Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 2357 за запитом особистості

План Вступ 1. Злочини проти виборчих прав людини і громадянина 2. Порушення аліментних, опікунських та інших прав 3.
Марк Туллій Цицерон (106 43 ст. до н. е.) видатний римський оратор, політичний діяч,філософ, письменник, автор трактатів з ...
ВCТУП РОЗДІЛ 1. ІДЕЙНО СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ЛІТЕРАТУРИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ РОЗДІЛ 2. ГЕРОЙ МАРҐІНАЛ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПАРАДИГМІ П.
ВСТУП РОЗДІЛ I. IНДИВIДУАЛЬНО ПСИХОЛОГIЧНI ОСОБЛИВОСТI ТЕМПЕРАМЕНТУ 1.1. Психічні індивідуальні особливості темпераменту 1.2.
ВСТУП Розділ I. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ «Я КОНЦЕПЦІЇ» У СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 1.1.
Вступ 1. Загальна характеристика неврозів та основні їх види 2. Етіологія і патогенез неврозів 3.
Вступ 1. Поняття про темперамент 2. Фізіологічні основи темпераменту 3. Характеристика типів темпераменту 4. Роль темпераменту в діяльності людини Висновок ...
1. Педагогічна ситуація і педагогічна задача 2. Самовиховання вчителя. Література
1. Поняття педагогічної майстерності 2. Елементи педагогічної майстерності Література
Вступ 1. Особливості праці менеджера 2. Негативні фактори впливу на здоров’я менеджера 3.
Вступ 1. Сутність підприємницької діяльності 2. Основні напрямки розвитку підприємницької діяльності 3.
ВСТУП 1. Професійна мораль медичного працівника 2. Деонтологічні якості медичних працівників 3. Основні етичні вимоги до медичних працівників ...
Вступ 1. Психологічний портрет менеджера 2. Стрес як основний наслідок психологічного навантаження у праці менеджера 3.
1. Поняття про альтруїзм та просоціальної поведінки: диспозиційні та ситуативні детермінанти. 2. Основні теорії альтруїстичної поведінки: соціального обміну, соціальних норм, ...
ЗМІСТ Вступ…….….…………….…………………………………………..………….......3 Рoзділ 1. Пoняття та зміст oсoбистoгo нeмайнoвoгo права на ім’я…………..
ВСТУП ………………………………………………………………………. 3 РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОЇ ГРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ...6 1.1. Історичний погляд на походження гри, наукові ...
ВСТУП Розділ I. НАУКОВО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ КЛАСИЧНИХ ТАНЦІВ 1.1.
...і вихованців, спрямована на формування особистості вихованця c. технологія навчання d. навчально виховний процес e. сукупність навчальних занять та різних форм виховної роботи Question 13 Балів: ...залежить розвиток здібностей і талантів особистості: Виберіть одну правильну відповідь a. від обсягу здобутих знань, умінь b. від потреб і мотивів діяльності c.
Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав.....137 8. Інші об'єкти цивільних прав.....138 Глава 9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА.....139 1.
Наука, яка вивчає закономірності розвитку особистості та визначає шляхи її виховання. 2. Мистецтво впливу вихователя на вихованця з метою формування його особистості. 3. Наука про дитину. 4.
психологія злочинної поведінки, особистості злочинця та злочинних груп. c. психологія виконання покарання: Question 3 Об'єкт юридичної психології це: a.... Типологія особистості злочинців проводиться на кількох підставах: a. в залежності від ціннісно орієнтованої деформації особистості, за змістом ціннісно орієнтаційної спрямованості і на ...
...ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ПРОЦЕСІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. 1.1. Самоактуалізація як основне прагнень людини. 1.2. Творча обдарованість та її роль у самоактуалізації особистості. 1.2.1.
...першу чергу впливає на працездатність особистості. Тому стає важливим визначення типу темпераменту як робітників, так й управлінського персоналу, що дасть можливість правильно підбирати кадри та з ...необхідно ознаку, що найбільш підходить особистості, оцінити в два бали; ознаку, що менш підходить особистості, оцінити в один бал, інші дві ознаки у строчці – нуль балів.
За понаднормову продуктивність, за особистий вклад у підвищенні ефективності, за високу якість робіт b. За особистий вклад у підвищенні ефективності, виконання термінових та особистих завдань ...
Теоретичні основи духовного розвитку особистості 1.1. Психолого педагогічні особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку 1.2. Особистість у духовно ціннісному контексті Висновки РОЗДІЛ 2.
Соціалізація як процес формування особистості………………..6 1.1. Поняття та види соціалізації особистості…………….................................6 1.2. Соціальні інститути як агенти соціалізації людини……………………...10 РОЗДІЛ 2.
...соціально психологічних умов для розвитку особистості c. лікування різних за віком і статтю громадян d. захист психологічного здоров’я людей Question 2 Балів: 1 Серед названих ... виміру здібностей особистості c. соціально психолого індивідуального виміру d. цілісного виміру Question 9 Балів: 1 Принцип позитивно орієнтованої активності практичного психолога складається з ...
Психологія особистості: загальна характеристика Контрольні питання до теми 3 3.1. Що значить особистість, яка її структура, етапи розвитку? 3.2.
