Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2357 за запитом особистості

...Вступ Розділ I 1.1Зміст особистого не майнового права 1.2 Здійснення особистих не майнових прав РОЗДІЛ IІ. Види особистих немайнових прав РОЗДІЛ IІІ.
Психоаналітична модель соціалізації особистості (З. Фрейд). Когнітивний підхід у теорії соціалізації (Ж. Піаже, Л. Кольберг). Біхевіористична (поведінкова) модель соціалізації (Дж. Уотсон, Б. Скіннер).... Сфери соціалізації особистості. Способи соціалізації особистості. Принципи соціалізації особистості. Стадії соціалізації особистості. Інститути соціалізації особистості. Форми соціалізації особистості. Агенти та засоби соціал...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ кафедра цивільного права РЕФЕРАТ на тему: «Право на особисте життя та його таємницю» студента 2 курсу магістратури Київ 2014 План Втуп Основна частина І. Право на особисте життя в системі немайнових прав ...
Поняття про соціалізацію особистості……………………………………....5 Розділ ІІ.Типологія соціалізація особистості………………………………………14 Розділ ІІІ.Сучасний стан проблем соціалізації особистості……………………….17 Висновки……………………………………………………………………………….22 Список використаної літератури……………………………………………………..
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ П л а н 1. Поняття особистих немайнових прав та їх значення в цивільному праві. 2.
Проблема особистості і колективу у психолого педагогічній те орії і шкільній практиці. 1.1. Дитячий виховний колектив, як основна змістовна форма цілісного ...розвитку відносин між колективом та особистістю в почат кових класах 1.3. Можливості використання впливу колективу на учнів початкових класів. 1.3.а.
ПОНЯТТЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 1.1. Поняття та здійснення особистого немайнового права 1.2.
Поняття та особливості правового становища особистих селянських господарств…………………………………………………. 1.1. Правова природа особистого селянського господарства……………. 1.2. Законодавче забезпечення становлення та розвитку особистих селянських господарств…………………………………………………….
...соціальних та психологічних чинників конформності особистості……………….. РОЗДІЛ 3. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях…… 3.1. Загальні положення охорони праці та безпеки життєдіяльності…………………………………………………. 3.2.... Становлення особистості індивіда не може розглядатися окремо від суспільства, в якому він перебуває, від системи тих відносин, у які він включається.
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1.1. Поняття та здійснення особистого немайнового права фізичних осіб 1....
ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ЯК ОБ’ЄКТУ ЦИВІЛЬНО ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ...........................................7 1.1. Доктринальні підходи до розуміння поняття «особисте життя» людини…………………………………………………………………..7 1.2.
Розвиток особистості дитини в дошкільному віці 1.1. Психологи про дослідження особистості 1.2. Засвоєння етичних норм як якості особистості в дошкільному ...
Психологічний розвиток особистості 1.1. Поняття особистості та її психологічний розвиток 1.2. Базові виміри в основі психологічної структури особистості Розділ 2.
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ……………………………………………………………….…..6 1.1. Особисті немайнові права як цивільно правова категорія………………..….6 1.2.
...ДОСЛІДЖЕННЯ ПО ПРОБЛЕМІ ПСИХОДІАГНОСТИКИ РИС ОСОБИСТОСТІ 1.1. Аналіз літератури за проблемою дослідження рис особистості у вітчизняній та зарубіжній літературі 1.2.
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД З ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 1.1. Поняття особистість. Особливості психіки молодшого школяра 1.2.
Спорт і виховання особистості 1.1. Проблема особистості в соціальних дослідженнях з фізичної культури і спорту 1.2. Спорт як засіб соціалізації особистості Розділ ...
...Розділ 1 Загальні положення про особисті немайнові права..............................5 1.1 Поняття особистих немайнових відносин, не зв'язаних з майновими.....5 1.2 Особливості захисту цих ...
Історико теоретичні аспекти розвитку проблем особистості 1.1. Загальне поняття про особистість 1.2. Проблема соціалізації особистості 1.3. Історичне коріння розвитку проблем особистості Розділ 2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти впливу особистих якостей керівника на стиль його управління 1.1 Керівництво і лідерство: природа і визначення понять 1.2 Особисті якості керівника – сутність і значення ...
Теоретичні основи саморозвитку особистості учнів 1.1. Ретроспективне осмислення і методологія дослідження саморозвитку особистості 1.2. Формування готовності до саморозвитку учнів на уроках мистецтва ...
Правова сутність особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, як інститут цивільного права………….…..7 Розділ 2. Характеристика особистих немайнових прав фізичної особи, що ...
...ТА РАДЯНСЬКИХ ВЧЕНИХ ЩОДО СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ 1.1. Поняття „особистість” та „індивід” 1.2. Біологічні та соціальні концепції структури особистості та їх взаємозв’язок РОЗДІЛ 2.
...і екзогенні вади моральнісної організації особистості у філософії доби Відродження 1.3. Девіантна особистість як результат соціальних негараздів у філософії кінця XVI кінця XVIII сторіччя 1....
