТ „Корсунь – Шевченківська швейна фабрика” Рис. 1....Організаційна структура ЗАТ „Корсунь – Шевченківська швейна фабрика” Таблиця 1.4 Основні техніко економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.3 Ліквідність ...
...2.3 Динаміка фінансових результатів діяльності банку за 2005 2007 рр. Таблиця 2.4 Основні економічні показники діяльності банку Таблиця 2.5 Обсяги кредитування фізичних і ...
...більш ефективно здійснюється навчально пізнавальна діяльність особистості Виберіть одну правильну відповідь a. проблемному b. модульному c. пояснювально ілюстративному Question 19 Балів: 1 Логіко технічний, психологічний, ...навчання це Виберіть одну правильну відповідь a. зовнішній вияв узгодженої діяльності суб’єктів викладання і учіння ...
...рентабельності від операційної та звичайної діяльності Таблиця 2.5 – Основні показникі господарської діяльності Таблиця 2.7 Характеристика дебіторської і кредиторської заборгованості Таблиця 2.8 Структурний аналіз ...
...пиво»: історія підприємства, цілі, структура, форми власності, технологічні процеси. Проведений аналіз показників економічної діяльності, факторів, що впливають на конкурентоспроможність підприємства, проаналізована діяльність підприємства у сфері маркетингу, ...виробництва пива Таблиця 3.7 Основні показники економічної діяльності ЗАТ «Черкаське пиво» до і після впровадження маркетингових заходів, грн Таблиця 3.7 Визначення ефективності діючої страте...
різні форми власності c. свобода вибору економічної діяльності d. все назване вище Question 3 Економічна свобода це: a. вільний вибір партнерів b....людьми в процесі їхньої економічної діяльності з розвитку продуктивних сил b. використання обмежених виробничих факторів c. умови та форми виробництва та обміну продуктами праці Question 2 ...
...використання лізингу та іншємсьих спеціальних форм кредитування. 10. Аналіз господарсько – фінансової діяльності підприємства (організації, установи). Основні економічні показники діяльності підприємства (організації установи) 11. Планування та прогнозування.
Охарактеризуйте складові системи юридичної діяльності. 4. Які існують форми здійснення юридичної діяльності? 5. Хто такий юрист, його професійні характеристики? 6. Що таке спеціалізація юридичних професій?
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МАСОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ 1.1. ...Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) та мета її створення 1.2. Нормативно правове регулювання діяльності НСМЕП 1.3.
...цих ресурсів є брак матеріальної основи здобування доходів та невизначеність розмірів майбутнього прибутку від їхнього використання. Фінансові ресурси сукупність грошових коштів в фондовій, не фондовій формі ...структура підприємства Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності Центру поштового зв’язку №2 Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності балансу Центру поштового зв’язку №2, ...
Основні категорії дидактики. Актуальні проблеми дидактики в умовах відродження національної школи України. 13. Загальна ...навчання як виду пізнавальної діяльності учнів. Викладання та учіння дві сторони процесу навчання. 14 .Основні етапи оволодіння знаннями.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.