...і вихованців, спрямована на формування особистості вихованця c. навчально виховний процес Question5 Балів: 1 Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей і талантів особистості Виберіть одну правильну відповідь a.
...і вихованців, спрямована на формування особистості вихованця c. сукупність навчальних занять та різних форм виховної роботи Question 5 Балів: 1 Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей і талантів особистості Виберіть одну правильну відповідь a.
Якщо у вас вже є особистий досвід проведення психологічної, то виконайте будь ласка, наступні дві умови: А) Згадайте, з якими проблемами до вас за консультацією зверталися ...чином страх успіху може заважати особистості у її досягненнях. В) Перерахуйте та опишіть риси характеру осіб, які досягли рівня само актуалізації.
18) Залежність психічного розвитку особистості від становища дитини у сім’ї, школі, середовищі ровесників. 19) Проблема вікової періодизації психічного розвитку дитини.... 29) Передумови розвитку особистості. Особливості перших уявлень про себе. 30) Криза 3 років. Її особливості. 31) Роль сюжетно рольової гри в розвитку дошкільника.
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ.....141 1. Поняття та правова природа особистих немайнових прав.....142 2.
Місце особистих немайнових прав в системі цивільного права України..7 1.1. Особисті немайнові відносини як предмет цивільного права……………….….7 1.2.
Соціально психологічна природа особистості. 9. Поняття індивід, індивідуальність, особистість. 10. Проблема соціального і біологічного в особистості. 11. Основні ознаки особистості. 12.
Розвиток особистості учнів початкових класів, його рушійні сили. Чинники формування особистості. 5. Вікова періодизація в педагогіці. Основні етапи розвитку особистості.
...єри, що впливають на творчість особистості. ТЕМА 4 1. Назвіть рівні творчого процесу. 2. Розкрийте поняття «творчий потенціал». 3. Розкрийте структуру творчого процессу. ТЕМА 5 1.... Як Ви розумієте поняття «творча особистість»? 2. Дайте визначення поняттю «творчі здібності» та розкрийте їх структуру. 3. Дати характеристику креативності особистості. ТЕМА 6 1.
...в умовах конфлікту Типологія конфліктних особистостей Д. Скотта, Е. Берна Цілі особистості в конфлікті. Наслідки неправильного ціле визначення для поведінки опонента в конфлікті.
...першу чергу впливає на працездатність особистості. Тому стає важливим визначення типу темпераменту як робітників, так й управлінського персоналу, що дасть можливість правильно підбирати кадри та з ... Аналіз особистості за допомогою психогеометрії Психогеометрія – дозволяє: 1. Миттєво визначити форму (тип) особистості людини 2. Дати детальну характеристику особистих якостей та особливостей ...
Розкрийте сутність «розвиток особистості».Яка роль навчання у розвитку особистості?(концепція Л.Виготського). 8.Що таке конфлікт у вихованні?
принципу особистих відносин між психологом і клієнтом c. принципу доброзичливого і без оціночного ставлення до клієнта d.... особистість клієнта, особистість психолога, кількість та частота зустрічей, наявність контакту, дотримання принципів консультування b. особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, стать ...
принципу особистих відносин між психологом і клієнтом b. принципу доброзичливого і без оціночного ставлення до клієнта c. принципу добровільності d.... особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, платоспроможність клієнта, наявність контакту, дотримання принципів консультування b. особистість клієнта, особистість психолога, кількість та частота ...
...але передбачаю так звану амбітендентність особистості, коли, з одного боку, – схильність до авторитаризму, нігілізму і інтолерантности, а з другого – комплекс неповноцінности, хворобливої невпевнености аж до мазохічного ...двору як визначна і доленосна особистість. Але Ді Снайдер був крім того ще й музикантом, крутим патлатим рокером, нормальним пацаном із нормальним хаєром, який лабав кайфові ...
Розвиток особистості в процесі професіоналізації: професіогенез 1. Які аспекти професіогенезу вам відомі? Загальна закономірність професіогенезу полягає в тому, що ... 2.... Назвіть основні потреби особистості та розкрийте їх взаємозв’язок. 5. Назвіть відомі Вам методи дослідження мотивів? Тема 10. Психологія професійної кар'єри 1.
становлення Question 4 У результаті особистих симпатій і антипатій членів колективу, відносин дружби, спорідненості, знайомства формується: a. актив групи b. трудовий колектив c....культура Question 6 У результаті особистих симпатій і антипатій членів колективу, відносин дружби, спорідненості, знайомства формується: a. трудовий колектив b. неформальна структура трудового колективу c.
психологічні якості особистості в процесі старінням організму, притуплення окремих психічних функцій, затухання окремих процесів b. емоційно – особистісну сферу людини в процесі старіння та ...затуханням окремих процесів, спадом активності особистості) Question 2 Балів: 1 Розвиток старіння характеризуєтьсятакими закономірностями, крім: a. синхронністю b. гетерокатефтенністю c. гетерохронністю d. гетеротопністю e.
Юридична характеристика особистих нематеріальних благ фізичної особи. 3. Юридична характеристика особистих нематеріальних благ юридичної особи. 4. Захист честі, гідності та ділової репутації юридичних ...
Феноменологічна структура та динаміка особистості: види рис особистості; види розвитку особистості; основні сфери особистості; потенціали особистості; основні утвори особистості. 17. Методи діагностики рис особистості.
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.