Види особистих немайнових благ………………………………..….12 2.1. Особисті немайнові права, спрямовані на індивідуалізацію особи……..12 2.2.
Вплив спорту на формування особистості 1.1. Морально етичне виховання особистості в спорті 1.2. Спорт як процес самовдосконалення особистості 1.3.
Види особистих немайнових прав 3. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 4. Особливості особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне ...
Теоретичні основи особистих немайнових прав авторів....... 8 1.1. Поняття та правова природа особистих немайнових прав.......... 8 1.2.
1. Поняття про волю. 2. Особливості вольових дій. 3. Мотиваційна сфера особистості. Потяги і бажання. Прагнення особистості.
Самосвідомість особистості як складна багаторівнева структура 1.3. Психологічна характеристика основних складових самосвідомості особистості Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2.
Склад і структура особистості 2.1. Склад і структура особистості 2.2. Характеристика комплексів особистості Розділ 3. Етапи розвитку особистості в класичному Психоаналізі 3....
Склад і структура особистості 2.1. Склад і структура особистості 2.2. Характеристика комплексів особистості Розділ 3. Етапи розвитку особистості в класичному Психоаналізі 3....
ПОНЯТТЯ І ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ………………………………………………………………………………...….17 2.1. Економічні засади, об’єкт, предмет і суб’єкти особистого страхування..…17 2.2.
... Варіант 28. 1. Громадянин В. приватизував земельну ділянку площею 0,3 га, виділену для особистого селянського господарства.
Формування творчої особистості учня на уроках математики 1.1. Методика формування творчої особистості учня на уроках математики 1.2.
Психологічна характеристика формування вольових якостей особистості підлітків 1.1. Теоретичні основи дослідження волі особистості 1.2. Типи критеріїв волі та вольові дії 1.3.
Процес розвитку і формування особистості молодшого школяра засобами навчальної діяльності 1.1. Розвиток особистості молодшого школяра 1.2. Проблема навчання обдарованих дітей Розділ 2.
Теоретико методолігічні засади становлення особистості майбутнього вчителя 1.1. Сімейно родинні джерела особи педагога в ментальності українського народу 1.2. Родинні та соціокультурні чинники становлення особистості майбутнього педагога Розділ 2.
Фактор формування особистості………………………………………4 1.1. Поняття особистості. Основні аспекти її формування……..…….………4 1.2. Фактори формування особистості……………………………………..……6 1.3.
...педагогічного спілкування вчителя та формування особистості дитини 1.1. Педагогічний стиль спілкування 1.2. Роль педагогічного спілкування у формуванні особистості дитини Розділ 2.
Порушення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, як підстава для цивільно правової відповідальності………………………………………………………………...……7 1.1.... Способи захисту особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи…………………………………………….17 2.1. Загальні способи захисту особистих немайнових прав, що забезпечують природне ...
ПЛАН Вступ РОЗДІЛ І Головні особливості колективу 1.1 Сутність поняття колективу; 1.2 Соціально – психологічні проблеми колективу; 1.3 Розвиток творчої індивідуальності у колективі; 1.4 Роль колективу у формуванні та становленні особистості школяра РОЗДІЛ ІІ Колектив як головний фактор становлення особистості 2.1 Професійно важливі якості педагога, працюючого з колективом; 2.2 ...
Есе На тему: Особисте життя як правова категорія. Захист права на особисте життя (НУ Мудрого)
Теоретико педагогічні умови виховання особистості в колективі 1.1. Особливості виховання особистості в колективі 1.2. Виховне значення колективу Розділ 2.
Сутність поняття “розвиток особистості” 2. Фактори соціального середовища, які впливають на становлення та розвиток особистості 3. Вплив соціально виховних інститутів на процес соціального становлення ...
У розвитку і формуванні всебічно розвиненої особистості важливим фактором виступає виховання, яке коригує не тільки складові задатки , враховує умови навколишнього середовища , але й ставить за мету реалізацію ... У розвитку і формуванні всебічно розвиненої особистості важливим фактором виступає виховання, яке коригує не тільки складові задатки , враховує умови навколишнього середовища , але й ставить за мету реалізацію соціальної програми , розкрити умови , за яких відбувається п...
Теоретичні основи діагностики особистості вчителя за допомогою проективних методик 1.1. Поняття проективної методики в психології 1.2. Основні види та ознаки проективних методик ...застосування проективних методик в діагностиці особистості вчителів Розділ 2. Дослідження особистості вчителя за допомогою проективних методик 2.1. Психологічне дослідження феномену страху вчителів за допомогою проективної ...
Процес розвитку і формування особистості 2. Розвиток особистості дитини засобами мистецтва та його значення для виховання 3. Дослідження проблеми духовного розвитку особистості Висновок Список літератури
...аналіз особливостей емпатії та егоцентризму особистості 1.1 Психологічна характеристика проявів емпатії 1.2 Емпатійність як особистісна характеристика 1.3 Наукові дослідження особливостей розвитку егоцентризму особистості Розділ 2 Експериментальне дослідження особливостей ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.